Biuletyn Informacji Publicznej

Spotkania Zarządu/2008-IV

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Spotkania Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w latach 2011-2020
Rok I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Dane liczbowe
Liczba spotkań Liczba punktów
2011 Spotkania Zarządu/2011-I (12) Spotkania Zarządu/2011-II (8) Spotkania Zarządu/2011-III (10) Spotkania Zarządu/2011-IV (11) 41 136
2012 Spotkania Zarządu/2012-I (13) Spotkania Zarządu/2012-II (13) Spotkania Zarządu/2012-III (10) Spotkania Zarządu/2012-IV (14) 50 224
2013 Spotkania Zarządu/2013-I (12) Spotkania Zarządu/2013-II (11) Spotkania Zarządu/2013-III (11) Spotkania Zarządu/2013-IV (8) 45
2014 Spotkania Zarządu/2014-I (10) Spotkania Zarządu/2014-II (16) Spotkania Zarządu/2014-III (13) Spotkania Zarządu/2014-IV (10) 49
2015 Spotkania Zarządu/2015-I (13) Spotkania Zarządu/2015-II (15) Spotkania Zarządu/2015-III (10) Spotkania Zarządu/2015-IV (9) 47
2016 Spotkania Zarządu/2016-I (14) Spotkania Zarządu/2016-II (12) Spotkania Zarządu/2016-III (11) Spotkania Zarządu/2016-IV (13) 50
2017 Spotkania Zarządu/2017-I (13) Spotkania Zarządu/2017-II (13) Spotkania Zarządu/2017-III (9) Spotkania Zarządu/2017-IV (10) 45
2018 Spotkania Zarządu/2018-I (13) Spotkania Zarządu/2018-II (14) Spotkania Zarządu/2018-III (11) Spotkania Zarządu/2018-IV (11) 49
2019 Spotkania Zarządu/2019-I (11) Spotkania Zarządu/2019-II (15) Spotkania Zarządu/2019-III (11) Spotkania Zarządu/2019-IV (14) 51
2020 Spotkania Zarządu/2020-I (11) Spotkania Zarządu/2020-II

Archiwum zebrań Zarządu od 2 października 2008 do 25 grudnia 2008

160.20081002-44

Data
2 października 2008
 1. Przyjęcie kandydatów na członków: Mat86, Arextom.
  Kandydaci przyjęci: Mat86 - 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się; Arextom - 3 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący.
 2. Procedura ponownego przyjęcia członków, którzy wypisali się przed Walnym.
  Pierwsza składka członkowska będzie uregulowana, w wysokości 1 PLN, wystarczy przesłać skan deklaracji. Wciągnięcie na listę członków nastąpi po zgłoszeniu zmian w sądzie. Członkowie, którzy złożyli rezygnacje mogą, zgodnie ze Statutem, pełnić funkcje w Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim.
 3. Podsumowanie kosztów GDJ/Walnego
 4. Przyjęcie uchwały 30/2008 w sprawie dofinansowania wyjazdu dla Encego.
  Jednogłośnie przyjęto uchwałę UZ_2008-30 (5/0/0)
 5. Co wynikło z ankiet w sprawie projektów OPP na Walnym?
  Wyniki ankiety są na stronie: Dyskusja:Projekty OPP.
  Co dalej:
  preferencje są znane, teraz potrzebne są osoby odpowiedzialne za poszczególne projekty,
  osoba odpowiedzialna powinna zrobić preliminarz wydatków, do akceptacji Zarządu,
 6. Omówienie spraw dot. Kart QSL stacji SP0WIKI.
  Jednogłośnie przyjęto uchwałę UZ_2008-31 w sprawie druku kart (5/0/0).

