Biuletyn Informacji Publicznej

Komisja Rewizyjna

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


         


Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Wikimedia Polska w składzie wybranym na kadencję 2020-2022, od lewej: Karol Głąb, Juliusz Zieliński, Michał Skąpski

Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Stowarzyszenia działającym na podstawie art. 31, 32 i 33 Statutu. Komisja może przyjmować do rozpatrzenia wnioski, które nie wykraczają poza zakres działania Komisji ustalony w art. 32 Statutu.

Kontakt: komisja-rewizyjna@wikimedia.pl

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska 18 lipca 2020 roku wybrało trzech członków Komisji na nową kadencję 2020-2022. Komisja niezwłocznie odbyła swoje pierwsze posiedzenie, podczas którego nowo wybrani członkowie objęli następujące funkcje: