Statut/Zmiany 2019/Art. 3

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. W szczególnych przypadkach Stowarzyszenie może działać poza jej granicami. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.

  1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju.
  2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

Biuro Wikimedia Polska od zawsze było w Łodzi. Nie jest to dobre miejsce, jeśli chcemy dobrze wypełniać nasze obecne obowiązki, a tym bardziej - jeżeli chcemy się rozwijać. To nieprawda, że jesteśmy w 100% zdigitalizowani, niepapierowi i zdalni. Stowarzyszenie, działające w ramach obowiązującego prawa, mające pracowników - musi opierać się na prawie, które wymaga papierologii, fizycznej lokalizacji, dostępności ludzi w danym miejscu.

Członkowie zarządu, nasi pracownicy, inni aktywni wolontariusze, pracownicy różnych instytucji będą rozsiani po całej Polsce, dlatego miejsce spotkań powinno być tam, gdzie najwygodniej jest dotrzeć. To Warszawa, a nie Łódź, jest obecnie centrum układu komunikacyjnego Polski. To do Warszawy jest najłatwiej dojechać, to do Warszawy nie trzeba brać przesiadek.

Po drugie, większość instytucji, największych przedsiębiorstw, organizacji i mediów ma siedziby w stolicy. Z tego obszaru pochodzi co najmniej 2/3 uzyskiwanych przez nas funduszy z 1%. Okolice Warszawy to obszar, w którym musimy być stosunkowo najłatwiejsi do kontaktu. Obecnie nasze biuro nie jest dostępne dla instytucji. Głównie centralnych, które mieszczą się w Warszawie, ale nawet niemających siedziby w stolicy.

Chcemy organizować więcej szkoleń dla pracowników i wolontariuszy na żywo, chcemy móc drukować dokumenty w miejscu, gdzie się spotykamy. Do tej pory korzystaliśmy z uprzejmości zaprzyjaźnionego Centrum Cyfrowego lub szukaliśmy płatnej miejscówki w stolicy. Teraz, jeśli biuro będzie w Warszawie, odpadnie nam również ten element naszego funkcjonowania, którym jest czasochłonne i organizacyjnie nieproste pozyskiwanie miejsca do rozmowy, szkolenia, audytu, albo wspólnego poedytowania.

Dyskusja zmiany artykułu

Zobacz wszystkie dyskusje