Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/Opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Poniższa instrukcja odnosi się do Walnych Zebrań Członków, co do których przewidziano możliwość uczestnictwa zdalnego.

Udział i weryfikacja tożsamości członków[edytuj | edytuj kod]

 1. Najpóźniej trzy dni przed Zebraniem każdy członek otrzyma drogą mailową:
  1. link, za pomocą którego będzie mógł zalogować się do systemu telekonferencyjnego na platformie Zoom,
  2. link do formularza zgłoszenia obecności, gdzie będzie proszony o podanie swoich danych osobowych.
 2. Jeżeli członek udziela pełnomocnictwa, powinien przesłać skan podpisanego pełnomocnictwa na adres: walneatwikimedia.pl, w treści pełnomocnictwa podając niedostępne publicznie dane osobowe pełnomocnika (na przykład 5 albo 4 ostatnie cyfry PESEL lub kilka dowolnie wybranych znaków numeru i serii dowodu osobistego).
 3. W dniu Walnego, po zalogowaniu do systemu telekonferencyjnego członek zostanie umieszczony w wirtualnej “Poczekalni” (Waiting room) do czasu zweryfikowania jego/jej tożsamości przez osobę wyznaczoną przez Zarząd na podstawie danych z listy członków, wypełnionego formularza i ewentualnych pytań kontrolnych (o podane wcześniej dane).
 4. Po pozytywnej weryfikacji tożsamości członek zostanie przeniesiony z Poczekalni do wirtualnego pokoju konferencyjnego, w którym będzie odbywać się Walne Zebranie Członków.

Zasady wykonywania prawa głosu[edytuj | edytuj kod]

 1. Każdy uprawniony do uczestnictwa będzie miał możliwość zaznaczyć chęć zabrania głosu, używając narzędzia do telekonferencji (platforma Zoom).
 2. Głosu będzie udzielał (i odbierał) członek prezydium Walnego Zebrania lub osoba wskazana przez prezydium. Osoba niebędąca członkiem prezydium będzie zobowiązana do dokonywania czynności technicznych ściśle według poleceń prezydium.
 3. Wiadomości na czacie Zoom nie będą uważane za wykonywanie prawa głosu, chyba że prezydium zarządzi lub Walne Zebranie postanowi inaczej.
 4. Głosowania będą odbywały się z użyciem funkcji tzw. “niewerbalnej informacji zwrotnej” platformy Zoom, według opisu w sekcji “Głosowania”.
 5. Każdy członek może wykonać prawo głosu przed posiedzeniem, wysyłając na adres walneatwikimedia.pl wiadomość z dokładnym określeniem, jaki głos oddaje na daną uchwałę.

Głosowania[edytuj | edytuj kod]

 1. Głosowania (wszystkie są jawne) odbywają się za pośrednictwem systemu do telekonferencji wykorzystywanego na Walnym Zebraniu Członków, tj. platformy Zoom.
 2. Głosowanie odbywa się przez wybranie w interfejsie zielonej opcji “tak” (yes) lub czerwonej opcji “nie” (no). Głos wstrzymujący się można oddać przez wybranie opcji “podnieś rękę” (raise hand).
 3. Głosy wyświetlane są na liście uczestników Walnego Zebrania Członków, obok nazwisk każdego z głosujących i zliczane są przez członków prezydium.
 4. Po zakończeniu głosowania i zliczeniu głosów prezydium podaje do protokołu jego wynik.

Inne kwestie techniczne[edytuj | edytuj kod]

Posiedzenie będzie nagrywane. Nagranie będzie przechowywane w formie cyfrowej na koncie Google Drive należącym do Stowarzyszenia i nie będzie przekazywane osobom trzecim, chyba że będą tego wymagały przepisy prawa.

Przez cały czas trwania Walnego Zebrania będzie dostępny kanał pomocy technicznej. Będzie tam można zwracać się z prośbami o pomoc dotyczącą Zooma. Szczegółowe informacje o tym kanale znajdą się w wiadomości zawierającej link do logowania na platformie Zoom.

W miarę możliwości pomożemy też w sprawie problemów z własnymi mikrofonami i kamerami internetowymi. Prosimy o zgłaszanie się osób chętnych do pełnienia roli "złotej rączki".