Statut/Zmiany 2019/Art. 33

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Brak zmiany edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

  1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
  2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i organów Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
  3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Na specjalne życzenie każdego członka Komisji Rewizyjnej w każdym głosowaniu należy wprowadzić tryb tajny.

Skreślić

Postanowienia przeniesione do innego artykułu

Dyskusja zmiany artykułu

Zobacz wszystkie dyskusje