Użytkownik:Marek Mazurkiewicz/FAQ/eo

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

{{BIP}}

.


         


Słowniczek[edytuj | edytuj kod]

 • strony internetowe
  • projekty Wikimedia – → Wikipedia i inne serwisy, za które odpowiada → Wikimedia Foudation (a nie my, → Wikimedia Polska).
  • Wikipedia – encyklopedia tworzona przez → wikipedystów, jeden z → projektów Wikimedia.
  • Wikimedia Commons – baza multimediów, jeden z → projektów Wikimedia.
  • Wikidane – baza danych, jeden z → projektów Wikimedia.
  • Wikisłownik – słownik tworzony przez → wikisłownikarzy, jeden z → projektów Wikimedia.
  • Wikiźródła – biblioteka tworzona przez → wikiskrybów, jeden z → projektów Wikimedia.
 • wolontariusze i organizacje
  • Wikimedia – ruch społeczny złożony z osób tworzących Wikipedię i inne → projekty Wikimedia.
  • wikipedysta – wolontariusz, twórca → Wikipedii.
  • wikisłownikarz – wolontariusz, twórca → Wikisłownika.
  • wikiskryba – wolontariusz, twórca → Wikiźródeł.
  • Wikimedia Foundation – właściciel serwerów, nazw, logotypów i główny podmiot odpowiedzialny za → projekty Wikimedia.
  • Wikimedia Polska – my: część polskich → wikipedystów, → wikisłownikarzy, → wikiskrybów i twórców innych → projektów Wikimedia, działająca w formie prawnej stowarzyszenia.

Podstawowe pojęcia[edytuj | edytuj kod]

Czym jest Wikimedia Polska?[edytuj | edytuj kod]

Wikimedia Polska logo.svg

Integrujemy i reprezentujemy interesy współtwórców projektów Wikimedia w języku polskim oraz w każdym innym języku używanym przez grupę etniczną bądź narodową istniejącą tradycyjnie m.in. na terenach Polski.

Ni integras kaj reprezentas interesojn de kunlaborantoj de Vikimediaj projektoj en pola lingvo kaj ĉiuj aliaj lingvoj kiuj estas uzataj per etna kaj nacia grupo kiu tradicie ekzistas Inter alie en pola teritorio.

Finansowo i organizacyjnie wspieramy wolontariuszy-współtwórców projektów Wikimedia.

Wspieramy także powszechny dostęp do wolnej wiedzy poprzez gromadzenie zasobów i rozwijanie treści w oparciu o źródła. Promujemy wolne licencje i budujemy świadomość prawa autorskiego.

Ważna jest dla nas jawność i przejrzystość działań. Cenimy niezależność, bezinteresowność, uczciwość.

Dzięki potencjałowi naszych członków i wolontariuszy dbamy o stałe pozyskiwanie i utrzymanie dóbr kultury w cyfrowym świecie.

Nasze cele realizujemy we współpracy z wolontariuszami i partnerami instytucjonalnymi.

Patrz:

Czym nie jest Wikimedia Polska?[edytuj | edytuj kod]

Nie prowadzimy Wikipedii ani innych projektów Wikimedia. Nie przetwarzamy danych, które znajdują się w Wikipedii. Nie odpowiadamy prawnie za Wikipedię.

Nie odpowiadamy za decyzje podjęte przez społeczności, które wspieramy. Nie jesteśmy zwierzchnikami twórców Wikipedii.

Jesteśmy niezależni od Wikimedia Foundation. Nie jesteśmy oddziałem Wikimedia Foundation.

Nie jesteśmy powiązani ze wszystkimi przedsięwzięciami, których nazwy zaczynają się od wiki-.

Czym są projekty Wikimedia?[edytuj | edytuj kod]

Wikimedia logo family complete-2013.svg

Projekty Wikimedia to Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidane, Wikisłownik, Wikiźródła i kilka innych stron internetowych. Wszystkie one zawierają treści, które można w dowolnym celu, także komercyjnym, swobodnie: wykorzystywać, rozpowszechniać w oryginale, zmieniać i rozpowszechniać w zmienionej postaci (tzw. otwarte treści).

