Biuletyn Informacji Publicznej

Potrzebujemy Ciebie

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Wolontariat to wspaniała przygoda

Angażując się w nasze działania, możesz się rozwijać, służyć innym i pomagać nam w drodze do celu, aby każdy człowiek miał dostęp do sumy ludzkiej wiedzy. Nie musisz umieć edytować!

Nasza organizacja zatrudnia kilka pracownic. Wykonują one zadania, których wolontariusze nie mogą zrobić, na przykład kontaktują się z instytucjami, urzędami, przedsiębiorcami i organizacjami w godzinach pracy tych podmiotów. Niemal każda z pracownic, a także zarząd, potrzebują pomocy wolontariuszy, takich jak Ty.

Aby zostać wolontariuszem, nie musisz być członkiem Stowarzyszenia. Radzimy jednak rozważyć tę drogę rozwoju, kiedy nabierzesz doświadczenia w wolontariacie na rzecz Stowarzyszenia. Członkostwo da Ci bowiem realny wpływ na planowanie działań Wikimedia Polska.

Do kogo mam się zgłosić?

Stowarzyszenie Wikimedia Polska
al. Jana Chrystiana Szucha 16, lok. 15
00-580 Warszawa
tel. +48 790 290 842
kontakt@wikimedia.pl
00 Wroclaw Wikimedia Polska 2019 max.jpg

Informacje ogólne

Poziomy "zaawansowania"

W każdej dziedzinie potrzebujemy zarówno:

 • pomocników
 • samodzielnych specjalistów
 • doradców

Sposób wykonywania zadań

 • większość zadań wykonuje się wyłącznie zdalnie i samodzielnie
 • każdy sam określa sobie kiedy i jak długo wykonuje zadania
 • pomocą służy Natalia Szafran-Kozakowska (specjalistka ds. wspierania społeczności) oraz inni pracownicy Stowarzyszenia

Zadania dla wolontariuszy

Pisanie i tłumaczenie tekstów

 • pisanie i korekta tekstów w biuletynie
 • aktualizowanie strony głównej Stowarzyszenia
 • korekta innych tekstów
 • tłumaczenie naszych publikacji (z polskiego na angielski) oraz innych organizacji (najczęściej z angielskiego)

Oprawa graficzna i skład

 • przygotowywanie oprawy graficznej dla publikacji WMPL, w tym:
  • przygotowywanie oryginalnych grafik
  • obróbka materiałów z Wikimedia Commons i innych źródeł
  • skład tekstu
 • przygotowywanie oryginalnych plakietek rozdawanych uczestnikom wydarzeń

Edukacja i opieka nad edytorami

 • przygotowywanie materiałów szkoleniowych
 • prowadzenie szkoleń
 • pomoc w edytowaniu Wikipedii oraz w ładowaniu multimediów na Commons, szczególnie w sytuacji grupowego pisania przez studentów na zaliczenie lub przy współpracy GLAM
 • edukowanie o prawie autorskim i wolnych licencjach

Promocja Wikimediów

 • współprowadzenie mediów społecznościowych (Facebook, Instagram i inne)
 • kontakt z mediami lokalnymi lub ogólnopolskimi
 • przygotowywanie tekstów i oświadczeń prasowych
 • pisanie tekstów na blogu
 • wyłapywanie ciekawostek, którymi warto się chwalić lub o których warto pamiętać, występując w roli osoby promującej Wikimedia
 • dementowanie niekorzystnych plotek/faktoidów dotyczących Wikimediów
 • przedstawianie modelu wiki i wolnej kultury
 • pomoc przy opracowywaniu strategii marketingowych
 • koncypowanie form promocji projektów Wikimedia w zależności od grupy docelowej
 • przygotowywanie akcji promocyjnych

Zaplecze IT

 • tworzenie i prowadzenie strony opp.wikimedia.pl oraz wikimedia.pl
 • tworzenie oprogramowania przydatnego w bieżącej działalności, np. w celu mierzenia efektów projektów WMPL w oparciu o otwarte API projektów Wikimedia
 • tworzenie oprogramowania, na które społeczność wolontariuszy zgłasza zapotrzebowanie (skrypty, gadżety)
 • moderowanie list dyskusyjnych

Prawo i polityki publiczne

 • compliance w Stowarzyszeniu
  • obserwowanie i zgłaszanie zmian w prawie
  • pisanie i aktualizowanie wewnętrznych wytycznych, polityk, regulaminów
  • pomoc przy weryfikacji prawidłowości księgowania środków
 • pomoc wikimedianom z zakresu prawa autorskiego
  • gdy podmiotami uprawnionymi są wikimedianie (pomoc z plagiatami)
  • gdy podmiotami uprawnionymi są osoby trzecie (pomoc w wykorzystaniu utworów: rozstrzyganie, czy dany utwór jest w domenie publicznej, kompatybilność licencji)
 • działania w obszarze polityk publicznych
  • kształtowanie stanowiska Stowarzyszenia w sprawach polityk publicznych związanych z misją Wikimediów
  • uczestnictwo w konsultacjach społecznych, pisanie stanowisk, odpowiedzi
  • współpraca z wikimedianami posiadającymi licencję lobbystów przy Parlamencie Europejskim
  • współpraca z Communia Association i Centrum Cyfrowym ws. implementacji dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (tzw. ACTA2)

Działania lokalne

organizacja lokalnych spotkań i wydarzeń:

 • towarzyskich dla wikimedian
 • promocyjnych dla osób z zewnątrz

Organizacja wydarzeń

 • logistyka: sprawdzenie wnętrza i usług hotelu, stanie na recepcji
 • dokumentacja: fotografowanie, notowanie, nagrywanie wideo

Inne

Organizujemy wiele lokalnych akcji - wystawy, spotkania, ekspedycje - a z dodatkowymi ochotnikami mogłoby robić ich jeszcze więcej i u Ciebie (jeśli tylko się zgłosisz). Niektóre pomysły czekają na realizację, jesteśmy też otwarci na nowe pomysły związane z naszą misją, a zwłaszcza ludzi chcących je realizować. Zapraszamy!

Korzyści zagwarantowane prawnie

 • Pokrywamy koszty Twoich podróży odbywanych w ramach wolontariatu i należnych stąd diet. Możemy też pokryć inne Twoje wydatki.
 • Możemy pokrywać koszty Twoich szkoleń w zakresie potrzebnym do wykonywania wolontariatu.
 • Możemy (w świetle prawa: powinniśmy) zawrzeć z Tobą pisemną umowę, w której znalazłyby się m.in.: informacje o Twoich prawach jako wolontariusza (wolontariuszki), o zakresie, czasie i sposobie wykonywania wolontariatu. Na Twoją prośbę wystawiamy Ci zaświadczenie o wykonaniu wolontariatu i o zakresie Twoich zadań. Możemy też wydać pisemną opinię.
 • Z tytułu wykonywania wolontariatu przysługuje Ci ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Korzyści, jakie otrzymujesz od nas jako wolontariusz(ka), nie są przychodem podatkowym.

Więcej informacji w osobnym dokumencie.