Uchwały Zarządu

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Skocz do: nawigacja, szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej

Poniżej prezentowany jest wybór uchwał Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Zbiór ma charakter roboczy i nieumieszczenie na poniższej liście uchwały nie stanowi dowodu jej niepodjęcia lub też późniejszego uchylenia. W razie uwag prosimy o kontakt z Sekretarzem Stowarzyszenia.

Rok 2005

 1. UZ 1/2005 - określenie zasad i wysokości płacenia składek przez członków
 2. UZ 2/2005 - określenie zasad i procedury przyjmowania nowych członków
 3. UZ 3/2005 - polityka prywatności
 4. UZ 4/2005 - rzecznik prasowy Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 5. UZ 5/2005 - domena internetowa wikipedia.pl
 6. UZ 6/2005 - regulamin Zarządu
 7. UZ 7/2005 - domeny wikinews.pl, wikicytaty.pl, wikibooks.pl, wikislownik.pl, wikizrodla.pl, wikipedijo.pl

Rok 2006

 1. UZ 1/2006 - rozpoczęcie Wikikonkursu
 2. UZ 2/2006 - wybór doradcy prawnego
 3. UZ 3/2006 - uruchomienie biura prasowego
 4. UZ 4/2006 - zakupy niezbędnych materiałów biurowych
 5. UZ 5/2006 - opłacenie zaliczki na nocleg na zlot Wikimedia Polska 2006
 6. UZ 6/2006 - wysyłanie e-maili do właścicieli stron łamiących licencję GNU
 7. UZ 7/2006 - delegacja na wizytę w Zamku książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej
 8. UZ 8/2006 - przekazanie grantu do sfinansowania noclegu uczestnikom zlotu Wikimedia Polska 2006
 9. UZ 9/2006 - delegacja na przejazd do Wrocławia na zlot Wikimedia Polska 2006
 10. UZ 10/2006 - delegacja na przejazd do Wrocławia na zlot Wikimedia Polska 2006
 11. UZ 11/2006 - przyjęcie w poczet członków stowarzyszonych NetSprint.pl sp. z o.o.
 12. UZ 12/2006 - założenie konta w AllPay
 13. UZ 13/2006 - przeznaczenie niewykorzystanych środków na organizację zlotu Wikimedia Polska 2006 we Wrocławiu
 14. UZ 14/2006 - akceptacja rezultatów I edycji Wikikonkursu i przyznaniu funduszy na II edycję
 15. UZ 15/2006 - podpisanie umowy licencyjnej z Wydawnictwem Helion S.A.
 16. UZ 16/2006 - uruchomienie serwera narzędziowego we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym
 17. UZ 17/2006 - przyjęcie BRE Bank S.A. w poczet członków wspierających
 18. UZ 18/2006 - przeznaczenie środków na organizację bankietu z okazji 5. lecia Polskiej Wikipedii
 19. UZ 19/2006 - przyznanie środków na dofinansowanie przyjazdu Wikipedystów na bankiet z okazji 5. rocznicy powstania Polskiej Wikipedii
 20. UZ 20/2006 - przyznanie środków na dofinansowanie przyjazdu Wikipedystów na bankiet z okazji 5. rocznicy powstania Polskiej Wikipedii
 21. UZ 21/2006 - podpisanie umowy o współpracy z Wikimedia Foundation
 22. UZ 22/2006 - o przekazaniu nadwyżki finansowej z obchodów 5. lecia Wikipedii
 23. UZ 23/2006 - w sprawie biura prawnego Stowarzyszenia
 24. UZ 24/2006 - w sprawie składu osobowego biura prawnego Stowarzyszenia
 25. UZ 25/2006 - o przedłużeniu wynajmu domen internetowych i przejęciu domeny wikipedia.pl
 26. UZ 26/2006 - o opłaceniu kosztów wynajmu sali obrad na Zimowy Zlot Wikimedian 2006
 27. UZ 27/2006 - o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.
 28. UZ 28/2006 - o zwrocie Łukaszowi Garczewskiemu kosztów podróży do Białowieży
 29. UZ 29/2006 - o przeznaczeniu do 500 zł na koszty druku zakładek promocyjnych
 30. UZ 30/2006 - o zakończeniu II edycji Wikikonkursu, rozpoczęciu III edycji oraz zmianie regulaminu Wikikonkursu

Rok 2007

 1. UZ 1/2007 - o zadaniach i obowiązkach Rzecznika Stowarzyszenia oraz zmianach na tym stanowisku
 2. UZ 2/2007 - o utworzeniu wewnętrznej wiki
 3. UZ 3/2007 - o wysokości składek członkowskich
 4. UZ 4/2007 - o przyznaniu środków finansowych na prowadzenie biura
 5. UZ 5/2007 - o scaleniu funkcji rzecznika prasowego i kierownika biura prasowego
 6. UZ 6/2007 - o przystąpieniu do Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów
 7. UZ 7/2007 - o podpisaniu Deklaracji Berlińskiej i poparciu Petycji o zagwarantowanie publicznego dostępu do rezultatów badań dotowanych ze środków publicznych
 8. UZ 8/2007 - OPP - Opis dotychczasowych działań Stowarzyszenia Wikimedia Polska z siedzibą w Łodzi podejmowanych na rzecz pożytku publicznego wraz ze sprawozdaniem z jego dotychczasowej działalności
 9. UZ 9/2007 - w sprawie zmiany Szefa Biura Prawnego Stowarzyszenia
 10. UZ 10/2007 - zasadach weryfikacji członków Stowarzyszenia
 11. UZ 11/2007 - o legitymacjach członkowskich
 12. UZ 12/2007 - o delegacjach
 13. UZ 13/2007 - o przeznaczeniu środków na materiały promocyjne na Targi Tuningu Komputerów
 14. UZ 14/2007 - program walnego zebrania 2007.
 15. UZ 15/2007 - o częściowym sfinansowaniu kosztów pobytu i podróży na Konferencję Wikimedia Polska.
 16. UZ 16/2007 - o przeznaczeniu do 1000 zł na koszty konferencji w Białowieży.
 17. UZ 17/2007 - o skreśleniu 7 osób z listy członków (należy zamienić nicki na nazwiska).
 18. UZ 18/2007 - o wyborze sekretarza i wiceprezesa Stowarzyszenia.
 19. UZ 19/2007 - w sprawie zmiany regulaminu przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia Wikimedia Polska (UZ 2/2005).
 20. UZ 20/2007 - o przeniesieniu środków przeznaczonych wcześniej na rzecz Konferencji w Białowieży na cele ogólne Stowarzyszenia.
 21. UZ 21/2007 - o przyznaniu środków finansowych na prowadzenie biura.
 22. UZ 22/2007 - w sprawie zmiany regulaminu wydawania legitymacji członkowskich (UZ 11/2007).
 23. UZ 23/2007 - o przeznaczeniu środków na materiały promocyjne na Cybermanię.
 24. UZ 24/2007 - w sprawie zmiany wzoru legitymacji.
 25. UZ 26/2007 - w sprawie przedłużenia III edycji Wikikonkursu.
 26. UZ 27/2007 - w sprawie przyznania środków na wysyłkę płyt DVD.
 27. UZ 28/2007 - w sprawie przyznania środków na obchody 6. urodzin Wikipedii w Krakowie.
 28. UZ 29/2007 - w sprawie organizacji spotkania roboczego wikipedystów i lokalnych Urodzin Wikipedii w Częstochowie.
 29. UZ 30/2007 - w sprawie zmiany wzoru i regulaminu wydawania legitymacji członkowskich
 30. UZ 31/2007 - w sprawie przyznania środków na obchody 6. urodzin Wikipedii we Wrocławiu
 31. UZ 32/2007 - w sprawie zmian na stanowisku Rzecznika Stowarzyszenia
 32. UZ 33/2007 - o przyznaniu środków na koszty organizacji Zlotu Zimowego Wikimedian 2007
 33. UZ 34/2007 - w sprawie IV edycji Wikikonkursu
 34. UZ 35/2007 - o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 35. UZ 36/2007 - o opłaceniu domen polskich i kaszubskich projektów Wikimedia
 36. UZ 37/2007 - o delegacji na sprawę we Wrocławiu
 37. UZ 38/2007 - o zmianie regulaminu działania Zarządu
 38. UZ 39/2007 - o wyborze wiceprezesów, sekretarza i skarbnika II kadencji.
 39. UZ 40/2007 - w sprawie komisji IV edycji Wikikonkursu

Rok 2008

 1. UZ 1/2008 - o przyznaniu środków do prowadzenia biura Stowarzyszenia
 2. UZ 2/2008 - o przeniesieniu środków z OPP zgromadzonych w 2007 r. do wykorzystania w 2008 r.
 3. UZ 3/2008 - o wpłacie zaliczki na noclegi na konferencję w Rabce
 4. UZ 4/2008 - o delegacji dla Jadwigi Andrychowskiej-Biegacz na rekonesans w Rabce
 5. UZ 5/2008 - o przeznaczeniu sumy pozostałej z organizacji zlotu w Chorzowie na cele ogólne Stowarzyszenia
 6. UZ 6/2008 - o delegacji dla Jadwigi Andrychowskiej-Biegacz na rekonesans w Rabce
 7. UZ 7/2008 - o przeznaczeniu kwoty 1000 zł na zakup notebooka
 8. UZ 8/2008 - o przeznaczeniu środków na na organizację zlotu w Rabce
 9. UZ 9/2008 - w sprawie: ochrony danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska
 10. UZ 10/2008 - w sprawie: zmiany zasad ujawniania danych osobowych członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 11. UZ 11/2008 - w sprawie: zakupu drukarki
 12. UZ 12/2008 - w sprawie: przedłużenia IV edycji Wikikonkursu
 13. UZ 13/2008 - w sprawie: wynajęcia busa na zlot w Rabce
 14. UZ 14/2008 - w sprawie: delegacji dla Tomasza Sienickiego na spotkanie
 15. UZ 15/2008 - o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 16. UZ 16/2008 - o skreśleniu członków nie płacących składek
 17. UZ 17/2008 - o zmianie w składzie Komisji IV edycji Wikikonkursu.
 18. UZ 18/2008 - w sprawie założenia lokat pieniężnych
 19. UZ 19/2008 - o przeznaczeniu funduszy na wykonanie operacji księgowych
 20. UZ 20/2008 - o przedłużeniu IV edycji Wikikonkursu
 21. UZ 21/2008 - o przeznaczeniu środków na na organizację GDJ/Walnego Zebrania
 22. UZ 22/2008 - o przygotowaniu materiałów promocyjnych
 23. UZ 23/2008 - o przewalutowaniu środków w Euro.
 24. UZ 24/2008 - o przeznaczeniu środków na opłacenie kosztów stoiska na V OFIP w Warszawie
 25. UZ 25/2008 - o dofinansowaniu noclegów na GDJ/Walne w Poznaniu
 26. UZ 26/2008 - o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 27. UZ 27/2008 - o przyznaniu środków na delegację do Gdańska
 28. UZ 28/2008 - w sprawie dofinansowania przejazdu na GDJ/Walne
 29. UZ 29/2008 - o skreśleniu z listy członków
 30. UZ 30/2008 - o przyznaniu środków na wyjazd na konferencję rosyjskiej Wikipedii
 31. UZ 31/2008 - o przyznaniu środków na wydruk kart QSL stacji SP0WIKI
 32. UZ 32/2008 - o przeznaczeniu środków na zakup rzutnika multimedialnego
 33. UZ 33/2008 - o zwiększeniu budżetu IV edycji Wikikonkursu
 34. UZ 34/2008 - o rejestracji domeny dla Koalicji Otwartej Edukacji
 35. UZ 35/2008 - o opłaceniu domen przekierowujących do polskich i kaszubskich projektów Wikimedia
 36. UZ 36/2008 - o przyznaniu środków na wydruk Biuletynu Nr 1 (2008)
 37. UZ 37/2008 - o dofinansowaniu noclegów na zlot w Chorzowie 13-14 grudnia 2008
 38. UZ 38/2008 - o dofinansowaniu wyjazdu na seminarium
 39. UZ 39/2008 - o dofinansowaniu podróży na konferencję Wikimedia Serbia
 40. UZ 40/2008 - o zwrocie kosztów delegacji dla Olgi Sutkowskiej

Rok 2009

 1. UZ 1/2009 - o fundowaniu nagród w ramach Wikimediowego Konkursu Harcerskiego
 2. UZ 2/2009 - o rozpoczęciu V edycji Wikikonkursu.
 3. UZ 3/2009 - o przyznaniu środków na wyjazd na spotkanie partnerów Wikimedia oraz "Haking Days" w Berlinie
 4. UZ 4/2009 - o sfinansowaniu reklamy OPP w Gazecie Wyborczej.
 5. UZ 5/2009 - o sfinansowaniu organizacji Wikiwarsztatów we Wrocławiu.
 6. UZ 6/2009 - o przyznaniu funduszy na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2009 w Jadwisinie.
 7. UZ 7/2009 - w sprawie zmiany w regulaminie Wikikonkursu.
 8. UZ 8/2009 - o przyznaniu środków na realizację konkursu Wrocławski Wikipstryk 2009
 9. UZ 9/2009 - o przyznaniu środków na organizację Konferencji Otwarta Edukacja.
 10. UZ 10/2009 - o przyznaniu funduszy na organizację wikiwarsztatów w Częstochowie.
 11. UZ 11/2009 - o przyznaniu środków na delegację do Wrocławia.
 12. UZ 12/2009 - o przyznaniu środków na wydruk biuletynu.
 13. UZ 13/2009 - w sprawie zwiększenia kwoty na opłacenie kosztów noclegu i wyżywienia dla zaproszonych wykładowców na Konferencję Wikimedia Polska 2009 w Jadwisinie.
 14. UZ 14/2009 - w sprawie ustanowienia wynagrodzenia dla księgowej.
 15. UZ 15/2009 - o przyznaniu środków na delegację do Wrocławia.
 16. UZ 16/2009 - o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 17. UZ 17/2009 - o przyznaniu środków na materiały promocyjne.
 18. UZ 18/2009 - o przyznaniu środków na wyjazd Dariusza Jażdżyka do Ełku i Wilna.
 19. UZ 19/2009 - o przyznaniu środków na podróże służbowe na konferencje, imprezy promocyjne i spotkania w mediach.
 20. UZ 20/2009 - o przyznaniu środków na podróż na Wikimanię 2009.
 21. UZ 21/2009 - o przyznaniu środków na wykupienie usługi poczty w domenie wikimedia.pl.
 22. UZ 22/2009 - w sprawie przyznania środków na podróż na Wikimanię 2009 i anulowania uchwały 20/2009.
 23. UZ 23/2009 - w sprawie przyznania finansowania na zorganizowanie Wikiekspedycji
 24. UZ 24/2009 - w sprawie przyznania dofinansowania wyjazd na Open'er Festival
 25. UZ 25/2009 - o przyznaniu środków na wyjazd na spotkanie europejskich partnerów Wikimedia
 26. UZ 26/2009 - w sprawie zmian w Regulaminie Wikikonkursu
 27. UZ 27/2009 - o przyznaniu środków na wyjazd na konferencję Wikimania 2009 w Buenos Aires
 28. UZ 28/2009 - o przyznaniu środków na organizację Wikiwarsztatów podczas III Ogólnopolskiego Zlotu Drużynowych ZHP w Małeczu
 29. UZ 29/2009 - w sprawie przyznania środków na organizację GDJ w Trójmieście
 30. UZ 30/2009 - w sprawie zwiększenia środków na organizację GDJ w Trójmieście
 31. UZ 31/2009 - o przyznaniu środków na delegację do Paryża
 32. UZ 32/2009 - o przyznania środków na delegację na rosyjską konferencję Wiki-09
 33. UZ 33/2009 - w sprawie przyznania środków na wysłanie podziękowań darczyńcom OPP
 34. UZ 34/2009 - w sprawie delegacji dla Pawła Jochyma na XXV Jesienne Spotkania PTI
 35. UZ 35/2009 - w sprawie środków na przygotowanie składu Biuletynu
 36. UZ 36/2009 - o wsparciu finansowym spotkania wikimedian w Warszawie
 37. UZ 37/2009 - w sprawie przeznaczenia środków na abonament za domenę KOED
 38. UZ 38/2009 - w sprawie przeznaczenia środków na czynsz
 39. UZ 39/2009 - w sprawie przeznaczenia środków na urządzenie biura
 40. UZ 40/2009 - w sprawie wysłania listów z podziękowaniem dla darczyńców 1%
 41. UZ 41/2009 - w sprawie założenia lokat pieniężnych
 42. UZ 42/2009 - w sprawie wykupienia dedykowanego serwera narzędziowego
 43. UZ 43/2009 - w sprawie regulaminu korzystania z serwera narzędziowego
 44. UZ 44/2009 - w sprawie przeznaczenia środków na organizację Wikiwarsztatów "WikiFoto 2010"
 45. UZ 45/2009 - w sprawie przeznaczenia środków na abonament za polskie domeny projektów Wikimedia
 46. UZ 46/2009 - w sprawie zmiany procedury składania wniosków o konta na serwerze narzędziowym

