Biuletyn Informacji Publicznej

Organizacja pożytku publicznego

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


Stowarzyszenie Wikimedia Polska - jesteśmy polskim stowarzyszeniem twórców Wikipedii i jej projektów siostrzanych, dbamy o jej rozwój, działamy na rzecz równego dostępu do wiedzy. Jesteśmy oficjalnym partnerem Wikimedia Foundation w Polsce. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Jeden procent.svg

Numer KRS

0000244732

Odpis darowizny od podatku

Przekazując darowiznę na rzecz organizacji pozarządowej zajmującej się działalnością pożytku publicznego jest możliwe odliczenie tej darowizny od podatku dochodowego.

Darowiznę na rzecz Wikimedia Polska może odliczyć od podatku zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna przy czym:

 1. Osoby fizyczne rozliczające się na formularzach PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 mogą odliczyć do 6% uzyskanego przychodu w deklaracji PIT
 2. Osoby prawne rozliczające się na zasadach ogólnych lub ryczałtem mogą odliczyć do 10% uzyskanego przychodu w deklaracji CIT

Dodatkowo trzeba pamiętać, że limit możliwości odpisu od dochodu jest wspólny dla wszystkich darowizn, z tytułu których przysługuje nam ulga (sumujemy darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego oraz krwiodawstwa).

Odliczając darowiznę należy pamiętać o 3 najważniejszych rzeczach:

 1. Możesz odliczyć darowiznę przekazaną tylko w danym roku tj. darowizny przekazane w 2020r. możesz rozliczyć tylko w zeznaniu podatkowym za 2020 rok.
 2. Darowizna musi być wpłacona na konto bankowe (darowizn gotówkowych nie można odliczać od podatku!!) - dowodu wpłaty nie dołącza się do zeznania ale należy zachować dowód wpłaty.
 3. Darowizna powinna być przekazana na cele statutowe mieszczące się w strefie pożytku publicznego – wpisanie „Darowizna na cele statutowe” w tytule przelewu jest wystarczające do uzyskania prawa do odpisu.

W jaki sposób rozliczyć darowiznę?

Do zeznania podatkowego trzeba dołączyć formularz PIT/O w którym należy wskazać wysokość przekazanych darowizn w pozycji 11 i/lub 12 oraz w sekcji D.1 podać nazwę naszego stowarzyszenia: Stowarzyszenie Wikimedia Polska.

Jak możesz wesprzeć Stowarzyszenie Wikimedia Polska

Darowizna na rzecz Wikimedia Polska

Darowiznę na rzecz Wikimedia Polska można przekazać przelewem tradycyjnym na poniższy numer konta bankowego:

Nr konta: 38 1600 1462 1864 2681 7000 0001

Bank: Bank BNP Paribas

Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe

Odbiorca: Stowarzyszenie Wikimedia Polska, al. Szucha 16 / 15, 00-580 Warszawa


Przekazując 1% swojego podatku

Żeby przekazać 1% swojego podatku na rzecz Wikimedia Polska wystarczy wpisać nasz nr KRS 0000244732 do PIT. Nie ma potrzeby wpisywania nazwy organizacji. Rozliczyć się można na kilka sposobów:

Tradycyjnie w formie papierowej

Wypełniając swój PIT:

 • W sekcji "WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)" należy wypełnić wszystkie pola wg wzoru podanego poniżej wpisując:
  • w polu "Numer KRS": 0000244732
  • w polu "Wnioskowana kwota": odpowiednią kwotę, która nie może być wyższa niż 1% końcowej sumy podatku po zaokrągleniu pełnych dziesiątek groszy w dół - czyli np: jeśli mamy kwotę podatku 10 378 zł 47 gr, to wpisujemy maksymalnie 103 zł 70 gr.
 • Następnie należy złożyć osobiście lub wysłać do swojego urzędu skarbowego wypełniony formularz PIT, a urząd automatycznie przeleje wskazaną kwotę, po odjęciu kosztów dokonania przelewu, na konto Stowarzyszenia. Musi to zrobić w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia formularza PIT.

