Biuletyn Informacji Publicznej

Spotkania Zarządu/2007-I

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Spotkania Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w latach 2011-2020
Rok I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Dane liczbowe
Liczba spotkań Liczba punktów
2011 Spotkania Zarządu/2011-I (12) Spotkania Zarządu/2011-II (8) Spotkania Zarządu/2011-III (10) Spotkania Zarządu/2011-IV (11) 41 136
2012 Spotkania Zarządu/2012-I (13) Spotkania Zarządu/2012-II (13) Spotkania Zarządu/2012-III (10) Spotkania Zarządu/2012-IV (14) 50 224
2013 Spotkania Zarządu/2013-I (12) Spotkania Zarządu/2013-II (11) Spotkania Zarządu/2013-III (11) Spotkania Zarządu/2013-IV (8) 45
2014 Spotkania Zarządu/2014-I (10) Spotkania Zarządu/2014-II (16) Spotkania Zarządu/2014-III (13) Spotkania Zarządu/2014-IV (10) 49
2015 Spotkania Zarządu/2015-I (13) Spotkania Zarządu/2015-II (15) Spotkania Zarządu/2015-III (10) Spotkania Zarządu/2015-IV (9) 47
2016 Spotkania Zarządu/2016-I (14) Spotkania Zarządu/2016-II (12) Spotkania Zarządu/2016-III (11) Spotkania Zarządu/2016-IV (13) 50
2017 Spotkania Zarządu/2017-I (13) Spotkania Zarządu/2017-II (13) Spotkania Zarządu/2017-III (9) Spotkania Zarządu/2017-IV (10) 45
2018 Spotkania Zarządu/2018-I (13) Spotkania Zarządu/2018-II (14) Spotkania Zarządu/2018-III (11) Spotkania Zarządu/2018-IV (11) 49
2019 Spotkania Zarządu/2019-I (11) Spotkania Zarządu/2019-II (15) Spotkania Zarządu/2019-III (11) Spotkania Zarządu/2019-IV (14) 51
2020 Spotkania Zarządu/2020-I (11) Spotkania Zarządu/2020-II

Archiwum zebrań Zarządu od 4 stycznia do 29 marca 2007

067.20070104-01

Data
4 stycznia 2007
Przebieg spotkania
 1. Zmiana rzecznika (dodał: TOR)
 2. Pieczątki dla nowych Członków Zarządu (dodał: WarX)
  Nie podjęto tematu.
 3. Kwestia wysyłki kubków do osób współtworzących DVD.
  Zostało przegłosowane, że zostaną dostarczone na zlot w maju, a te nieodebrane zostaną wysłane pocztą po zlocie.

068.20070111-02

Data
11 stycznia 2007
Przebieg spotkania
 1. Konferencja Wikimedia Polska 2007 – postępy w organizacji (dodał: TOR)
  Była ogólna dyskusja, zaakceptowano ogólnych kształt materiałów - "deadline" przygotowania materiałów do rozesłania - przyszły czwartek.
 2. Utworzenie prywatnej wiki dla Zarządu (dodał: TOR)
  Przegłosowano uchwałę UZ 2007-2 - głosami 4:2 - przeciw byli Jadwiga i Wulfstan.
 3. Składki (dodał: Polimerek)
  Przyjęto jednogłośnie UZ 2007-3 - zawiadomienie o rozpoczęciu zbierania składek powinno zostać rozesłane jak najszybciej.

069.20070118-03

Data
18 stycznia 2007
Przebieg spotkania
 1. Środki na materiały biurowe na 2007 (dodał Polimerek).
  Przyjęto jednogłośnie (UZ 2007-4).
 2. Przystąpienie do Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów
  Głosowanie nad projektem uchwały zakończyło się bez rozstrzygnięcia: 2 za (TOR, Datrio), dwa przeciw (Wulfstan, Jadwiga) jeden wstrzymujący (Polimerek) - postanowiono przegłosować to ponownie na liście dyskusyjnej, aby dwaj pozostali członkowie zarządu oddali swój głos, a Polimerek lepiej zapoznał się ze sprawą.
 3. Uporządkowanie sprawy Biura i rzecznika prasowego.
  Przyjęto jednogłośnie (UZ 2007-5)
Wolne wnioski
 1. Oprócz tego omówiono sprawy postępów w przygotowaniach Konferencji w Białowieży i stan prac nad DVD.

070.20070125-04

Data
25 stycznia 2007
Przebieg spotkania
 1. Dyskusja i rozstrzygnięcie konkursu na logo konferencji w Białowieży.
  Wybrano dwa finalne projekty, z których jeden zostanie wyłoniony do niedzieli do 23:59, poprzez głosowanie na stronie podanej powyżej.
 2. Sprawa przystąpienie do KROSS:
  Została przyjęta jednogłośnie 5 głosami. Patrz: UZ 2007-6.
 3. Oficjalne poparcie: dla Petition for guaranteed public access to publicly-funded research results. Patrz tekst owej petycji: [1]
  Sprawa została odłożona do przyszłego tygodnia.

