Biuletyn Informacji Publicznej

Komisja Rewizyjna

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


         


Komisja Rewizyjna po wyborach 9 czerwca 2018 roku w Katowicach

Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Stowarzyszenia działającym na podstawie art. 31, 32 i 33 Statutu. Komisja może przyjmować do rozpatrzenia wnioski, które nie wykraczają poza zakres działania Komisji ustalony w art. 31 Statutu.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska 9 czerwca 2018 roku wybrało trzech członków Komisji, w skład której weszli:

13 czerwca 2019 roku Maciej Król złożył rezygnację, wobec czego w Komisji pojawił się wakat.

Przewodniczący KR (z lewej) wraz z dokooptowanym od 28.06.2019 nowym członkiem Komisji.
Trzeci członek KR – poza kadrem.

28 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji, na którym dokooptowany został do niej nowy członek - Paweł Drozd (Drozdp). Po tej zmianie skład Komisji Rewizyjnej jest następujący:

Drozdp był już członkiem KR od sierpnia 2005 do grudnia 2007, a następnie, od grudnia 2007 do czerwca 2012, pełnił w Zarządzie Stowarzyszenia funkcję skarbnika.