Statut/Zmiany 2019/Art. 15

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

  1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna bądź fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
  2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd.
  3. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
  1. Członkiem wspierającym może być osoba zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
  2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie decyzji Zarządu.

Usunięto dookreślenia osób, ponieważ to, że chodzi o osobę fizyczną, prawną i jednostkę nieposiadającą (...) to wynika z art. 9.

Ust. 3 niepotrzebnie dubluje przepis kodeksu cywilnego. Te podmioty nie mogą w sposób ważny i skuteczny działać inaczej.

Dyskusja zmiany artykułu

Zobacz wszystkie dyskusje