Biuletyn Informacji Publicznej

Sąd Koleżeński/Składanie wniosków

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


         


Zgodnie z art. 35 Statutu Sąd Koleżeński rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:

 1. naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze statutu i uchwał organów Stowarzyszenia;
 2. sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia.

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia nie rozpatruje sporów dotyczących edycji projektów Wikimedia ani też żadnych innych sporów niemających związku z działalnością Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Składanie wniosku

[edytuj | edytuj kod]
 1. Aby wniosek mógł był rozpatrzony musi zawierać następujące dane:
  • Imię, nazwisko (także opcjonalnie nazwę użytkownika, która jest stosowana na którymkolwiek z projektów Wikimedia) oraz adres kontaktowy wnioskodawcy.
  • Opis skargi, problemu, sprawy jakiej dotyczy wniosek
  • Uzasadnienie składania wniosku
 2. Wnioski są składane drogą elektroniczną na adresy:
 3. Każdy wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym Wnioskodawcy. Alternatywnie – wniosek opatrzony podpisem Wnioskodawcy może być przesłany w formie papierowej na adres biura Stowarzyszenia.
 4. W przypadku przesłania wniosku w wersji papierowej do biura, skan oryginału wniosku będzie przechowywany i w razie konieczności udostępniany przez Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.