Rok 2010

 1. UZ 1/2010 - w sprawie przeznaczenia środków na organizację LabPstryk 2010
 2. UZ 2/2010 - w sprawie przyznania środków na etat pracownika biurowego i koszty prowadzenia biura
 3. UZ 3/2010 - w sprawie przyznania środków na przygotowanie Wikiekspedycji na Kaszuby
 4. UZ 4/2010 - w sprawie przyznania środków na Konferencję Wikimedia Polska 2010
 5. UZ 5/2010 - w sprawie VI edycji Wikigrantów.
 6. UZ 6/2010 - w sprawie przyznania środków na akcję promocyjną "Wikunia"
 7. UZ 7/2010 - w sprawie powołania kapituły wyróżnienia Pro Wikimedia i przeznaczenia środków na organizację
 8. UZ 8/2010 - o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 9. UZ 9/2010 - w sprawie środków na dofinansowanie wyjazdu dla uczestników Wikimedia Developer Workshop 2010
 10. UZ 10/2010 - o przyznaniu środków na przygotowanie ścianki wystawienniczej
 11. UZ 11/2010 - o przyznaniu środków na wydruk Biuletynu Nr 3/2010 (15)
 12. UZ 12/2010 - o wyborze wiceprezesa, sekretarza i skarbnika Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 13. UZ 13/2010 - o przyznaniu środków na wyjazd na spotkanie partnerów Wikimedia oraz "Developers Days" w Berlinie
 14. UZ 14/2010 - o programie dofinansowania udziału w Wikimanii
 15. UZ 15/2010 - o przyznaniu środków na spotkanie wikipedystów w Warszawie
 16. UZ 16/2010 - w sprawie przyznania środków na organizację Wikiekspedycji 2010
 17. UZ 17/2010 - w sprawie zmiany terminów składania wniosków o dofinansowanie na wyjazd na Wikimanię
 18. UZ 18/2010 - w sprawie przyznania środków na delegację do Gdańska
 19. UZ 19/2010 - o przygotowaniu materiałów promocyjnych
 20. UZ 20/2010 - w sprawie zmiany regulaminu serwera narzędziowego
 21. UZ 21/2010 - w sprawie przeznaczenia środków na organizację zlotu "GDJ 2010"
 22. UZ 22/2010 - w sprawie zakupu sprzętu fotograficznego
 23. UZ 23/2010 - w sprawie przeznaczenia środków na organizację zlotu "Sabat"
 24. UZ 24/2010 - w sprawie przyznania środków na organizację zlotu "Sabat"
 25. UZ 25/2010 - w sprawie dofinansowania lokalnego spotkania wikipedystów w Poznaniu
 26. UZ 26/2010 - w sprawie przyznania środków na druk książki o Chopinie
 27. UZ 27/2010 - w sprawie opłaty za dedykowany serwer narzędziowy
 28. UZ 28/2010 - w sprawie zakupu koszulek na spotkania GDJ i Sabat
 29. UZ 29/2010 - w sprawie zwiększenia środków na druk książki o Chopinie
 30. UZ 30/2010 - w sprawie dofinansowania uczestnictwa w zlocie "GDJ 2010"
 31. UZ 31/2010 - w sprawie dofinansowania uczestnictwa w zlocie "Sabat"
 32. UZ 32/2010 - w sprawie przeznaczenia środków na abonament za polskie domeny projektów Wikimedia
 33. UZ 33/2010 - w sprawie przeznaczenia środków na wstępne przygotowania obchodów 10-lecia Wikipedii

Rok 2011

 1. UZ 1/2011 - w sprawie przyznania środków na przygotowanie Zlotu pod Syrenką 2011
 2. UZ 2/2011 - w sprawie przyznania środków na Konferencję Wikimedia Polska 2011
 3. UZ 3/2011 - w sprawie przyznania środków na organizację spotkania Wikipedystów w Poznaniu
 4. UZ 4/2011 - w sprawie przeznaczenia środków na organizację LabPstryk 2011
 5. UZ 5/2011 - w sprawie VII edycji Wikigrantów
 6. UZ 6/2011 - w sprawie dofinansowania uczestnictwa przedstawicieli innych chapterów w spotkaniu w Berlinie
 7. UZ 7/2011 - o programie dofinansowania udziału w Wikimanii 2011
 8. UZ 8/2011 - o częściowym sfinansowaniu kosztów pobytu i podróży na Konferencję Wikimedia Polska 2011
 9. UZ 9/2011 - o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 10. UZ 10/2011 - o przyznaniu środków na wyjazd na spotkanie partnerów Wikimedia w Berlinie
 11. UZ 11/2011 - w sprawie o sfinansowaniu kosztów pobytu i podróży na Konferencję Wikimedia Polska 2011 uczestnikom spoza Polski
 12. UZ 12/2011 - w sprawie środków na dofinansowanie wyjazdu dla uczestników Berlin Hackathon 2011
 13. UZ 13/2011 - w sprawie środków na dofinansowanie wyjazdu dla uczestników Berlin Hackathon 2011 z innych państw
 14. UZ 14/2011 - o przyznaniu środków na wyjazd na Wikimanię w Hajfie
 15. UZ 15/2011 - o przyznaniu środków na wyjazd na Wikimanię w Hajfie
 16. UZ 16/2011 - w sprawie zmiany regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 17. UZ 17/2011 - w sprawie ustalenia stawki za km w rozliczeniach wyjazdów służbowych
 18. UZ 18/2011 - w sprawie upoważnienia do podpisania deklaracji o współpracy
 19. UZ 19/2011 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia za usługi księgowe za rok 2010
 20. UZ 20/2011 - w sprawie udzielenia rekomendacji do Łódzkiej Rady Pożytku Publicznego
 21. UZ 21/2011 - w sprawie przyznania dofinansowania na projekt Wikiekspedycja Mini Jura 2011
 22. UZ 22/2011 - w sprawie zakupu gadżetów promocyjnych - poduszek do siedzenia z logiem Wikipedii
 23. UZ 23/2011 - w sprawie środków na dofinansowanie wyjazdu przedstawiciela Stowarzyszenia na spotkanie z NID
 24. UZ 24/2011 - w sprawie przeznaczenia środków na koszty krajowych wyjazdów służbowych
 25. UZ 25/2011 - w sprawie przeznaczenia środków na księgowość
 26. UZ 26/2011 - w sprawie przyznania dofinansowania na miniWikiekspedycję Mazowsze 2011
 27. UZ 27/2011 - w sprawie przyznania środków na organizację Wikiekspedycji 2011
 28. UZ 28/2011 - w sprawie przyznania środków na zakup i wyposażenie Wikikoptera
 29. UZ 29/2011 - w sprawie przyznania honorarium za publikację "Maria Skłodowska-Curie w Wikipedii"
 30. UZ 30/2011 - w sprawie przejęcia obowiązków sekretarza w zakresie obsługi kandydatur na członków Stowarzyszenia
 31. UZ 31/2011 - w sprawie dofinansowania wyjazdu Wikipedysty Encego do Rosji
 32. UZ 32/2011 - w sprawie przyznania środków na druk książki o Skłodowskiej-Curie
 33. UZ 33/2011 - w sprawie przyznania środków na założenie skrytki pocztowej
 34. UZ 34/2011 - w sprawie przesłania składki Stowarzyszenia na rzecz ogólnoeuropejskiego projektu Wiki Loves Monuments
 35. UZ 35/2011 - w sprawie zmiany uchwały UZ 2011-28 (Wikikopter cz. 2)
 36. UZ 36/2011 - w sprawie zakupu maszyny i komponentów do produkcji przypinek na potrzeby promocyjne Stowarzyszenia
 37. UZ 37/2011 - w sprawie przeprowadzenia gry miejskiej z okazji 10 urodzin Wikipedii w Poznaniu
 38. UZ 38/2011 - w sprawie środków na organizację obchodów 10-lecia polskiej Wikipedii w Poznaniu
 39. UZ 39/2011 - w sprawie środków na zakup gadżetów związanych z Wikipedią
 40. UZ 40/2011 - w sprawie przeznaczenia środków na organizację konkursu "Wiki Lubi Zabytki"
 41. UZ 41/2011 - w sprawie określenie środków na dofinansowanie dojazdów i noclegów na 10-lecie Wikipedii (uchylona)
 42. UZ 42/2011 - w sprawie przyznania środków na druk broszur promocyjnych
 43. UZ 43/2011 - w sprawie przyznania środków na realizację projektu Wikiwarsztaty ERW2011
 44. UZ 44/2011 - o sfinansowaniu kosztów pobytu i podróży zagranicznych uczestników obchodów 10-lecia polskiej Wikipedii w Poznaniu - (uchylona)
 45. UZ 45/2011 - o sfinansowaniu kosztów pobytu i podróży uczestników obchodów 10-lecia polskiej Wikipedii w Poznaniu
 46. UZ 46/2011 - o sfinansowaniu kosztów pobytu i podróży zagranicznych uczestników obchodów 10-lecia polskiej Wikipedii w Poznaniu
 47. UZ 47/2011 - w sprawie przyznania środków na spotkanie wikipedystów w Lublinie
 48. UZ 48/2011 - w sprawie środków na organizację spotkania Zarządu Stowarzyszenia "na żywo" w Łodzi
 49. UZ 49/2011 - w sprawie przeznaczenia środków na zakup kalendarzy w ramach ogólnoeuropejskiego projektu Wiki Loves Monuments
 50. UZ 50/2011 - w sprawie przeznaczenia środków na zakup komponentów do produkcji przypinek na potrzeby promocyjne Stowarzyszenia
 51. UZ 51/2011 - w sprawie dofinansowania wyjazdu przedstawiciela Stowarzyszenia na konferencję GLAMcamp w Amsterdamie
 52. UZ 52/2011 - w sprawie skreślenia z listy członków osób, które nie zapłaciły składek za 2011 r.
 53. UZ 53/2011 - w sprawie przeznaczenia środków na organizację wystawy POTY (Picture of the Year) na obszarze Polski
 54. UZ 54/2011 - w sprawie przeznaczenia środków na przedłużenie abonamentu na serwer tools.wikimedia.pl
 55. UZ 55/2011 - w sprawie przeznaczenia środków na organizację Dnia Domeny Publicznej 2012
 56. UZ 56/2011 - w sprawie przeznaczenia środków na abonament za domeny internetowe
 57. UZ 57/2011 - w sprawie przyznania środków na przygotowanie Zlotu pod Syrenką 2012

Rok 2012

 1. UZ 1/2012 - w sprawie przyznania środków na organizację spotkania wikipedystów w Poznaniu
 2. UZ 2/2012 - w sprawie delegacji na spotkanie finansowe Wikimedia
 3. UZ 3/2012 - w sprawie zakupu licencji na program płacowo-kadrowy
 4. UZ 4/2012 - w sprawie VIII edycji Wikigrantów
 5. UZ 5/2012 - w sprawie przeznaczenia środków na zakup specjalistycznego skanera do negatywów
 6. UZ 6/2012 - w sprawie powołania programu stypendialnego na Wikimanię 2012
 7. UZ 7/2012 - w sprawie przyznania środków na Konferencję Wikimedia Polska 2012
 8. UZ 8/2012 - w sprawie dofinansowania wyjazdu przedstawiciela Stowarzyszenia na warsztaty nt. projektu Wiki Loves Monuments w Kijowie i Brnie
 9. UZ 9/2012 - w sprawie częściowego sfinansowaniu kosztów podróży na Konferencję Wikimedia Polska 2012
 10. UZ 10/2012 - w sprawie dofinansowanie uczestnictwa przedstawicieli innych chapterów w spotkaniu w Berlinie
 11. UZ 11/2012 - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Wikigrantów
 12. UZ 12/2012 - w sprawie przyznania środków na druk broszur informacyjnych i produkcję smyczy reklamowych
 13. UZ 13/2012 - w sprawie przyznania środków na organizację otwartego spotkania wikipedystów w Poznaniu
 14. UZ 14/2012 - w sprawie przeznaczenia środków na rejestrację domeny wikilovesmonuments.by
 15. UZ 15/2012 - o przyznaniu środków na wyjazd na Wikimanię w Waszyngtonie
 16. UZ 16/2012 - w sprawie organizacji konkursu Wiki Lubi Zabytki
 17. UZ 17/2012 - w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 18. UZ 18/2012 - w sprawie przeznaczenia środków na przedłużenie abonamentu na serwer tools.wikimedia.pl i usługę poczty w AZ.pl
 19. UZ 19/2012 - w sprawie likwidacji Biura Prawnego Stowarzyszenia
 20. UZ 20/2012 - w sprawie zwolnienia z donacji potwierdzającej chęć uczestnictwa w Konferencji Wikimedia Polska 2012
 21. UZ 21/2012 - w sprawie przeznaczenia środków na produkcję materiałów promocyjnych
 22. UZ 22/2012 - w sprawie przyznania środków na organizację otwartego spotkania wikipedystów w Chorzowie
 23. UZ 23/2012 - w sprawie przyznania dofinansowania zagranicznym uczestnikom Konferencji Wikimedia Polska
 24. UZ 24/2012 - w sprawie organizacji akcji promocyjnej "Nagradzamy autora hasła nr 900 000 w polskiej Wikipedii"
 25. UZ 25/2012 - w sprawie przyznania środków na promocję w czasie Open'er
 26. UZ 26/2012 - o wyborze wiceprezesa, sekretarza i skarbnika Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 27. UZ 27/2012 - w sprawie przyznania dofinansowania na zrealizowanie projektu Wilamowice
 28. UZ 28/2012 - w sprawie zmiany regulaminu przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 29. UZ 29/2012 - w sprawie zmiany regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 30. UZ 30/2012 - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Wikigrantów
 31. UZ 31/2012 - o przystąpieniu Stowarzyszenia Wikimedia Polska do Wikimedia Chapters Association (WCA)
 32. UZ 32/2012 - w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu niezbędnego do zrealizowania projektu Wilamowice
 33. UZ 33/2012 - w sprawie dofinansowania transportu fotografii stereoskopowych na płytach szklanych, przeznaczonych do skanowania w ramach projektu WikiSkaner
 34. UZ 34/2012 - w sprawie przyznania środków na etat pracownika biurowego i koszty prowadzenia biura
 35. UZ 35/2012 - w sprawie przyznania środków finansowych na wyjazdy do Wilamowic uczestników Projektu Wilamowice
 36. UZ 36/2012 - w sprawie przyznania środków na organizację Wikiekspedycji 2012
 37. UZ 37/2012 - w sprawie zmiany uchwały UZ 2011-53 (zmiana koordynatora POTY).
 38. UZ 38/2012 - w sprawie przyznania środków na współpracę ze Szkołą pod Żaglami.
 39. UZ 39/2012 - w sprawie przyznania środków na projekt "Bezpośrednie relacje z dużych wydarzeń w Wikinews".
 40. UZ 40/2012 - w sprawie przeznaczenia środków na przygotowanie wystawy Wiki Loves Monuments 2012.
 41. UZ 41/2012 - w sprawie przyznania środków na stypendia dla uczestników Central and Eastern European Wikimedia Group organizowanej w dniach 12-14 października 2012 w Belgradzie
 42. UZ 42/2012 - w sprawie budżetu wystawy fotografii POTY (Picture of The Year)
 43. UZ 43/2012 - w sprawie przyznania dofinansowania delegowanych przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska uczestników konferencji Central and Eastern European Wikimedia Group organizowanej w dniach 12-14 października 2012 w Belgradzie.
 44. UZ 44/2012 - w sprawie przyznania środków na kontynuację projektu Wilamowice.
 45. UZ 45/2012 - w sprawie przyznania środków na organizację spotkania wikipedystów w Poznaniu.
 46. UZ 46/2012 - w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa Encego w konferencji w Moskwie.
 47. UZ 47/2012 - w sprawie kosztów prowadzenia księgowości.
 48. UZ 48/2012 - w sprawie środków na wkład w projekt "Wiki lubi Kulturę".
 49. UZ 49/2012 - w sprawie środków na organizację GDJ 2012.
 50. UZ 50/2012 - w sprawie przeznaczenia środków na organizację zebrania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 51. UZ 51/2012 - w sprawie dofinansowania uczestnictwa w zlocie "GDJ 2012".
 52. UZ 52/2012 - w sprawie przyznania środków na nagrodę dla Pana Józefa Gary za współpracę w ramach projektu Wilamowice.
 53. UZ 53/2012 - w sprawie przeznaczenia środków na rejestrację domen przyszłych polskojęzycznych projektów Wikivoyage i Wikidata.
 54. UZ 54/2012 - w sprawie przeznaczenia środków na przedłużenie abonamentu na serwer tools.wikimedia.pl.
 55. UZ 55/2012 - w sprawie przeznaczenia środków na zakup zwiększonej liczby kalendarzy konkursu Wiki Lubi Zabytki.
 56. UZ 56/2012 - w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów podróży i wyżywienia uczestników wernisażu zdjęć z Wikiekspedycji w Olsztynie.
 57. UZ 57/2012 - w sprawie przeznaczenia środków na pokrycie kosztów przygotowania i rozesłania listów z podziękowaniem do darczyńców.
 58. UZ 58/2012 - w sprawie przeznaczenia środków na zakup rzutnika multimedialnego.
 59. UZ 59/2012 - w sprawie przeznaczenia środków na organizację wystawy WLZ (Wiki Loves Monuments) na obszarze Polski.
 60. UZ 60/2012 - w sprawie środków na zakup gadżetów związanych z Wikipedią
 61. UZ 61/2012 - w sprawie przeznaczenia środków na organizację wystawy WLZ na Dworcu Centralnym w Warszawie
 62. UZ 62/2012 - w sprawie przyznania środków na współfinansowanie organizacji obchodów Dnia Domeny Publicznej 2013

