Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty Uchwał Zarządu

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


         


Ta strona służy przygotowywaniu projektów uchwał, które mają zostać poddane pod głosowanie na najbliższym spotkaniu Zarządu. Zaleca się, aby teksty były napisane możliwie prostym językiem, przy zachowaniu należytej precyzji.To jest tylko projekt Uchwały nr 19/2020. Kliknij obok, aby przejść do edycji tej uchwały.
Left simple arrow - black.svg UZ 2020-18 Ic reply all 48px.svg Projekty Uchwał Zarządu Right simple arrow - black.svg


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 19/2020

z dnia roku


w sprawie dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników


§ 1.

Pracownik Stowarzyszenia może, nie częściej niż raz na 3 lata, wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych.

§ 2.

Do wniosku pracownik zobowiązany jest załączyć zaświadczenie od lekarza okulisty oraz kopię dowodu zakupu okularów.

§ 3.

Maksymalna kwota jednorazowego dofinansowania wynosi 400 zł.

§ 4.

Wniosek rozpatruje dyrektor ds. operacyjnych.

§ 5.

Koszty dofinansowania do zakupu okularów finansowane są z pozycji budżetowej "Warunkowe koszty dodatkowe pracowników", a wydatkowanie środków na ten cel nie wymaga zgody Zarządu.

§ 6.

Dofinansowanie wypłacane jest w formie zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika ze środków własnych.


To jest tylko projekt Uchwały nr /2020. Kliknij obok, aby przejść do edycji tej uchwały.
Left simple arrow - black.svg Uchwały Zarządu Ic reply all 48px.svg UZ 2020-1 Right simple arrow - black.svg


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr /2020

z dnia roku


w sprawie zmiany sposobu rozliczania wyjazdów służbowych


§ 1.

Zwrot kosztów wyżywienia pracowników i członków zarządu podczas wyjazdów służbowych odbywa się wyłącznie w oparciu rzeczywiście poniesione wydatki, udokumentowane rachunkami lub fakturami dołączonymi do rozliczenia wyjazdu służbowego.

§ 2.

Całkowity koszt dzienny wyżywienia według przedstawionych rachunków nie może przekroczyć kwoty ___ zł.

§ 3.

W związku z § 1. pracownikom i członkom zarządu nie przysługują diety za wyjazdy służbowe.