161.20081009-45

Data
9 października 2008
 1. Przyjęcie w poczet członków: JMilczarek, Derbeth, Wulfstan
  Kandydaci przyjęci jednogłośnie (4/0/0).
 2. Omówienie kwestii konkursu "Hufce harcerskie" --Wyksztalcioch 00:11, 9 paź 2008 (CEST)
  Pomysł zyskał akceptację, wymaga dookreślenia modelu działania (przestrzeń główna, brudnopisy czy testowa wiki) i definicji zadań. Zgłoszone pomysły:
  Tydzień na zapoznanie się z wiki, potem miesiąc na realizację zadania, zestaw różnych zadań, nie tylko napisanie nowego artykułu, także uzupełnianie, na koniec wkład oceniany przez komisję, w nagrodę dyplomy dla uczestników/nagrody; Można zrobić 2 rundy. Pierwsza runda - piszą w brudnopisach. Później z każdego hufca wybieramy jeden patrol. On ma za zadanie zintegrować wszystkie artykuły o swoim hufcu i napisać o nim artykuł w głównej przestrzeni nazw.
  Zaproponowanie utworzenia sprawności "encyklopedysta".
  Podsumowanie: Przygotowane zostaną różne wersje zakresu zadań z zaznaczonymi preferencjami WMPL i wysłane do ZHR i ZHP. Za tydzień Wyksztalcioch przedstawi wyniki dalszych rozmów.
 3. Open Access Day - najpóźniej w piątek trzeba wysyłać, aby we wtorek instytucje zdążyły zamieścić logo i info na swych stronach.
  Ogłoszenie jest przygotowane, można rozsyłać. Ze względu na krótki termin akcja będzie głównie medialna.
 4. Umowa z KŚ.
  Odbyła się dyskusja.

162.20081016-45

Data
16 października 2008
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie w poczet członków: Paterm.
  Kandydat przyjęty jednogłośnie (3/0/0).

163.20081023-46

Data
23 października 2008
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie w poczet członków: Monopol, Wpedzich
  Przyjęci jednogłośnie (5/0/0).
 2. Przedyskutowanie zakupu czcionek z rodziny Gilles (ok 600 zł) - w ramach przygotowania materiałów promocyjnych. (propozycja Joysticka).
  Czcionka Gilles jest wskazana jako właściwa w http://wikimediafoundation.org/wiki/Wikimedia_visual_identity_guidelines
  Wpedzich śle zapytanie do Fundacji
  Zaproponowano zastąpienie tej czcionki jakimś wolnym odpowiednikiem, wymaga to jednak konsultacji z Fundacją (napis w logo), więc do przeprowadzenia w przyszłości niezależnie od obecnej decyzji.
 3. Czy robimy zimowy zlot?
  Propozycja Drozdpa: 13 grudnia 2008, Chorzów. Za tydzień szczegóły. Trzeba potem szybko powiadomić społeczność.
 4. Konferencja Wikimedia Polska 2009 - chyba wypada ogłosić że zbieramy oficjalnie oferty i do końca roku wyłonić już konkretne miejsce...
  Ogłaszamy na listach zbieranie ofert, termin składania do 8 grudnia, podsumowanie 13 grudnia na spotkaniu w Chorzowie. Przewiduje się możliwość zatrudnienia kogoś do obsługi konferencji na umowę-zlecenie na jakieś 2 miesiące - 1,5 przed konferencją, w trakcie i kilkanaście dni po.