Rok 2013

 1. UZ 1/2013 - w sprawie przyznania środków na organizację spotkania wikipedystów w Poznaniu z okazji Dnia Wikipedii
 2. UZ 2/2013 - w sprawie przyznania środków na etat pracownika biurowego, księgowej i koszty prowadzenia biura
 3. UZ 3/2013 - w sprawie przyznania środków na zakup modemu i dostępu do sieci
 4. UZ 4/2013 - w sprawie przyznania środków na organizację spotkania wikipedystów w Katowicach z okazji Dnia Wikipedii
 5. UZ 5/2013 - w sprawie przyznania środków na organizację spotkania pt. Wikimaraton
 6. UZ 6/2013 - w sprawie powołania Komisji Wikigrantów, przyjęcia budżetu i nowego regulaminu Wikigrantów
 7. UZ 7/2013 - w sprawie dofinansowania spotkania z okazji "Dnia Białoruskiej Wikipedii"
 8. UZ 8/2013 - w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd na podpisanie zgłoszenia Stowarzyszenia Wikimedia Polska do uczestnictwa w Targach "Aktywni 50+"
 9. UZ 9/2013 - w sprawie delegacji dla Michała Buczyńskiego na robocze spotkanie WCA w Londynie
 10. UZ 10/2013 - w sprawie wykupienia serwerów
 11. UZ 11/2013 - w sprawie powołania programu stypendialnego na Wikimanię 2013
 12. UZ 12/2013 - w sprawie pokrycia kosztów wysyłki książek w ramach projektu "Podaj cegłę"
 13. UZ 13/2013 - w sprawie opłacenia kosztów przelotu na konferencję Internet 2013
 14. UZ 14/2013 - w sprawie delegowania 3. przedstawicieli Stowarzyszenia na "Wikimedia Conference 2013"
 15. UZ 15/2013 - w sprawie przeznaczenia środków na wsparcie dojazdu dla przedstawicieli innych organizacji partnerskich Wikimedia Foundation na spotkanie w Mediolanie.
 16. UZ 16/2013 - w sprawie delegowania dwóch członków Zarządu na Wikimanię 2013
 17. UZ 17/2013 - w sprawie przyznania środków na organizację spotkań pt. Wikimaraton
 18. UZ 18/2013 - w sprawie przeznaczenia środków na organizację Targów Aktywni 50+ w Poznaniu
 19. UZ 19/2013 - w sprawie przeznaczenia środków na produkcję rollupów z logo Wikipedii
 20. UZ 20/2013 - w sprawie zwiększenia środków na organizację Targów Aktywni 50+ w Poznaniu
 21. UZ 21/2013 - w sprawie organizacji konkursu Wiki Lubi Zabytki
 22. UZ 22/2013 - w sprawie ustalenia zasad realizacji regulaminu stypendiów na Wikimanię 2013
 23. UZ 23/2013 - w sprawie założenia lokat pieniężnych
 24. UZ 24/2013 - w sprawie sfinansowania udziału polskich wolontariuszy w Wikiekspedycji Czarnobyl
 25. UZ 25/2013 - w sprawie przyznania środków na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2013
 26. UZ 26/2013 - w sprawie przyznania środków na dofinansowanie wolontariuszy prowadzących szkolenie w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu
 27. UZ 27/2013 - o przeznaczeniu środków na reprezentację prawną w sprawie odzyskania spornych kwot od kontrahentów
 28. UZ 28/2013 - w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 29. UZ 29/2013 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w Konferencji Wikimedia Polska 2013 dla użytkownika Jargo
 30. UZ 30/2013 - w sprawie przyznania środków na organizację i realizację projektu "Akademia Wolnych Licencji
 31. UZ 31/2013 - w sprawie przeniesienia punktu 14. porządku obrad Walnego Zebrania Członków
 32. UZ 32/2013 - w sprawie pokrycia kosztów podróży na Program Evaluation and Design Workshop w Budapeszcie
 33. UZ 33/2013 - w sprawie przeznaczenia środków na projekt "Saska Kępa w Wikipedii"
 34. UZ 34/2013 - w sprawie sfinansowania udziału polskich wolontariuszy w Wikiekspedycji Czarnobyl
 35. UZ 35/2013 - w sprawie przyznania środków na organizację spotkania pt. Wikimaraton
 36. UZ 36/2013 - w sprawie przyznania środków na druk broszur informacyjnych
 37. UZ 37/2013 - w sprawie przyznania środków na organizację Wikiekspedycji 2013
 38. UZ 38/2013 - w sprawie przeznaczenia środków na koszty postępowania cywilnego z Grafix Bis
 39. UZ 39/2013 - w sprawie przyznania środków na organizację konferencji (Wiki)GLAM 2013.
 40. UZ 40/2013 - w sprawie przyznania środków na współpracę w ramach wyprawy Syberia 2013
 41. UZ 41/2013 - w sprawie zwiększenia kwoty na program stypendialny na Wikimanię 2013
 42. UZ 42/2013 - w sprawie zamiany uchwały UZ 11/2013 dot. powołania programu stypendialnego na Wikimanię 2013
 43. UZ 43/2013 - w sprawie przyznania środków na wykonanie tablic dla wystawy fotografii Wiki Lubi Zabytki w Bukareszcie
 44. UZ 44/2013 - w sprawie zwiększenia kwoty na sfinansowanie udziału polskich wolontariuszy w Wikiekspedycji Czarnobyl
 45. UZ 45/2013 - w sprawie wsparcia grantu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (odrzucona)
 46. UZ 46/2013 - w sprawie zatrudnienia pracownika biurowego Stowarzyszenia na czas nieokreślony
 47. UZ 47/2013 - w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za publikowanie informacji na stronie głównej BIP
 48. UZ 48/2013 - o przyznaniu środków na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych
 49. UZ 49/2013 - w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia księgowej
 50. UZ 50/2013 - w sprawie skreślenia z listy członków 26 osób, które nie zapłaciły składek za 2013 rok
 51. UZ 51/2013 - w sprawie przyznania środków na realizację projektu nagrania i przekazania do Wikimedia Commons Kolęd polskich
 52. UZ 52/2013 - w sprawie przyznania środków na obchody urodzin Wikipedii w Warszawie
 53. UZ 53/2013 - w sprawie spotkania w Poznaniu
 54. UZ 54/2013 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w Konferencji Wikimedia Central and Eastern Europe Meeting 2013 (Wikimedia CEE Meeting 2013)
 55. UZ 55/2013 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w Konferencji Wikimedia Central and Eastern Europe Meeting 2013 (Wikimedia CEE Meeting 2013) dla stypendystów z krajów Europy Wschodniej.
 56. UZ 56/2013 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w Konferencji Wikimedia Rosja
 57. UZ 57/2013 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w Konferencji Wikimedia Rosja
 58. UZ 58/2013 - w sprawie przyznania pozaregulaminowej nagrody specjalnej w Konkursie Wiki Lubi Zabytki
 59. UZ 59/2013 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w Konferencji WikiConvention (WikiCon 2013)
 60. UZ 60/2013 - w sprawie zakładania i likwidacji pieniężnych lokat bankowych
 61. UZ 61/2013 - w sprawie zamknięcia finansowania projektów i zmian w sposobie ich funkcjonowania
 62. UZ 62/2013 - w sprawie powołania Komisji Wikigrantów, przyjęcia budżetu i nowego Regulaminu Wikigrantów

Rok 2014

 1. UZ 1/2014 - w sprawie przyznania środków na organizację spotkania w Poznaniu z okazji Dnia Wikipedii
 2. UZ 2/2014 - w sprawie przyznania środków na organizację Warszawskich Otwartych Wikispotkań w 2014 roku
 3. UZ 3/2014 - w sprawie przyznania środków na organizację spotkania w Katowicach z okazji Dnia Wikipedii
 4. UZ 4/2014 - o delegowaniu dwóch członków Zarządu na spotkanie chapterów Wikimedia w Berlinie
 5. UZ 5/2014 - przeznaczenia środków na pokrycie kosztów przygotowania i rozesłania listów z podziękowaniem do darczyńców
 6. UZ 6/2014 - w sprawie przyjęcia poprawek w Regulaminie Wikigrantów
 7. UZ 7/2014 - o przyznaniu środków na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych
 8. UZ 8/2014 - w sprawie przyznania środków na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2014
 9. UZ 9/2014 - w sprawie delegacji na szkolenie członków zarządów stowarzyszeń partnerskich dla Wikimedia Foundation 1-2 marca 2014 w Londynie
 10. UZ 10/2014 - w sprawie przyznania środków na etat pracownika biurowego, księgowej i koszty prowadzenia biura
 11. UZ 11/2014 - w sprawie przeznaczenia środków na abonament za domeny internetowe w 2014
 12. UZ 12/2014 - w sprawie przeznaczenia środków na przedłużenie abonamentu na usługę poczty w AZ.pl w 2014
 13. UZ 13/2014 - w sprawie przeznaczenia środków na organizację konkursu "Wiki Lubi e-podręczniki".
 14. UZ 14/2014 - w sprawie przyznania środków na realizację projektu "Wiki Lubi Wildę"
 15. UZ 15/2014 - w sprawie przystąpienia do The Free Knowledge Advocacy Group EU
 16. UZ 16/2014 - w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 17. UZ 17/2014 - w sprawie przeznaczenia środków na produkcję materiałów promocyjnych
 18. UZ 18/2014 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w Konferencji Wikimedia Polska 2014 dla zagranicznych uczestników
 19. UZ 19/2014 - w sprawie powołania programu stypendialnego na Wikimanię 2014
 20. UZ 20/2014 - w sprawie przyznania środków na zakup rutera i dostępu do sieci
 21. UZ 21/2014 - w sprawie przyznania środków na spotkanie wikipedystów w Warszawie
 22. UZ 22/2014 - w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia członków wspierających NetSprint.pl Sp. z o.o. i BRE Bank S.A.
 23. UZ 23/2014 - o wyborze wiceprezesa, sekretarza i skarbnika Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
 24. UZ 24/2014 - w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2013
 25. UZ 25/2014 - w sprawie delegowania dwóch członków Zarządu na Wikimanię 2014
 26. UZ 26/2014 - w sprawie przyznania środków na organizację projektu "Industriada 2014"
 27. UZ 27/2014 - w sprawie przyznania środków na produkcję płyty CD z bajkami, nagranymi z Wikigrantów
 28. UZ 28/2014 - w sprawie przyznania środków na organizację spotkania Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 29. UZ 29/2014 - w sprawie przedłużenia abonamentu na serwer tools.wikimedia.pl
 30. UZ 30/2014 - w sprawie delegowania członków Zarządu na Boards training workshop
 31. UZ 31/2014 - w sprawie przyznania środków na organizację Wikiekspedycji Kolejowej 2014
 32. UZ 32/2014 - w sprawie przyznania środków na nagrody w konkursie "Bocianie gniazda 2014"
 33. UZ 33/2014 - w sprawie przyznania środków na organizację tzw. „drugiego zespołu” działającego w ramach Wikiekspedycji 2014
 34. UZ 34/2014 - w sprawie przyznania środków na organizację tzw. „trzeciego zespołu” działającego w ramach Wikiekspedycji 2014
 35. UZ 35/2014 - w sprawie przyjęcia podziału zadań Zarządu
 36. UZ 36/2014 - w sprawie powiększenia budżetu Wikigrantów
 37. UZ 37/2014 - w sprawie organizacji konkursu Wiki Lubi Zabytki
 38. UZ 38/2014 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w Konferencji Wikimedia Ukraina 2014
 39. UZ 39/2014 - w sprawie przyznania środków na udział Michała Buczyńskiego w Wikimanii 2014
 40. UZ 40/2014 - w sprawie rozpoczęcia rekrutacji na płatne stanowisko koordynatora GLAM
 41. UZ 41/2014 - w sprawie rozpoczęcia rekrutacji na płatne stanowisko rzecznika prasowego
 42. UZ 42/2014 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w Wiki-konferencji 2014 w Moskwie
 43. UZ 43/2014 - w sprawie środków na zakup gadżetów związanych ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska i projektami Wikimedia
 44. UZ 44/2014 - w sprawie przyznania środków na realizację projektu nagrania i przekazania do Wikimedia Commons Kolęd polskich
 45. UZ 45/2014 - w sprawie przyznania środków na organizację spotkania wikipedystów w Poznaniu z okazji 13. urodzin polskojęzycznej Wikipedii
 46. UZ 46/2014 - w sprawie kosztów przejazdu na prelekcję "Arkones 2014"
 47. UZ 47/2014 - w sprawie zatrudnienia koordynatorki GLAM Stowarzyszenia
 48. UZ 48/2014 - w sprawie zatrudnienia Kierownika Biura Prasowego Stowarzyszenia
 49. UZ 49/2014 - w sprawie zawarcia umowy z przedsiębiorstwem "Halibutt"
 50. UZ 50/2014 - zmian na stanowisku Rzecznika Prasowego Stowarzyszenia i Kierownika Biura Prasowego
 51. UZ 51/2014 - w sprawie przeznaczenia środków na wsparcie biura Free Knowledge Advocacy Group EU w Brukseli
 52. UZ 52/2014 - w sprawie przeznaczenia środków na "Wikiwyprawę 2015"
 53. UZ 53/2014 - w sprawie środków na koszty prowadzenia Biura prasowego
 54. UZ 54/2014 - w sprawie środków na koszty działalności koordynatora GLAM
 55. UZ 55/2014 - w sprawie zatrudnienia pracownika biurowego Stowarzyszenia na zastępstwo
 56. UZ 56/2014 - w sprawie zwiększenia środków na pokrycie kosztów podróży i udziału w Wiki-konferencji 2014 w Moskwie
 57. UZ 57/2014 - w sprawie budżetów wystaw fotografii POTY i Wiki Lubi Zabytki
 58. UZ 58/2014 - w sprawie wyjazdu na konferencję Prawo i gospodarka w Grudziądzu
 59. UZ 59/2014 - w sprawie produkcji koszulek z logo Wikipedii i Wiki Lubi Zabytki
 60. UZ 60/2014 - w sprawie przyznania środków na Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne
 61. UZ 61/2014 - w sprawie przyznania środków na badanie użyteczności stron pomocy Wikipedii
 62. UZ 62/2014 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w konferencji CEE 2014
 63. UZ 63/2014 - w sprawie przeprowadzenia badania zgodności statutu Stowarzyszenia z obowiązującym prawem
 64. UZ 64/2014 - w sprawie przeznaczenia środków na pokrycie kosztów przygotowania i rozesłania listów z podziękowaniem do darczyńców
 65. UZ 65/2014 - w sprawie powołania Komisji Wikigrantów i przyjęcia budżetu
 66. UZ 66/2014 - w sprawie dofinansowania wyjazdów na konferencję CEE 2014
 67. UZ 67/2014 - w sprawie druku ulotek informacyjnych Stowarzyszenia
 68. UZ 68/2014 - w sprawie pokrycia kosztów części kosztów Dnia Domeny Publicznej

Rok 2015

 1. UZ 1/2015 - w sprawie przeznaczenia środków na projekt "Aktorskie interpretacje Baczyńskiego. Twórczość wojenna"
 2. UZ 2/2015 - o przyznaniu środków na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych
 3. UZ 3/2015 - w sprawie przyznania środków na etat pracownika biurowego i księgowej
 4. UZ 4/2015 - w sprawie przyznania środków na prowadzenie biura
 5. UZ 5/2015 - w sprawie przeznaczenia środków na "Wiki-warsztat dla Kirklandystów (2015)"
 6. UZ 6/2015 - w sprawie przeznaczenia środków na audyt księgowy
 7. UZ 7/2015 - w sprawie przeznaczenia środków na spotkanie Grupy ds. badań i rozwoju
 8. UZ 8/2015 - w sprawie przeznaczenia środków na "Dzień Wikipedii" w Poznaniu
 9. UZ 9/2015 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w konferencji "Inaugural GLAMwiki Coordinators Meeting"
 10. UZ 10/2015 - w sprawie przeznaczenia środków na "CEE Spring 2015"
 11. UZ 11/2015 - w sprawie powołania programu stypendialnego na Wikimanię 2015
 12. UZ 12/2015 - w sprawie przeznaczenia środków na realizację projektu "Rok Obrzędowy z Wikipedią"
 13. UZ 13/2015 - o delegowaniu przedstawicieli Stowarzyszenia na spotkanie chapterów Wikimedia w Berlinie
 14. UZ 14/2015 - w sprawie przyznania środków na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2015
 15. UZ 15/2015 - w sprawie organizacji konkursu Wiki Lubi Przyrodę 2015
 16. UZ 16/2015 - w sprawie przedłużenia abonamentu na serwer tools.wikimedia.pl
 17. UZ 17/2015 - w sprawie przeznaczenia środków na abonament za domeny internetowe w 2015
 18. UZ 18/2015 - w sprawie przeznaczenia środków na przedłużenie abonamentu na usługę poczty w AZ.pl w 2015
 19. UZ 19/2015 - o delegowaniu przedstawicieli Stowarzyszenia na Wikimanię 2015
 20. UZ 20/2015 - w sprawie przeznaczenia środków na Dzień Białoruskiej Wikipedii w Polsce 2015
 21. UZ 21/2015 - w sprawie regulaminu "Wiki Lubi Przyrodę 2015"
 22. UZ 22/2015 - w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów na Wikimanię 2015
 23. UZ 23/2015 - w sprawie zmiany Regulaminu Wikigrantów
 24. UZ 24/2015 - w sprawie środków na organizację konkursu "ProWikimedia 2015" i jego Regulaminu
 25. UZ 25/2015 - w sprawie wyjazdu na konferencję GLAM-WIKI 2015
 26. UZ 26/2015 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w konferencji baszkirskiej Wikipedii
 27. UZ 27/2015 - w sprawie zatrudnienia koordynatorki GLAM Stowarzyszenia
 28. UZ 28/2015 - w sprawie zatrudnienia Kierownika Biura Prasowego Stowarzyszenia
 29. UZ 29/2015 - w sprawie zatrudnienia Rzecznika Prasowego Stowarzyszenia
 30. UZ 30/2015 - w sprawie drugiego naboru do programu stypendialnego na Wikimanię 2015
 31. UZ 31/2015 - w sprawie przeznaczenia środków na konkurs "Batuta 2015"
 32. UZ 32/2015 - w sprawie przeznaczenia środków na badanie ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.
 33. UZ 33/2015 - w sprawie środków na zakup gadżetów związanych ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska i projektami Wikimedia
 34. UZ 34/2015 - w sprawie przeznaczenia środków na projekt "Aktorskie interpretacje Baczyńskiego. Poezja miłosna"
 35. UZ 35/2015 - w sprawie zmiany regulaminu przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
 36. UZ 36/2015 - w sprawie przedłużenia terminu przedłożenia raportu przez Komisję Stypendialną na Wikimanię 2015
 37. UZ 37/2015 - w sprawie skreślenia z listy członków osób, które nie zapłaciły składek za 2015 rok
 38. UZ 38/2015 - w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 39. UZ 39/2015 - w sprawie jednolitego tekstu statutu
 40. UZ 40/2015 - w sprawie przyznania środków na spotkanie z Executive Director Wikimedia Foundation
 41. UZ 41/2015 - w sprawie przyznania środków na uczestnictwo w zlocie KOED
 42. UZ 42/2015 - w sprawie przyznania środków na Wikiekspedycję Kolejową 2015
 43. UZ 43/2015 - w sprawie przeznaczenia środków na Wikiekspedycję 2015
 44. UZ 44/2015 - w sprawie przyjęcia podziału zadań Zarządu
 45. UZ 45/2015 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w konferencji Wikimedia CEE 2015 - anulowana
 46. UZ 46/2015 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w konferencji Wikimedia CEE 2015
 47. UZ 47/2015 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w konferencji Wikimedia RU 2015
 48. UZ 48/2015 - w sprawie przyznania środków na organizację spotkania integracyjnego w Poznaniu
 49. UZ 49/2015 - w sprawie pokrycia kosztów podróży (Michała Buczyńskiego na "European Rover Challenge"
 50. UZ 50/2015 - w sprawie zatrudnienia pracownika biurowego Stowarzyszenia na zastępstwo
 51. UZ 51/2015 - w sprawie rozpoczęcia rekrutacji na stanowisko Wikipedysta-Rezydent w Muzeum Narodowym w Warszawie
 52. UZ 52/2015 - w sprawie pokrycia kosztów podróży na konferencję „Language Technologies for Less-Resourced Languages”
 53. UZ 53/2015 - w sprawie środków na koszty organizacji lokalnych spotkań
 54. UZ 54/2015 - w sprawie organizacji konkursu "Odkurz dokument! APP w Wikipedii"
 55. UZ 55/2015 - w sprawie zmiany uchwały UZ 16/2105 o przedłużeniu abonamentu na serwer tools.wikimedia.pl
 56. UZ 56/2015 - w sprawie przyznania środków na organizację Zlotu Zimowego 2016
 57. UZ 57/2015 - w sprawie zatrudnienia wikipedysty-Rezydenta w Muzeum Narodowym w Warszawie
 58. UZ 58/2015 - w sprawie przyznania środków na Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne
 59. UZ 59/2015 - w sprawie przyjęcia budżetu Wikigrantów na 2016 i kontynuacji pracy Komisji
 60. UZ 60/2015 - w sprawie przeznaczenia środków na pokrycie kosztów przygotowania i rozesłania listów z podziękowaniem do darczyńców
 61. UZ 61/2015 - w sprawie zatrudnienia specjalistki ds. komunikacji Stowarzyszenia
 62. UZ 62/2015 - w sprawie zatrudnienia koordynatorki GLAM Stowarzyszenia
 63. UZ 63/2015 - w sprawie zatrudnienia rzecznika prasowego Stowarzyszenia
 64. UZ 64/2015 - w sprawie pomostowego zatrudnienia pracownika biurowego na zastępstwo