071.20070201-05

Data
1 lutego 2007
Przebieg spotkania
 1. Sprawa przystąpienia do Deklaracji Berlińskiej.
  Przegłosowano przy 6 głosach za i 1 wstrzymującym (Patrz: UZ 2007-7).
 2. Oficjalne poparcie: dla Petition for guaranteed public access to publicly-funded research results.
  Przegłosowano przy 6 głosach za i 1 wstrzymującym (Patrz: UZ 2007-7).
 3. Przedstawiona została propozycja zorganizowania spotkania zarządów oddziałów lokalnych WF w Polsce. Nie zapadła jednak w kwestii żadna decyzja.

072.20070208-06

Data
8 lutego 2007
Przebieg spotkania
 1. Była dyskusja o różnych ogólnych sprawach, bez żadnych decyzji.

073.20070215-07

Data
15 lutego 2007
Przebieg spotkania
 1. Ustalenie terminu i miejsca spotkania w realu, celem przyjęcia przez Zarząd "Rachunku Wyników i Strat za 2006 r."
  Uzgodniono wstępnie, że spotkanie będzie miało miejsce w Krakowie, 3 marca, ale może to jeszcze ulec zmianie.
 2. Działania biura prasowego w ciągu ostatnich trzech dni.
  Przygotowanie oświadczenia prasowego w sprawie tzw. "Kłopotów Wikipedii".
  Była ogólna dyskusja na ten temat.

074.20070301-08

Data
1 marca 2007
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie nowych członków
  Przyjęto jednogłośnie wszystkich, którzy zdążyli dopełnić formalności.
 2. Spotkanie w realu (albo innym hipermarkecie)
  Ma się odbyć w Krakowie o 13:00.

075.20070308-09

Data
8 marca 2007
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie nowych członków.
  Przyjęto jednogłośnie wszystkich, którzy zdążyli dopełnić formalności.
Wolne wnioski
 1. Przedyskutowano techniczne sprawy spotkania w realu.

076.20070310-10

Data
10 marca
Obecni
 • Zarząd: WarX, Polimerek, TOR, Jadwiga, oraz poniekąd Wulfstan (via Skype)
 • Rewizyjna: DrozdP, Julo
 • Biuro prawne: Monika.
Przebieg spotkania

Było to spotkanie "na żywo" - w mieszkaniu Jadwigi.

 1. OPP.
  Zredagowano do końca i podpisano potrzebne dokumenty, w tym zwłaszcza uchwałę "Opis dotychczasowych działań Stowarzyszenia Wikimedia Polska z siedzibą w Łodzi podejmowanych na rzecz pożytku publicznego wraz ze sprawozdaniem z jego dotychczasowej działalności." - UZ 2007-8.
 2. Wikibooks i inne projekty w Enterze.
  Przedyskutowano ogólnie tę sprawę i ustalono strategię ew. współpracy.
 3. Biuro prawne.
  Po rezygnacji Artura Piotra Wewióry z funkcji szefa biura, powołano na to stanowisko Monikę Mosiewicz UZ 2007-9.
 4. Konferencja w Białowieży.
  Ogólnie przedyskutowano sprawę dalszych prac.
 5. Mega Club.
  WarX przedstawił ogólne plany tej współpracy - zwłaszcza zorganizowania w tym klubie 6. lecia Wikipedii.
 6. Metalmania.
  Postawiono wysłać tam delegację Wikipedystów w celu wykonania zdjęć znanych zespołów.
 7. Zbiórka
  Zastanawiono jaki wybrać cel dla przyszłych zbiórek - tak aby MSWiA nie odrzuciła wniosku - zdecydowano że najlepszym celem będzie Wikiakademia.
 8. Kaszubi
  Omówiono kwestię braku kontaktu z przedstawicielami kaszubskich projektów.
 9. Sprawozdanie z prac ChapComu
  TOR przedstawił ogólne informacje na ten temat.
 10. Legitymacje
  Ustalono ich nową formę i zasady ich wydawania.
 11. Pozostałe
  Oprócz tego dyskutowano o działaniu rzecznika prasowego i ogólnie o struktrze i sposobie działania Stow.

077.20070315-11

Data
15 marca 2007
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie brakującej uchwały o zasadach weryfikacji członków Stowarzyszenia.
  Przyjęto jednogłośnie UZ_2007-10.
 2. Dyskusja i przyjęcie regulaminu wydawania legitymacji członkowskich.
  Przyjęto jednogłośnie UZ_2007-11.
 3. Przyjęcie Woodchuckka w poczet członków Stowarzyszenia.
  Został jednogłośnie przyjęty.

078.20070322-12

Data
22 marca 2007
Przebieg spotkania
 1. Umowa z Vogel.
  Została przegłosowana jednogłośnie.
 2. Informacja o OPP
  została udzielona.
 3. Pora zabrać się za konferencję w Białowieży - rozesłać drugi cyrkularz itd.
  Ogólna dyskusja na ten temat była, ale z braku TORa niewiele to dało.
 4. Kwestia haseł do kont.
  Ustalono, że tsca ma być "powiernikiem haseł".
 5. Kubki i Helion.
  Przedyskutowano sprawę.

079.20070329-13

Data
29 marca 2007
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie w poczet członków Yvesa6 i Radzińskiego
  Zostali przyjęci jednogłośnie.
 2. Uchwała o delegacjach
  Została przyjęta jednogłośnie.
 3. Superpilne: Zlot w Białowieży.