Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty Uchwał Zarządu

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwaniaZarząd
Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Ta strona służy przygotowywaniu projektów uchwał, które mają zostać poddane pod głosowanie na najbliższym spotkaniu Zarządu. Zaleca się, aby teksty były napisane możliwie prostym językiem, przy zachowaniu należytej precyzji.
To jest tylko projekt Uchwały nr 12/2019. Kliknij obok, aby przejść do edycji tej uchwały.
Left simple arrow - black.svg UZ 2019-11 Ic reply all 48px.svg Projekty Uchwał Zarządu Right simple arrow - black.svg


UCHWAŁA nr UZ 12/2019

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 5 lutego 2019 roku


w sprawie przeznaczenia środków na działania Zarządu


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 4000 PLN na wydatki związane z wykonywaniem zadań Zarządu w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Wikimedia Polska w 2019 roku, które nie zostały przewidziane w odrębnych uchwałach. Jednocześnie Zarząd przekazuje prawo do dysponowania tymi środkami Skarbnikowi Stowarzyszenia, a w przypadku jego czasowej nieobecności Prezesowi Stowarzyszenia. Jednocześnie Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej kwoty.