Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy/Specjalista ds. GLAM

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Oferta pracy

Stanowisko
Specjalista/specjalistka ds. GLAM

Stowarzyszenie Wikimedia Polska jest organizacją pożytku publicznego, działającą na rzecz projektów Wikimedia, w tym Wikipedii – otwartej encyklopedii internetowej, którą każdy może redagować. Poszukujemy pracownika do wsparcia trwającej współpracy z instytucjami GLAM (Galleries, Libraries, Archives and Museums).

Szczegóły oferty

Forma i czas zatrudnienia

W pierwszym okresie współpracy umowa o pracę na czas określony na 6 miesięcy w wymiarze pół etatu. Później możliwość podpisania umowy na dłuższy czas lub umowy na czas nieokreślony (w zależności od uzgodnień między pracownikiem a Zarządem Stowarzyszenia).

Miejsce pracy

Praca zdalna, wykonywana z miejsca zamieszkania. Praca może wiązać się z koniecznością odbywania regularnych podróży służbowych na terenie Polski, finansowanych ze środków pracodawcy, zgodnie z przepisami o delegacjach.

Zakres obowiązków

 • współpraca z koordynatorką GLAM w organizacji 5 wybranych projektów GLAM
 • wspólnie z koordynatorką GLAM przygotowanie, a następnie prowadzenie (co najmniej kilkumiesięcznego) projektu edukacyjnej współpracy pomiędzy Wikimedia Polska, instytucją GLAM a instytucją edukacyjną (np. muzeum oraz wydziałem uniwersyteckim)
 • obecność na wybranych wydarzeniach ‘branżowych’, konferencjach, eventach, łączenie zainteresowanych pracowników instytucji edukacyjnych z odpowiednimi animatorami istniejących projektów; udział w ważnych wydarzeniach o charakterze promocyjnym,
 • współpraca z koordynatorem GLAM przy pisaniu wniosków o finansowanie projektów współpracy -- do grantodawców publicznych, miejskich i ew. międzynarodowych.
 • prowadzenie mailowej korespondencji z muzeami, archiwami i innymi instytucjami,
 • pomoc w przygotowywaniu i pisaniu tekstów promocyjnych (materiały informacyjne dla GLAM, zaproszenia do projektów, aktualizacje, wiadomości, itd.)
 • samodzielne prowadzenie wybranych 2 współprac wg ustaleń z koordynatorem GLAM,
 • udział w szkoleniach i warsztatach, w tym szkoleniach w innych miastach,
 • pomoc w prowadzeniu dokumentacji projektów GLAM i struktury projektów w Wikipedii.

Wymagania

 • dyspozycyjność (szczególnie w godzinach urzędowania, 9-17) w wymiarze odpowiadającym 1/2 etatu,
 • doświadczenie w pracy zdalnej via email/telefon/hangout, zdolności organizacyjne, wysoki poziom samoorganizacji;
 • znajomość społeczności i projektów Wikimedia, jak też zagadnień związanych z wolnymi licencjami z naciskiem na Wikimedia Commons,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym śledzenie innych wersji językowych projektów Wikimedia;
 • komunikatywność, kultura osobista;
 • posiadanie własnego komputera i bezproblemowego dostępu do internetu,
 • mile widziane wykształcenie / doświadczenie w obszarach związanych z działalnością galerii, bibliotek, archiwów i muzeów oraz doświadczenie w projektach Wikimedia Foundation
 • gotowość do pracy na wyjeździe.

Oferujemy

 • współudział w światowej społeczności twórców wolnych treści edukacyjnych,
 • współpracę na podstawie umowy o pracę na czas określony
 • tryb zadaniowy z elastycznym czasem pracy,
 • zwrot kosztów niezbędnych podróży krajowych.

Tryb rekrutacji

 • CV oraz list motywacyjny należy przesłać na adres kultura@wikimedia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 7 marca 2018 r. włącznie.
 • Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie na żywo z powołaną przez Zarząd Stowarzyszenia komisją rekrutacyjną. Rozmowy odbędą się w Łodzi lub w Warszawie (do decyzji komisji).
 • Podpisanie umowy z wybranym kandydatem/kandydatką nastąpi po zatwierdzeniu decyzji komisji rekrutacyjnej przez Zarząd Stowarzyszenia.
 • Szczegółowych informacji udziela:

Marta Malina Moraczewska
(koordynatorka ds. GLAM)
kultura@wikimedia.pl
tel: +48 790 290 924


Prosimy o dopisanie do aplikacji klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)

Podstawa prawna

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska nr UZ 2018-16 z dn. 20 lutego 2018 r.