Biuletyn Informacji Publicznej

Komisja Rewizyjna

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Komisja rewizyjna po wyborach 9 czerwca 2018 roku w Katowicach

Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Stowarzyszenia działającym na podstawie art. 31, 32 i 33 Statutu. Komisja może przyjmować do rozpatrzenia wnioski, których rozpatrzenie nie spowoduje wykroczenia poza zakres działania Komisji ustalony w art. 31 Statutu.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska 9 czerwca 2018 roku wybrało trzech członków Komisji, w skład której wchodzą: