Biuletyn Informacji Publicznej

FAQ

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


Słowniczek

 • strony internetowe
  • projekty Wikimedia – → Wikipedia i inne serwisy, za które odpowiada → Wikimedia Foudation (a nie my, → Wikimedia Polska).
  • Wikipedia – encyklopedia tworzona przez → wikipedystów, jeden z → projektów Wikimedia.
  • Wikimedia Commons – baza multimediów, jeden z → projektów Wikimedia.
  • Wikidane – baza danych, jeden z → projektów Wikimedia.
  • Wikisłownik – słownik tworzony przez → wikisłownikarzy, jeden z → projektów Wikimedia.
  • Wikiźródła – biblioteka tworzona przez → wikiskrybów, jeden z → projektów Wikimedia.
 • wolontariusze i organizacje
  • Wikimedia – ruch społeczny złożony z osób tworzących Wikipedię i inne → projekty Wikimedia.
  • wikipedysta – wolontariusz, twórca → Wikipedii.
  • wikisłownikarz – wolontariusz, twórca → Wikisłownika.
  • wikiskryba – wolontariusz, twórca → Wikiźródeł.
  • Wikimedia Foundation – właściciel serwerów, nazw, logotypów i główny podmiot odpowiedzialny za → projekty Wikimedia.
  • Wikimedia Polska – my: część polskich → wikipedystów, → wikisłownikarzy, → wikiskrybów i twórców innych → projektów Wikimedia, działająca w formie prawnej stowarzyszenia.

Podstawowe pojęcia

Czym jest Wikimedia Polska?

Wikimedia Polska logo.svg

Wyrównujemy szanse dostępu do wiedzy. Wspieramy wolontariuszy-współtwórców Wikipedii i jej projektów siostrzanych.

Reprezentujemy interesy współtwórców Wikipedii i jej projektów siostrzanych w Polsce. Integrujemy ich oraz wspieramy za pomocą grantów, szkoleń i na wiele innych sposobów.

Wspieramy także gromadzenie zasobów polskich instytucji kultury i dziedzictwa w Wikipedii. Promujemy wolne licencje i budujemy świadomość prawa autorskiego.

Ważna jest dla nas jawność i przejrzystość działań. Cenimy niezależność, bezinteresowność, uczciwość.

Mamy wyłączność na reprezentowanie Wikimediów w Polsce. Jesteśmy niezależnym partnerem amerykańskiej Wikimedia Foundation. Nie jesteśmy oddziałem Wikimedia Foundation.

Istnieją przedsięwzięcia, których nazwy zaczynają się od wiki- lub przypominają Wikipedię, z którymi nie jesteśmy powiązani w żaden sposób. Zaliczają się do nich m.in.: WikiLeaks, Wikia (obecnie Fandom) czy Nonsensopedia.

Patrz:

Czy odpowiadamy za treści w Wikipedii?

WMPL ain't WMF ain't Wikipedia.png

Nie prowadzimy Wikipedii ani innych projektów Wikimedia. Nie odpowiadamy prawnie za Wikipedię. Nie przetwarzamy danych, które znajdują się w Wikipedii. Nie jesteśmy administratorem danych osobowych zawartych w Wikipedii.

Nie odpowiadamy za decyzje podjęte przez społeczności, które wspieramy. Nie mamy merytorycznego wpływu na to, co piszą twórcy Wikipedii. Nie mamy dostępu do tego, co twórcy Wikipedii piszą, zanim opublikują zmiany w Wikipedii. Nie jesteśmy radą redakcyjną Wikipedii.

Wnioski o sprostowanie lub usunięcie treści należy kierować nie do Wikimedia Polska, tylko do:

 • wolontariuszy-współtwórców danego projektu Wikimedia (przykładowo, kontakt z wikipedystami w sprawie błędów, naruszeń praw autorskich itp. w Wikipedii: info-platwikimedia.org);
 • Wikimedia Foundation (w szczególności: zgłoszenia na podstawie DMCA, zgłoszenia publikacji prezentujących wykorzystywanie seksualne małoletnich).

Patrz:

Czym są projekty Wikimedia?

Wikimedia logo family complete-2013.svg

Projekty Wikimedia to Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidane, Wikisłownik, Wikiźródła i kilka innych stron internetowych. Wszystkie one zawierają treści, które można w dowolnym celu, także komercyjnym, swobodnie: wykorzystywać, rozpowszechniać w oryginale, zmieniać i rozpowszechniać w zmienionej postaci (tzw. otwarte treści).

