Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty Uchwał Zarządu

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


         


Ta strona służy przygotowywaniu projektów uchwał, które mają zostać poddane pod głosowanie na najbliższym spotkaniu Zarządu. Zaleca się, aby teksty były napisane możliwie prostym językiem, przy zachowaniu należytej precyzji.
To jest tylko projekt Uchwały nr /2022. Kliknij obok, aby przejść do edycji tej uchwały.
Left simple arrow - black.svg Uchwały Zarządu Ic reply all 48px.svgIc attach file 48px.svg UZ 2022-1 Right simple arrow - black.svg


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr /2022

z dnia 10 czerwca 2022 roku


w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków

Zwołuje się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w Toruniu przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1/3, w hotelu Mercure Toruń Centrum, na dzień 25 czerwca 2022 roku, o godz. 10:00 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania ustala się na 30 minut później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Zarząd ogłasza następujący porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z ogólnej działalności Zarządu za 2021 rok.
 5. Przedstawienie przez Zarząd informacji nt. sprawozdania finansowego za rok 2021.
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2021 rok i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 7. Głosowania:
  1. nad zatwierdzeniem sprawozdania z ogólnej działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021,
  2. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w roku 2021.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w roku 2021.
 9. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w roku 2021.
 10. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2021 roku,
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2021 roku.
 11. Przedstawienie przez Zarząd informacji bieżącej nt:
  1. Spraw kadrowych i rekrutacjach, w tym na stanowisko dyrektora operacyjnego;
  2. Wniosków grantowych
  3. Działalności biura
  4. Współpracy międzynarodowej
 12. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą dotyczącą rekrutacji dyrektora operacyjnego.
 13. Dyskusja na temat zarządzania konfliktami interesu w Stowarzyszeniu.
 14. Dyskusja i głosowanie nad Regulaminem Głosowań Tajnych na członków organów statutowych Stowarzyszenia.
 15. Dyskusja i głosowanie na temat liczby członków Zarządu Stowarzyszenia na lata 2022–2024.
 16. Dyskusja na temat kandydatur na członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2022–2024. Złożenie przez kandydatów na członków Zarządu oświadczeń o niekaralności. Złożenie przez kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej oświadczeń o niekaralności i o niepozostawaniu z członkami Zarządu w stosunkach określonych statutem.
 17. Głosowania:
  1. wybór prezesa Zarządu,
  2. wybór pozostałych członków Zarządu,
  3. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
  4. wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
 18. Wolne wnioski.


To jest tylko projekt Uchwały nr /2022. Kliknij obok, aby przejść do edycji tej uchwały.
Left simple arrow - black.svg Uchwały Zarządu Ic reply all 48px.svgIc attach file 48px.svg UZ 2022-1 Right simple arrow - black.svg


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr /2022

z dnia 23 czerwca 2022 roku


w sprawie przyjęcia grantu i udziału w hubie CEE

Zarząd potwierdza zaangażowanie Stowarzyszenia Wikimedia Polska we współpracę regionalną i powstanie CEE Hubu oraz wyraża wolę przyjęcia przez Stowarzyszenie roli tzw. sponsora fiskalnego, czyli operatora grantu przyznanego przez Wikimedia Foundation na finansowanie CEE Hubu. Reprezentantami Stowarzyszenia w CEE Hubie są Michał Buczyński i Natalia Szafran-Kozakowska.