Biuletyn Informacji Publicznej

Komisja Rewizyjna

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


         


(na zdjęciu od lewej) Leszek Dobrowolski, Tadeusz Rudzki. (na zdjęciu brakuje) Karola Głąba.

Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Stowarzyszenia działającym na podstawie art. 31, 31a i 32 Statutu. Komisja może przyjmować do rozpatrzenia wnioski, które nie wykraczają poza zakres działania Komisji ustalony w art. 32 Statutu.

Skład Komisji Rewizyjnej kadencji na lata 2024-2026: