Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. Musi odbyć się co najmniej raz w roku, do 30 czerwca. Wszystkie kwestie związane z Walnymi Zebraniami regulują artykuły 23-26 Statutu.

Uczestnicy[edytuj]

Udział w Walnych mogą brać wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Prawo głosu mają tylko członkowie zwyczajni.

Do 2020 zwykle organizowaliśmy Walne w ramach otwartych wydarzeń. Z reguły na sali przebywali też nasi sympatycy.

Od 2020 możemy organizować zdalne Walne Zebrania Członków za pośrednictwem Internetu (wyłącznie online lub hybrydowo – stacjonarnie i online).

Część uczestników konferencji Wikimedia Polska 2018, na której odbyło się 17. Walne Zebranie Członków

Miejsce WZC w kalendarzu działań WMPL[edytuj]

Zarząd kadencji 2020–2022 zobowiązał się zwołać w każdym roku dwa WZC:

 • zimowe (Nadzwyczajne), zatwierdzające plan roczny – realistycznie w lutym lub w marcu, najpóźniej 31 marca, w przyszłości idealnie: przed rozpoczęciem roku objętego planem (ok. połowy grudnia?),
 • wiosenno-letnie (Zwyczajne), przyjmujące sprawozdanie za rok poprzedni – najwcześniej w maju, najpóźniej 30 czerwca.

Dokładne terminy WZC są trudne do przewidzenia. Zależą one od terminów zamknięcia następujących etapów (kolejność chronologiczna):

 • w przypadku zimowego WZC:
  1. ukończenie prac nad planem i budżetem przez Zespół Zarządczy i pracowników,
  2. przyjęcie przez zarząd planu i budżetu w drodze uchwały,
  3. odbycie otwartych konsultacji z członkami i sympatykami,
  4. naniesienie poprawek do planu i budżetu;
 • w przypadku wiosenno-letniego WZC:
  1. sporządzenie sprawozdań: finansowego (przez księgowość) oraz merytorycznego (OPP) i ogólnego (przez pracowników i zarząd),
  2. przyjęcie sprawozdania finansowego przez zarząd (do końca marca, wyjątkowo w związku z COVID – później),
  3. sporządzenie oceny sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta (co trwa ok. miesiąc),
  4. sporządzenie przez komisję rewizyjną oceny prac zarządu oraz własnej oceny oceny sprawozdania finansowego sporządzonej przez biegłego rewidenta (komisja prosi o ok. 2 tygodnie).

Planowane i dotychczasowe WZC[edytuj]

Przydatne dokumenty[edytuj]