164.20081030-47

Data
30 października 2008
Przebieg spotkania
 1. Zakup projektora multimedialnego (UZ 2008-32)
  Uchwała UZ 2008-32 przyjęta jednogłośnie (4/0/0).
 2. Wsparcie techniczne Edukonfu i info o spotkaniu w Warszawie 6 listopada.
  Stowarzyszenie na spotkaniu w Warszawie będzie reprezentował Polimerek. Ma pełnomocnictwo Zarządu do podpisania umowy w imieniu Stowarzyszenia o przystąpieniu do Edukonf. Stowarzyszenie może zaproponować przeprowadzenie na swoich stronach konkursu na logotyp Koalicji, oraz hostowanie strony internetowej Koalicji, na nowym serwerze (proponowany Wordpress).
 3. Identyfikacja projektów siostrzanych, patrz: dyskusja na Wikisłowniku (co można w tej kwestii poprawić? Pomysły: zalecenia dla udzielających wywiadów i autorów prezentacji o używaniu nazw projektów zamiast określenia "projekty siostrzane Wikipedii"; wsparcie oddolnych inicjatyw społeczności (kanały komunikacji), czy wyróżniać najaktywniejsze projekty (np. Wikisłownik czy Wikinews?)) Nova
  Zalecenia Zarządu dla Biura Prasowego odnośnie promowania projektów siostrzanych w kontaktach z mediami mają zostać spisane i przedstawione do akceptacji na kolejnym spotkaniu (Biuro prasowe/Zalecenia). Działania wspierające obejmują także przygotowywany pakiet materiałów promocyjnych, mający uwzględniać projekty siostrzane. Kwestią otwartą pozostaje wsparcie dla projektów bez aktywnej i stabilnej społeczności - status Wikicytatów do przedyskutowania na kolejnym spotkaniu.
 4. Kwestia "umiędzynarodowienia" letniej konferencji.
  Zaproponowano organizację w ramach konferencji jednego dnia z wykładami z jęz. angielskim, z propozycją atrakcji turystycznych na dzień następny. Wymaga to promocji i zaproszenia uczestników z zagranicy, odpowiednio wcześnie. Jeżeli ktoś na poziomie globalnym lub z lokalnego komitetu organizacyjnego podejmie się takiego zadania, aspekt ten będzie elementem oceny ofert na spotkaniu w Chorzowie 13 grudnia.
 5. Biuletyn Wikimedia Polska jako odpowiedź na problemy z informowaniem co się dzieje w Stow i projektach.
  Założona jest strona Biuletyn, gdzie mają być uzupełniane sekcje. Biuletyn będzie publikowany w cyklu miesięcznym, lub rzadziej, pierwsze wydanie planowane jest na 15 listopada 2008. Trwa kompletowanie zespołu redakcyjnego.

165.20081106-48

Data
6 listopada 2008
Przebieg spotkania
 1. Wikikonkurs/IV edycja/książki - rozpatrzenie zgłoszonych wniosków.
  Część wniosków została przyjęta, część nie - szczegóły na stronie konkursu.
 2. Wikikonkurs - zwiększenie kwoty/przedłużenie (skrócenie?) edycji i rozpoczęcie nowej. Kwestia podsumowania IV edycji. (Uchwała Zarządu Nr 33/2008 o zwiększeniu budżetu IV edycji).
  Przyjęta jednogłośnie.
 3. Fundrising Fundacji - potrzebna oficjalna decyzja, że w to nie wchodzimy - ale damy info na naszej stronie, że prosimy wpłacać Fundacji.
  Decyzja została przyjęta jednogłośnie.
 4. Biuletyn - postęp prac (na tydzień przed zamknięciem numeru).
  Postęp prac został oceniony w miarę pozytywne. Jeśli dział o Stow. i o mediach mainstreamowych zostaną uzupełnione, wystarczy to na pierwszy numer.
 5. Zlot w Chorzowie - chyba pora go ogłosić...
  Ma być strona na wiki Stow. postawiona z podstawowymi informacjami. Zostało ustalone, że zlot ma być <<na luzie>> bez oficjalnej sesji wykładowej, z ew. jakimiś opowieściami i konkursami w rodzaju reniferiady. Planowane są dwa dni z noclegiem.
 6. Edukonf - nowa umowa i wnioski ze spotkania.
  Polimerek omówił ogólnie przebieg spotkania i co z niego wynikło. Uznano, że zmiany w umowie miały charakter czysto techniczny. Stowarzyszenie ma zarejestrować domenę, postawić Wordpresa i listy dyskusyjne. Ma być ogłoszony konkurs na logo. Przyjęto jednogłośnie uchwałę UZ 2008-34 - o rejestracji domeny.

166.20081113-49

Data
13 listopada 2008
 1. Kwestia nagłego wyjazdu skarbnika na dłuższy czas i dostępu do konta Stow, oraz kiedy wreszcie będzie znany bilans.
  Ustalona została tymczasowa procedura dostępu do konta pod nieobecność skarbnika. Bilans będzie gotowy na 13 grudnia.
 2. Głosowanie nad jeszcze nie rozpatrzonymi wnioskami o książki w ramach Wikikonkursu: Wikikonkurs/IV edycja/książki#W_trakcie_rozpatrywania
  Wnioski zgłoszone do 13 listopada zostały rozpatrzone.
 3. Biuletyn - chyba idzie nadspodziewanie dobrze, ale jak go teraz będziemy dystrybuować?
  Przedstawiony został pomysł z tworzeniem wersji w formacie PDF (ABX) w oparciu o szablon w OpenOffice (Joystick). PDF ma być linkowany na stronie głównej wiki Stowarzyszenia, rozsyłany do prasy, drukowany na potrzeby imprez. Prace przebiegają sprawnie. Przed opublikowaniem potrzebne czytanie i redakcja całości (Nova, Poli).
 4. Info o postępach w sprawie Edukonfu.
  Strona ma być postawiona na toolsach do soboty (Nova), trzeba rozpoznać możliwość założenia listy dyskusyjnej w domenie Koalicji (home.pl lub toolsy).
 5. Jak będzie czas - dyskusja o Wikiekspedycji (oby konstruktywna).
  Ponieważ mnie nie będzie, postaram się opisać pomysł (ciągle w głowie) przez weekend, ale wszelkie wskazówki wezmę pod uwagę. Rower jest ok. (ale dla niektórych to może być duży wysiłek pedałować przez 10-14 dni) :) Przykuta 08:54, 13 lis 2008 (CET)
  Dyskusja odłożona ze względu na nieobecność głównego organizatora.

20081120

Data
20 listopada 2008
Przebieg spotkania

Ze względu na absencję 3 z 5 członków Zarządu - zebranie wyjątkowo się nie odbyło.

167.20081127-50

Data
27 listopada 2008
 1. Przyjęcie kolejnych wniosków o książki w ramach Wikikonkursu.
  Zgłoszone wnioski zostały przyjęte.
 2. Relacja z ogłoszenia KOEDu
  Strona stoi http://koed.org.pl, do przygotowania konkurs na logo, listy dyskusyjne, opis na wiki Stowarzyszenia, rozesłanie info do prasy.
 3. Kandydaci do chapterowych miejsc w Wikimedia Board
  Odbyła się ogólna dyskusja nad kandydatami.
 4. Wyjazd do Belgradu
  Jakoś nie ma chętnych.
 5. Wikiekspedycja (dalsza prezentacja pomysłu po poprawkach) - jak będzie czas.
  Zabrakło czasu na dyskusję.

168.20081204-51

Data
4 grudnia 2008
 1. Maratonu książkowego ciąg dalszy.
  Zgłoszenia omówione.
 2. Przyjęcie Uchwały 35/2008 o opłaceniu domen.
  Uchwała Uchwała 35/2008 przyjęta (5/0/0).
 3. Dogranie spraw zlotowych.
  1. Przyjęcie Uchwały 36/2008 o wydruku biuletynu.
   Uchwała Uchwała 36/2008 przyjęta (5/0/0).
  2. Przyjęcie Uchwały 37/2008 o dofinansowaniu noclegu
   Uchwała Uchwała 37/2008 przyjęta (5/0/0).
 4. Delegacja Przykuty na seminarium do Warszawy, przyjęcie Uchwały 38/2008.
  Uchwała Uchwała 38/2008 przyjęta (4/0/1).

