UZ 2019-56

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
UZ 2019-55 UZ 2019-57


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 56/2019

z dnia 12 listopada 2019 roku


w sprawie minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne

Stowarzyszenie Wikimedia Polska, jako odpowiedzialna organizacja społeczna, w dążeniu do realizacji swoich celów statutowych zobowiązuje się dbać o środowisko naturalne.

W związku z powyższym, Zarząd postanawia co następuje:

  1. Stowarzyszenie dołoży starań, by zminimalizować negatywny wpływ swojej działalności na środowisko;
  2. Stowarzyszenie będzie dbać o minimalizację produkowanych odpadów wszelkiego typu;
  3. Stowarzyszenie będzie brać pod uwagę wpływ na środowisko przy podejmowaniu decyzji o zakupie towarów i usług, podróżach i innych decyzji operacyjnych.

Zarząd realizację niniejszej uchwały powierza Dyrektorowi ds. operacyjnych oraz pozostałym pracownikom w ramach ich obszarów działalności.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 4/0/0. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do trybu przyjęcia ani treści uchwały.