Rok 2016

 1. UZ 1/2016 - w sprawie środków na koszty działalności koordynatora GLAM
 2. UZ 2/2016 - w sprawie przyznania środków na etat pracownika biurowego i księgowej
 3. UZ 3/2016 - w sprawie przyznania środków na prowadzenie biura
 4. UZ 4/2016 - w sprawie przyznania środków na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych
 5. UZ 5/2016 - w sprawie przedłużenia abonamentu na serwery tools.wikimedia.pl
 6. UZ 6/2016 - w sprawie przeznaczenia środków na abonament za domeny internetowe w 2016
 7. UZ 7/2016 - o delegowaniu przedstawicieli Stowarzyszenia na spotkanie chapterów Wikimedia w Berlinie
 8. UZ 8/2016 - w sprawie pokrycia części kosztów organizacji obchodów Dnia Domeny Publicznej
 9. UZ 9/2016 - w sprawie przyznania środków na organizację spotkania Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 10. UZ 10/2016 - w sprawie powołania programu stypendialnego na Wikimanię 2016
 11. UZ 11/2016 - w sprawie przyjęcia treści Strategii Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 12. UZ 12/2016 - o delegowaniu przedstawicieli Stowarzyszenia na Wikimanię 2016
 13. UZ 13/2016 - w sprawie przyjęcia budżetu aktywności promocyjnej w portalu społecznościowym Facebook
 14. UZ 14/2016 - w sprawie pokrycia kosztów spotkania warsztatowego w Łodzi
 15. UZ 15/2016 - w sprawie przeznaczenia środków na projekt "Aktorska interpretacja «Sztuki kochania» Owidiusza"
 16. UZ 16/2016 - w sprawie przeznaczenia środków na "CEE Spring 2016"
 17. UZ 17/2016 - w sprawie przeznaczenia środków na przedłużenie abonamentu na usługę poczty w home.pl w 2016/2017
 18. UZ 18/2016 - w sprawie przyznania środków na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2016
 19. UZ 19/2016 - w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 20. UZ 20/2016 - w sprawie przeznaczenia środków na badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia
 21. UZ 21/2016 - w sprawie przyznania środków na podróż dla gości zagranicznych na Konferencji Wikimedia Polska 2016
 22. UZ 22/2016 - w sprawie środków na zakup gadżetów związanych ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska i projektami Wikimedia
 23. UZ 23/2016 - w sprawie wyboru wiceprezesa, sekretarza i skarbnika Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 24. UZ 24/2016 - w sprawie uzupełnienia składu Komisji Wikigrantów
 25. UZ 25/2016 - w sprawie zmiany regulaminu przyjmowania członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 26. UZ 26/2016 - w sprawie przyjęcia podziału Zadań Zarządu
 27. UZ 27/2016 - w sprawie organizacji konkursu Wakacje z Wikipedią
 28. UZ 28/2016 - w sprawie skreślenia grupy osób z listy członków
 29. UZ 29/2016 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w konferencji Wikimedia CEE 2016
 30. UZ 30/2016 - w sprawie pomostowego pokrycia kosztów podróży i udziału w konferencji Wikimedia CEE 2016
 31. UZ 31/2016 - w sprawie dofinansowania uczestnictwa dodatkowego wolontariusza w pierwszym wyjeździe projektu Etnografia Karpat
 32. UZ 32/2016 - w sprawie dofinansowania udziału w konferencji "Współczesne oblicza krajoznawstwa"
 33. UZ 33/2016 - w sprawie delegacji na konferencję Wikimedia Ukraina w Kijowie w dn. 2-4 września 2016
 34. UZ 34/2016 - w sprawie współudziału w organizacji konferencji "Faras w Wikipedii"
 35. UZ 35/2016 – w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w konferencji rosyjskiej Wikipedii
 36. UZ 36/2016 – w sprawie przeznaczenia środków na ekspedycję motoryzacyjną 2016
 37. UZ 37/2016 – w sprawie środków na zakup gadżetów związanych ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska i projektami Wikimedia
 38. UZ 38/2016 – w sprawie przeznaczenia środków na Wikiekspedycję Opolską 2016
 39. UZ 39/2016 – w sprawie dodatkowego dofinansowania konferencji w Muzeum Narodowym w Warszawie
 40. UZ 40/2016 – w sprawie delegacji na spotkanie robocze w Ostravie
 41. UZ 41/2016 – w sprawie zatrudnienia specjalistki ds. wspierania społeczności
 42. UZ 42/2016 – w sprawie zatrudnienia rzecznika prasowego
 43. UZ 43/2016 – w sprawie zmiany umowy o pracę pracownika biurowego
 44. UZ 44/2016 – w sprawie zatrudnienia koordynatorki GLAM
 45. UZ 45/2016 – w sprawie pokrycia kosztów wyjazdu na "Partnerships Workshop"
 46. UZ 46/2016 – w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w konferencji Wikimedians of Bulgaria
 47. UZ 47/2016 – w sprawie przeznaczenia środków na wsparcie biura Free Knowledge Advocacy Group EU w Brukseli
 48. UZ 48/2016 – w sprawie pomostowego pokrycia kosztów organizacji Wikimedia CEE Meeting 2017
 49. UZ 49/2016 – w sprawie przyznania środków na organizację Zlotu Zimowego Wikimedian 2017
 50. UZ 50/2016 – w sprawie kontynuacji pracy Komisji Wikigrantów i przyjęcia budżetu Wikigrantów na 2017 rok
 51. UZ 51/2016 – w sprawie przeznaczenia środków na pokrycie kosztów przygotowania i rozesłania listów z podziękowaniem do darczyńców
 52. UZ 52/2016 – w sprawie przyznania środków na Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne
 53. UZ 53/2016 – o delegowaniu przedstawicieli Stowarzyszenia na Wikimedia Conference w Berlinie

Rok 2017

 1. UZ 1/2017 – w sprawie przyznania środków na prowadzenie biura
 2. UZ 2/2017 – w sprawie przyznania środków na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych
 3. UZ 3/2017 – w sprawie przeznaczenia środków na abonament za domeny internetowe w 2017
 4. UZ 4/2017 – w sprawie przeznaczenia środków na przedłużenie abonamentu na usługę poczty elektronicznej w 2017
 5. UZ 5/2017 – w sprawie pokrycia kosztów Dnia Domeny Publicznej
 6. UZ 6/2017 – w sprawie ustalenia kwoty limitu za zwrot kosztów okularów do pracy przy komputerze
 7. UZ 7/2017 – w sprawie wdrożenia instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 8. UZ 8/2017 – w sprawie przeznaczenia środków na badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia
 9. UZ 9/2017 – w sprawie delegacji Marty Moraczewskiej na konferencję 2017 European GLAMwiki Coordinators meeting
 10. UZ 10/2017 – w sprawie zmiany regulaminu Konkursu Tygodnie Tematyczne
 11. UZ 11/2017 – w sprawie organizacji Konkursu Wikiwyzwanie
 12. UZ 12/2017 – w sprawie zmiany regulaminu Konkursu Tygodnie Tematyczne
 13. UZ 13/2017 – w sprawie zwiększenia budżetu uchwały UZ 2017-9
 14. UZ 14/2017 – w sprawie delegowania członków Zarządu na konferencję Wikimania 2017
 15. UZ 15/2017 – w sprawie powołania programu stypendialnego na Wikimanię 2017
 16. UZ 16/2017 – w sprawie przyznania środków na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2017
 17. UZ 17/2017 – w sprawie przeznaczenia środków na warsztaty i maratony edycyjne oraz wikispotkania
 18. UZ 18/2017 – w sprawie przeznaczenia środków na konkurs „CEE Spring 2017”
 19. UZ 19/2017 – w sprawie pokrycia kosztów Zebrania Komisji Rewizyjnej
 20. UZ 20/2017 – w sprawie delegowania członka społeczności na Wikimedia Hackathon w Wiedniu
 21. UZ 21/2017 – w sprawie delegowania Tomasza Ganicza na 2017 Big Fat Brussels Meeting w Brukseli
 22. UZ 22/2017 – w sprawie uruchomienia newslettera dla darczyńców
 23. UZ 23/2017 – w sprawie przyznania środków na koszty prowadzenia księgowości
 24. UZ 24/2017 – w sprawie przeznaczenia środków na nagrania twórczości Cypriana Kamila Norwida
 25. UZ 25/2017 – w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 26. UZ 26/2017 – w sprawie przedłużenia abonamentu na serwery tools.wikimedia.pl
 27. UZ 27/2017 – w sprawie przeznaczenia środków na konkurs WikiCamp 2017 w Armenii
 28. UZ 28/2017 – w sprawie jednolitego tekstu statutu
 29. UZ 29/2017 – w sprawie zmiany regulaminu Konkursu Tygodnie Tematyczne
 30. UZ 30/2017 – w sprawie pokrycia kosztów ubezpieczenia podróży na WikiWomen Camp
 31. UZ 31/2017 – w sprawie pokrycia kosztów udziału Prezesa Stowarzyszenia w Forum Ekonomicznym w Krynicy 2017
 32. UZ 32/2017 – w sprawie zwiększenia środków na konkurs WikiCamp 2017 w Armenii
 33. UZ 33/2017 – w sprawie skreślenia grupy osób z listy członków
 34. UZ 34/2017 – w sprawie pokrycia kosztów udziału w konferencji WikiCamp na Białorusi
 35. UZ 35/2017 – w sprawie organizacji konkursu Wakacje z Wikipedią (edycja 2017)
 36. UZ 36/2017 – w sprawie delegowania Julii Marii Koszewskiej na konferencję ukraińskich wikipedystów
 37. UZ 37/2017 – w sprawie przeznaczenia środków na zakup ścianki, rollupów i zakładek magnetycznych
 38. UZ 38/2017 – w sprawie delegacji Pawła Marynowskiego na WikiDataCon
 39. UZ 39/2017 – w sprawie przyznania środków na Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne
 40. UZ 40/2017 – w sprawie organizacji Obchodów Urodzin Wikipedii w Warszawie
 41. UZ 41/2017 – w sprawie kosztów organizacji CEE Meeting 2017
 42. UZ 42/2017 – w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w konferencji Wikimedia RU
 43. UZ 43/2017 – w sprawie przeznaczenia środków na organizację zlotu edytorów Wikiźródeł i WIkisłownika
 44. UZ 44/2017 – w sprawie zmiany umowy o pracę pracownika biurowego
 45. UZ 45/2017 – w sprawie przeznaczenia środków na gadżety Stowarzyszenia
 46. UZ 46/2017 – w sprawie delegowania Natalii Szafran-Kozakowskiej na Volunteer Supporters Network w Berlinie
 47. UZ 47/2017 – w sprawie delegowania Klary Sielickiej-Baryłki na konferencję Open licences, open content, open data: tools for developing digital humanities w Tartu
 48. UZ 48/2017 – w sprawie przyznania środków na organizację Zlotu Zimowego Wikimedian 2018
 49. UZ 49/2017 – w sprawie zatrudnienia specjalistki ds. wspierania społeczności
 50. UZ 50/2017 – w sprawie zmiany umowy o pracę pracownika biurowego
 51. UZ 51/2017 – w sprawie zatrudnienia koordynatorki GLAM
 52. UZ 52/2017 – w sprawie zatrudnienia rzecznika prasowego
 53. UZ 53/2017 – w sprawie zmiany podziału zadań Zarządu
 54. UZ 54/2017 – w sprawie kontynuacji pracy Komisji Wikigrantów i przyjęcia budżetu Wikigrantów na 2018 rok
 55. UZ 55/2017 – w sprawie zaliczenia nierozliczonych kosztów lat poprzednich na konto kosztów nierozliczonych

Rok 2018

 1. UZ 1/2018 – w sprawie przyznania środków na prowadzenie biura
 2. UZ 2/2018 – w sprawie przyznania środków na koszty telefonów i dostępu do internetu
 3. UZ 3/2018 – w sprawie przyznania środków na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych
 4. UZ 4/2018 – w sprawie przeznaczenia środków na abonament za domeny internetowe w 2018
 5. UZ 5/2018 – w sprawie przeznaczenia środków na przedłużenie abonamentu na usługę poczty elektronicznej w 2018
 6. UZ 6/2018 – w sprawie przeznaczenia środków na warsztaty i maratony edycyjne oraz wikispotkania

dotąd podpisane

 1. UZ 7/2018 – w sprawie środków na zakup gadżetów związanych ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska i projektami Wikimedia
 2. UZ 8/2018 – w sprawie środków na koszty działalności koordynatora GLAM
 3. UZ 9/2018 – w sprawie środków na koszty działalności specjalisty ds. wspierania społeczności
 4. UZ 10/2018 – w sprawie przeznaczenia środków na wsparcie biura Free Knowledge Advocacy Group EU w Brukseli
 5. UZ 11/2018 – w sprawie zasad rozliczania efektów wyjazdów na zloty, konferencje, szkolenia, warsztaty i inne wyjazdy zewnętrzne
 6. UZ 12/2018 – w sprawie delegowania przedstawicieli Stowarzyszenia na Wikimedia Conference 2018 w Berlinie
 7. UZ 13/2018 – w sprawie przyznania kosztów na udział w Wikimedia Conference 2018
 8. UZ 14/2018 – w sprawie wyjazdu Michała Buczyńskiego na spotkanie wikimedian w Utrechcie 23-25 lutego 2018
 9. UZ 15/2018 – w sprawie przeznaczenia środków na badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2017
 10. UZ 16/2018 – w sprawie rekrutacji na stanowisko specjalistki/specjalisty ds. GLAM
 11. UZ 17/2018 – w sprawie przeznaczenia środków na konkurs „CEE Spring 2018”
 12. UZ 18/2018 – w sprawie przyznania środków na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2018
 13. UZ 19/2018 – w sprawie przyznania środków na koszty prowadzenia księgowości
 14. UZ 20/2018 – w sprawie przeznaczenia środków na nagrania twórczości Cypriana Kamila Norwida
 15. UZ 21/2018 – w sprawie rekrutacji na stanowisko rzecznika prasowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 16. UZ 22/2018 – w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa w Wikimedia Hackathon w Barcelonie
 17. UZ 23/2018 – w sprawie przeznaczenia środków na projekt „Latarnie morskie w Polsce”
 18. UZ 24/2018 – w sprawie zmiany uchwały UZ 2018-21 w części dotyczącej składu komisji konkursowej
 19. UZ 25/2018 – w sprawie przyznania środków na Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne
 20. UZ 26/2018 – w sprawie organizacji Konkursu Wikiwyzwanie
 21. UZ 27/2018 – w sprawie zatrudnienia specjalistki ds. GLAM
 22. UZ 28/2018 – w sprawie podpisania umowy zlecenia z Natalią Szafran-Kozakowską
 23. UZ 29/2018 – w sprawie wsparcia konferencji State of the Map 2018
 24. UZ 30/2018 – w sprawie powołania programu stypendialnego na Wikimanię 2018