Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zarządu

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Zarząd
Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Poniżej prezentowany jest wybór uchwał Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Zbiór ma charakter roboczy i nieumieszczenie na poniższej liście uchwały nie stanowi dowodu jej niepodjęcia lub późniejszego uchylenia. W razie uwag prosimy o kontakt z Sekretarzem Stowarzyszenia.

Rok 2005

 1. UZ 1/2005 - określenie zasad i wysokości płacenia składek przez członków
 2. UZ 2/2005 - określenie zasad i procedury przyjmowania nowych członków
 3. UZ 3/2005 - polityka prywatności
 4. UZ 4/2005 - rzecznik prasowy Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 5. UZ 5/2005 - domena internetowa wikipedia.pl
 6. UZ 6/2005 - regulamin Zarządu
 7. UZ 7/2005 - domeny wikinews.pl, wikicytaty.pl, wikibooks.pl, wikislownik.pl, wikizrodla.pl, wikipedijo.pl

Rok 2006

 1. UZ 1/2006 - rozpoczęcie Wikikonkursu
 2. UZ 2/2006 - wybór doradcy prawnego
 3. UZ 3/2006 - uruchomienie biura prasowego
 4. UZ 4/2006 - zakupy niezbędnych materiałów biurowych
 5. UZ 5/2006 - opłacenie zaliczki na nocleg na zlot Wikimedia Polska 2006
 6. UZ 6/2006 - wysyłanie e-maili do właścicieli stron łamiących licencję GNU
 7. UZ 7/2006 - delegacja na wizytę w Zamku książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej
 8. UZ 8/2006 - przekazanie grantu do sfinansowania noclegu uczestnikom zlotu Wikimedia Polska 2006
 9. UZ 9/2006 - delegacja na przejazd do Wrocławia na zlot Wikimedia Polska 2006
 10. UZ 10/2006 - delegacja na przejazd do Wrocławia na zlot Wikimedia Polska 2006
 11. UZ 11/2006 - przyjęcie w poczet członków stowarzyszonych NetSprint.pl sp. z o.o.
 12. UZ 12/2006 - założenie konta w AllPay
 13. UZ 13/2006 - przeznaczenie niewykorzystanych środków na organizację zlotu Wikimedia Polska 2006 we Wrocławiu
 14. UZ 14/2006 - akceptacja rezultatów I edycji Wikikonkursu i przyznaniu funduszy na II edycję
 15. UZ 15/2006 - podpisanie umowy licencyjnej z Wydawnictwem Helion S.A.
 16. UZ 16/2006 - uruchomienie serwera narzędziowego we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym
 17. UZ 17/2006 - przyjęcie BRE Bank S.A. w poczet członków wspierających
 18. UZ 18/2006 - przeznaczenie środków na organizację bankietu z okazji 5. lecia Polskiej Wikipedii
 19. UZ 19/2006 - przyznanie środków na dofinansowanie przyjazdu Wikipedystów na bankiet z okazji 5. rocznicy powstania Polskiej Wikipedii
 20. UZ 20/2006 - przyznanie środków na dofinansowanie przyjazdu Wikipedystów na bankiet z okazji 5. rocznicy powstania Polskiej Wikipedii
 21. UZ 21/2006 - podpisanie umowy o współpracy z Wikimedia Foundation
 22. UZ 22/2006 - o przekazaniu nadwyżki finansowej z obchodów 5. lecia Wikipedii
 23. UZ 23/2006 - w sprawie biura prawnego Stowarzyszenia
 24. UZ 24/2006 - w sprawie składu osobowego biura prawnego Stowarzyszenia
 25. UZ 25/2006 - o przedłużeniu wynajmu domen internetowych i przejęciu domeny wikipedia.pl
 26. UZ 26/2006 - o opłaceniu kosztów wynajmu sali obrad na Zimowy Zlot Wikimedian 2006
 27. UZ 27/2006 - o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.
 28. UZ 28/2006 - o zwrocie Łukaszowi Garczewskiemu kosztów podróży do Białowieży
 29. UZ 29/2006 - o przeznaczeniu do 500 zł na koszty druku zakładek promocyjnych
 30. UZ 30/2006 - o zakończeniu II edycji Wikikonkursu, rozpoczęciu III edycji oraz zmianie regulaminu Wikikonkursu

Rok 2007

 1. UZ 1/2007 - o zadaniach i obowiązkach Rzecznika Stowarzyszenia oraz zmianach na tym stanowisku
 2. UZ 2/2007 - o utworzeniu wewnętrznej wiki
 3. UZ 3/2007 - o wysokości składek członkowskich
 4. UZ 4/2007 - o przyznaniu środków finansowych na prowadzenie biura
 5. UZ 5/2007 - o scaleniu funkcji rzecznika prasowego i kierownika biura prasowego
 6. UZ 6/2007 - o przystąpieniu do Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów
 7. UZ 7/2007 - o podpisaniu Deklaracji Berlińskiej i poparciu Petycji o zagwarantowanie publicznego dostępu do rezultatów badań dotowanych ze środków publicznych
 8. UZ 8/2007 - OPP - Opis dotychczasowych działań Stowarzyszenia Wikimedia Polska z siedzibą w Łodzi podejmowanych na rzecz pożytku publicznego wraz ze sprawozdaniem z jego dotychczasowej działalności
 9. UZ 9/2007 - w sprawie zmiany Szefa Biura Prawnego Stowarzyszenia
 10. UZ 10/2007 - zasadach weryfikacji członków Stowarzyszenia
 11. UZ 11/2007 - o legitymacjach członkowskich
 12. UZ 12/2007 - o delegacjach
 13. UZ 13/2007 - o przeznaczeniu środków na materiały promocyjne na Targi Tuningu Komputerów
 14. UZ 14/2007 - program walnego zebrania 2007.
 15. UZ 15/2007 - o częściowym sfinansowaniu kosztów pobytu i podróży na Konferencję Wikimedia Polska.
 16. UZ 16/2007 - o przeznaczeniu do 1000 zł na koszty konferencji w Białowieży.
 17. UZ 17/2007 - o skreśleniu 7 osób z listy członków (należy zamienić nicki na nazwiska).
 18. UZ 18/2007 - o wyborze sekretarza i wiceprezesa Stowarzyszenia.
 19. UZ 19/2007 - w sprawie zmiany regulaminu przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia Wikimedia Polska (UZ 2/2005).
 20. UZ 20/2007 - o przeniesieniu środków przeznaczonych wcześniej na rzecz Konferencji w Białowieży na cele ogólne Stowarzyszenia.
 21. UZ 21/2007 - o przyznaniu środków finansowych na prowadzenie biura.
 22. UZ 22/2007 - w sprawie zmiany regulaminu wydawania legitymacji członkowskich (UZ 11/2007).
 23. UZ 23/2007 - o przeznaczeniu środków na materiały promocyjne na Cybermanię.
 24. UZ 24/2007 - w sprawie zmiany wzoru legitymacji.
 25. UZ 26/2007 - w sprawie przedłużenia III edycji Wikikonkursu.
 26. UZ 27/2007 - w sprawie przyznania środków na wysyłkę płyt DVD.
 27. UZ 28/2007 - w sprawie przyznania środków na obchody 6. urodzin Wikipedii w Krakowie.
 28. UZ 29/2007 - w sprawie organizacji spotkania roboczego wikipedystów i lokalnych Urodzin Wikipedii w Częstochowie.
 29. UZ 30/2007 - w sprawie zmiany wzoru i regulaminu wydawania legitymacji członkowskich
 30. UZ 31/2007 - w sprawie przyznania środków na obchody 6. urodzin Wikipedii we Wrocławiu
 31. UZ 32/2007 - w sprawie zmian na stanowisku Rzecznika Stowarzyszenia
 32. UZ 33/2007 - o przyznaniu środków na koszty organizacji Zlotu Zimowego Wikimedian 2007
 33. UZ 34/2007 - w sprawie IV edycji Wikikonkursu
 34. UZ 35/2007 - o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 35. UZ 36/2007 - o opłaceniu domen polskich i kaszubskich projektów Wikimedia
 36. UZ 37/2007 - o delegacji na sprawę we Wrocławiu
 37. UZ 38/2007 - o zmianie regulaminu działania Zarządu
 38. UZ 39/2007 - o wyborze wiceprezesów, sekretarza i skarbnika II kadencji.
 39. UZ 40/2007 - w sprawie komisji IV edycji Wikikonkursu

Rok 2008

 1. UZ 1/2008 - o przyznaniu środków do prowadzenia biura Stowarzyszenia
 2. UZ 2/2008 - o przeniesieniu środków z OPP zgromadzonych w 2007 r. do wykorzystania w 2008 r.
 3. UZ 3/2008 - o wpłacie zaliczki na noclegi na konferencję w Rabce
 4. UZ 4/2008 - o delegacji dla Jadwigi Andrychowskiej-Biegacz na rekonesans w Rabce
 5. UZ 5/2008 - o przeznaczeniu sumy pozostałej z organizacji zlotu w Chorzowie na cele ogólne Stowarzyszenia
 6. UZ 6/2008 - o delegacji dla Jadwigi Andrychowskiej-Biegacz na rekonesans w Rabce
 7. UZ 7/2008 - o przeznaczeniu kwoty 1000 zł na zakup notebooka
 8. UZ 8/2008 - o przeznaczeniu środków na na organizację zlotu w Rabce
 9. UZ 9/2008 - w sprawie: ochrony danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska
 10. UZ 10/2008 - w sprawie: zmiany zasad ujawniania danych osobowych członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 11. UZ 11/2008 - w sprawie: zakupu drukarki
 12. UZ 12/2008 - w sprawie: przedłużenia IV edycji Wikikonkursu
 13. UZ 13/2008 - w sprawie: wynajęcia busa na zlot w Rabce
 14. UZ 14/2008 - w sprawie: delegacji dla Tomasza Sienickiego na spotkanie
 15. UZ 15/2008 - o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 16. UZ 16/2008 - o skreśleniu członków nie płacących składek
 17. UZ 17/2008 - o zmianie w składzie Komisji IV edycji Wikikonkursu.
 18. UZ 18/2008 - w sprawie założenia lokat pieniężnych
 19. UZ 19/2008 - o przeznaczeniu funduszy na wykonanie operacji księgowych
 20. UZ 20/2008 - o przedłużeniu IV edycji Wikikonkursu
 21. UZ 21/2008 - o przeznaczeniu środków na na organizację GDJ/Walnego Zebrania
 22. UZ 22/2008 - o przygotowaniu materiałów promocyjnych
 23. UZ 23/2008 - o przewalutowaniu środków w Euro.
 24. UZ 24/2008 - o przeznaczeniu środków na opłacenie kosztów stoiska na V OFIP w Warszawie
 25. UZ 25/2008 - o dofinansowaniu noclegów na GDJ/Walne w Poznaniu
 26. UZ 26/2008 - o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 27. UZ 27/2008 - o przyznaniu środków na delegację do Gdańska
 28. UZ 28/2008 - w sprawie dofinansowania przejazdu na GDJ/Walne
 29. UZ 29/2008 - o skreśleniu z listy członków
 30. UZ 30/2008 - o przyznaniu środków na wyjazd na konferencję rosyjskiej Wikipedii
 31. UZ 31/2008 - o przyznaniu środków na wydruk kart QSL stacji SP0WIKI
 32. UZ 32/2008 - o przeznaczeniu środków na zakup rzutnika multimedialnego
 33. UZ 33/2008 - o zwiększeniu budżetu IV edycji Wikikonkursu
 34. UZ 34/2008 - o rejestracji domeny dla Koalicji Otwartej Edukacji
 35. UZ 35/2008 - o opłaceniu domen przekierowujących do polskich i kaszubskich projektów Wikimedia
 36. UZ 36/2008 - o przyznaniu środków na wydruk Biuletynu Nr 1 (2008)
 37. UZ 37/2008 - o dofinansowaniu noclegów na zlot w Chorzowie 13-14 grudnia 2008
 38. UZ 38/2008 - o dofinansowaniu wyjazdu na seminarium
 39. UZ 39/2008 - o dofinansowaniu podróży na konferencję Wikimedia Serbia
 40. UZ 40/2008 - o zwrocie kosztów delegacji dla Olgi Sutkowskiej

Rok 2009

 1. UZ 1/2009 - o fundowaniu nagród w ramach Wikimediowego Konkursu Harcerskiego
 2. UZ 2/2009 - o rozpoczęciu V edycji Wikikonkursu.
 3. UZ 3/2009 - o przyznaniu środków na wyjazd na spotkanie partnerów Wikimedia oraz "Haking Days" w Berlinie
 4. UZ 4/2009 - o sfinansowaniu reklamy OPP w Gazecie Wyborczej.
 5. UZ 5/2009 - o sfinansowaniu organizacji Wikiwarsztatów we Wrocławiu.
 6. UZ 6/2009 - o przyznaniu funduszy na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2009 w Jadwisinie.
 7. UZ 7/2009 - w sprawie zmiany w regulaminie Wikikonkursu.
 8. UZ 8/2009 - o przyznaniu środków na realizację konkursu Wrocławski Wikipstryk 2009
 9. UZ 9/2009 - o przyznaniu środków na organizację Konferencji Otwarta Edukacja.
 10. UZ 10/2009 - o przyznaniu funduszy na organizację wikiwarsztatów w Częstochowie.
 11. UZ 11/2009 - o przyznaniu środków na delegację do Wrocławia.
 12. UZ 12/2009 - o przyznaniu środków na wydruk biuletynu.
 13. UZ 13/2009 - w sprawie zwiększenia kwoty na opłacenie kosztów noclegu i wyżywienia dla zaproszonych wykładowców na Konferencję Wikimedia Polska 2009 w Jadwisinie.
 14. UZ 14/2009 - w sprawie ustanowienia wynagrodzenia dla księgowej.
 15. UZ 15/2009 - o przyznaniu środków na delegację do Wrocławia.
 16. UZ 16/2009 - o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 17. UZ 17/2009 - o przyznaniu środków na materiały promocyjne.
 18. UZ 18/2009 - o przyznaniu środków na wyjazd Dariusza Jażdżyka do Ełku i Wilna.
 19. UZ 19/2009 - o przyznaniu środków na podróże służbowe na konferencje, imprezy promocyjne i spotkania w mediach.
 20. UZ 20/2009 - o przyznaniu środków na podróż na Wikimanię 2009.
 21. UZ 21/2009 - o przyznaniu środków na wykupienie usługi poczty w domenie wikimedia.pl.
 22. UZ 22/2009 - w sprawie przyznania środków na podróż na Wikimanię 2009 i anulowania uchwały 20/2009.
 23. UZ 23/2009 - w sprawie przyznania finansowania na zorganizowanie Wikiekspedycji
 24. UZ 24/2009 - w sprawie przyznania dofinansowania wyjazd na Open'er Festival
 25. UZ 25/2009 - o przyznaniu środków na wyjazd na spotkanie europejskich partnerów Wikimedia
 26. UZ 26/2009 - w sprawie zmian w Regulaminie Wikikonkursu
 27. UZ 27/2009 - o przyznaniu środków na wyjazd na konferencję Wikimania 2009 w Buenos Aires
 28. UZ 28/2009 - o przyznaniu środków na organizację Wikiwarsztatów podczas III Ogólnopolskiego Zlotu Drużynowych ZHP w Małeczu
 29. UZ 29/2009 - w sprawie przyznania środków na organizację GDJ w Trójmieście
 30. UZ 30/2009 - w sprawie zwiększenia środków na organizację GDJ w Trójmieście
 31. UZ 31/2009 - o przyznaniu środków na delegację do Paryża
 32. UZ 32/2009 - o przyznania środków na delegację na rosyjską konferencję Wiki-09
 33. UZ 33/2009 - w sprawie przyznania środków na wysłanie podziękowań darczyńcom OPP
 34. UZ 34/2009 - w sprawie delegacji dla Pawła Jochyma na XXV Jesienne Spotkania PTI
 35. UZ 35/2009 - w sprawie środków na przygotowanie składu Biuletynu
 36. UZ 36/2009 - o wsparciu finansowym spotkania wikimedian w Warszawie
 37. UZ 37/2009 - w sprawie przeznaczenia środków na abonament za domenę KOED
 38. UZ 38/2009 - w sprawie przeznaczenia środków na czynsz
 39. UZ 39/2009 - w sprawie przeznaczenia środków na urządzenie biura
 40. UZ 40/2009 - w sprawie wysłania listów z podziękowaniem dla darczyńców 1%
 41. UZ 41/2009 - w sprawie założenia lokat pieniężnych
 42. UZ 42/2009 - w sprawie wykupienia dedykowanego serwera narzędziowego
 43. UZ 43/2009 - w sprawie regulaminu korzystania z serwera narzędziowego
 44. UZ 44/2009 - w sprawie przeznaczenia środków na organizację Wikiwarsztatów "WikiFoto 2010"
 45. UZ 45/2009 - w sprawie przeznaczenia środków na abonament za polskie domeny projektów Wikimedia
 46. UZ 46/2009 - w sprawie zmiany procedury składania wniosków o konta na serwerze narzędziowym

Rok 2010

 1. UZ 1/2010 - w sprawie przeznaczenia środków na organizację LabPstryk 2010
 2. UZ 2/2010 - w sprawie przyznania środków na etat pracownika biurowego i koszty prowadzenia biura
 3. UZ 3/2010 - w sprawie przyznania środków na przygotowanie Wikiekspedycji na Kaszuby
 4. UZ 4/2010 - w sprawie przyznania środków na Konferencję Wikimedia Polska 2010
 5. UZ 5/2010 - w sprawie VI edycji Wikigrantów.
 6. UZ 6/2010 - w sprawie przyznania środków na akcję promocyjną "Wikunia"
 7. UZ 7/2010 - w sprawie powołania kapituły wyróżnienia Pro Wikimedia i przeznaczenia środków na organizację
 8. UZ 8/2010 - o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 9. UZ 9/2010 - w sprawie środków na dofinansowanie wyjazdu dla uczestników Wikimedia Developer Workshop 2010
 10. UZ 10/2010 - o przyznaniu środków na przygotowanie ścianki wystawienniczej
 11. UZ 11/2010 - o przyznaniu środków na wydruk Biuletynu Nr 3/2010 (15)
 12. UZ 12/2010 - o wyborze wiceprezesa, sekretarza i skarbnika Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 13. UZ 13/2010 - o przyznaniu środków na wyjazd na spotkanie partnerów Wikimedia oraz "Developers Days" w Berlinie
 14. UZ 14/2010 - o programie dofinansowania udziału w Wikimanii
 15. UZ 15/2010 - o przyznaniu środków na spotkanie wikipedystów w Warszawie
 16. UZ 16/2010 - w sprawie przyznania środków na organizację Wikiekspedycji 2010
 17. UZ 17/2010 - w sprawie zmiany terminów składania wniosków o dofinansowanie na wyjazd na Wikimanię
 18. UZ 18/2010 - w sprawie przyznania środków na delegację do Gdańska
 19. UZ 19/2010 - o przygotowaniu materiałów promocyjnych
 20. UZ 20/2010 - w sprawie zmiany regulaminu serwera narzędziowego
 21. UZ 21/2010 - w sprawie przeznaczenia środków na organizację zlotu "GDJ 2010"
 22. UZ 22/2010 - w sprawie zakupu sprzętu fotograficznego
 23. UZ 23/2010 - w sprawie przeznaczenia środków na organizację zlotu "Sabat"
 24. UZ 24/2010 - w sprawie przyznania środków na organizację zlotu "Sabat"
 25. UZ 25/2010 - w sprawie dofinansowania lokalnego spotkania wikipedystów w Poznaniu
 26. UZ 26/2010 - w sprawie przyznania środków na druk książki o Chopinie
 27. UZ 27/2010 - w sprawie opłaty za dedykowany serwer narzędziowy
 28. UZ 28/2010 - w sprawie zakupu koszulek na spotkania GDJ i Sabat
 29. UZ 29/2010 - w sprawie zwiększenia środków na druk książki o Chopinie
 30. UZ 30/2010 - w sprawie dofinansowania uczestnictwa w zlocie "GDJ 2010"
 31. UZ 31/2010 - w sprawie dofinansowania uczestnictwa w zlocie "Sabat"
 32. UZ 32/2010 - w sprawie przeznaczenia środków na abonament za polskie domeny projektów Wikimedia
 33. UZ 33/2010 - w sprawie przeznaczenia środków na wstępne przygotowania obchodów 10-lecia Wikipedii

