Biuletyn Informacji Publicznej

Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko naturalne

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko naturalne
Zobowiązanie przyjęte uchwałą nr UZ 2019-56 z dnia 12 listopada 2019 roku

Stowarzyszenie Wikimedia Polska, jako odpowiedzialna organizacja społeczna, w dążeniu do realizacji swoich celów statutowych zobowiązuje się dbać o środowisko naturalne:

  1. Stowarzyszenie dołoży starań, by zminimalizować negatywny wpływ swojej działalności na środowisko;
  2. Stowarzyszenie będzie dbać o minimalizację produkowanych odpadów wszelkiego typu;
  3. Stowarzyszenie będzie brać pod uwagę wpływ na środowisko przy podejmowaniu decyzji o zakupie towarów i usług, podróżach i innych decyzji operacyjnych.