Dostępy

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poniżej znajduje się lista dostępów wraz z powiązaną grupą uprawnień. Użytkownicy mogą autoryzować aplikacjedo używania ich kont, ale z ograniczonymi uprawnieniami, które oparte są na dostępach. Użytkownik nadaje aplikacji dostęp, ale ta działając na koncie użytkownika nie może wykorzystywać uprawnień, do których użytkownik nie ma dostępu. Tu możesz znaleźć dodatkowe informacje na temat poszczególnych uprawnień.

DostępUprawnienie
Podstawowe uprawnienia (basic)
 • Automatyczne logowanie za pomocą zewnętrznego konta użytkownika (autocreateaccount)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Czyszczenie pamięci podręcznej stron (purge)
 • Czytanie treści stron (read)
 • Drobne zmiany na stronach dyskusji użytkowników nie włączają powiadomienia o nowej wiadomości (nominornewtalk)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Ignorowanie globalnych blokad (globalblock-exempt)
 • Obejście automatycznych blokad zakładanych na serwery wyjściowe sieci Tor (torunblocked)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
 • Podgląd filtrów nadużyć (abusefilter-view)
 • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
 • Podgląd rejestru nadużyć (abusefilter-log)
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Podgląd znaczników patrolowania ostatnich zmian – oznaczania jako „sprawdzone” (patrolmarks)
 • Wykonywanie operacji objętych CAPTCHA bez konieczności jego przechodzenia (skipcaptcha)
 • Wyłączenie z ograniczeń przepustowości nałożonych na IP (autoconfirmed)
 • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
Masowe edytowanie (highvolume)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Oznaczanie edycji jako wykonanych automatycznie (bot)
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
 • Wysyłanie wiadomości do wielu użytkowników jednocześnie (massmessage)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
Importowanie wersji (import)
 • Importowanie stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
 • Importowanie stron z innych wiki (import)
Edycja istniejących stron (editpage)
 • Dodawanie i usuwanie dowolnych znaczników z poszczególnych wersji i wpisów w rejestrze (changetags)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja z użyciem interfejsu tłumaczeń (translate)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
 • Połącz elementy (item-merge)
 • Tworzenie przekierowań elementu (item-redirect)
 • Wprowadzanie znaczników wraz z własnymi zmianami (applychangetags)
 • Zmiana określeń elementu (etykiet, opisów, aliasów) (item-term)
 • Zmiana określeń właściwości (etykiet, opisów, aliasów) (property-term)
Edycja stron zabezpieczonych (editprotected)
 • Dodawanie i usuwanie dowolnych znaczników z poszczególnych wersji i wpisów w rejestrze (changetags)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only trusted users" (edittrustedprotected)
 • Edit pages with potential legal consequences (edit-legal)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja stron z ograniczeniami (extendedconfirmed)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla patrolujących automatycznie” (editautopatrolprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla patrolujących automatycznie” (editextendedsemiprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Zezwalaj tylko redaktorom” (editeditorprotected)
 • Edycja zabezpieczonych szablonów (templateeditor)
 • Ignorowanie listy niedozwolonych tytułów lub nazw użytkowników (tboverride)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
 • Przenoszenie opublikowanych stron (movestable)
 • Wprowadzanie znaczników wraz z własnymi zmianami (applychangetags)
Edycja swoich plików CSS/JSON/JavaScript (editmycssjs)
 • Dodawanie i usuwanie dowolnych znaczników z poszczególnych wersji i wpisów w rejestrze (changetags)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja własnych plików CSS (editmyusercss)
 • Edycja własnych plików JSON (editmyuserjson)
 • Edycja własnych plików JavaScript (editmyuserjs)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
 • Wprowadzanie znaczników wraz z własnymi zmianami (applychangetags)
Edycja preferencji użytkownika oraz konfiguracji JSON (editmyoptions)
 • Edycja swoich preferencji (editmyoptions)
 • Edycja własnych plików JSON (editmyuserjson)
Edycja przestrzeni nazw MediaWiki oraz plików JSON projektu i innych użytkowników (editinterface)
 • Dodawanie i usuwanie dowolnych znaczników z poszczególnych wersji i wpisów w rejestrze (changetags)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja plików JSON innych użytkowników (edituserjson)
 • Edycja plików JSON projektu (editsitejson)
 • Edycja stron (edit)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
 • Wprowadzanie znaczników wraz z własnymi zmianami (applychangetags)
Edycja plików CSS i JS projektu i innych użytkowników (editsiteconfig)
 • Dodawanie i usuwanie dowolnych znaczników z poszczególnych wersji i wpisów w rejestrze (changetags)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja plików CSS innych użytkowników (editusercss)
 • Edycja plików CSS projektu (editsitecss)
 • Edycja plików JSON innych użytkowników (edituserjson)
 • Edycja plików JSON projektu (editsitejson)
 • Edycja plików JavaScript innych użytkowników (edituserjs)
 • Edycja plików JavaScript projektu (editsitejs)
 • Edycja stron (edit)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
 • Wprowadzanie znaczników wraz z własnymi zmianami (applychangetags)
Tworzenie, edycja i przenoszenie stron (createeditmovepage)
 • Dodawanie i usuwanie dowolnych znaczników z poszczególnych wersji i wpisów w rejestrze (changetags)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja stron (edit)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
