Sąd Koleżeński

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Koleżeński
Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Sąd koleżeński kadencji na lata 2018-2020

Sąd Koleżeński jest organem Stowarzyszenia Wikimedia Polska działającym na podstawie art. 34, 35 i 36 statutu.

Zakres spraw rozpatrywanych przez Sąd Koleżeński

Zgodnie z art. 35 Statutu, Sąd Koleżeński rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:

  1. naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze statutu i uchwał organów Stowarzyszenia;
  2. sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia.

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia nie rozpatruje sporów dotyczących edycji projektów Wikimedia ani też żadnych innych sporów nie mających związku z działalnością Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Skład Sądu Koleżeńskiego kadencji na lata 2018–2020