Każdy może je współtworzyć, ponieważ ich treść można tworzyć i zmieniać, korzystając z przeglądarki internetowej (serwisy typu wiki). Aby zostać twórcą projektów Wikimedia, nie trzeba być członkiem Stowarzyszenia – jest wręcz odwrotnie.

Pełna zawartość projektów Wikimedia jest dostępna za darmo i bez reklam.

Patrz:

Czy istnieją organizacje podobne do Wikimedia Polska?[edytuj | edytuj kod]

Logo Wikimedia Foundation

Istnieją. Właścicielem serwerów i znaków towarowych, świadczącym usługę hostingu projektów Wikimedia i jedynym podmiotem prawnie odpowiedzialnym za funkcjonowanie projektów Wikimedia jest Wikimedia Foundation z siedzibą w San Francisco. Istnieje możliwość przekazywania darowizn pieniężnych na rzecz Wikimedia Foundation poprzez system PayPal lub przekazy pocztowe.

Wikimedia Polska ma wyłączność na reprezentowanie Wikimediów w Polsce. Oprócz naszego stowarzyszenia na świecie istnieje ok. 150 równorzędnych grup i organizacji afiliowanych współdziałających z Wikimedia Foundation.

Patrz:

Jakie są relacje między Wikimedia Polska, innymi organizacjami Wikimedia i projektami Wikimedia?[edytuj | edytuj kod]

Relacje między WMF, WMPL i Wikipedią.svg

Do kogo zwrócić się w sprawie dotyczącej projektów Wikimedia?[edytuj | edytuj kod]

WMPL ain't WMF ain't Wikipedia.png

Jeżeli chodzi o sprostowanie lub usunięcie treści z projektów Wikimedia (np. usunięcie daty urodzenia z biogramu z powodu RODO), lub o interwencję w sprawie zachowania konkretnych osób współtworzących projekty Wikimedia, trafiłeś pod zły adres. Nie zajmujemy się takimi sprawami. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za prawie żadne treści publikowane w projektach Wikimedia. Te projekty w ponad 99% edytują niezależni od nas wolontariusze, bez prawnego związku z Wikimedia Polska.

Wnioski o sprostowanie lub usunięcie treści należy kierować nie do Wikimedia Polska tylko do:

 • wolontariuszy-współtwórców danego projektu Wikimedia (przykładowo, kontakt z wikipedystami w sprawie błędów, naruszeń praw autorskich itp. w Wikipedii: info-platwikimedia.org);
 • Wikimedia Foundation (w szczególności: zgłoszenia na podstawie DMCA, zgłoszenia publikacji prezentujących wykorzystywanie seksualne małoletnich).

Patrz:

Jak Wikimedia Polska realizuje swoje cele?[edytuj | edytuj kod]

Wspieranie społeczności wolontariuszy[edytuj | edytuj kod]

Dzień Wikipedii 2017 fot. Krzysztof Szewczyk CC BY 4.0 Medialab Katowice (15) (32244705341).jpg

Nasze stowarzyszenie pozyskuje nowych wolontariuszy do projektów Wikimedia i motywuje do działania wolontariuszy o wieloletnim doświadczeniu. Prowadzimy szkolenia i warsztaty, na których można dowiedzieć się jak działają projekty Wikimedia. Wśród uczestników są m.in. pracownicy instytucji kultury, nauczyciele akademiccy i studenci. Organizujemy konkursy tworzenia treści skierowane także dla osób, które wcześniej nie miały styczności z projektami Wikimedia.

Dbamy o dobrostan społeczności, promując postawy konstruktywne, nastawione na współpracę. Organizujemy konferencje i zloty oraz wspieramy logistycznie lokalne spotkania współtwórców projektów Wikimedia.

