Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2015-42/załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2015-41 UZ 2015-43


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr UZ 42/2015

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 30 czerwca 2015 roku


w sprawie w sprawie przyznania środków na Wikiekspedycję Kolejową 2015


Opis projektu

 1. Zorganizowane zebranie dokumentacji fotograficznej i faktograficznej na temat kolei w Polsce, ze szczególną uwagą na obiekty i tabor po modernizacjach oraz te dotychczas nieopisane.
 2. Wykonywanie zdjęć i ładowanie ich na Commons, tworzenie i uzupełnianie artykułów na Wikipedii, prowadzenie bloga, zainicjowanie i uzupełnienie trasami 2015 przewodnika "Koleją po Polsce" w Wikipodróżach.
 3. Zgłaszam się na koordynatora - Michał Klincewicz Travelarz - przygotuję stronę i rekrutację edycji 2015, z Fundacją Grupy PKP przygotuję plan tegorocznej współpracy i będę uczestniczył w negocjacjach dot. wsparcia merytorycznego i finansowego dla naszego Projektu, ustalę z Zarządem kryteria naboru uczestników i sformułuję zespoły, poinstruuję uczestników o zasadach wykonania Wikiekspedycji Kolejowej 2015, o kwestiach rozliczeniowych oraz udzielę im potrzebnego wsparcia organizacyjnego (optymalizacja transportu, pomoc w wyszukaniu noclegów), skoordynuję trasy i na bieżąco będę monitorował osiągi uczestników, wzorem roku ubiegłego przygotuję niezbędne sprawozdania podsumowujące i zbiorcze rozliczenia
 4. Utworzenie, rozbudowa, aktualizacja i zilustrowanie artykułów z zakresu kolejnictwa i transportu publicznego.
 5. Za sukces projektu uznana będzie jego realizacja w skali nie mniejszej niż w roku ubiegłym oraz zorganizowanie wystawy najciekawszych fotografii.

Uwzględniając dyskusje i uwagi z tegorocznej konferencji - większy nacisk kładli będziemy na hasła w Wikipedii - ich tworzenie, uzupełnianie, aktualizowanie i ilustrację. Materiały źródłowe będziemy mogli zdobywać w bibliotekach PKP PLK SA zlokalizowanych przy Zakładach Linii Kolejowych w województwach oraz w centrali - w Warszawie. W zgromadzeniu materiałów źródłowych pomóc mogą nam również bogate zasoby bibliograficzne zlokalizowane w Muzeum Kolejnictwa. Jeśli zechcemy skorzystać z partnerstwa Fundacji Grupy PKP - nie możemy zrezygnować z fotografowania dworców - szczególnie tych po modernizacji oraz nowoczesnego taboru.

Budżet

(na uczestnika - zakładane średnio 5 osób do współpracy w zespołach na średnio 11 dni):

 • przejazdy transportem zbiorowym - refundacja od naszego partnera - Fundacji Grupy PKP;
 • noclegi: 75 PLN x 11 nocy = 825 PLN;
 • diety: 30 PLN x 11 dni = 330 PLN;
 • ubezpieczenie: 70 PLN;
  SUMA: średnio 1225 PLN /uczestnika - nie licząc refundacji z Fundacji Grupy PKP;
  Dla 5 uczestników przez 11 dni (mogą się zmieniać) - 6125 PLN - nie licząc refundacji z Fundacji Grupy PKP;
 • honorarium koordynatora (umowa o dzieło) - 3600 PLN brutto - podzielone na 3 etapy:
  1. Przygotowanie strony na Wiki Stowarzyszenia i pozyskanie uczestników
  2. Przeprowadzenie ekspedycji i napisanie sprawozdania dziennego
  3. Dopilnowanie załadowania minimum 1000 zdjęć z ekspedycji
 • rezerwa: 275 PLN.

Razem łączny budżet brutto przedsięwzięcia po stronie Stowarzyszenia nie przekroczy 10000 PLN - nie licząc proponowanego wsparcia z Fundacji Grupy PKP oraz możliwego do uzyskania dodatkowo w dalszych negocjacjach.