169.20081204-52

Data
11 grudnia 2008
Przebieg spotkania
 1. Przyjęcie uchwały UZ 39/2008 - o środkach dla Sapera na wyjazd do Belgradu.
  Uchwała UZ_2008-39 przyjęta jednogłośnie.
 2. Przyjęcie uchwały UZ 40/2008 - o pokryciu kosztów delegacji Oli Sutkowskiej.
  Uchwała UZ_2008-40 przyjęta jednogłośnie.
 3. Kiedy spotkanie zarządu w Sztygarce?
  Zdecydowano, że w sobotę ok 19:00-20:00.
 4. Maratonu książkowego ciąg dalszy.
  Wyniki głosowania na stronie konkursu.

170.20081213-53

Data
13 grudnia 2008 godz. ok. 20:00
Przebieg spotkania

Spotkanie na żywo w Sztygarce.

 1. Rytualne podpisywanie uchwał.
 2. Konferencja Wikimedia Polska 2009 - wybór konkretnej oferty i osoby "na etacie".
  1. Gdańsk; 2. Jadwisin.
 3. Sprawy okołobankowo/skarbniczo/siedzibowe
  Bilans w trakcie, bank w trakcie, siedziba (dalszy ciąg w styczniu), ew. z osobą na pół etatu, pokój z komputerem z dostępem do internetu. Spisać wymagania wobec kandydata na internalu.
 4. Przyjęcie w poczet członków: Lestat, Adamt.
  Kandydaci przyjęci jednogłośnie (5/0/0).
 5. Aktualny stan prac nad pakietem promocyjnym.
  Kalendarz po poprawkach do druku, będzie rozesłany po miastach przez Drozdpa, do odebrania przez chętnych. Inne materiały promocyjne stoją (status uzgodnień z Joystickiem). Szwedzki przygotuje tekst do książeczki informacyjnej, na bazie tekstu Polimerka.
 6. Wikiwarsztaty Wrocław.
  Marzec 2009, we współpracy organizacją studencką. Promocja: sitenotice dla IP, plakaty na uczelniach. Potrzebny budżet. Materiały szkoleniowe.
 7. Konkurs "Hufiec harcerski".
  Omówione, start od stycznia, czekamy na określenie budżetu.
 8. Wikipstryk.
  Na wiosnę - koniec marca. Informacja do szkół, pozostaje lista obiektów. Budżet ok. 7 tys. zł. Nagrody dla szkół, szkoły dla uczniów (ew. +11% więcej i NIP od rodziców), najpierw rozpoznanie w szkołach jakie są praktyki.
 9. Wikipedia dla szkół.
  Do realizacji, zaczyna się od kontaktów z MEN, 2009 rok.
 10. Quo Vadis Wikikonkurs.
  Od nowego roku Komisja Wikikonkursu (3 osoby, część może być z Zarządu), w trybie rocznym. Do końca tego roku w ramach budżetu, pozostałe zgłoszenia od nowego roku. Obrady komisji na kanale IRC w innym terminie niż zebrania zarządu.
 11. Co zrobić żeby ruszyły inne projekty OPP
  Wikiakademia we Wrocławiu, październik 2009.
 12. Akcja promocyjna OPP w 2009.
  Powtarzamy akcję z tego roku. Trzeba odświeżyć stronę (szata graficzna, teksty, motto).
 13. Rekrutajca do stowarzyszenia po zmianie statutu.
  Omówione.
 14. Od dawna odkładana pogawędka o Wikiekspedycji.
  Odbyła się w ramach rozmów zlotowych.

20081218

Data
18 grudnia 2008
Przebieg spotkania

Spotkanie odwołane.

20081225

Data
25 grudnia 2008
Przebieg spotkania

Spotkanie odwołane - przerwa świąteczna.

Wesołych Świąt Życzy Zarząd.