Patrz:

Pozyskiwanie nowych zasobów[edytuj | edytuj kod]

Aleksander Gierymski, Żydówka z pomarańczami.jpg

Ułatwiamy pozyskiwanie nowych zasobów dla projektów Wikimedia, szczególnie takich, których wolontariusze nie mogą pozyskać bez wsparcia organizacyjnego lub finansowego.

Współpracujemy z instytucjami kultury: galeriami, bibliotekami, archiwami i muzeami. Dzięki tej współpracy instytucje mogą udostępniać zbiory i materiały w miejscu łatwym do znalezienia dla ludzi z całego świata. Projekty GLAM-Wiki często ułatwiają zaangażowanie lokalnej społeczności w życie instytucji.

Prowadzimy program mikrograntów, w ramach którego pomagamy wolontariuszom w zakupie książek i publikacji naukowych, zwracamy koszty wypraw fotograficznych i nagrań plików multimedialnych. Organizujemy konkursy dla współtwórców projektów Wikimedia, w których nagradzamy szczególnie cenny wkład, w tym tworzenie zasobów wyróżnionych za jakość.

Patrz:

Dbanie o publiczny wizerunek Wikimedia[edytuj | edytuj kod]

Wikipedia 15 in Września, Poland (13).JPG

Występujemy w mediach, promując projekty Wikimedia (m.in. Wikipedię) oraz własne projekty (m.in. współpracę polskich instytucji kultury i nauki ze Stowarzyszeniem). Nasi członkowie są zapraszani na konferencje naukowe, dyskusje panelowe i inne publiczne wydarzenia, na których prezentują działalność Wikimedia Polska i szerzej – ruchu Wikimedia.

Prowadzimy strony i konta Stowarzyszenia oraz projektów Wikimedia w mediach społecznościowych. Dystrybuujemy (bezpłatnie) materiały promocyjne opatrzone logotypami Wikimedia.

Patrz:

Wolne licencje i prawo autorskie[edytuj | edytuj kod]

Wikimedia Polska jest organizacją apolityczną. Dlatego jedynie w wyjątkowych przypadkach oraz w sposób powściągliwy wypowiadamy się na temat planowanych zmian w otoczeniu prawnym, które wpływa na swobody obywatelskie, wolność wypowiedzi, ekspresji twórczej, prawa do informacji publicznej.

Wspieramy popularyzację otwartego dostępu do danych, badań i publikacji naukowych. Wypowiadamy się także na temat proponowanych zmian w prawie autorskim.

Patrz:

Czy Wikimedia Polska jest członkiem szerszych organizacji?[edytuj | edytuj kod]

Koed logo kolor.svg

Jesteśmy członkiem Koalicji Otwartej Edukacji (KOED). Jest to porozumienie organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Misją KOED-u jest wspieranie tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych i promowanie związanych z nimi dobrych praktyk i narzędzi. Do Koalicji należy niemal 40 organizacji i instytucji.

Patrz:

Struktura organizacyjna, podział zadań[edytuj | edytuj kod]

Jaką strukturę organizacyjną ma Wikimedia Polska?[edytuj | edytuj kod]

Struktura organizacyjna WMPL.svg

Wśród osób funkcyjnych, mających stałe, oficjalnie przypisane zadania, jest 18 wolontariuszy (zaznaczeni na niebiesko) i tylko 6 pracowników (zaznaczeni na zielono). Wolontariusze, w tym członkowie zarządu, nie otrzymują żadnego wynagrodzenia, nagród ani innych bonifikat za pracę na rzecz Stowarzyszenia. 4 pracownice są zatrudnione na pełny etat, a 1 na pół etatu, dyrektor – na 3/4 etatu. Funkcje pełnione w Wikimedia Polska nie mają żadnego związku z funkcjami pełnionymi w Wikipedii i innych projektach siostrzanych.

Jak wybrać odpowiedni kontakt?[edytuj | edytuj kod]

W niżej wymienionych sprawach zalecamy kontakt z następującymi osobami:

Jeżeli Twoja sprawa wykracza poza wyżej wymieniony zakres, skontaktuj się z Zarządem. W celu przyśpieszenia załatwienia sprawy możesz skierować się do konkretnego członka Zarządu, zgodnie z podziałem zadań.

