Użytkowniczka:Maire/Stypendia na Wikimanię 2011

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wzór wniosku[edytuj]

Wniosek o dofinansowanie wyjazdu na Wikimanię 2011 powinien zawierać następujące elementy:

  • imię i nazwisko wnioskującego oraz jego nazwę użytkownika w projektach Wikimedia
  • oświadczenie o spełnianiu kryterium wieku, o którym mowa w UZ 2011-7 (w przypadku niepełnoletnich należy również dołączyć skan pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w Wikimanii 2011 - oryginał zgody należy przesłać pocztą do sekretariatu Stowarzyszenia Wikimedia Polska do 19 marca 2011)
  • informację o polskim obywatelstwie wnioskującego lub o prawie stałego pobytu w Polsce
  • wyliczenie przedsięwzięć Wikimedia, w których uczestniczy wnioskujący i poziom aktywności (np. liczba edycji, udział w wikiprojektach, działalność w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska)
  • informację o ewentualnym udziale w organizowaniu Wikimanii
  • informację o zgłoszonej lub planowanej aktywności na Wikimanii (np. referaty do wygłoszenia)
  • określenie poziomu znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie
  • wnioskowaną sumę dofinansowania z wyszczególnieniem kosztów podróży, zakwaterowania i opłat konferencyjnych
  • krótkie uzasadnienie wniosku oraz ideę udziału w Wikimanii