Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady bezpiecznej przestrzeni

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ogólne zasady bezpiecznej przestrzeni

Organizując wydarzenia takie jak konferencje, zloty i inne spotkania, Wikimedia Polska dba, by sprzyjały one życzliwej i merytorycznej komunikacji oraz twórczej współpracy.

Chcemy, aby wszystkie osoby uczestniczące w naszych wydarzeniach czuły się komfortowo i były bezpieczne od wszelkich, w tym fizycznych czy słownych, form nękania.

Do nękania zaliczamy m.in.:

  • obraźliwe wypowiedzi ad personam odnoszące się do wieku, przynależności politycznej lub poglądów politycznych, wyznania, wyglądu fizycznego, niepełnosprawności, narodowości, pochodzenia etnicznego, rasy, orientacji seksualnej, płci, identyfikacji lub ekspresji płciowej oraz innych osobistych cech uczestników wydarzeń,
  • wszelkie formy celowego zastraszania, dręczenia lub prześladowania,
  • uporczywe i niepożądane fotografowanie lub nagrywanie,
  • uporczywe i niepożądane zakłócanie wykładów i innych wydarzeń,
  • niewłaściwy kontakt fizyczny i niepożądane zainteresowanie seksualne.

Oczekujemy, że uczestnicy lub uczestniczki poproszeni lub poproszone o zaprzestanie nękania zastosują się do prośby natychmiast. Jeśli osoba uczestnicząca w wydarzeniu podejmuje zachowania o charakterze nękania, organizatorzy mogą podjąć dowolne działania, które uznają za stosowne i proporcjonalne, w tym ostrzeżenie lub wydalenie z wydarzenia.

Jeśli jesteś ofiarą nękania, widzisz, że dotyka ono innej osoby lub chcesz zgłosić inną niepokojącą sytuację, skontaktuj się z członkiem zespołu organizatorów. Organizatorów rozpoznasz po specjalnych identyfikatorach, kontakt do nich znajdziesz też w swoich materiałach konferencyjnych.

Zespół Wikimedia Polska służy również pomocą w skontaktowaniu się z ochroną hotelu/miejsca wydarzenia czy odpowiednimi służbami, może zapewnić eskortę lub w inny sposób pomóc osobom doświadczającym nękania, tak, aby mogły się one czuć bezpiecznie w trakcie wydarzenia. Uczestnicy i uczestniczki otrzymają wykaz numerów i adresów kontaktowych do służb policyjnych i medycznych, lokalnych firm taksówkarskich oraz ewentualnie innych organizacji i podmiotów, które mogą służyć wsparciem.

Jeśli masz uwagi związane z powyższym tekstem, skontaktuj się proszę z nami pod adresem konferencjaatwikimedia.pl.

Zasady bezpiecznej przestrzeni dla spotkań online

Podstawowe prawa wszystkich uczestników

Zasady bezpiecznej przestrzeni obowiązują również dla spotkań online, w trosce o ich konstruktywny przebieg oraz zapewnienie każdemu uczestnikowi możliwości komfortowego i bezpiecznego uczestnictwa. Podczas tych spotkań uczestnicy mają:

Prawo do życzliwości i szacunku

Wszyscy uczestnicy mają prawo do przyjaznej i uczciwej interakcji między sobą. Podczas wszystkich wydarzeń on-line obowiązują zachowania w duchu czwartego filaru Wikipedii. Zabronione są wypowiedzi obraźliwe, poniżające, zastraszające lub dyskryminujące, jak i te, które mogą być tak odebrane. Groźby przemocy, podżeganie do przemocy i niechciane zainteresowanie seksualne są niedopuszczalne.

Prawo do ochrony tożsamości i zachowania prywatności

Wszyscy uczestnicy mają prawo do ochrony tożsamości oraz wybranego stopnia anonimowości. Każdy ma prawo występować pod swoim imieniem, imieniem i nazwiskiem, nazwą użytkownika lub całkowicie anonimowo. Korzystanie z kamerek i/lub mikrofonów nie jest konieczne do uczestniczenia w spotkaniu (wyjątkiem są spotkania wymagające aktywnego uczestnictwa np. warsztaty, jeżeli organizatorzy poinformują o tym fakcie przed rozpoczęciem spotkania). Zabronione jest podszywanie się pod inne osoby. Zabronione jest rejestrowanie obrazu i dźwięku podczas spotkań bez wyraźnego poinformowania i zgody (lub braku sprzeciwu) wszystkich uczestników spotkania.

Prawo do konstruktywnego i komfortowego przebiegu spotkania

Uczestnicy mają prawo do uczestnictwa w spotkaniu w sposób konstruktywny i z poszanowaniem własnych granic. Zabronione jest zakłócanie przebiegu spotkania i poprzez przerywanie innym. Prywatna komunikacja między uczestnikami powinna być prowadzona na osobnych kanałach. Należy unikać zachowań, które mogą naruszać osobiste granice innych uczestników, takich jak: wulgarny język, ostentacyjne picie alkoholu, udostępnianie lub wyświetlanie zasobów mogących budzić dyskomfort oraz inicjowania dyskusji o charakterze światopoglądowym.

Moderacja i egzekwowanie

Wszyscy uczestnicy odpowiedzialni są za przestrzeganie tych zasad najlepiej, jak potrafią. O ich egzekwowanie dbać będą moderatorzy spotkań. O tym, kto jest moderatorem uczestnicy dowiedzą się dzięki informacji tekstowej obok nazwy użytkownika lub zostaną poinformowani na początku spotkania. Moderator może podjąć wszelkie działania w celu wyegzekwowania tych zasad, w tym wyciszenie, wykluczenie uczestników i zakończenie wideokonferencji.

Jeśli uważasz, że ktoś inny nie przestrzega tych zasad, możesz (1) głośno przypomnieć o zasadach (2) poinformować o naruszeniu osobę prowadzącą (na przykład za pomocą funkcji bezpośredniego czatu) i / lub (3) poinformować pracowników lub osoby funkcyjne w Wikimedia Polska.

Podstawa obowiązywania

Zasady bezpiecznej przestrzeni Wikimedia Polska zostały przyjęte przez Zarząd uchwałą 59/2019.

Zostały one rozszerzone 1 marca 2021 przez specjalistkę ds. wsparcia społeczności za zgodą członka Zespołu Zarządczego ds. wsparcia społeczności. Członek ZZ ds. wsparcia społeczności działał na podstawie uchwały 14/2020 ws. zmiany Regulaminu zarządu i przyjęcia Zasad prowadzenia spraw, zgodnie z którą przejął rolę członka zarządu referującego sprawy wsparcia społeczności.