Biuletyn Informacji Publicznej

Sąd Koleżeński

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


         


Sąd Koleżeński jest organem Stowarzyszenia Wikimedia Polska działającym na podstawie art. 34, 35 i 36 statutu.

Zakres spraw rozpatrywanych przez Sąd Koleżeński

Zgodnie z art. 35 Statutu, Sąd Koleżeński rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:

  1. naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze statutu i uchwał organów Stowarzyszenia;
  2. sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia.

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia nie rozpatruje sporów dotyczących edycji projektów Wikimedia ani też żadnych innych sporów nie mających związku z działalnością Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Skład Sądu Koleżeńskiego kadencji na lata 2020-2022