Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty Uchwał Zarządu

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


         


Ta strona służy przygotowywaniu projektów uchwał, które mają zostać poddane pod głosowanie na najbliższym spotkaniu Zarządu. Zaleca się, aby teksty były napisane możliwie prostym językiem, przy zachowaniu należytej precyzji.
To jest tylko projekt Uchwały nr 10/2021. Kliknij obok, aby przejść do edycji tej uchwały.
Left simple arrow - black.svg UZ 2021-9 Ic reply all 48px.svgIc attach file 48px.svg UZ 2021-11 Right simple arrow - black.svg


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 10/2021

z dnia 15 kwietnia 2021 roku


w sprawie w sprawie zmiany regulaminu Wikigrantów


Dokonuje się następujących zmian w Regulaminie Wikigrantów, który został przyjęty uchwałą nr 29/2020:

  1. w § 2, w ustępie 2, w punkcie 2.2., kwotę 2000 zł zastępuje się kwotą 2500 zł
  2. w § 15, w ustępie 4, zdanie drugie, kwotę 2000 zł zastępuje się kwotą 2500 zł

Zmiana Regulaminu Wikigrantów wchodzi w życie z dniem [uzupełnić] Tekst jednolity Regulaminu Wikigrantów po zmianie jest zawarty w załączniku.


To jest tylko projekt Uchwały nr 11/2021. Kliknij obok, aby przejść do edycji tej uchwały.
Left simple arrow - black.svg UZ 2021-10 Ic reply all 48px.svgIc attach file 48px.svg UZ 2021-12 Right simple arrow - black.svg


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 11/2021

z dnia 15.04.2021 roku
w sprawie Druku pomocy edukacyjnych dla szkół

§ 1.

Zarząd przeznacza 1000 zł z kategorii budżetowej "Warunkowe koszty programów dodatkowych" Z4 na cel druku 80 sztuk wikizeszytu "Jesień, kl.1-3" dla dwóch klas ze SP 301 w Warszawie w celu testów materiałów i współpracy przy planowanej innowacji pedagogicznej.

§ 2.

Osobą odpowiedzialną za te wydatki jest specjalistka ds. edukacji.


Uchwała w sprawie korekty planu budżetowego na rok 2021[edytuj]

To jest tylko projekt Uchwały nr /2021. Kliknij obok, aby przejść do edycji tej uchwały.
Left simple arrow - black.svg Uchwały Zarządu Ic reply all 48px.svgIc attach file 48px.svg UZ 2021-1 Right simple arrow - black.svg


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr /2021

z dnia roku


w sprawie korekty planu budżetowego na rok 2021

Uchyla się plan budżetowy przyjęty uchwałą nr 11/2021 i wprowadza się plan stanowiący załącznik do uchwały.