Użytkownik:Travelarz/brudnopis/WK16

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Strona jest uzupełniana...

Opis projektu[edytuj | edytuj kod]

Celem Wikiekspedycji Kolejowej 2016 jest:

 • Uzupełnienie braków w dokumentacji fotograficznej i faktograficznej na temat kolei w Polsce, ze szczególną uwagą na obiekty i tabor po modernizacjach oraz te dotychczas nieopisane (kontynuacja działań z poprzednich edycji);
 • Wykonanie zdjęć wybranych obiektów i załadowanie ich do Wikimedia Commons;
 • Utworzenie listy artykułów w polskiej Wikipedii wymagających aktualizacji bądź rozszerzenia, a następnie napisanie/rozszerzenie wybranych artykułów przez wolontariuszy. Aktualizacja i zilustrowanie artykułów z zakresu kolejnictwa i transportu publicznego;
 • Wykorzystanie napisanych artykułów oraz innych materiałów do rozwinięcia przewodnika "Koleją po Polsce" [1] w Wikipodróżach.

Realizacja[edytuj | edytuj kod]

 • Koordynator - Michał Klincewicz Travelarz - przygotuje stronę i rekrutację edycji 2016. We współpracy z Fundacją Grupy PKP przygotowany zostanie plan tegorocznej współpracy, wsparcia merytorycznego i finansowego. ustalę z Zarządem kryteria naboru uczestników i sformułuję zespoły, poinstruuję uczestników o zasadach wykonania Wikiekspedycji Kolejowej 2016, o kwestiach rozliczeniowych oraz udzielę im potrzebnego wsparcia organizacyjnego (optymalizacja transportu, pomoc w wyszukaniu noclegów), skoordynuję trasy i na bieżąco będę monitorował osiągi uczestników, wzorem lat ubiegłych przygotuję niezbędne sprawozdania podsumowujące i zbiorcze rozliczenia.
 • Za sukces projektu uznana będzie realizacja założeń (artykuły, zdjęcia oraz zebranie ich na stronie projektowej w spójną całość) w skali nie mniejszej niż w roku ubiegłym oraz zorganizowanie wystawy najciekawszych fotografii.

Uwzględniając dyskusje i uwagi z poprzednich edycji - tegoroczną edycję proponuję bardziej rozciągnąć w czasie celem zapewnienia dostępności większej liczby wolontariuszy i zarezerwowania odpowiedniego czasu na zbieranie materiałów bibliograficznych do haseł. Pozwoli to na zwiększenie uwagi na treści haseł w Wikipedii - ich tworzenie, uzupełnianie, aktualizowanie i ilustrację. Materiały źródłowe będziemy mogli zdobywać dzięki szerokim kontaktom uzyskanym w ramach naszego partnerstwa z Fundacją Grupy PKP.

Zakres tematyczny[edytuj | edytuj kod]

Infrastruktura kolejowa, zabytki techniki, zrównoważony transport.

Trasy[edytuj | edytuj kod]

[tu opis planowanych tras, obiektów po drodze i propozycje artykułów do rozwinięcia]

Uczestnicy i terminarz[edytuj | edytuj kod]

Uczestnicy[edytuj | edytuj kod]

 • Koordynator przygotuje krótki opis planowanej Wikiekspedycji do rozesłania potencjalnym uczestnikom
 • Maksymalna liczba uczestników:
 • Minimalny wkład uczestnika: Napisanie lub znaczące rozbudowanie ok.4 artykułów w Wikipedii z zakresu tematycznego projektu; wykonanie i załadowanie do Wikimedia Commons min. 40 wysokiej jakości fotografii ilustrujących temat.

Terminarz[edytuj | edytuj kod]

 • Ustalenie listy artykułów w zarysie oraz tras
 • Ustalenia z Zarządem Stowarzyszenia i Fundacją Grupy PKP
 • Kontakt z bibliotekami, muzeami i innymi instytucjami na trasie oraz Fundacją celem zebrania źródeł do artykułów
 • Przygotowanie materiałów informacyjnych
 • Ekspedycje; ew. wydarzenia w trakcie
 • Ładowanie zdjęć i praca nad artykułami
 • Praca nad przewodnikiem
 • Raport końcowy i ewentualne wydarzenia kończące projekt

Budżet[edytuj | edytuj kod]

(na uczestnika - zakładane 2 osoby do współpracy przez 15 dni):

 • koszty transportowe: 1000 PLN;
 • noclegi: 75 PLN x 13 nocy = 975 PLN;
 • diety: 30 PLN x 15 dni = 450 PLN;
 • ubezpieczenie: 70 PLN;
  SUMA: średnio 2495 PLN /uczestnika;
  Dla 2 uczestników przez 15 dni (mogą się zmieniać) - 4990 PLN - nie licząc refundacji z Fundacji Grupy PKP obecnie potwierdzanej;
 • rezerwa: 10 PLN.

Razem łączny budżet brutto przedsięwzięcia wynosi 5000 PLN.