Uwaga Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.

Poprzez usługę Twój e-PIT

Od 2019 roku została wprowadzona usługa Twój e-PIT - usługa, dzięki której podatnik nie musi samodzielnie rozliczać deklaracji – wykonuje to za niego Ministerstwo Finansów, a ściślej Krajowa Administracja Skarbowa. Dostępna jest ona dla wszystkich podatników, którzy rozliczają deklarację PIT-37 i/lub PIT-38

Instrukcja przekazania 1% podatku za pośrednictwem usługi Twój e-PIT:

 1. Wejdź na stronę podatki.gov.pl i wybierz usługę Twój e-PIT
 2. Zaloguj się na swoje konto za pomocą:
 • Profilu Zaufanego

LUB

 • Wpisując swoje dane zgodnie z instrukcją na stronie.
 1. Na głównym ekranie panelu zobaczysz informację o OPP, które możesz edytować
 • Jeśli rozliczasz się po raz pierwszy wystarczy, że wybierzesz z listy rozwijanej nasz nr KRS: 0000244732
 • Jeśli chcesz tylko zmienić OPP:
  • Wybierz opcję „Zmieniam organizację”
  • Wybierz z listy rozwijanej nasz nr KRS: 0000244732
  • Zatwierdź zmianę
 1. Zaakceptuj zamiany w formularzu i wyślij zeznanie do urzędu

Korzystając z darmowego programu on-line

Obecnie dostępnych jest również wiele programów on-line do darmowego rozliczania zeznań podatkowych, które w sposób ławy i przejrzysty pomogą w rozliczeniach. Link do darmowego programu, w którym można rozliczyć PIT on-line znajduje się na stronie Wikimedia Polska.

Plany i sprawozdania


Tabela

Rok Plany Sprawozdania organów Stowarzyszenia Sprawozdania Stowarzyszenia
Plan działań Budżet roczny Zarządu Oceny działań zarządu autorstwa komisji rewizyjnej Komisji rewizyjnej Z działalności pożytku publicznego Finansowe Oceny sprawozdań finansowych autorstwa biegłego rewidenta
2022 Plan działań
2021 Plan działań PDF PDF PDF PDF PDF PDF
2020 Plan działań Zarządu PDF PDF PDF PDF PDF PDF
2019 Sprawozdanie Zarządu PDF PDF PDF PDF PDF
2018 Plan działań Zarządu Sprawozdanie Zarządu PDF PDF PDF PDF PDF
2017 Plan działań Zarządu Sprawozdanie Zarządu PDF PDF PDF PDF PDF
2016 Plan działań Zarządu Sprawozdanie Zarządu PDF PDF PDF PDF PDF
2015 Plan działań Zarządu Sprawozdanie Zarządu PDF PDF PDF PDF PDF
2014 Plan działań Zarządu Sprawozdanie Zarządu PDF PDF PDF PDF PDF
2013 Plan działań Zarządu Sprawozdanie Zarządu PDF PDF PDF PDF
2012 Plan działań Zarządu Sprawozdanie Zarządu PDF PDF PDF PDF
2011 Plan działań Zarządu Sprawozdanie Zarządu PDF PDF
2010 Preliminarz budżetowy Sprawozdanie Zarządu PDF PDF
2009 Plan działań zarządu Preliminarz budżetowy Sprawozdanie Zarządu PDF
2008 Preliminarz budżetowy PDF
Od listopada 2007 Wikimedia Polska posiada status organizacji pożytku publicznego i jest zobowiązane do prowadzenia dokładniejszej sprawozdawczości
2007 Preliminarz budżetowy PDF
2006 Plan działań Zarządu Prowizorium budżetowe
2005 Sprawozdanie Zarządu Bilans 2005 r.

Wykresy

Uzyskany przychód z 1% PIT
Planowane wydatki

Linki zewnętrzne