Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. Musi odbyć się co najmniej raz w roku, do 30 czerwca. Wszystkie kwestie związane z Walnymi Zebraniami regulują artykuły 23-26 Statutu.

Uczestnicy walnych zebrań członków

[edytuj | edytuj kod]

Udział w Walnych mogą brać wszyscy Członkowie Stowarzyszenia. Prawo głosu mają tylko Członkowie zwyczajni.

Od 2020 roku Stowarzyszenie może organizować zdalne Walne Zebrania Członków za pośrednictwem Internetu (wyłącznie online lub hybrydowo – stacjonarnie i online). Walne Zebrania Członków nadal mogą odbywać się wyłącznie stacjonarnie, a o tym w jakiej formule będzie odbywać się dane walne informuje Zarząd w uchwale zwołującej to walne.

Część uczestników konferencji Wikimedia Polska 2018, na której odbyło się 17. Walne Zebranie Członków

Orientacyjne terminy walnych zebrań członków

[edytuj | edytuj kod]

Orientacyjne terminy walnych:

 • zimowe (nadzwyczajne), zatwierdzające plan działań Zarządu – w pierwszym kwartale (opcjonalne, bo plan działań Zarządu można zatwierdzić także na walnym zwyczajnym)
 • wiosenno-letnie (zwyczajne), przyjmujące sprawozdania organów Stowarzyszenia za rok poprzedni – najwcześniej w maju, najpóźniej 30 czerwca (wymagane przez Statut, Art. 24)

Dokładne terminy tych walnych zależą od terminów zamknięcia następujących etapów (kolejność chronologiczna):

 • w przypadku zimowego WZC:
  1. ukończenie prac nad planem i budżetem przez Zarząd i pracowników,
  2. przyjęcie przez zarząd planu i budżetu w drodze uchwały,
  3. odbycie otwartych konsultacji z członkami i sympatykami,
  4. naniesienie poprawek do planu i budżetu;
 • w przypadku wiosenno-letniego WZC:
  1. sporządzenie sprawozdań: finansowego (przez księgowość) oraz merytorycznego (OPP) i ogólnego (przez pracowników i zarząd),
  2. przyjęcie sprawozdania finansowego przez zarząd (do końca marca, wyjątkowo w związku z COVID – później),
  3. sporządzenie oceny sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta (co trwa ok. miesiąc),
  4. sporządzenie przez komisję rewizyjną oceny prac zarządu oraz własnej oceny oceny sprawozdania finansowego sporządzonej przez biegłego rewidenta (komisja prosi o ok. 2 tygodnie).

Mogą być też zwołane inne walne nadzwyczajne (z własnej inicjatywy Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby Członków zwyczajnych), zgodnie ze Statutem, Art. 26.

Planowane i dotychczasowe walne zebrania członków

[edytuj | edytuj kod]

Przydatne dokumenty

[edytuj | edytuj kod]