Rok 2011

 1. UZ 1/2011 - w sprawie przyznania środków na przygotowanie Zlotu pod Syrenką 2011
 2. UZ 2/2011 - w sprawie przyznania środków na Konferencję Wikimedia Polska 2011
 3. UZ 3/2011 - w sprawie przyznania środków na organizację spotkania Wikipedystów w Poznaniu
 4. UZ 4/2011 - w sprawie przeznaczenia środków na organizację LabPstryk 2011
 5. UZ 5/2011 - w sprawie VII edycji Wikigrantów
 6. UZ 6/2011 - w sprawie dofinansowania uczestnictwa przedstawicieli innych chapterów w spotkaniu w Berlinie
 7. UZ 7/2011 - o programie dofinansowania udziału w Wikimanii 2011
 8. UZ 8/2011 - o częściowym sfinansowaniu kosztów pobytu i podróży na Konferencję Wikimedia Polska 2011
 9. UZ 9/2011 - o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 10. UZ 10/2011 - o przyznaniu środków na wyjazd na spotkanie partnerów Wikimedia w Berlinie
 11. UZ 11/2011 - w sprawie o sfinansowaniu kosztów pobytu i podróży na Konferencję Wikimedia Polska 2011 uczestnikom spoza Polski
 12. UZ 12/2011 - w sprawie środków na dofinansowanie wyjazdu dla uczestników Berlin Hackathon 2011
 13. UZ 13/2011 - w sprawie środków na dofinansowanie wyjazdu dla uczestników Berlin Hackathon 2011 z innych państw
 14. UZ 14/2011 - o przyznaniu środków na wyjazd na Wikimanię w Hajfie
 15. UZ 15/2011 - o przyznaniu środków na wyjazd na Wikimanię w Hajfie
 16. UZ 16/2011 - w sprawie zmiany regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 17. UZ 17/2011 - w sprawie ustalenia stawki za km w rozliczeniach wyjazdów służbowych
 18. UZ 18/2011 - w sprawie upoważnienia do podpisania deklaracji o współpracy
 19. UZ 19/2011 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia za usługi księgowe za rok 2010
 20. UZ 20/2011 - w sprawie udzielenia rekomendacji do Łódzkiej Rady Pożytku Publicznego
 21. UZ 21/2011 - w sprawie przyznania dofinansowania na projekt Wikiekspedycja Mini Jura 2011
 22. UZ 22/2011 - w sprawie zakupu gadżetów promocyjnych - poduszek do siedzenia z logiem Wikipedii
 23. UZ 23/2011 - w sprawie środków na dofinansowanie wyjazdu przedstawiciela Stowarzyszenia na spotkanie z NID
 24. UZ 24/2011 - w sprawie przeznaczenia środków na koszty krajowych wyjazdów służbowych
 25. UZ 25/2011 - w sprawie przeznaczenia środków na księgowość
 26. UZ 26/2011 - w sprawie przyznania dofinansowania na miniWikiekspedycję Mazowsze 2011
 27. UZ 27/2011 - w sprawie przyznania środków na organizację Wikiekspedycji 2011
 28. UZ 28/2011 - w sprawie przyznania środków na zakup i wyposażenie Wikikoptera
 29. UZ 29/2011 - w sprawie przyznania honorarium za publikację "Maria Skłodowska-Curie w Wikipedii"
 30. UZ 30/2011 - w sprawie przejęcia obowiązków sekretarza w zakresie obsługi kandydatur na członków Stowarzyszenia
 31. UZ 31/2011 - w sprawie dofinansowania wyjazdu Wikipedysty Encego do Rosji
 32. UZ 32/2011 - w sprawie przyznania środków na druk książki o Skłodowskiej-Curie
 33. UZ 33/2011 - w sprawie przyznania środków na założenie skrytki pocztowej
 34. UZ 34/2011 - w sprawie przesłania składki Stowarzyszenia na rzecz ogólnoeuropejskiego projektu Wiki Loves Monuments
 35. UZ 35/2011 - w sprawie zmiany uchwały UZ 2011-28 (Wikikopter cz. 2)
 36. UZ 36/2011 - w sprawie zakupu maszyny i komponentów do produkcji przypinek na potrzeby promocyjne Stowarzyszenia
 37. UZ 37/2011 - w sprawie przeprowadzenia gry miejskiej z okazji 10 urodzin Wikipedii w Poznaniu
 38. UZ 38/2011 - w sprawie środków na organizację obchodów 10-lecia polskiej Wikipedii w Poznaniu
 39. UZ 39/2011 - w sprawie środków na zakup gadżetów związanych z Wikipedią
 40. UZ 40/2011 - w sprawie przeznaczenia środków na organizację konkursu "Wiki Lubi Zabytki"
 41. UZ 41/2011 - w sprawie określenie środków na dofinansowanie dojazdów i noclegów na 10-lecie Wikipedii (uchylona)
 42. UZ 42/2011 - w sprawie przyznania środków na druk broszur promocyjnych
 43. UZ 43/2011 - w sprawie przyznania środków na realizację projektu Wikiwarsztaty ERW2011
 44. UZ 44/2011 - o sfinansowaniu kosztów pobytu i podróży zagranicznych uczestników obchodów 10-lecia polskiej Wikipedii w Poznaniu - (uchylona)
 45. UZ 45/2011 - o sfinansowaniu kosztów pobytu i podróży uczestników obchodów 10-lecia polskiej Wikipedii w Poznaniu
 46. UZ 46/2011 - o sfinansowaniu kosztów pobytu i podróży zagranicznych uczestników obchodów 10-lecia polskiej Wikipedii w Poznaniu
 47. UZ 47/2011 - w sprawie przyznania środków na spotkanie wikipedystów w Lublinie
 48. UZ 48/2011 - w sprawie środków na organizację spotkania Zarządu Stowarzyszenia "na żywo" w Łodzi
 49. UZ 49/2011 - w sprawie przeznaczenia środków na zakup kalendarzy w ramach ogólnoeuropejskiego projektu Wiki Loves Monuments
 50. UZ 50/2011 - w sprawie przeznaczenia środków na zakup komponentów do produkcji przypinek na potrzeby promocyjne Stowarzyszenia
 51. UZ 51/2011 - w sprawie dofinansowania wyjazdu przedstawiciela Stowarzyszenia na konferencję GLAMcamp w Amsterdamie
 52. UZ 52/2011 - w sprawie skreślenia z listy członków osób, które nie zapłaciły składek za 2011 r.
 53. UZ 53/2011 - w sprawie przeznaczenia środków na organizację wystawy POTY (Picture of the Year) na obszarze Polski
 54. UZ 54/2011 - w sprawie przeznaczenia środków na przedłużenie abonamentu na serwer tools.wikimedia.pl
 55. UZ 55/2011 - w sprawie przeznaczenia środków na organizację Dnia Domeny Publicznej 2012
 56. UZ 56/2011 - w sprawie przeznaczenia środków na abonament za domeny internetowe
 57. UZ 57/2011 - w sprawie przyznania środków na przygotowanie Zlotu pod Syrenką 2012

