Biuletyn Informacji Publicznej

WG 2023-9

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Strona główna Złóż wniosek Najczęstsze pytania Zasady refundacji Aktualne projekty Archiwum
Nazwa użytkownika Torrosbak Status realizowany
Uzasadnienie Bardzo proszę o refundację zakupu książki pt. „Sphagnum mosses - The Stars of European Mires” autorstwa Laine J. et al. (2018). Przy jej pomocy chciałbym rozbudować artykuły w polskojęzycznej Wikipedii dotyczące gatunków należących do rodzaju Sphagnum, tj. torfowiec. Jest to jedno z najbardziej kompleksowych opracowań ostatnich lat. Gromada mchów, w tym torfowców, jest słabo opisana w polskojęzycznej Wikipedii. Większość artykułów dotyczących gatunków torfowców ma postać kilkuzdaniowego stuba, ograniczonego do bardzo podstawowych informacji, np. torfowiec bałtycki (Sphagnum balticum), torfowiec brodawkowaty (Sphagnum papillosum) czy torfowiec cieniutki (Sphagnum tenellum).

Realizację Wikigrantu planuję długoterminowo – do końca 2023 roku. Zobowiązuję się do rozbudowy 30 wybranych artykułów dotyczących gatunków torfowców występujących we florze Polski. Do 30 września 2023 roku każdy z rozbudowanych artykułów zgłoszę do Wikiprojektu „Czy wiesz...” w celu ekspozycji na stronie głównej Wikipedii. Do końca 2023 roku trzy artykuły zgłoszę także do oceny w kontekście przyznania wyróżnienia „Dobry artykuł”.

W ramach przedmiotowej tematyki dotychczas stworzyłem kilkanaście artykułów eksponowanych na stronie głównej Wikipedii w rubryce „Czy wiesz...” dotyczących torfowisk, m.in.:

W przypadku pozytywnej decyzji Komisji Wikigrantów chciałbym, aby zakup książki odbył się za pośrednictwem Wikimedia Polska.

W realizacji mam ciągle Wikigrant nr WG 2022-24. Deklarowałem zakończenie grantu do 30 listopada, jednak z przyczyn zdrowotnych grant sfinalizuję do 30 marca 2023 roku. W ramach tego grantu pozostało umieszczenie zdjęć w repozytorium Wikimedia Commons, zilustrowanie odpowiednich artykułów w Wikipedii oraz rozbudowa odpowiednich sekcji.

Załączam link do biblioteki internetowej, w której istnieje możliwość zakupu przedmiotowej książki.

Harmonogram realizacji projektu
  • do 30 września 2023 – rozbudowa i zgłoszenie do Wikiprojektu „Czy wiesz...” 30 artykułów dot. gatunków torfowców obecnych w polskiej florze
  • do 31 grudnia 2023 – zgłoszenie trzech artykułów dot. gatunków torfowców obecnych w polskiej florze do oceny w kontekście przyznania wyróżnienia „Dobry artykuł”
Kosztorys Cena książki – 708,78 zł Suma 708,78 PLN
Rozliczono 643,89 PLN
Wniosek został rozpoznany na posiedzeniu jawnym. Komisja jednogłośnie (w stosunku 4/0/0 [za/przeciw/wstrz.] przy 1 członku Komisji niebiorącym udziału w głosowaniu) postanowiła przyznać dofinansowanie zgodnie z wnioskiem.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami refundacji, w szczególności z punktem dotyczącym informacji przesyłanych do Stowarzyszenia. Prosimy również o to, by dokumentacja przesłana do Stowarzyszenia zawierała informacje pozwalające zidentyfikować jej przeznaczenie, co ułatwi rozliczenie grantu. Dziękujemy za zgłoszenie i życzymy owocnej pracy. W imieniu Komisji, Wiktoryn (dyskusja) 23:01, 15 lut 2023 (CET)Odpowiedz[odpowiedz]

Sprawozdanie użytkownika WG 2023-9/sprawozdanie Data zakończenia nie podano (prace się nie zakończyły)
Podsumowanie Komisji w tym miejscu Komisja podsumuje wyniki grantu
Dyskusja i uwagi