Statut/Zmiany 2019/Proponowany art. 20

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

brak odpowiednika

  1. Organy Stowarzyszenia działają na podstawie wydanych przez siebie regulaminów, z zachowaniem postanowień Statutu.
  2. Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński podejmują uchwały w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Na wniosek członka organu w głosowaniu należy wprowadzić tryb tajny.

Wyciągnięcie przed nawias postanowień dot. regulaminów.

Do tej pory tylko zarząd i komisja musiały mieć regulamin, teraz ten obowiązek miałby też sąd.

Dyskusja zmiany artykułu

Zobacz wszystkie dyskusje