Rok 2012

 1. UZ 1/2012 - w sprawie przyznania środków na organizację spotkania wikipedystów w Poznaniu
 2. UZ 2/2012 - w sprawie delegacji na spotkanie finansowe Wikimedia
 3. UZ 3/2012 - w sprawie zakupu licencji na program płacowo-kadrowy
 4. UZ 4/2012 - w sprawie VIII edycji Wikigrantów
 5. UZ 5/2012 - w sprawie przeznaczenia środków na zakup specjalistycznego skanera do negatywów
 6. UZ 6/2012 - w sprawie powołania programu stypendialnego na Wikimanię 2012
 7. UZ 7/2012 - w sprawie przyznania środków na Konferencję Wikimedia Polska 2012
 8. UZ 8/2012 - w sprawie dofinansowania wyjazdu przedstawiciela Stowarzyszenia na warsztaty nt. projektu Wiki Loves Monuments w Kijowie i Brnie
 9. UZ 9/2012 - w sprawie częściowego sfinansowaniu kosztów podróży na Konferencję Wikimedia Polska 2012
 10. UZ 10/2012 - w sprawie dofinansowanie uczestnictwa przedstawicieli innych chapterów w spotkaniu w Berlinie
 11. UZ 11/2012 - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Wikigrantów
 12. UZ 12/2012 - w sprawie przyznania środków na druk broszur informacyjnych i produkcję smyczy reklamowych
 13. UZ 13/2012 - w sprawie przyznania środków na organizację otwartego spotkania wikipedystów w Poznaniu
 14. UZ 14/2012 - w sprawie przeznaczenia środków na rejestrację domeny wikilovesmonuments.by
 15. UZ 15/2012 - o przyznaniu środków na wyjazd na Wikimanię w Waszyngtonie
 16. UZ 16/2012 - w sprawie organizacji konkursu Wiki Lubi Zabytki
 17. UZ 17/2012 - w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 18. UZ 18/2012 - w sprawie przeznaczenia środków na przedłużenie abonamentu na serwer tools.wikimedia.pl i usługę poczty w AZ.pl
 19. UZ 19/2012 - w sprawie likwidacji Biura Prawnego Stowarzyszenia
 20. UZ 20/2012 - w sprawie zwolnienia z donacji potwierdzającej chęć uczestnictwa w Konferencji Wikimedia Polska 2012
 21. UZ 21/2012 - w sprawie przeznaczenia środków na produkcję materiałów promocyjnych
 22. UZ 22/2012 - w sprawie przyznania środków na organizację otwartego spotkania wikipedystów w Chorzowie
 23. UZ 23/2012 - w sprawie przyznania dofinansowania zagranicznym uczestnikom Konferencji Wikimedia Polska
 24. UZ 24/2012 - w sprawie organizacji akcji promocyjnej "Nagradzamy autora hasła nr 900 000 w polskiej Wikipedii"
 25. UZ 25/2012 - w sprawie przyznania środków na promocję w czasie Open'er
 26. UZ 26/2012 - o wyborze wiceprezesa, sekretarza i skarbnika Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 27. UZ 27/2012 - w sprawie przyznania dofinansowania na zrealizowanie projektu Wilamowice
 28. UZ 28/2012 - w sprawie zmiany regulaminu przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 29. UZ 29/2012 - w sprawie zmiany regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 30. UZ 30/2012 - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Wikigrantów
 31. UZ 31/2012 - o przystąpieniu Stowarzyszenia Wikimedia Polska do Wikimedia Chapters Association (WCA)
 32. UZ 32/2012 - w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu niezbędnego do zrealizowania projektu Wilamowice
 33. UZ 33/2012 - w sprawie dofinansowania transportu fotografii stereoskopowych na płytach szklanych, przeznaczonych do skanowania w ramach projektu WikiSkaner
 34. UZ 34/2012 - w sprawie przyznania środków na etat pracownika biurowego i koszty prowadzenia biura
 35. UZ 35/2012 - w sprawie przyznania środków finansowych na wyjazdy do Wilamowic uczestników Projektu Wilamowice
 36. UZ 36/2012 - w sprawie przyznania środków na organizację Wikiekspedycji 2012
 37. UZ 37/2012 - w sprawie zmiany uchwały UZ 2011-53 (zmiana koordynatora POTY).
 38. UZ 38/2012 - w sprawie przyznania środków na współpracę ze Szkołą pod Żaglami.
 39. UZ 39/2012 - w sprawie przyznania środków na projekt "Bezpośrednie relacje z dużych wydarzeń w Wikinews".
 40. UZ 40/2012 - w sprawie przeznaczenia środków na przygotowanie wystawy Wiki Loves Monuments 2012.
 41. UZ 41/2012 - w sprawie przyznania środków na stypendia dla uczestników Central and Eastern European Wikimedia Group organizowanej w dniach 12-14 października 2012 w Belgradzie
 42. UZ 42/2012 - w sprawie budżetu wystawy fotografii POTY (Picture of The Year)
 43. UZ 43/2012 - w sprawie przyznania dofinansowania delegowanych przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska uczestników konferencji Central and Eastern European Wikimedia Group organizowanej w dniach 12-14 października 2012 w Belgradzie.
 44. UZ 44/2012 - w sprawie przyznania środków na kontynuację projektu Wilamowice.
 45. UZ 45/2012 - w sprawie przyznania środków na organizację spotkania wikipedystów w Poznaniu.
 46. UZ 46/2012 - w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa Encego w konferencji w Moskwie.
 47. UZ 47/2012 - w sprawie kosztów prowadzenia księgowości.
 48. UZ 48/2012 - w sprawie środków na wkład w projekt "Wiki lubi Kulturę".
 49. UZ 49/2012 - w sprawie środków na organizację GDJ 2012.
 50. UZ 50/2012 - w sprawie przeznaczenia środków na organizację zebrania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 51. UZ 51/2012 - w sprawie dofinansowania uczestnictwa w zlocie "GDJ 2012".
 52. UZ 52/2012 - w sprawie przyznania środków na nagrodę dla Pana Józefa Gary za współpracę w ramach projektu Wilamowice.
 53. UZ 53/2012 - w sprawie przeznaczenia środków na rejestrację domen przyszłych polskojęzycznych projektów Wikivoyage i Wikidata.
 54. UZ 54/2012 - w sprawie przeznaczenia środków na przedłużenie abonamentu na serwer tools.wikimedia.pl.
 55. UZ 55/2012 - w sprawie przeznaczenia środków na zakup zwiększonej liczby kalendarzy konkursu Wiki Lubi Zabytki.
 56. UZ 56/2012 - w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów podróży i wyżywienia uczestników wernisażu zdjęć z Wikiekspedycji w Olsztynie.
 57. UZ 57/2012 - w sprawie przeznaczenia środków na pokrycie kosztów przygotowania i rozesłania listów z podziękowaniem do darczyńców.
 58. UZ 58/2012 - w sprawie przeznaczenia środków na zakup rzutnika multimedialnego.
 59. UZ 59/2012 - w sprawie przeznaczenia środków na organizację wystawy WLZ (Wiki Loves Monuments) na obszarze Polski.
 60. UZ 60/2012 - w sprawie środków na zakup gadżetów związanych z Wikipedią
 61. UZ 61/2012 - w sprawie przeznaczenia środków na organizację wystawy WLZ na Dworcu Centralnym w Warszawie
 62. UZ 62/2012 - w sprawie przyznania środków na współfinansowanie organizacji obchodów Dnia Domeny Publicznej 2013

Rok 2013

 1. UZ 1/2013 - w sprawie przyznania środków na organizację spotkania wikipedystów w Poznaniu z okazji Dnia Wikipedii
 2. UZ 2/2013 - w sprawie przyznania środków na etat pracownika biurowego, księgowej i koszty prowadzenia biura
 3. UZ 3/2013 - w sprawie przyznania środków na zakup modemu i dostępu do sieci
 4. UZ 4/2013 - w sprawie przyznania środków na organizację spotkania wikipedystów w Katowicach z okazji Dnia Wikipedii
 5. UZ 5/2013 - w sprawie przyznania środków na organizację spotkania pt. Wikimaraton
 6. UZ 6/2013 - w sprawie powołania Komisji Wikigrantów, przyjęcia budżetu i nowego regulaminu Wikigrantów
 7. UZ 7/2013 - w sprawie dofinansowania spotkania z okazji "Dnia Białoruskiej Wikipedii"
 8. UZ 8/2013 - w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd na podpisanie zgłoszenia Stowarzyszenia Wikimedia Polska do uczestnictwa w Targach "Aktywni 50+"
 9. UZ 9/2013 - w sprawie delegacji dla Michała Buczyńskiego na robocze spotkanie WCA w Londynie
 10. UZ 10/2013 - w sprawie wykupienia serwerów
 11. UZ 11/2013 - w sprawie powołania programu stypendialnego na Wikimanię 2013
 12. UZ 12/2013 - w sprawie pokrycia kosztów wysyłki książek w ramach projektu "Podaj cegłę"
 13. UZ 13/2013 - w sprawie opłacenia kosztów przelotu na konferencję Internet 2013
 14. UZ 14/2013 - w sprawie delegowania 3. przedstawicieli Stowarzyszenia na "Wikimedia Conference 2013"
 15. UZ 15/2013 - w sprawie przeznaczenia środków na wsparcie dojazdu dla przedstawicieli innych organizacji partnerskich Wikimedia Foundation na spotkanie w Mediolanie.
 16. UZ 16/2013 - w sprawie delegowania dwóch członków Zarządu na Wikimanię 2013
 17. UZ 17/2013 - w sprawie przyznania środków na organizację spotkań pt. Wikimaraton
 18. UZ 18/2013 - w sprawie przeznaczenia środków na organizację Targów Aktywni 50+ w Poznaniu
 19. UZ 19/2013 - w sprawie przeznaczenia środków na produkcję rollupów z logo Wikipedii
 20. UZ 20/2013 - w sprawie zwiększenia środków na organizację Targów Aktywni 50+ w Poznaniu
 21. UZ 21/2013 - w sprawie organizacji konkursu Wiki Lubi Zabytki
 22. UZ 22/2013 - w sprawie ustalenia zasad realizacji regulaminu stypendiów na Wikimanię 2013
 23. UZ 23/2013 - w sprawie założenia lokat pieniężnych
 24. UZ 24/2013 - w sprawie sfinansowania udziału polskich wolontariuszy w Wikiekspedycji Czarnobyl
 25. UZ 25/2013 - w sprawie przyznania środków na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2013
 26. UZ 26/2013 - w sprawie przyznania środków na dofinansowanie wolontariuszy prowadzących szkolenie w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu
 27. UZ 27/2013 - o przeznaczeniu środków na reprezentację prawną w sprawie odzyskania spornych kwot od kontrahentów
 28. UZ 28/2013 - w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 29. UZ 29/2013 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w Konferencji Wikimedia Polska 2013 dla użytkownika Jargo
 30. UZ 30/2013 - w sprawie przyznania środków na organizację i realizację projektu "Akademia Wolnych Licencji
 31. UZ 31/2013 - w sprawie przeniesienia punktu 14. porządku obrad Walnego Zebrania Członków
 32. UZ 32/2013 - w sprawie pokrycia kosztów podróży na Program Evaluation and Design Workshop w Budapeszcie
 33. UZ 33/2013 - w sprawie przeznaczenia środków na projekt "Saska Kępa w Wikipedii"
 34. UZ 34/2013 - w sprawie sfinansowania udziału polskich wolontariuszy w Wikiekspedycji Czarnobyl
 35. UZ 35/2013 - w sprawie przyznania środków na organizację spotkania pt. Wikimaraton
 36. UZ 36/2013 - w sprawie przyznania środków na druk broszur informacyjnych
 37. UZ 37/2013 - w sprawie przyznania środków na organizację Wikiekspedycji 2013
 38. UZ 38/2013 - w sprawie przeznaczenia środków na koszty postępowania cywilnego z Grafix Bis
 39. UZ 39/2013 - w sprawie przyznania środków na organizację konferencji (Wiki)GLAM 2013.
 40. UZ 40/2013 - w sprawie przyznania środków na współpracę w ramach wyprawy Syberia 2013
 41. UZ 41/2013 - w sprawie zwiększenia kwoty na program stypendialny na Wikimanię 2013
 42. UZ 42/2013 - w sprawie zamiany uchwały UZ 11/2013 dot. powołania programu stypendialnego na Wikimanię 2013
 43. UZ 43/2013 - w sprawie przyznania środków na wykonanie tablic dla wystawy fotografii Wiki Lubi Zabytki w Bukareszcie
 44. UZ 44/2013 - w sprawie zwiększenia kwoty na sfinansowanie udziału polskich wolontariuszy w Wikiekspedycji Czarnobyl
 45. UZ 45/2013 - w sprawie wsparcia grantu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (odrzucona)
 46. UZ 46/2013 - w sprawie zatrudnienia pracownika biurowego Stowarzyszenia na czas nieokreślony
 47. UZ 47/2013 - w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za publikowanie informacji na stronie głównej BIP
 48. UZ 48/2013 - o przyznaniu środków na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych
 49. UZ 49/2013 - w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia księgowej
 50. UZ 50/2013 - w sprawie skreślenia z listy członków 26 osób, które nie zapłaciły składek za 2013 rok
 51. UZ 51/2013 - w sprawie przyznania środków na realizację projektu nagrania i przekazania do Wikimedia Commons Kolęd polskich
 52. UZ 52/2013 - w sprawie przyznania środków na obchody urodzin Wikipedii w Warszawie
 53. UZ 53/2013 - w sprawie spotkania w Poznaniu
 54. UZ 54/2013 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w Konferencji Wikimedia Central and Eastern Europe Meeting 2013 (Wikimedia CEE Meeting 2013)
 55. UZ 55/2013 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w Konferencji Wikimedia Central and Eastern Europe Meeting 2013 (Wikimedia CEE Meeting 2013) dla stypendystów z krajów Europy Wschodniej.
 56. UZ 56/2013 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w Konferencji Wikimedia Rosja
 57. UZ 57/2013 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w Konferencji Wikimedia Rosja
 58. UZ 58/2013 - w sprawie przyznania pozaregulaminowej nagrody specjalnej w Konkursie Wiki Lubi Zabytki
 59. UZ 59/2013 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w Konferencji WikiConvention (WikiCon 2013)
 60. UZ 60/2013 - w sprawie zakładania i likwidacji pieniężnych lokat bankowych
 61. UZ 61/2013 - w sprawie zamknięcia finansowania projektów i zmian w sposobie ich funkcjonowania
 62. UZ 62/2013 - w sprawie powołania Komisji Wikigrantów, przyjęcia budżetu i nowego Regulaminu Wikigrantów

Rok 2014

 1. UZ 1/2014 - w sprawie przyznania środków na organizację spotkania w Poznaniu z okazji Dnia Wikipedii
 2. UZ 2/2014 - w sprawie przyznania środków na organizację Warszawskich Otwartych Wikispotkań w 2014 roku
 3. UZ 3/2014 - w sprawie przyznania środków na organizację spotkania w Katowicach z okazji Dnia Wikipedii
 4. UZ 4/2014 - o delegowaniu dwóch członków Zarządu na spotkanie chapterów Wikimedia w Berlinie
 5. UZ 5/2014 - przeznaczenia środków na pokrycie kosztów przygotowania i rozesłania listów z podziękowaniem do darczyńców
 6. UZ 6/2014 - w sprawie przyjęcia poprawek w Regulaminie Wikigrantów
 7. UZ 7/2014 - o przyznaniu środków na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych
 8. UZ 8/2014 - w sprawie przyznania środków na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2014
 9. UZ 9/2014 - w sprawie delegacji na szkolenie członków zarządów stowarzyszeń partnerskich dla Wikimedia Foundation 1-2 marca 2014 w Londynie
 10. UZ 10/2014 - w sprawie przyznania środków na etat pracownika biurowego, księgowej i koszty prowadzenia biura
 11. UZ 11/2014 - w sprawie przeznaczenia środków na abonament za domeny internetowe w 2014
 12. UZ 12/2014 - w sprawie przeznaczenia środków na przedłużenie abonamentu na usługę poczty w AZ.pl w 2014
 13. UZ 13/2014 - w sprawie przeznaczenia środków na organizację konkursu "Wiki Lubi e-podręczniki".
 14. UZ 14/2014 - w sprawie przyznania środków na realizację projektu "Wiki Lubi Wildę"
 15. UZ 15/2014 - w sprawie przystąpienia do The Free Knowledge Advocacy Group EU
 16. UZ 16/2014 - w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 17. UZ 17/2014 - w sprawie przeznaczenia środków na produkcję materiałów promocyjnych
 18. UZ 18/2014 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w Konferencji Wikimedia Polska 2014 dla zagranicznych uczestników
 19. UZ 19/2014 - w sprawie powołania programu stypendialnego na Wikimanię 2014
 20. UZ 20/2014 - w sprawie przyznania środków na zakup rutera i dostępu do sieci
 21. UZ 21/2014 - w sprawie przyznania środków na spotkanie wikipedystów w Warszawie
 22. UZ 22/2014 - w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia członków wspierających NetSprint.pl Sp. z o.o. i BRE Bank S.A.
 23. UZ 23/2014 - o wyborze wiceprezesa, sekretarza i skarbnika Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
 24. UZ 24/2014 - w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2013
 25. UZ 25/2014 - w sprawie delegowania dwóch członków Zarządu na Wikimanię 2014
 26. UZ 26/2014 - w sprawie przyznania środków na organizację projektu "Industriada 2014"
 27. UZ 27/2014 - w sprawie przyznania środków na produkcję płyty CD z bajkami, nagranymi z Wikigrantów
 28. UZ 28/2014 - w sprawie przyznania środków na organizację spotkania Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 29. UZ 29/2014 - w sprawie przedłużenia abonamentu na serwer tools.wikimedia.pl
 30. UZ 30/2014 - w sprawie delegowania członków Zarządu na Boards training workshop
 31. UZ 31/2014 - w sprawie przyznania środków na organizację Wikiekspedycji Kolejowej 2014
 32. UZ 32/2014 - w sprawie przyznania środków na nagrody w konkursie "Bocianie gniazda 2014"
 33. UZ 33/2014 - w sprawie przyznania środków na organizację tzw. „drugiego zespołu” działającego w ramach Wikiekspedycji 2014
 34. UZ 34/2014 - w sprawie przyznania środków na organizację tzw. „trzeciego zespołu” działającego w ramach Wikiekspedycji 2014
 35. UZ 35/2014 - w sprawie przyjęcia podziału zadań Zarządu
 36. UZ 36/2014 - w sprawie powiększenia budżetu Wikigrantów
 37. UZ 37/2014 - w sprawie organizacji konkursu Wiki Lubi Zabytki
 38. UZ 38/2014 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w Konferencji Wikimedia Ukraina 2014
 39. UZ 39/2014 - w sprawie przyznania środków na udział Michała Buczyńskiego w Wikimanii 2014
 40. UZ 40/2014 - w sprawie rozpoczęcia rekrutacji na płatne stanowisko koordynatora GLAM
 41. UZ 41/2014 - w sprawie rozpoczęcia rekrutacji na płatne stanowisko rzecznika prasowego
 42. UZ 42/2014 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w Wiki-konferencji 2014 w Moskwie
 43. UZ 43/2014 - w sprawie środków na zakup gadżetów związanych ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska i projektami Wikimedia
 44. UZ 44/2014 - w sprawie przyznania środków na realizację projektu nagrania i przekazania do Wikimedia Commons Kolęd polskich
 45. UZ 45/2014 - w sprawie przyznania środków na organizację spotkania wikipedystów w Poznaniu z okazji 13. urodzin polskojęzycznej Wikipedii
 46. UZ 46/2014 - w sprawie kosztów przejazdu na prelekcję "Arkones 2014"
 47. UZ 47/2014 - w sprawie zatrudnienia koordynatorki GLAM Stowarzyszenia
 48. UZ 48/2014 - w sprawie zatrudnienia Kierownika Biura Prasowego Stowarzyszenia
 49. UZ 49/2014 - w sprawie zawarcia umowy z przedsiębiorstwem "Halibutt"
 50. UZ 50/2014 - zmian na stanowisku Rzecznika Prasowego Stowarzyszenia i Kierownika Biura Prasowego
 51. UZ 51/2014 - w sprawie przeznaczenia środków na wsparcie biura Free Knowledge Advocacy Group EU w Brukseli
 52. UZ 52/2014 - w sprawie przeznaczenia środków na "Wikiwyprawę 2015"
 53. UZ 53/2014 - w sprawie środków na koszty prowadzenia Biura prasowego
 54. UZ 54/2014 - w sprawie środków na koszty działalności koordynatora GLAM
 55. UZ 55/2014 - w sprawie zatrudnienia pracownika biurowego Stowarzyszenia na zastępstwo
 56. UZ 56/2014 - w sprawie zwiększenia środków na pokrycie kosztów podróży i udziału w Wiki-konferencji 2014 w Moskwie
 57. UZ 57/2014 - w sprawie budżetów wystaw fotografii POTY i Wiki Lubi Zabytki
 58. UZ 58/2014 - w sprawie wyjazdu na konferencję Prawo i gospodarka w Grudziądzu
 59. UZ 59/2014 - w sprawie produkcji koszulek z logo Wikipedii i Wiki Lubi Zabytki
 60. UZ 60/2014 - w sprawie przyznania środków na Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne
 61. UZ 61/2014 - w sprawie przyznania środków na badanie użyteczności stron pomocy Wikipedii
 62. UZ 62/2014 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w konferencji CEE 2014
 63. UZ 63/2014 - w sprawie przeprowadzenia badania zgodności statutu Stowarzyszenia z obowiązującym prawem
 64. UZ 64/2014 - w sprawie przeznaczenia środków na pokrycie kosztów przygotowania i rozesłania listów z podziękowaniem do darczyńców
 65. UZ 65/2014 - w sprawie powołania Komisji Wikigrantów i przyjęcia budżetu
 66. UZ 66/2014 - w sprawie dofinansowania wyjazdów na konferencję CEE 2014
 67. UZ 67/2014 - w sprawie druku ulotek informacyjnych Stowarzyszenia
 68. UZ 68/2014 - w sprawie pokrycia kosztów części kosztów Dnia Domeny Publicznej

Rok 2015

 1. UZ 1/2015 - w sprawie przeznaczenia środków na projekt "Aktorskie interpretacje Baczyńskiego. Twórczość wojenna"
 2. UZ 2/2015 - o przyznaniu środków na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych
 3. UZ 3/2015 - w sprawie przyznania środków na etat pracownika biurowego i księgowej
 4. UZ 4/2015 - w sprawie przyznania środków na prowadzenie biura
 5. UZ 5/2015 - w sprawie przeznaczenia środków na "Wiki-warsztat dla Kirklandystów (2015)"
 6. UZ 6/2015 - w sprawie przeznaczenia środków na audyt księgowy
 7. UZ 7/2015 - w sprawie przeznaczenia środków na spotkanie Grupy ds. badań i rozwoju
 8. UZ 8/2015 - w sprawie przeznaczenia środków na "Dzień Wikipedii" w Poznaniu
 9. UZ 9/2015 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w konferencji "Inaugural GLAMwiki Coordinators Meeting"
 10. UZ 10/2015 - w sprawie przeznaczenia środków na "CEE Spring 2015"
 11. UZ 11/2015 - w sprawie powołania programu stypendialnego na Wikimanię 2015
 12. UZ 12/2015 - w sprawie przeznaczenia środków na realizację projektu "Rok Obrzędowy z Wikipedią"
 13. UZ 13/2015 - o delegowaniu przedstawicieli Stowarzyszenia na spotkanie chapterów Wikimedia w Berlinie
 14. UZ 14/2015 - w sprawie przyznania środków na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2015
 15. UZ 15/2015 - w sprawie organizacji konkursu Wiki Lubi Przyrodę 2015
 16. UZ 16/2015 - w sprawie przedłużenia abonamentu na serwer tools.wikimedia.pl
 17. UZ 17/2015 - w sprawie przeznaczenia środków na abonament za domeny internetowe w 2015
 18. UZ 18/2015 - w sprawie przeznaczenia środków na przedłużenie abonamentu na usługę poczty w AZ.pl w 2015
 19. UZ 19/2015 - o delegowaniu przedstawicieli Stowarzyszenia na Wikimanię 2015
 20. UZ 20/2015 - w sprawie przeznaczenia środków na Dzień Białoruskiej Wikipedii w Polsce 2015
 21. UZ 21/2015 - w sprawie regulaminu "Wiki Lubi Przyrodę 2015"
 22. UZ 22/2015 - w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów na Wikimanię 2015
 23. UZ 23/2015 - w sprawie zmiany Regulaminu Wikigrantów
 24. UZ 24/2015 - w sprawie środków na organizację konkursu "ProWikimedia 2015" i jego Regulaminu
 25. UZ 25/2015 - w sprawie wyjazdu na konferencję GLAM-WIKI 2015
 26. UZ 26/2015 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w konferencji baszkirskiej Wikipedii
 27. UZ 27/2015 - w sprawie zatrudnienia koordynatorki GLAM Stowarzyszenia
 28. UZ 28/2015 - w sprawie zatrudnienia Kierownika Biura Prasowego Stowarzyszenia
 29. UZ 29/2015 - w sprawie zatrudnienia Rzecznika Prasowego Stowarzyszenia
 30. UZ 30/2015 - w sprawie drugiego naboru do programu stypendialnego na Wikimanię 2015
 31. UZ 31/2015 - w sprawie przeznaczenia środków na konkurs "Batuta 2015"
 32. UZ 32/2015 - w sprawie przeznaczenia środków na badanie ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.
 33. UZ 33/2015 - w sprawie środków na zakup gadżetów związanych ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska i projektami Wikimedia
 34. UZ 34/2015 - w sprawie przeznaczenia środków na projekt "Aktorskie interpretacje Baczyńskiego. Poezja miłosna"
 35. UZ 35/2015 - w sprawie zmiany regulaminu przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
 36. UZ 36/2015 - w sprawie przedłużenia terminu przedłożenia raportu przez Komisję Stypendialną na Wikimanię 2015
 37. UZ 37/2015 - w sprawie skreślenia z listy członków osób, które nie zapłaciły składek za 2015 rok
 38. UZ 38/2015 - w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 39. UZ 39/2015 - w sprawie jednolitego tekstu statutu
 40. UZ 40/2015 - w sprawie przyznania środków na spotkanie z Executive Director Wikimedia Foundation
 41. UZ 41/2015 - w sprawie przyznania środków na uczestnictwo w zlocie KOED
 42. UZ 42/2015 - w sprawie przyznania środków na Wikiekspedycję Kolejową 2015
 43. UZ 43/2015 - w sprawie przeznaczenia środków na Wikiekspedycję 2015
 44. UZ 44/2015 - w sprawie przyjęcia podziału zadań Zarządu
 45. UZ 45/2015 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w konferencji Wikimedia CEE 2015 - anulowana
 46. UZ 46/2015 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w konferencji Wikimedia CEE 2015
 47. UZ 47/2015 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w konferencji Wikimedia RU 2015
 48. UZ 48/2015 - w sprawie przyznania środków na organizację spotkania integracyjnego w Poznaniu
 49. UZ 49/2015 - w sprawie pokrycia kosztów podróży (Michała Buczyńskiego na "European Rover Challenge"
 50. UZ 50/2015 - w sprawie zatrudnienia pracownika biurowego Stowarzyszenia na zastępstwo
 51. UZ 51/2015 - w sprawie rozpoczęcia rekrutacji na stanowisko Wikipedysta-Rezydent w Muzeum Narodowym w Warszawie
 52. UZ 52/2015 - w sprawie pokrycia kosztów podróży na konferencję „Language Technologies for Less-Resourced Languages”
 53. UZ 53/2015 - w sprawie środków na koszty organizacji lokalnych spotkań
 54. UZ 54/2015 - w sprawie organizacji konkursu "Odkurz dokument! APP w Wikipedii"
 55. UZ 55/2015 - w sprawie zmiany uchwały UZ 16/2105 o przedłużeniu abonamentu na serwer tools.wikimedia.pl
 56. UZ 56/2015 - w sprawie przyznania środków na organizację Zlotu Zimowego 2016
 57. UZ 57/2015 - w sprawie zatrudnienia wikipedysty-Rezydenta w Muzeum Narodowym w Warszawie
 58. UZ 58/2015 - w sprawie przyznania środków na Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne
 59. UZ 59/2015 - w sprawie przyjęcia budżetu Wikigrantów na 2016 i kontynuacji pracy Komisji
 60. UZ 60/2015 - w sprawie przeznaczenia środków na pokrycie kosztów przygotowania i rozesłania listów z podziękowaniem do darczyńców
 61. UZ 61/2015 - w sprawie zatrudnienia specjalistki ds. komunikacji Stowarzyszenia
 62. UZ 62/2015 - w sprawie zatrudnienia koordynatorki GLAM Stowarzyszenia
 63. UZ 63/2015 - w sprawie zatrudnienia rzecznika prasowego Stowarzyszenia
 64. UZ 64/2015 - w sprawie pomostowego zatrudnienia pracownika biurowego na zastępstwo

Rok 2016

 1. UZ 1/2016 - w sprawie środków na koszty działalności koordynatora GLAM
 2. UZ 2/2016 - w sprawie przyznania środków na etat pracownika biurowego i księgowej
 3. UZ 3/2016 - w sprawie przyznania środków na prowadzenie biura
 4. UZ 4/2016 - w sprawie przyznania środków na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych
 5. UZ 5/2016 - w sprawie przedłużenia abonamentu na serwery tools.wikimedia.pl
 6. UZ 6/2016 - w sprawie przeznaczenia środków na abonament za domeny internetowe w 2016
 7. UZ 7/2016 - o delegowaniu przedstawicieli Stowarzyszenia na spotkanie chapterów Wikimedia w Berlinie
 8. UZ 8/2016 - w sprawie pokrycia części kosztów organizacji obchodów Dnia Domeny Publicznej
 9. UZ 9/2016 - w sprawie przyznania środków na organizację spotkania Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 10. UZ 10/2016 - w sprawie powołania programu stypendialnego na Wikimanię 2016
 11. UZ 11/2016 - w sprawie przyjęcia treści Strategii Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 12. UZ 12/2016 - o delegowaniu przedstawicieli Stowarzyszenia na Wikimanię 2016
 13. UZ 13/2016 - w sprawie przyjęcia budżetu aktywności promocyjnej w portalu społecznościowym Facebook
 14. UZ 14/2016 - w sprawie pokrycia kosztów spotkania warsztatowego w Łodzi
 15. UZ 15/2016 - w sprawie przeznaczenia środków na projekt "Aktorska interpretacja «Sztuki kochania» Owidiusza"
 16. UZ 16/2016 - w sprawie przeznaczenia środków na "CEE Spring 2016"
 17. UZ 17/2016 - w sprawie przeznaczenia środków na przedłużenie abonamentu na usługę poczty w home.pl w 2016/2017
 18. UZ 18/2016 - w sprawie przyznania środków na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2016
 19. UZ 19/2016 - w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 20. UZ 20/2016 - w sprawie przeznaczenia środków na badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia
 21. UZ 21/2016 - w sprawie przyznania środków na podróż dla gości zagranicznych na Konferencji Wikimedia Polska 2016
 22. UZ 22/2016 - w sprawie środków na zakup gadżetów związanych ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska i projektami Wikimedia
 23. UZ 23/2016 - w sprawie wyboru wiceprezesa, sekretarza i skarbnika Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 24. UZ 24/2016 - w sprawie uzupełnienia składu Komisji Wikigrantów
 25. UZ 25/2016 - w sprawie zmiany regulaminu przyjmowania członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 26. UZ 26/2016 - w sprawie przyjęcia podziału Zadań Zarządu
 27. UZ 27/2016 - w sprawie organizacji konkursu Wakacje z Wikipedią
 28. UZ 28/2016 - w sprawie skreślenia grupy osób z listy członków
 29. UZ 29/2016 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w konferencji Wikimedia CEE 2016
 30. UZ 30/2016 - w sprawie pomostowego pokrycia kosztów podróży i udziału w konferencji Wikimedia CEE 2016
 31. UZ 31/2016 - w sprawie dofinansowania uczestnictwa dodatkowego wolontariusza w pierwszym wyjeździe projektu Etnografia Karpat
 32. UZ 32/2016 - w sprawie dofinansowania udziału w konferencji "Współczesne oblicza krajoznawstwa"
 33. UZ 33/2016 - w sprawie delegacji na konferencję Wikimedia Ukraina w Kijowie w dn. 2-4 września 2016
 34. UZ 34/2016 - w sprawie współudziału w organizacji konferencji "Faras w Wikipedii"
 35. UZ 35/2016 – w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w konferencji rosyjskiej Wikipedii
 36. UZ 36/2016 – w sprawie przeznaczenia środków na ekspedycję motoryzacyjną 2016
 37. UZ 37/2016 – w sprawie środków na zakup gadżetów związanych ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska i projektami Wikimedia
 38. UZ 38/2016 – w sprawie przeznaczenia środków na Wikiekspedycję Opolską 2016
 39. UZ 39/2016 – w sprawie dodatkowego dofinansowania konferencji w Muzeum Narodowym w Warszawie
 40. UZ 40/2016 – w sprawie delegacji na spotkanie robocze w Ostravie
 41. UZ 41/2016 – w sprawie zatrudnienia specjalistki ds. wspierania społeczności
 42. UZ 42/2016 – w sprawie zatrudnienia rzecznika prasowego
 43. UZ 43/2016 – w sprawie zmiany umowy o pracę pracownika biurowego
 44. UZ 44/2016 – w sprawie zatrudnienia koordynatorki GLAM
 45. UZ 45/2016 – w sprawie pokrycia kosztów wyjazdu na "Partnerships Workshop"
 46. UZ 46/2016 – w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w konferencji Wikimedians of Bulgaria
 47. UZ 47/2016 – w sprawie przeznaczenia środków na wsparcie biura Free Knowledge Advocacy Group EU w Brukseli
 48. UZ 48/2016 – w sprawie pomostowego pokrycia kosztów organizacji Wikimedia CEE Meeting 2017
 49. UZ 49/2016 – w sprawie przyznania środków na organizację Zlotu Zimowego Wikimedian 2017
 50. UZ 50/2016 – w sprawie kontynuacji pracy Komisji Wikigrantów i przyjęcia budżetu Wikigrantów na 2017 rok
 51. UZ 51/2016 – w sprawie przeznaczenia środków na pokrycie kosztów przygotowania i rozesłania listów z podziękowaniem do darczyńców
 52. UZ 52/2016 – w sprawie przyznania środków na Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne
 53. UZ 53/2016 – o delegowaniu przedstawicieli Stowarzyszenia na Wikimedia Conference w Berlinie

Rok 2017

 1. UZ 1/2017 – w sprawie przyznania środków na prowadzenie biura
 2. UZ 2/2017 – w sprawie przyznania środków na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych
 3. UZ 3/2017 – w sprawie przeznaczenia środków na abonament za domeny internetowe w 2017
 4. UZ 4/2017 – w sprawie przeznaczenia środków na przedłużenie abonamentu na usługę poczty elektronicznej w 2017
 5. UZ 5/2017 – w sprawie pokrycia kosztów Dnia Domeny Publicznej
 6. UZ 6/2017 – w sprawie ustalenia kwoty limitu za zwrot kosztów okularów do pracy przy komputerze
 7. UZ 7/2017 – w sprawie wdrożenia instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 8. UZ 8/2017 – w sprawie przeznaczenia środków na badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia
 9. UZ 9/2017 – w sprawie delegacji Marty Moraczewskiej na konferencję 2017 European GLAMwiki Coordinators meeting
 10. UZ 10/2017 – w sprawie zmiany regulaminu Konkursu Tygodnie Tematyczne
 11. UZ 11/2017 – w sprawie organizacji Konkursu Wikiwyzwanie
 12. UZ 12/2017 – w sprawie zmiany regulaminu Konkursu Tygodnie Tematyczne
 13. UZ 13/2017 – w sprawie zwiększenia budżetu uchwały UZ 2017-9
 14. UZ 14/2017 – w sprawie delegowania członków Zarządu na konferencję Wikimania 2017
 15. UZ 15/2017 – w sprawie powołania programu stypendialnego na Wikimanię 2017
 16. UZ 16/2017 – w sprawie przyznania środków na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2017
 17. UZ 17/2017 – w sprawie przeznaczenia środków na warsztaty i maratony edycyjne oraz wikispotkania
 18. UZ 18/2017 – w sprawie przeznaczenia środków na konkurs „CEE Spring 2017”
 19. UZ 19/2017 – w sprawie pokrycia kosztów Zebrania Komisji Rewizyjnej
 20. UZ 20/2017 – w sprawie delegowania członka społeczności na Wikimedia Hackathon w Wiedniu
 21. UZ 21/2017 – w sprawie delegowania Tomasza Ganicza na 2017 Big Fat Brussels Meeting w Brukseli
 22. UZ 22/2017 – w sprawie uruchomienia newslettera dla darczyńców
 23. UZ 23/2017 – w sprawie przyznania środków na koszty prowadzenia księgowości
 24. UZ 24/2017 – w sprawie przeznaczenia środków na nagrania twórczości Cypriana Kamila Norwida
 25. UZ 25/2017 – w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 26. UZ 26/2017 – w sprawie przedłużenia abonamentu na serwery tools.wikimedia.pl
 27. UZ 27/2017 – w sprawie przeznaczenia środków na konkurs WikiCamp 2017 w Armenii
 28. UZ 28/2017 – w sprawie jednolitego tekstu statutu
 29. UZ 29/2017 – w sprawie zmiany regulaminu Konkursu Tygodnie Tematyczne
 30. UZ 30/2017 – w sprawie pokrycia kosztów ubezpieczenia podróży na WikiWomen Camp
 31. UZ 31/2017 – w sprawie pokrycia kosztów udziału Prezesa Stowarzyszenia w Forum Ekonomicznym w Krynicy 2017
 32. UZ 32/2017 – w sprawie zwiększenia środków na konkurs WikiCamp 2017 w Armenii
 33. UZ 33/2017 – w sprawie skreślenia grupy osób z listy członków
 34. UZ 34/2017 – w sprawie pokrycia kosztów udziału w konferencji WikiCamp na Białorusi
 35. UZ 35/2017 – w sprawie organizacji konkursu Wakacje z Wikipedią (edycja 2017)
 36. UZ 36/2017 – w sprawie delegowania Julii Marii Koszewskiej na konferencję ukraińskich wikipedystów
 37. UZ 37/2017 – w sprawie przeznaczenia środków na zakup ścianki, rollupów i zakładek magnetycznych
 38. UZ 38/2017 – w sprawie delegacji Pawła Marynowskiego na WikiDataCon
 39. UZ 39/2017 – w sprawie przyznania środków na Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne
 40. UZ 40/2017 – w sprawie organizacji Obchodów Urodzin Wikipedii w Warszawie
 41. UZ 41/2017 – w sprawie kosztów organizacji CEE Meeting 2017
 42. UZ 42/2017 – w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w konferencji Wikimedia RU
 43. UZ 43/2017 – w sprawie przeznaczenia środków na organizację zlotu edytorów Wikiźródeł i WIkisłownika
 44. UZ 44/2017 – w sprawie zmiany umowy o pracę pracownika biurowego
 45. UZ 45/2017 – w sprawie przeznaczenia środków na gadżety Stowarzyszenia
 46. UZ 46/2017 – w sprawie delegowania Natalii Szafran-Kozakowskiej na Volunteer Supporters Network w Berlinie
 47. UZ 47/2017 – w sprawie delegowania Klary Sielickiej-Baryłki na konferencję Open licences, open content, open data: tools for developing digital humanities w Tartu
 48. UZ 48/2017 – w sprawie przyznania środków na organizację Zlotu Zimowego Wikimedian 2018
 49. UZ 49/2017 – w sprawie zatrudnienia specjalistki ds. wspierania społeczności
 50. UZ 50/2017 – w sprawie zmiany umowy o pracę pracownika biurowego
 51. UZ 51/2017 – w sprawie zatrudnienia koordynatorki GLAM
 52. UZ 52/2017 – w sprawie zatrudnienia rzecznika prasowego
 53. UZ 53/2017 – w sprawie zmiany podziału zadań Zarządu
 54. UZ 54/2017 – w sprawie kontynuacji pracy Komisji Wikigrantów i przyjęcia budżetu Wikigrantów na 2018 rok
 55. UZ 55/2017 – w sprawie zaliczenia nierozliczonych kosztów lat poprzednich na konto kosztów nierozliczonych

Rok 2018

 1. UZ 1/2018 – w sprawie przyznania środków na prowadzenie biura
 2. UZ 2/2018 – w sprawie przyznania środków na koszty telefonów i dostępu do internetu
 3. UZ 3/2018 – w sprawie przyznania środków na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych
 4. UZ 4/2018 – w sprawie przeznaczenia środków na abonament za domeny internetowe w 2018
 5. UZ 5/2018 – w sprawie przeznaczenia środków na przedłużenie abonamentu na usługę poczty elektronicznej w 2018
 6. UZ 6/2018 – w sprawie przeznaczenia środków na warsztaty i maratony edycyjne oraz wikispotkania
 7. UZ 7/2018 – w sprawie środków na zakup gadżetów związanych ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska i projektami Wikimedia
 8. UZ 8/2018 – w sprawie środków na koszty działalności koordynatora GLAM
 9. UZ 9/2018 – w sprawie środków na koszty działalności specjalisty ds. wspierania społeczności
 10. UZ 10/2018 – w sprawie przeznaczenia środków na wsparcie biura Free Knowledge Advocacy Group EU w Brukseli
 11. UZ 11/2018 – w sprawie zasad rozliczania efektów wyjazdów na zloty, konferencje, szkolenia, warsztaty i inne wyjazdy zewnętrzne
 12. UZ 12/2018 – w sprawie delegowania przedstawicieli Stowarzyszenia na Wikimedia Conference 2018 w Berlinie
 13. UZ 13/2018 – w sprawie przyznania kosztów na udział w Wikimedia Conference 2018
 14. UZ 14/2018 – w sprawie wyjazdu Michała Buczyńskiego na spotkanie wikimedian w Utrechcie 23-25 lutego 2018
 15. UZ 15/2018 – w sprawie przeznaczenia środków na badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2017
 16. UZ 16/2018 – w sprawie rekrutacji na stanowisko specjalistki/specjalisty ds. GLAM
 17. UZ 17/2018 – w sprawie przeznaczenia środków na konkurs „CEE Spring 2018”
 18. UZ 18/2018 – w sprawie przyznania środków na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2018
 19. UZ 19/2018 – w sprawie przyznania środków na koszty prowadzenia księgowości
 20. UZ 20/2018 – w sprawie przeznaczenia środków na nagrania twórczości Cypriana Kamila Norwida
 21. UZ 21/2018 – w sprawie rekrutacji na stanowisko rzecznika prasowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 22. UZ 22/2018 – w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa w Wikimedia Hackathon w Barcelonie
 23. UZ 23/2018 – w sprawie przeznaczenia środków na projekt „Latarnie morskie w Polsce”
 24. UZ 24/2018 – w sprawie zmiany uchwały UZ 2018-21 w części dotyczącej składu komisji konkursowej
 25. UZ 25/2018 – w sprawie przyznania środków na Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne
 26. UZ 26/2018 – w sprawie organizacji Konkursu Wikiwyzwanie
 27. UZ 27/2018 – w sprawie zatrudnienia specjalistki ds. GLAM
 28. UZ 28/2018 – w sprawie podpisania umowy zlecenia z Natalią Szafran-Kozakowską
 29. UZ 29/2018 – w sprawie wsparcia konferencji State of the Map 2018
 30. UZ 30/2018 – w sprawie powołania programu stypendialnego na Wikimanię 2018
 31. UZ 31/2018 – w sprawie delegacji Zarządu na konferencję Wikimania 2018
 32. UZ 32/2018 – w sprawie przedłużenia abonamentu na serwery tools.wikimedia.pl
 33. UZ 33/2018 – w sprawie zatrudnienia rzecznika prasowego
 34. UZ 34/2018 – w sprawie skreślenia grupy osób z listy członków
 35. UZ 35/2018 – w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
  dotąd podpisane
 36. UZ 36/2018 – w sprawie wyboru wiceprezesów, sekretarza i skarbnika Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 37. UZ 37/2018 – w sprawie zwiększenia środków na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych (UZ 3/2018)
 38. UZ 38/2018 – w sprawie zmiany podziału zadań Zarządu
 39. UZ 39/2018 – w sprawie organizacji konkursu Wakacje z Wikipedią (edycja 2018)
 40. UZ 40/2018 – w sprawie zmiany dysponenta uchwały UZ 2018-9
 41. UZ 41/2018 – w sprawie zmiany dysponenta uchwały UZ 2018-1
 42. UZ 42/2018 – w sprawie zmiany dysponenta uchwały UZ 2018-8
 43. UZ 43/2018 – w sprawie zwiększenia środków przewidzianych w uchwale UZ 2018-7
 44. UZ 44/2018 – w sprawie delegacji na konferencję CEE Meeting 2018 w Lwowie
 45. UZ 45/2018 – w sprawie zmiany dysponenta uchwały UZ 2018-2
 46. UZ 46/2018 – w sprawie regulaminu uprawnień użytkowników na wiki Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 47. UZ 47/2018 – w sprawie uczestnictwa w konferencji GLAM Wiki w Tel Awiwie
 48. UZ 48/2018 – w sprawie kosztów uczestnictwa w CEE Meeting 2018 w Lwowie oraz rozszerzenia delegacji
 49. UZ 49/2018 – w sprawie zorganizowania konkursu edycyjnego WIkiOlimpiada
 50. UZ 50/2018 – w sprawie przeznaczenia środków na organizację zlotu edytorów Wikiźródeł i WiIkisłownika
 51. UZ 51/2018 – w sprawie zmiany biura księgowego
 52. UZ 52/2018 – w sprawie zwiększenia środków na warsztaty i maratony edycyjne oraz wikispotkania (UZ 6/2018)
 53. UZ 53/2018 – w sprawie przyznania środków na działalność Zarządu Stowarzyszenia
 54. UZ 54/2018 – w sprawie ustanowienia konkursu Wolna Polska - Wolna Wiedza
 55. UZ 55/2018 – w sprawie przyznania środków na EtnoWiki spacer we Wrocławiu (29 września 2018)
 56. UZ 56/2018 – w sprawie upoważnienia członków Zarządu do podpisania umowy z P4 sp. z o.o.
 57. UZ 57/2018 – w sprawie delegacji na 15-lecie rumuńskiej Wikipedii - 29 września w Bukareszcie
 58. UZ 58/2018 – w sprawie delegacji na spotkanie prezesów organizacji Wikimedia w Pradze
 59. UZ 59/2018 – w sprawie przedłużeniu umowy o pracę z Celiną Strzelecką
 60. UZ 60/2018 – w sprawie delegacji na spotkanie Volunteer Supporters Network 2018 w Wiedniu w dniach 9-11.11.2018
 61. UZ 61/2018 – w sprawie przeznaczenia środków na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników
 62. UZ 62/2018 – w sprawie przyznania środków na organizację Zlotu Zimowego Wikimedian 2019
 63. UZ 63/2018 – w sprawie podpisania umowy z Agnieszką Marszał
 64. UZ 64/2018 – w sprawie dofinansowania projektu audytu organizacyjnego Stowarzyszenia
 65. UZ 65/2018 – w sprawie reprezentacji Zarządu
 66. UZ 66/2018 – w sprawie delegacji na Wikimedia Summit 2019 w Berlinie
 67. UZ 67/2018 – w sprawie przeznaczenia środków na nagranie opowiadań Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 68. UZ 68/2018 – w sprawie kontynuacji pracy Komisji Wikigrantów i przyjęcia budżetu Wikigrantów na 2019 rok
 69. UZ 69/2018 – w sprawie zwiększenia środków na Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne

Rok 2019

 1. UZ 1/2019 – w sprawie środków na koszty działalności specjalistki ds. wspierania społeczności
 2. UZ 2/2019 – w sprawie środków na koszty promocji w mediach społecznościowych
 3. UZ 3/2019 – w sprawie przyznania środków na prowadzenie biura
 4. UZ 4/2019 – w sprawie przyznania środków na koszty telefonów i dostępu do internetu
 5. UZ 5/2019 – w sprawie przyznania środków na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych
 6. UZ 6/2019 – w sprawie przeznaczenia środków na abonament za domeny internetowe w 2019
 7. UZ 7/2019 – w sprawie przeznaczenia środków na przedłużenie abonamentu na usługę poczty elektronicznej w 2019
 8. UZ 8/2019 – w sprawie przeznaczenia środków na warsztaty i maratony edycyjne oraz wikispotkania w 2019
 9. UZ 9/2019 – w sprawie środków na zakup gadżetów związanych z działalnością Stowarzyszenia Wikimedia Polska i projektami Wikimedia
 10. UZ 10/2019 – w sprawie uczestnictwa w szkoleniu przedstawicieli zarządów Wikimedia w Berlinie
 11. UZ 11/2019 – w sprawie przyznania środków na konkurs Tygodnie Tematyczne w Wikipedii
 12. UZ 12/2019 – w sprawie przeznaczenia środków na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla pracowników
 13. UZ 13/2019 – w sprawie przyznania środków na koszty prowadzenia księgowości
 14. UZ 14/2019 – w sprawie przeznaczenia środków na nagranie audiobooka "Król Maciuś Pierwszy"
 15. UZ 15/2019 – w sprawie przeznaczenia środków na badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018
 16. UZ 16/2019 – w sprawie przeznaczenia środków na konkurs „CEE Spring 2019”
 17. UZ 17/2019 – w sprawie przeznaczenia środków na konkurs edycyjny Wikisłownika
 18. UZ 18/2019 – w sprawie przyznania nagrody Natalii Szafran-Kozakowskiej
 19. UZ 19/2019 – w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa w Wikimedia Hackathon w Pradze
 20. UZ 20/2019 – w sprawie przyznania środków na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2019
 21. UZ 21/2019 – w sprawie przeznaczenia środków na nagranie Pieśni Ludu Śzląskiego Juliusza Rogera
 22. UZ 22/2019 – w sprawie przeznaczenia środków na implementację Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO"
 23. UZ 23/2019 – w sprawie publikacji raportu rocznego w formie broszury
 24. UZ 24/2019 – w sprawie przyznania środków na organizację Konferencji GLAM – dziedzictwo w sieci
 25. UZ 25/2019 – w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości i planu kont
 26. UZ 26/2019 – w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 27. UZ 27/2019 – w sprawie powołania programu stypendialnego na Wikimanię
 28. UZ 28/2019 – w sprawie delegacji Zarządu na konferencję Wikimania 2019
 29. UZ 29/2019 – w sprawie organizacji Konkursu Wikiwyzwanie 2019
 30. UZ 30/2019 – w sprawie zmiany warunków zatrudnienia specjalistki ds. wspierania społeczności
 31. UZ 31/2019 – w sprawie zmiany warunków zatrudnienia specjalistki ds. GLAM Celiny Strzeleckiej
 32. UZ 32/2019 – w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
 33. UZ 33/2019 – w sprawie wyboru wiceprezesa i ustalenia nowego podziału zadań Zarządu
 34. UZ 34/2019 – w sprawie przyznania finansowania na organizację Wikiekspedycji Dolny Śląsk
 35. UZ 35/2019 – w sprawie podpisania umowy z Agnieszką Marszał
 36. UZ 36/2019 – w sprawie udzielenia pełnomocnictwa