Wikiekspedycja

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biuletyn Informacji Publicznej


Wikiekspedycja logo.png

Wikiekspedycja to cykl wypraw fotograficznych po obszarze Polski, organizowanych przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Celem Wikiekspedycji jest zebranie dokumentacji, głównie fotograficznej, dotyczącej wybranego regionu naszego kraju. Co roku kilkunastu wolontariuszy, poruszając się samochodami i rowerami, zbiera materiał na temat wybranego regionu. Zdjęcia wykonane podczas wypraw są wygrywane do repozytorium wolnych mediów Wikimedia Commons, dzięki temu są dostępne dla wszystkich internautów oraz stają się częścią sumy ludzkiej wiedzy.

Uczestnicy ekspedycji to redaktorzy Wikipedii, których pasją jest fotografowanie i podróżowanie. Koszty wyjazdu są całkowicie finansowane ze środków Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Jako cel wypraw wybierane są województwa, w których jest mała liczba aktywnych wikipedystów, a co za tym idzie w encyklopedii brakuje wielu zdjęć i artykułów dotyczących tych terenów. W latach poprzednich odwiedzane były województwa podlaskie (2009), pomorskie (2010), podkarpackie (2011) i warmińsko-mazurskie (2012). W tym roku celem ekspedycji będzie południowo-zachodnia część Polski. Po raz kolejny będziemy fotografować zabytki (w ramach projektu Wiki Lubi Zabytki) oraz wszystkie inne obiekty, których zdjęcia są odpowiednie do wykorzystania w Wikipedii.

Dzięki dotychczasowym Wikiekspedycjom zasoby Wikimedia Commons wzbogaciły się już o ponad 17 tysięcy zdjęć, którymi zilustrowano prawie 3 tysiące artykułów o polskich miejscowościach i przyrodzie nie tylko w polskiej Wikipedii.

Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w projekt proszę o kontakt: adam.kliczekNospam at.svggmail.com.

Summary in English[edytuj]

Wikiexpedition is a series of photographic expeditions organised yearly by Wikimedia Polska Association. The aim of Wikiexpedition is collecting, mainly photographic, documentation, by exploring chosen Polish regions. Volunteers travel by car or by bikes and collect materials on chosen places. All pictures taken during this trips are uploaded to an online repository of free-use images Wikimedia Commons and become available to all the Internet users and adds up to the sum of all human knowledge.

The participants of Wikiexpedition are Wikipedia editors, whose passion is photography and travelling. The trips are fully-funded by Wikimedia Polska Association. The visited areas are carefully chosen: priority belongs to those with a small number of active Wikipedia editors, thus very few photos and descriptions available on Wikipedia. In previous years, the following provinces have been visited: Podlaskie (2009),Pomorskie (2010), Podkarpackie (2011). This year, Warmińsko-Mazurskie Province has been chosen. The photoraphed structures included monuments (in the framework of the project Wiki Loves Monuments) and sites suitable for Wikipedia. Wikiespeditions organised so far have enriched Wikipedia resources with over 17000 photographs, which illustrate hundreds of articles on Polish villages, towns, cities and nature.

Wikiexpedition coordinator: adam.kliczekNospam at.svggmail.com.

Panorama na terenie dawnej wsi Dźwiniacz Górny, Wikiekspedycja 2011

Dotychczasowe edycje (Wikiexpedition editions to date)[edytuj]

Statystyki[edytuj]

Edycja Liczba załadowanych zdjęć Liczba zdjęć wstawionych do artykułów Stopień wykorzystania zdjęć Liczba zdjęć wysokiej jakości
Wikiekspedycja 2009 2629 2183 (w 1149 artykułach) 43,72% 29
Wikiekspedycja 2010 5296 1237 (w 812 artykułach) 15,38% 12
Wikiekspedycja Mini Jura 2011 198 53 (w 44 artykułach) 22,22% 0
Wikiekspedycja 2011 4943 521 (w 390 artykułach) 7,90% 60
Mazowiecka miniWikiekspedycja 2011 499 114 (w 81 artykułach) 16,23% 0
Wikiekspedycja 2012 USA 302 (docelowo ok. 3000) 88 (w 45 artykułach) 15,05% 22
Wikiekspedycja 2012 3989 (docelowo ok. 5000) 601 (w 441 artykułach) 11,08% 18
Wikiekspedycja 2013 1954 (docelowo ok. 5000) 71 (w 63 artykułach) 7.07% 1
Wikiekspedycja „Śladami Białorusinów Podlasia” 2014 97 (docelowo dużo więcej) 7 (w 7 artykułach) 14.29% 0
Razem 19831 4661 (w 2890 artykułach) 16,61% 125