Każdy może je współtworzyć, ponieważ ich treść można tworzyć i zmieniać, korzystając z przeglądarki internetowej (serwisy typu wiki). Aby zostać twórcą projektów Wikimedia, nie trzeba być członkiem Stowarzyszenia – jest wręcz odwrotnie.

Pełna zawartość projektów Wikimedia jest dostępna za darmo i bez reklam.

Patrz:

Czy istnieją organizacje podobne do Wikimedia Polska?

Logo Wikimedia Foundation

Istnieją. Właścicielem serwerów i znaków towarowych, świadczącym usługę hostingu projektów Wikimedia i jedynym podmiotem prawnie odpowiedzialnym za funkcjonowanie projektów Wikimedia jest Wikimedia Foundation z siedzibą w San Francisco.

Oprócz naszego stowarzyszenia na świecie istnieje ok. 200 równorzędnych grup i organizacji afiliowanych współdziałających z Wikimedia Foundation.

Patrz:

Jakie są relacje między Wikimedia Polska, innymi organizacjami Wikimedia i projektami Wikimedia?

Relacje między WMF, WMPL i Wikipedią.svg

Jak Wikimedia Polska realizuje swoje cele?

Wspieranie społeczności wolontariuszy

Dzień Wikipedii 2017 fot. Krzysztof Szewczyk CC BY 4.0 Medialab Katowice (15) (32244705341).jpg

Nasze stowarzyszenie pozyskuje nowych wolontariuszy do projektów Wikimedia i motywuje do działania wolontariuszy o wieloletnim doświadczeniu. Prowadzimy szkolenia i warsztaty, na których można dowiedzieć się jak działają projekty Wikimedia. Wśród uczestników są m.in. pracownicy instytucji kultury, nauczyciele akademiccy i studenci. Organizujemy konkursy tworzenia treści skierowane także dla osób, które wcześniej nie miały styczności z projektami Wikimedia.

Dbamy o dobrostan społeczności, promując postawy konstruktywne, nastawione na współpracę. Organizujemy konferencje i zloty oraz wspieramy logistycznie lokalne spotkania współtwórców projektów Wikimedia.

Patrz:

Pozyskiwanie nowych zasobów

Aleksander Gierymski, Żydówka z pomarańczami.jpg

Ułatwiamy pozyskiwanie nowych zasobów dla projektów Wikimedia, szczególnie takich, których wolontariusze nie mogą pozyskać bez wsparcia organizacyjnego lub finansowego.

Współpracujemy z instytucjami kultury: galeriami, bibliotekami, archiwami i muzeami. Dzięki tej współpracy instytucje mogą udostępniać zbiory i materiały w miejscu łatwym do znalezienia dla ludzi z całego świata. Projekty GLAM-Wiki często ułatwiają zaangażowanie lokalnej społeczności w życie instytucji.

Prowadzimy program mikrograntów, w ramach którego pomagamy wolontariuszom w zakupie książek i publikacji naukowych, zwracamy koszty wypraw fotograficznych i nagrań plików multimedialnych. Organizujemy konkursy dla współtwórców projektów Wikimedia, w których nagradzamy szczególnie cenny wkład, w tym tworzenie zasobów wyróżnionych za jakość.

Patrz:

Dbanie o publiczny wizerunek Wikimedia

Wikipedia 15 in Września, Poland (13).JPG

Występujemy w mediach, promując projekty Wikimedia (m.in. Wikipedię) oraz własne projekty (m.in. współpracę polskich instytucji kultury i nauki ze Stowarzyszeniem). Nasi członkowie są zapraszani na konferencje naukowe, dyskusje panelowe i inne publiczne wydarzenia, na których prezentują działalność Wikimedia Polska i szerzej – ruchu Wikimedia.

Prowadzimy strony i konta Stowarzyszenia oraz projektów Wikimedia w mediach społecznościowych. Dystrybuujemy (bezpłatnie) materiały promocyjne opatrzone logotypami Wikimedia.

Patrz:

Wolne licencje i prawo autorskie

Wikimedia Polska jest organizacją apolityczną. Dlatego jedynie w wyjątkowych przypadkach oraz w sposób powściągliwy wypowiadamy się na temat planowanych zmian w otoczeniu prawnym, które wpływa na swobody obywatelskie, wolność wypowiedzi, ekspresji twórczej, prawa do informacji publicznej.

Wspieramy popularyzację otwartego dostępu do danych, badań i publikacji naukowych. Wypowiadamy się także na temat proponowanych zmian w prawie autorskim.

Czy Wikimedia Polska jest członkiem szerszych organizacji?

Koed logo kolor.svg

Jesteśmy członkiem Koalicji Otwartej Edukacji (KOED). Jest to porozumienie organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Misją KOED-u jest wspieranie tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych i promowanie związanych z nimi dobrych praktyk i narzędzi. Do Koalicji należy niemal 40 organizacji i instytucji.

Należymy także do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. To stowarzyszenie ponad 150 organizacji pozarządowych. Obserwuje ono prawo i realizację polityk publicznych oraz postuluje zmiany przyjazne dla działalności społecznej i obywatelskiej. Prowadzi także projekty związane z integracją europejską i określaniem standardów trzeciego sektora w Polsce.

Patrz:

Struktura organizacyjna, podział zadań

Jaką strukturę organizacyjną ma Wikimedia Polska?

Wśród osób funkcyjnych, mających stałe, oficjalnie przypisane zadania, są:

 • członkowie zarządu (wolontariusze)
 • członkowie komisji rewizyjnej (wolontariusze)
 • członkowie sądu koleżeńskiego (wolontariusze)
 • pracownicy.

Wolontariusze, w tym członkowie zarządu, nie otrzymują żadnego wynagrodzenia, nagród ani innych bonifikat za pracę na rzecz Stowarzyszenia.

Funkcje pełnione w Wikimedia Polska nie mają żadnego związku z funkcjami pełnionymi w Wikipedii i innych projektach siostrzanych.

Patrz:

Jaki jest podział zadań w Wikimedia Polska?

Poniższa tabela jest niepełna. Prace w toku.

Zarząd, pracownicy i wolontariusze

Obszar zadań Opis Osoby wykonujące Osoba nadzorująca
Sfera działań zewnętrznych
Relacje z wolontariuszami i społecznościami edytującymi
Wspieranie społeczności (edytujących) Wsparcie edytorów-nowicjuszy Grupa wikiprzewodników (koordynowana przez specjalistkę ds. wsparcia społ.) Członek ZZ ds. wsparcia społeczności
Wsparcie Wikiźródeł Grupa wikiskrybów (koordynowana przez specjalistkę ds. wsparcia społ.)
Wsparcie edytorów-trenerów Grupa wikitrenerów (koordynowana przez mł. specjalistkę ds. wsparcia społ.)
Zdrowie społeczności Grupa ds. zdrowia społeczności (koordynowana przez specjalistkę ds. wsparcia społ.)
Udzielanie Wikigrantów Komisja Wikigrantów (koordynowana przez przewodniczącego Komisji)
Inne projekty mające na celu pozyskiwanie treści niewyłącznie multimedialnych, zwiększanie grona wolontariuszy, integrację, dobrostan społeczności i pozostałe związane ze wsparciem społ. Specjalistka ds. wsparcia społ. i mł. specjalistka ds. wsparcia społ.
Wspieranie wolontariuszy (Stow.) i członków, komunikacja ze społecznością, wolontariuszami i członkami Tworzenie i prowadzenie mapy zaangażowania wolontariuszy Specjalistka ds. wsparcia społ. Członek ZZ ds. wsparcia społeczności
Tworzenie biuletynu dla społeczności
Wysyłanie pakietów informacyjno-motywacyjnych dla wolontariuszy i członków
Wydarzenia WMPL i międzynarodowe Organizacja wydarzeń Koordynator wydarzeń (do zatrudnienia w 2021; patrz: Organizacja wydarzeń w związku z SARS-CoV-2) Członek ZZ ds. wsparcia społeczności
Stypendia na wydarzenia międzynarodowe Komisja Stypendialna (do utworzenia; koordynowana przez specjalistkę ds. wsparcia społ.; patrz: Organizacja wydarzeń w związku z SARS-CoV-2)
Zmiana Zasad bezpiecznej przestrzeni Specjalistka ds. wsparcia społ. w porozumieniu z członkiem ZZ ds. wsparcia społ.
Współpraca z instytucjami
Pozyskiwanie zasobów Współpraca z instytucjami kultury i dziedzictwa Specjalistka ds. GLAM i wikirezydenci Członek ZZ ds. GLAM
Inna działalność w obszarze dziedzictwa kulturowego i sztuki oraz partnerstwa z podmiotami działającymi na tych polach Specjalistka ds. GLAM
Oświata, szkolnictwo wyższe Prowadzenie programu Wikiszkoła Specjalistka ds. projektów edukacyjnych i mł. specjalist(k)a ds. projektów edukacyjnych Członek ZZ ds. edukacji
Współpraca z uniwersytetami
Inna działalność w obszarze oświaty oraz partnerstwa z podmiotami działającymi na tych polach
Reprezentacja, komunikacja zewnętrzna i fundraising
Reprezentacja W Koalicji Otwartej Edukacji Wiceprezes Wiceprezes
W Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Dyrektor
Komunikacja zewnętrzna (promocja) Komunikacja generalnych kierunków działań, dbałość o wizerunek i pozycję Stowarzyszenia Prezes
Budowanie marki i promocja projektów Wikimedia Polska Rzeczniczka, specjalistka ds. promocji Członek ZZ ds. komunikacji (vacat), p.o. - Prezes
Komunikacja kryzysowa
Budowanie relacji z przedstawicielami mediów
Fundraising Pozyskiwanie i utrzymywanie relacji z darczyńcami indywidualnymi i instytucjonalnymi Specjalista ds. fundraisingu Prezes
Prowadzenie kampanii 1% PIT i innych kampanii fundraisingowych
Utrzymywanie relacji z podmiotami wspierającymi WMPL usługowo
Poszukiwanie potencjalnych członków Rady Programowej
Redagowanie raportu rocznego z działalności Stowarzyszenia
Kontakt z Wikimedia Foundation ws. kampanii 1% PIT
Rzecznictwo i polityki publiczne Działalność w obszarze polityk publicznych oraz partnerstwa z podmiotami działającymi na tych polach Vacat Vacat, p.o. - Sekretarz
Badania i rozwój
Projekty badawcze Przykładowo: badania wolontariatu i czytelnictwa, badania wizerunku Wikimediów, automatyzacja pracy wolontariuszy, rekomendacje wdrożeniowe dla działań operacyjnych Grupa badawcza (w trakcie tworzenia) Vacat, p.o. - dyrektor
Sfera działań wewnętrznych
Prawo i administracja
Obsługa prawna Zgodność działań z prawem (o stowarzyszeniach, OPP, pracy, cywilnym, RODO, itd.) Sekretarz Sekretarz
Kontrola zawieranych umów
Tworzenie, aktualizowanie i kontrola przestrzegania wewnętrznych regulacji
Udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych
Udzielanie odpowiedzi na błędnie kierowane żądania usunięcia naruszeń, zaprzestania przetwarzania danych osobowych, usunięcia treści
Wykonywanie obowiązków osoby kontaktowej RODO
Udzielanie informacji publicznej, obecność WMPL w wymaganych prawnie bazach danych Dyrektor
Sprawy członkowskie Przyjmowanie nowych członków Kierownik biura Sekretarz
Utrzymywanie bazy danych członków
Weryfikacja płacenia składek członkowskich i prowadzenie procedury skreślania z listy członków
Obsługa Walnych Zebrań Członków
Finanse i majątek
Kontroling finansowy Obsługa płatności Pracownicy wg obszarów odpowiedzialności („centra kosztów”) Skarbnik
Współpraca z biurem rachunkowym Kierownik biura
Analityka kosztów, raportowanie realizacji budżetu według działów
Śledzenie wpływów i decyzje o możliwości finansowania działań z poszczególnych źródeł Skarbnik
Śtworzenie i kontrola nad „centrami kosztów”
Bieżące zarządzanie aktywami i planowanie finansowe Zarządzanie płynnością Skarbnik
Zarządzanie inwestycjami i kapitałem żelaznym, wybór instrumentów finansowych
Dokonywanie niestandardowych płatności: inne niż typowe opłaty oraz inne niż bieżące wydatki przypisane do pracowników
Śledzenie zmian wynagrodzeń na odpowiednich rynkach pracy
Planowanie i sprawozdawczość
Planowanie roczne Dopracowanie jakości projektów zgłaszanych do ZZ Dyrektor Sekretarz
Zbieranie potrzeb budżetowych pracowników
Synteza potrzeb budżetowych i propozycji poszczególnych działów Sekretarz
Organizacja corocznych i ew. "połówkowych" spotkań Zespołu Zarządczego
Uzupełnienie luk, walidacja metryk, akceptacja BSC Prezes
Sprawozdawczość i dokumentacja wiedzy Sprawozdawczość finansowa Kierownik biura Skarbnik
Sprawozdawczość dla GUS i NIW Sekretarz
Sprawozdawczość ogólna i dla WMF
Wzory, obieg, cyfryzacja i archiwizacja dokumentów
Zarządzanie pracownikami, koordynacja i wsparcie ZZ i rozwój zasobów ludzkich
Zarządzanie pracownikami Rekrutacja, onboarding, offboarding pracowników Dyrektor Prezes
Bieżąca komunikacja z pracownikami (wsparcie pracowników w realizacji codziennych zadań, spotkania indywidualne i grupowe)
Wykonywanie innych czynności z zakresu prawa pracy (w tym urlopowanie, ocena pracy, wsparcie sprzętowe)
Szkolenie, zapewnianie szkoleń
Organizacja kwartalnych spotkań sprawozdawczo-planistycznych pracowników i ZZ
Koordynacja pracy Zespołu Zarządczego Gatekeeping spraw kierowanych do ZZ (delegowanie spraw, które nie wymagają pracy ZZ) Sekretarz
Przypisywanie właścicieli/sponsorów do zadań
Monitorowanie stanu wykonania zadań ZZ
Przygotowywanie, uzupełnianie i publikacja protokołów spotkań ZZ
Ciągłość procesów w ZZ (upewnianie się, że komunikacja nastąpiła i pilnowanie, żeby zadanie nie oczekiwało zbyt długo pomiędzy członkami ZZ)
Opieka nad członkami Zespołu Zarządczego Rekrutacja do ZZ, onboarding, offboarding Sekretarz Prezes
Wsparcie we współpracy wolontariuszy w ZZ z Dyrektorem
Wspierająca komunikacja z członkami ZZ w sprawie kwestii blokujących wykonanie zadań
Ocena i rozwój członków ZZ Prezes
Mapowanie i rozwój umiejętności potrzebnych do realizacji zadań (szkolenie i zapewnienie szkoleń)
Ład w organizacji: kwestie sporne wewnątrz ZZ, kontakt z komisją rewizyjną i sądem koleżeńskim
Inne
Zaplecze IT Administracja systemami i aplikacjami (w tym pocztą elektroniczną) Dyrektor i sekretarz Sekretarz
Administracja serwerami i domenami Dyrektor
Obszar zadań Opis Osoby wykonujące Osoba nadzorująca

Komisja Rewizyjna

 • Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia
 • Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
 • Żądanie od członków i organów Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw
 • Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu
 • Zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem
 • Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
 • Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego

Sąd Koleżeński

 • Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia w zakresie:
  • naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze statutu i uchwał organów Stowarzyszenia
  • sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia
 • Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków

Gdzie was znajdę? Gdzie jest biuro Wikimedia Polska?

Wikimedia Polska ma jedno biuro, w Poznaniu, w miejscu zaznaczonym na mapce po lewej. W okresie pandemii zaspokaja ono wyłącznie podstawowe potrzeby administracyjne.

Działalność wolontariacka oraz praca pracowników Stowarzyszenia są wykonywane przede wszystkim zdalnie. Posiedzenia Zarządu oraz kontrola działań pracowników również odbywają się zdalnie. Jeżeli chcesz się z nami spotkać, skontaktuj się z naszym przedstawicielem.

Jak mogę pomóc?

Wspomóż nas finansowo

Jeden procent.svg

Możesz przeznaczyć 1% swojego podatku dochodowego jako darowiznę, ponieważ posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Nasz numer KRS to 0000244732.

Oprócz tego możesz wpłacać inne darowizny. Jeżeli w danym roku ich wysokość nie przekracza łącznie 6% (dla osób fizycznych) lub 10% dochodu (dla osób prawnych), możesz tę łączną kwotę odpisać od dochodu w rozliczeniu podatku dochodowego.

Patrz:

Zostań wolontariuszem

Wywiad etnograficzny - M.Guziejko, operatorka kamery.jpg

Stowarzyszenie potrzebuje wolontariuszy, którzy znają pracę instytucji dziedzictwa kulturowego (np. muzeów). Mogą oni zostać wikimedianami-rezydentami, czyli łącznikami danej instytucji ze Stowarzyszeniem. Osoby o doświadczeniu nauczycielskim mogą prowadzić szkolenia dla nowych wikipedystów (twórców Wikipedii), wikiskrybów (twórców Wikiźródeł) czy wikisłownikarzy (twórców Wikisłownika). Szukamy też m.in. programistów i aktywistów wolnych treści. Do wykonywania niektórych zadań (na przykład organizacji wydarzeń) bardziej niż doświadczenie liczy się dyspozycyjność w danej miejscowości. Tylko niektóre role wolontariackie wymagają doświadczenia w edytowaniu projektów Wikimedia.

Patrz:

Zostań członkiem Stowarzyszenia

Konferencja Wikimedia Polska 2018 - 041.jpg

Nie trzeba być członkiem, żeby uczestniczyć w większości działań i korzystać ze wsparcia Stowarzyszenia. Nawet sugerujemy najpierw zostać wolontariuszem Wikimedia Polska, a dopiero potem ubiegać się o członkostwo. Trudniej sprostać obowiązkom członka, jeżeli wcześniej nie zaangażowaliśmy się w życie Stowarzyszenia.

Członkowie decydują bowiem o kierunkach działalności Wikimedia Polska. Spoczywa na nich odpowiedzialność za kluczowe sprawy. Członkowie mają prawo głosu na walnych zebraniach, czyli m.in. prawo rozpatrywania rocznych sprawozdań i planów oraz wybierania do pozostałych organów statutowych. Mają także prawo kandydować do tych organów. Aby zostać członkiem, należy być współtwórcą dowolnego projektu Wikimedia wspieranego przez Wikimedia Polska, zostać zaakceptowanym przez Zarząd i wpłacić składkę roczną, której minimalna wysokość wynosi 1 zł.

Patrz:

Informacje prawne dotyczące tej witryny

Biuletyn Informacji Publicznej

Ta strona pełni rolę Biuletynu Informacji Publicznej Stowarzyszenia, z czego wynika jej inny status prawny niż projektów Wikimedia Foundation.

Prawa autorskie

Ogólne zasady

Otrzymujesz ograniczoną licencję - CC BY-SA 3.0 - do bezpłatnego kopiowania i modyfikowania wszystkiego, co jest dostępne na tej stronie, z wyjątkami opisanymi poniżej.

Możesz także dodawać własne utwory i treści niechronione prawem autorskim, które związane są z działalnością Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Należy zakładać, że wszystkie teksty zawarte w tym serwisie (oprócz stron osobistych użytkowników) należą do członków, wolontariuszy lub pracowników Stowarzyszenia Wikimedia Polska i stanowią ich własną twórczość.

Wyjątki

Na tej stronie mogą znajdować się treści nieobjęte licencją CC-BY-SA 3.0 lub licencją zgodną z CC BY-SA 3.0. W każdym przypadku są one wyraźnie oznaczone. O ile nie jest to inaczej określone, ta strona nie jest związana z właścicielami praw autorskich do tych materiałów i ich użycie przez Ciebie poza tą stroną może być dokonane wyłącznie na Twoją odpowiedzialność. W szczególności chodzi o logotypy instytucji współpracujących ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, do których wszelkie prawa są zastrzeżone (patrz: Kategoria:Loga).

Niektóre logotypy i nazwy, takie jak: Wikimedia, Wikipedia, Wikisłownik, Wikiźródła, Wikimedia Commons, Wikidane, Wikibooks, Wikicytaty, Wikinews, Wikispecies, Wikipodróże i Meta-Wiki są zarejestrowanymi znakami towarowymi i przedmiotami praw autorskich przysługujących Wikimedia Foundation. Są one wyłączone spod licencji do bezpłatnego kopiowania, a ich użycie musi być zgodne z Trademark Policy Wikimedia Foundation.

Wiele stron jest zablokowanych przed edycją na stałe, gdyż zawierają szczególnego rodzaju dane i dokumenty Stowarzyszenia.

Hosting

Strona ta jest umieszczona na serwerze należącym do Wikimedia Foundation z siedzibą w San Francisco i dlatego podlega prawu USA. Ze względu na to, że jest to strona Stowarzyszenia Wikimedia Polska z siedzibą w Łodzi, Stowarzyszenie bierze na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie na niej prawa Rzeczpospolitej Polskiej. Ani Wikimedia Foundation, ani Stowarzyszenie Wikimedia Polska nie biorą odpowiedzialności za naruszanie przez zawarte na tej stronie treści prawa kraju, w którym aktualnie przebywasz, jeśli nie są to Stany Zjednoczone Ameryki lub Rzeczpospolita Polska.

Polityka prywatności

Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych osób związanych ze Stowarzyszeniem są szczegółowo opisane na stronie Polityka prywatności. Przypominamy, że dane zapisane w artykułach biograficznych w Wikipedii nie są danymi przetwarzanymi przez nas!

Nie znalazłem odpowiedzi. Komu mogę zadać pytanie?

Patrz: