Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady ochrony prywatności darczyńców

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wstęp

Dla kogo te Zasady

Kogo dotyczą te Zasady Kogo te Zasady nie dotyczą

wszystkich darczyńców, którzy:

 • przeznaczają 1,5% podatku dochodowego,
 • przeznaczają inne darowizny

na rzecz Wikimedia Polska, stowarzyszenia z siedzibą w Warszawie (00-580) przy al. Szucha 16 lok. 15, KRS 0000244732

posługującego się znakiem

(dalej łącznie: „darczyńcy”).

wszystkich osób, którzy przeznaczają darowizny

na rzecz Wikimedia Foundation Inc., fundacji z siedzibą w San Francisco, 1 Montgomery Street, Suite 1600, Kalifornia 94104

posługującej się znakiem

Dane gromadzone przez Wikimedia Foundation podlegają Polityce ochrony prywatności Darczyńców.

Wikimedia Polska nie ma dostępu do danych gromadzonych w ramach zbiórek organizowanych przez Wikimedia Foundation.

Co zawierają te Zasady

Znajdują się tu informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych darczyńców, przekazanych nam, w tym w związku z przekazaniem darowizny. Administratorem danych osobowych jesteśmy my, Wikimedia Polska.

Niniejsze Zasady mogą być zmieniane i aktualizowane, aby uwzględniać zmiany w praktykach związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z Zasadami i regularnego sprawdzania tej strony w celu weryfikacji zmian, które możemy wprowadzić zgodnie z Zasadami.

Odesłanie

W sprawach nieopisanych w tych Zasadach, w tym w sprawach dotyczących:

 • udostępniania danych osobowych podmiotom trzecim,
 • naszych wewnętrznych sposobów przetwarzania danych osobowych,
 • praw darczyńców jako interesariuszy Stowarzyszenia

odpowiednie zastosowanie mają Zasady ochrony prywatności.

Kontakt

W przypadku:

 • jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub komentarzy dotyczących informacji zawartych w niniejszych Zasadach,
 • woli skorzystania z uprawnień, chęci zapytania o te uprawnienia,
 • innych kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Stowarzyszenie,

prosimy o kontakt poprzez pocztę e-mail rodo@wikimedia.pl lub na adres:

Stowarzyszenie Wikimedia Polska
al. Jana Chrystiana Szucha 16, klatka 2, piętro 1, lok. 15
00-580 Warszawa
tel. +48 790 290 842
kontakt@wikimedia.pl


Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych

Pozyskiwanie danych osobowych

Zbieramy dane osobowe widoczne w przelewach bankowych, a także przekazane nam przez Ministerstwo Finansów (w przypadku podatników, którzy przekazując nam 1% podatku dochodowego, udostępniają nam dane osobowe, w tym dane kontaktowe).

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna Przykładowe dane osobowe
podatnik podziękowanie za darowiznę wraz z informacją o działalności i prośbą o zgodę na przetwarzanie w innych celach art. 6 ust. 1 lit a) RODO nazwa, numer rachunku bankowego, adres do korespondencji, adres e-mail
strona umowy darowizny realizacja obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z realizacją umowy darowizny art. 6 ust. 1 lit c) RODO nazwa, NIP, numer rachunku bankowego, adres do korespondencji, adres e-mail
w zakresie w jakim jest to niezbędne dla celów realizacji umowy z nami, w celu ułatwienia realizacji umowy art. 6 ust. 1 lit f) RODO nazwa, numer telefonu, adres e-mail i inne przekazane dane

Definicje

 • Administrator, Stowarzyszenie, my oznacza Stowarzyszenie Wikimedia Polska, czyli jednostkę, która decyduje, jak i w jakich celach przetwarzane są dane osobowe. Jesteśmy odpowiedzialni za zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych.
 • Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o jakiejkolwiek zidentyfikowanej osobie fizycznej lub osobie fizycznej, która jest możliwa do zidentyfikowania. Przykłady danych osobowych, które możemy przetwarzać, zostały wymienione w tabelce.
 • Przetwarzać oznacza wszelkie działania związane z danymi osobowymi, dokonane w sposób zautomatyzowany lub nie, takie jak: pozyskiwanie, nagrywanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, używanie, udostępnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w jakikolwiek inny sposób, porządkowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • Podmiot przetwarzający oznacza jakąkolwiek osobę lub jednostkę, która przetwarza dane osobowe w naszym imieniu (inną niż nasz pracownik). Jest to na przykład bank obsługujący rachunek, na który wpływają darowizny, osoby, z którymi zawarliśmy umowy B2B „zamiast” umowy o pracę, księgowość i inni „podwykonawcy”.