Użytkownik:TOR/Cele

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Cele wypunktowane poniżej podane są w kolejności od najważniejszych do najmniej ważnych. Lista jest niekompletna, a kolejność może się jeszcze zmienić .

  • Poprawa wizerunku WMF wśród uczestników polskich projektów i walczenie z postawą "my kontra oni"
  • Promocja Wikipedii w środowisku licealnym i akademickim
  • Zauważalne zwiększenie obecności Wikipedii i innych projektów w mediach
  • Walka o dotacje i granty