Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka prywatności

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zasady ochrony i ujawniania danych osobowych członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
(tekst jednolity na podstawie uchwał UZ 2005-3 i UZ 2008-10)


  1. Pełne dane osobowe członków są wyłącznie do wglądu przez prezesa, sekretarza, skarbnika i przewodniczącego komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
  2. Osoby upoważnione są zobowiązanie do zapoznania się i przestrzegania dokumentów: Polityka bezpieczeństwa danych osobowych i Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi przetwarzania danych osobowych - przyjętych Uchwałą Nr 9/2008.
  3. Udowodnienie ujawnienia danych osobowych lub złamania zasad postępowania zawartych w dokumentach wymienionych w p. 2. nastąpić musi przed sądem koleżeńskim.
  4. Sąd koleżeński, w razie stwierdzenia faktu ujawnienia zastrzeżonych danych osobowych może zawiesić członka władz w jego prawach członkowskich, do czasu najbliższego Walnego Zebrania.
  5. Członkowie władz stowarzyszenia mają obowiązek publicznego ujawnienia swojego imienia, nazwiska, nicków stosowanych w projektach Wikimedia oraz dowolnego sposobu kontaktu przez internet.
  6. Ujawnienie swoich danych osobowych przez pozostałych członków stowarzyszenia jest dobrowolne. Członek stowarzyszenia może zgłosić wolę ujawnienia dowolnej części swoich danych (np: tylko nick, tylko nazwisko bez powiązania z nickiem, tylko nick i sposób kontaktu itd.)
  7. Lista członków którzy zdecydowali się ujawnić swoje dane osobowe jest umieszczana na stronie WWW Stowarzyszenia w sposób jawny dla wszystkich zainteresowanych.

Zobacz też