Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty Uchwał Zarządu

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


         


Ta strona służy przygotowywaniu projektów uchwał, które mają zostać poddane pod głosowanie na najbliższym spotkaniu Zarządu. Zaleca się, aby teksty były napisane możliwie prostym językiem, przy zachowaniu należytej precyzji.
To jest tylko projekt Uchwały nr ??/2020. Kliknij obok, aby przejść do edycji tej uchwały.
Left simple arrow - black.svg Uchwały Zarządu Ic reply all 48px.svg Projekty Uchwał Zarządu Right simple arrow - black.svg


UCHWAŁA nr UZ ??/2020

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia ... stycznia 2020 roku


w sprawie uczestnictwa w szkoleniu przedstawicieli zarządów Wikimedia w Berlinie


Zarząd Stowarzyszenia przeznacza kwotę do 1800 zł według załącznika na uczestnictwo w konferencji organizacji ruchu Wikimedia Wikimedia Summit 2020 w kwietniu 2020 r. w Berlinie. Zarząd ustanawia delegowanego odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.


To jest tylko projekt Uchwały nr ??/2020. Kliknij obok, aby przejść do edycji tej uchwały.
Left simple arrow - black.svg Uchwały Zarządu Ic reply all 48px.svg Projekty Uchwał Zarządu Right simple arrow - black.svg


UCHWAŁA nr UZ ??/2020

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia ... stycznia 2020 roku


w sprawie przeznaczenia środków na akcję Wikirocznica


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 8000 PLN na pamiątkowe medale dla wieloletnich edytorów wysyłane w ramach akcji "Wikirocznica" oraz czyni Natalię Szafran-Kozakowską odpowiedzialną za rozliczenie ww. akcji.


To jest tylko projekt Uchwały nr 3/2020. Kliknij obok, aby przejść do edycji tej uchwały.
Left simple arrow - black.svg UZ 2020-2 Ic reply all 48px.svg Projekty Uchwał Zarządu Right simple arrow - black.svg


UCHWAŁA nr UZ 3/2020

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 21 stycznia 2020 roku


w sprawie zmiany budżetu Zlotu Zimowego 2020


W związku z większym niż zakładane zainteresowaniem polskiej społeczności Wikimedia udziałem w Zlocie Zimowym (dalej: impreza) oraz w celu zgrupowania całości kosztów imprezy w jednej kategorii,

zarząd zwiększa ustalony w UZ 2019-51 budżet imprezy o kwotę 5500 zł, to jest ustala całkowity budżet imprezy w wysokości 43500 zł.

Jednocześnie zarząd ustala, że koszty bezpośrednio powiązane z imprezą – w szczególności koszty dojazdu, noclegu oraz udziału w imprezie pracowników oraz członków zarządu – będą finansowane z budżetu imprezy.


To jest tylko projekt Uchwały nr 4/2020. Kliknij obok, aby przejść do edycji tej uchwały.
Left simple arrow - black.svg Uchwały Zarządu Ic reply all 48px.svg Projekty Uchwał Zarządu Right simple arrow - black.svg


UCHWAŁA nr UZ 4/2020

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 21 stycznia 2020 roku
w sprawie zorganizowania spotkań społeczności Wikisłownika "Słowotok"

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyznaje kwotę do 8000 zł, przeznaczoną zgodnie z przedłożonym projektem budżetu na koszty organizacji spotkań społeczności Wikisłownika Słowotok i ustanawia Marka Kozakowskiego odpowiedzialnym za rozliczenie tej kwoty.