Patrz:

Gdzie was znajdę? Gdzie jest biuro Wikimedia Polska?[edytuj | edytuj kod]

Wikimedia Polska ma tylko jedno biuro, w Łodzi, w miejscu zaznaczonym na mapce po lewej. Zaspokaja ono wyłącznie podstawowe potrzeby administracyjne.

Działalność wolontariacka oraz praca pracowników Stowarzyszenia są wykonywane przede wszystkim zdalnie. Spotkania Zarządu oraz kontrola działań pracowników również odbywają się zdalnie. Jeżeli chcesz się z nami spotkać, skontaktuj się z naszym przedstawicielem. Umówimy spotkanie w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu lub w innej miejscowości, raczej poza biurem.

Jak mogę pomóc?[edytuj | edytuj kod]

Wspomóż nas finansowo[edytuj | edytuj kod]

Jeden procent.svg

Możesz przeznaczyć 1% swojego podatku dochodowego jako darowiznę, ponieważ posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Nasz numer KRS to 0000244732.

Oprócz tego możesz wpłacać inne darowizny. Jeżeli w danym roku ich wysokość nie przekracza łącznie 6% (dla osób fizycznych) lub 10% dochodu (dla osób prawnych), możesz tę łączną kwotę odpisać od dochodu w rozliczeniu podatku dochodowego.

Zachęcamy także do składania darowizn nie-OPP (zwykłych). Te pieniądze mogą posłużyć do wewnętrznego, organizacyjnego rozwoju Stowarzyszenia, bez którego na dłuższą metę trudno działać dla pożytku publicznego.

Patrz:

Zostań wolontariuszem[edytuj | edytuj kod]

Wywiad etnograficzny - M.Guziejko, operatorka kamery.jpg

Stowarzyszenie potrzebuje wolontariuszy, którzy znają pracę instytucji dziedzictwa kulturowego (np. muzeów). Mogą oni zostać wikimedianami-rezydentami, czyli łącznikami danej instytucji ze Stowarzyszeniem. Osoby o doświadczeniu nauczycielskim mogą prowadzić szkolenia dla nowych wikipedystów (twórców Wikipedii), wikiskrybów (twórców Wikiźródeł) czy wikisłownikarzy (twórców Wikisłownika). Szukamy też m.in. programistów i aktywistów wolnych treści. Do wykonywania niektórych zadań (na przykład organizacji wydarzeń) bardziej niż doświadczenie liczy się dyspozycyjność w danej miejscowości. Tylko niektóre role wolontariackie wymagają doświadczenia w edytowaniu projektów Wikimedia.

Patrz:

Zostań członkiem Stowarzyszenia[edytuj | edytuj kod]

Konferencja Wikimedia Polska 2018 - 041.jpg

Nie trzeba być członkiem, żeby uczestniczyć w większości działań i korzystać ze wsparcia Stowarzyszenia. Nawet sugerujemy najpierw zostać wolontariuszem Wikimedia Polska, a dopiero potem ubiegać się o członkostwo. Trudniej sprostać obowiązkom członka, jeżeli wcześniej nie zaangażowaliśmy się w życie Stowarzyszenia.

Członkowie decydują bowiem o kierunkach działalności Wikimedia Polska. Spoczywa na nich odpowiedzialność za kluczowe sprawy. Członkowie mają prawo głosu na walnych zebraniach, czyli m.in. prawo rozpatrywania rocznych sprawozdań i planów oraz wybierania do pozostałych organów statutowych. Mają także prawo kandydować do tych organów. Aby zostać członkiem, należy być współtwórcą dowolnego projektu Wikimedia wspieranego przez Wikimedia Polska, zostać zaakceptowanym przez Zarząd i wpłacić składkę roczną, której minimalna wysokość wynosi 1 zł.

Patrz:

Nie znalazłem odpowiedzi. Komu mogę zadać pytanie?[edytuj | edytuj kod]

Patrz: