Legitymacje

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Skocz do: nawigacja, szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej

Legitymacje członkowskie wydawane są na prośbę członków Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem przyjętym przez Zarząd uchwałą nr 11/2007, ze zmianami w uchwałach nr 22/2007, 24/2007, 30/2007.

Regulamin

 1. Legitymacja o wzorze przedstawionym w grafice wzór legitymacji wydawana jest na wniosek zainteresowanego.
 2. Legitymacja może zostać wydana każdemu członkowi zwyczajnemu z uregulowaną składką członkowską oraz każdemu członkowi honorowemu, o ile członek ten zgodził się na ujawnienie swojego nazwiska lub loginu na publicznej liście członków Stowarzyszenia oraz w wykazie wydanych legitymacji.
 3. Legitymacja jest ważna do 30 kwietnia roku następującego po roku wydania.
 4. W wyjątkowych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o odstępstwie od punktów 2. i 3. w drodze głosowania.
 5. Legitymacja służy do identyfikacji członków Stowarzyszenia i może być używana wyłącznie jako pomoc przy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 6. Członkowie Stowarzyszenia będący aktywnymi uczestnikami projektu Wikinews (http://pl.wikinews.org) mogą wnioskować o legitymację o wzorze przedstawionym w grafice wzór legitymacji.

Wnioski o legitymacje

Członkowie, którzy chcą otrzymać legitymację członkowską, proszeni są o kontakt mailowy z pracownikiem Stowarzyszenia:

Anna Matusiak
e-mail: anna.matusiak@wikimedia.pl

Przypominamy o możliwości przesłania aktualnego zdjęcia i konieczności powiadomienia o zmianie adresu korespondencyjnego.


W pozostałych sprawach związanych z legitymacjami lub w przypadku niedostępności pracownika, prosimy o kontakt mailowy z Sekretarzem Stowarzyszenia:

Karol Głąb
Sekretarz Stowarzyszenia Wikimedia Polska
tel: +48 660 805 394 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 14:00-16:00)
e-mail: karol.glab@wikimedia.pl


Czekające na wystawienie

Wystawione

2012

 • 01 / 2012 - Sicherlich
 • 02 / 2012 - Merlin
 • 03 / 2012 - PawełMM
 • 04 / 2012 - Azymut
 • 05 / 2012 - Paterm
 • 06 / 2012 - Podkaster
 • 07 / 2012 - Karol007
 • 08 / 2012 - Lilly_M
 • 09 / 2012 - Ented
 • 10 / 2012 - MZWojalski
 • 11 / 2012 - Pleple2000
 • 12 / 2012 - Plogi
 • 13 / 2012 - CLI
 • 14 / 2012 - Hotelier
 • 15 / 2012 - Yarl
 • 16 / 2012 - Marek Mazurkiewicz
 • 17 / 2012 - Zibi
 • 18 / 2012 - GringoPL

2011

 • 01 / 2011 - Lilly_M
 • 02 / 2011 - Azymut
 • 03 / 2011 - Paterm
 • 04 / 2011 - Podkaster
 • 05 / 2011 - Masti
 • 06 / 2011 - Hotelier
 • 07 / 2011 - PawełMM
 • 08 / 2011 - TR
 • 09 / 2011 - Elfhelm
 • 10 / 2011 - Merlin
 • 11 / 2011 - Wojder
 • 12 / 2011 - Julo
 • 13 / 2011 - Karol007
 • 14 / 2011 - MOs810
 • 15 / 2011 - Tzugaj
 • 16 / 2011 - Goerge of nyssa
 • 17 / 2011 - Klałdyś
 • 18 / 2011 - CLI
 • 19 / 2011 - Sicherlich

2010

 • 01 / 2010 - Klałdyś
 • 02 / 2010 - Bacus15
 • 03 / 2010 - Elfhelm
 • 04 / 2010 - Hotelier
 • 05 / 2010 - Lantuszka
 • 06 / 2010 - MichałRadecki
 • 07 / 2010 - PawełMM
 • 08 / 2010 - Piotr Janicki
 • 09 / 2010 - Rdrozd
 • 10 / 2010 - Viatoro
 • 11 / 2010 - Wojder
 • 12 / 2010 - Szwedzki
 • 13 / 2010 - MOs810
 • 14 / 2010 - Yves6
 • 15 / 2010 - Merlin
 • 16 / 2010 - PMG
 • 17 / 2010 - Azymut
 • 18 / 2010 - Rosewood
 • 19 / 2010 - Zwiadowca21
 • 20 / 2010 - TR
 • 21 / 2010 - Karol007

2009

2008

2007