Strona główna

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


Wprowadzenie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obowiązek udostępniania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) – urzędowym publikatorze teleinformatycznym – wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Strony, na których znajdują się informacje publiczne udostępniane w ramach BIP, są oznakowane logo "BIP". Ponadto w serwisie internetowym Wikimedia Polska można odnaleźć strony, co do których można mieć wątpliwości czy są informacją publiczną w rozumieniu ustawy, jednak ze względu na problemy interpretacyjne tego pojęcia w ramach działań naszego Stowarzyszenia przyjmujemy możliwie najszerszą jego definicję. W skrócie: w razie wątpliwości wolimy uznać, że coś jest informacją publiczną niż nią nie jest. Wyjątkiem od tej zasady jest kwestia ochrony danych osobowych osób opisanych w serwisie, bądź uczestniczących w pracach naszego Stowarzyszenia, oraz prawa własności intelektualnej stron trzecich (np: prawa do znaków towarowych naszych partnerów). Zasady ochrony danych osobowych i ogólne zasady prawnoautorskie udostępniania treści niniejszego serwisu zawarte są w kolejnych sekcjach tej instrukcji.

Niektóre strony tego serwisu, w tym w szczególności:

nie stanowią części BIP.

Informacje techniczne i ochrona prywatności

BIP Wikimedia Polska jest oparty na oprogramowaniu MediaWiki i prowadzony jest na stronie internetowej udostępnianej przez Wikimedia Foundation. Więcej informacji o sieci serwerów Wikimedia Foundation można znaleźć na stronie: Wikimedia servers.

Ze względu na to, że strona Wikimedia Polska jest serwisem typu wiki, oraz to, że wiele podstron jest tworzone od początku on-line w wersji roboczej, współtwórcami wielu podstron BIP są edytorzy tego serwisu.

Zasady ochrony prywatności – dotyczące zarówno czytelników, jak i współtwórców niniejszego serwisu są opisane w dwóch komplementarnych dokumentach:

Wyszukiwanie informacji

Menu górne

Poruszanie się po stronie Wikimedia Polska umożliwia menu umieszczone w na górze strony głównej, gdzie znajdują się linki do głównych podstron serwisu.

Okienko "Szukaj"

Okienko "szukaj", które znajduje się w górnej prawej części strony, prowadzi do wyszukiwarki, umożliwiającej odnalezienie stron zawierających poszukiwaną frazę, bądź to w ich tytule, bądź w samej treści.

Kategorie

Strony są pogrupowane za pomocą systemu kategorii, który pełni rolę odpowiednika rzeczowego katalogu bibliotecznego. Na dole każdej strony znajduje się informacja, do jakich kategorii jest ona przypisana. Informacja ta jednocześnie stanowi link do podstron, które zawierają automatycznie generowane spisy wszystkich dokumentów przypisanych do danej kategorii. Pełen spis kategorii stanowi jednocześnie mapę niniejszego serwisu.

Wyświetl historię

Każda podstrona niniejszego serwisu zawiera zakładkę "Wyświetl historię". W zakładce tej znajduje się automatycznie wygenerowana lista kolejnych wersji danej podstrony z informacją o dacie wykonania edycji i autorze wpisu. Data pierwszego wpisu jest zarazem datą utworzenia i umieszczenia informacji w BIP. Mechanizm "Wyświetl historię" oprócz gromadzenia danych o datach i autorach poszczególnych wpisów, daje też możliwość dokładnego prześledzenia zmian na każdej z podstron. Dokładną instrukcję użycia tego mechanizmu można znaleźć na stronie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomoc:Historia_strony

Informacje prawnoautorskie

Licencja

Otrzymują Państwo ograniczoną licencję do bezpłatnego kopiowania i powtórnego użycia wszystkiego, co jest dostępne na tej stronie z pewnymi wyjątkami opisanymi poniżej. Jest to powszechnie wykorzystywana licencja CC BY-SA 4.0, z której warunkami można zapoznać się na stronie: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl . Uważamy, że warunki tej licencji są w pełni zgodne z zasadami udostępniania informacji publicznej zawartymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej, gdyż licencja ta zezwala na dowolne kopiowanie i przetwarzanie objętych nią utworów, pod warunkiem podania autorstwa i dalszego udostępniania tych utworów na tych samych zasadach.

Przedmioty nieobjęte prawem autorskim

Dokumenty i materiały urzędowe oraz teksty oświadczeń prasowych, (patrz: Kategoria:Oświadczenia prasowe), na mocy odpowiednich artykułów prawa autorskiego nie podlegają ochronie prawno-autorskiej i dlatego są oznakowane jako będące w domenie publicznej.

Inne utwory

Na stronie tej mogą znajdować się treści nie objęte licencją CC-BY-SA 4.0 ani nie znajdujące się domenie publicznej. Nie stanowią one jednak części BIP. W szczególności: mogą się tu znajdować loga przedsiębiorców i organizacji współpracujących z Wikimedia Polska, do których prawa autorskie lub własność zastrzeżeń znaków towarowych należą do tych przedsiębiorców i organizacji (patrz: Kategoria:Loga).

Wszystkie treści nie objęte licencją CC-BY-SA 4.0 lub niebędące informacją publiczną są wyraźnie oznaczone.

Znaki towarowe Wikimedia Foundation

Prawa autorskie do logo i nazwy: Wikimedia, Wikipedia, Wikinews, Wikicytaty, Wikisłownik, Wikimedia Commons, Wikispecies, Wikiźródła i Meta-Wiki należą do Wikimedia Foundation. Loga te są udostępniane na licencji CC BY-SA 4.0, jednak są one również zastrzeżonymi znakami towarowymi i dlatego ich użycie w kontekstach komercyjnych jest przedmiotem Trademark Policy Wikimedia Foundation. Prawa do wszystkich innych użytych lub cytowanych na tej stronie obcych znaków towarowych, grafik, tekstów, projektów i dzieł sztuki posiadają ich twórcy. O ile nie jest to inaczej określone, strona ta nie jest w żaden sposób związana prawnie z żadnym z właścicieli tych praw autorskich i ich użycie poza tą stroną może być dokonane wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Dostęp do informacji nieudostępnionych w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP Wikimedia Polska może być, zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępniona na wniosek. Wypełniony wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy przesłać listownie lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres:

Stowarzyszenie Wikimedia Polska
al. Jana Chrystiana Szucha 16, klatka 2, piętro 1, lok. 15
00-580 Warszawa
tel. +48 790 290 842
kontakt@wikimedia.pl

Jest to zarazem adres redakcji BIP.