 • Przenoszenie głównych stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przenoszenie stron kategorii (move-categorypages)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Tworzenie stron (niebędących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Tworzenie właściwości (property-create)
 • Usuwanie przekierowań bez historii zmian (delete-redirect)
 • Wprowadzanie znaczników wraz z własnymi zmianami (applychangetags)
Przesyłanie nowych plików (uploadfile)
 • Nadpisywanie wcześniej przesłanego pliku (reupload-own)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
Przesyłanie, zamiana i przenoszenie plików (uploadeditmovefile)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego w repozytorium mediów (reupload-shared)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Nadpisywanie wcześniej przesłanego pliku (reupload-own)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przesyłanie plików z adresu URL (upload_by_url)
 • Resetowanie błędnych lub transkodowanych filmów, które zostały ponownie umieszczone w kolejce zadań (transcode-reset)
Patrolować zmiany w stronach (patrol)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzone” (patrol)
Wycofywanie zmian na stronach (rollback)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
Blokowanie i odblokowywanie użytkowników (blockusers)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości wysyłania wiadomości (blockemail)
Wyświetlanie usuniętych plików i stron (viewdeleted)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
Przeglądanie zastrzeżonych wpisów w rejestrach (viewrestrictedlogs)
 • Podgląd rejestru czarnej listy spamu (spamblacklistlog)
 • Podgląd rejestru listy niedozwolonych tytułów (titleblacklistlog)
 • Podgląd rejestrów prywatnych (suppressionlog)
 • Podgląd ukrytych wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-hidden-log)
 • Przeglądanie filtrów nadużyć oznaczonych jako prywatne (abusefilter-view-private)
 • Wyświetlanie wpisów do logów filtrów nadużyć oznaczonych jako prywatne (abusefilter-log-private)
Usuwanie stron, wersji stron i wpisów rejestru (delete)
 • Dodawanie i usuwanie dowolnych znaczników z poszczególnych wersji i wpisów w rejestrze (changetags)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja stron (edit)
 • Masowe usuwanie stron (nuke)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Usuwanie i odtwarzanie określonej wersji strony (deleterevision)
 • Usuwanie i przywracanie wpisów rejestru (deletelogentry)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
 • Wprowadzanie znaczników wraz z własnymi zmianami (applychangetags)
Ukrywanie użytkowników i wersji stron (oversight)
 • Podgląd wersji ukrytych przed każdym użytkownikiem (viewsuppressed)
 • Podgląd, ukrywanie i odkrywanie wersji ukrytych przed wszystkimi (suppressrevision)
 • Ukrywanie wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-hide-log)
Zabezpieczanie i odbezpieczanie stron (protect)
 • Dodawanie i usuwanie dowolnych znaczników z poszczególnych wersji i wpisów w rejestrze (changetags)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
 • Wprowadzanie znaczników wraz z własnymi zmianami (applychangetags)
 • Zmiana ustawień zabezpieczeń i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
Zobacz swoją listę obserwowanych (viewmywatchlist)
 • Podgląd swojej listy obserwowanych stron (viewmywatchlist)
Edycja listy obserwowanych (editmywatchlist)
 • Edycja swojej listy obserwowanych stron (niektóre akcje mogą dodawać strony do obserwowanych bez tego uprawnienia) (editmywatchlist)
Wysyłanie e‐maili do innych użytkowników (sendemail)
 • Wysyłanie e‐maili do innych użytkowników (sendemail)
Tworzenie kont (createaccount)
 • Brak ograniczenia przed zakładaniem kont o podobnych nazwach do już istniejących (override-antispoof)
 • Ignorowanie listy niedozwolonych nazw użytkowników (tboverride-account)
 • Tworzenie nowych kont użytkowników (createaccount)
Dostęp do prywatnych danych (privateinfo)
 • Podgląd swoich prywatnych danych (np. adres e-mail, prawdziwe imię i nazwisko) (viewmyprivateinfo)
Scalanie historii stron (mergehistory)
 • Łączenie historii edycji stron (mergehistory)
Dostęp do danych checkusera (checkuser)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
Create short URLs (shortenurls)
 • Tworzenie krótkich adresów URL (urlshortener-create-url)
Globalnie zablokuj lub odblokuj adres IP (globalblock)
 • Zakładanie i zdejmowanie globalnych blokad (globalblock)
Zarządzanie statusem konta uniwersalnego (setglobalaccountstatus)
 • Blokowanie lub odblokowanie konta uniwersalnego (centralauth-lock)
 • Utajnianie konta uniwersalnego (centralauth-suppress)
Wymuszone tworzenie lokalnych kont dla kont uniwersalnych (createlocalaccount)
 • Wymuszone tworzenie lokalnych kont dla kont uniwersalnych (centralauth-createlocal)
Zarządzenie swoimi klientami OAuth (oauthmanageownclient)
 • Aktualizowanie kontrolowanych konsumentów OAuth (mwoauthupdateownconsumer)
 • Proponowanie nowych konsumentów OAuth (mwoauthproposeconsumer)
 • Zarządzanie uprawnieniami OAuth (mwoauthmanagemygrants)
Dostęp do informacji o uwierzytelnianiu dwuskładnikowym (OATH) dla siebie i innych (oath)
 • Odpytywanie i potwierdzanie informacji OATH dla siebie i innych (oathauth-api-all)
 • Sprawdzanie, czy użytkownik ma włączone uwierzytelnianie dwuskładnikowe (oathauth-verify-user)

Dostępy specyficzne dla OAuth

Poniższe dodatkowe dostępy są przeznaczone dla użytkowników rozszerzenia OAuth.

DostępUprawnienie
Tylko uwierzytelnianie, bez dostępu do czytania stron lub działania w imieniu użytkownika.
Tylko uwierzytelnianie wraz z dostępem do prawdziwego nazwiska oraz adresu e-mail. Bez dostępu do czytania stron lub działania w imieniu użytkownika.