Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty Uchwał Zarządu

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


         


Ta strona służy przygotowywaniu projektów uchwał, które mają zostać poddane pod głosowanie na najbliższym spotkaniu Zarządu. Zaleca się, aby teksty były napisane możliwie prostym językiem, przy zachowaniu należytej precyzji.
To jest tylko projekt Uchwały nr ??/2019. Kliknij obok, aby przejść do edycji tej uchwały.
Left simple arrow - black.svg Uchwały Zarządu Ic reply all 48px.svg Projekty Uchwał Zarządu Right simple arrow - black.svg


UCHWAŁA nr UZ ??/2019

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia ... października 2019 roku


w sprawie przeznaczenia środków na akcję Wikirocznica


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 3000 PLN na pamiątkowe medale dla wieloletnich edytorów wysyłane w ramach akcji "Wikirocznica" oraz czyni Natalię Szafran-Kozakowską odpowiedzialną za rozliczenie ww. akcji.


To jest tylko projekt Uchwały nr 50/2019. Kliknij obok, aby przejść do edycji tej uchwały.
Left simple arrow - black.svg UZ 2019-49 Ic reply all 48px.svg Projekty Uchwał Zarządu Right simple arrow - black.svg


UCHWAŁA nr UZ 50/2019

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 8 października 2019 roku


w sprawie delegacji na coroczne spotkanie prezesów organizacji Wikimedia


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska deleguje Michała Buczyńskiego na coroczne spotkanie prezesów zarządów organizacji partnerskich Wikimedia i przeznacza kwotę 4500 zł na pokrycie kosztów wyjazdu, ustanawiając Michała Buczyńskiego odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.


To jest tylko projekt Uchwały nr 51/2019. Kliknij obok, aby przejść do edycji tej uchwały.
Left simple arrow - black.svg Uchwały Zarządu Ic reply all 48px.svg Projekty Uchwał Zarządu Right simple arrow - black.svg


UCHWAŁA nr UZ 51/2019

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 8 października 2019 roku


w sprawie przyznania środków na organizację Zlotu Zimowego 2020


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 38 000 zł na organizację Zlotu Zimowego 2020, który odbędzie się w Iławie w dniach 24-26 stycznia 2020. W ramach ww. kwoty Zarząd przeznacza do 2000 PLN na sfinansowanie kosztów podróży lub zwolnienie z darowizn na udział w Zlocie tym członkom Stowarzyszenia Wikimedia Polska, którzy uzasadnią niemożność pokrycia tych kosztów z własnych środków. Rozliczenie kosztów podróży musi nastąpić w sposób zgodny z aktualnymi zaleceniami Zarządu opisanymi na stronie "Rozliczenie kosztów wyjazdu", przy czym Zarząd nie przewiduje możliwości wypłacania zaliczek na ten cel. Zarząd czyni Natalię Szafran-Kozakowską odpowiedzialną za rozliczenie ww. kwoty.


To jest tylko projekt Uchwały nr 52/2019. Kliknij obok, aby przejść do edycji tej uchwały.
Left simple arrow - black.svg Uchwały Zarządu Ic reply all 48px.svg Projekty Uchwał Zarządu Right simple arrow - black.svg


UCHWAŁA nr UZ 52/2019

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 8 października 2019 roku


w sprawie delegacji na spotkanie koordynatorów wsparcia wolontariuszy


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 4500 zł na uczestnictwo Natalii Szafran-Kozakowskiej w spotkaniu Volunteer Supporters Meeting w dniach 17-19 listopada 2019 w Zurychu. Zarząd ustanawia Natalię Szafran-Kozakowską odpowiedzialną za rozliczenie ww. kwoty.


To jest tylko projekt Uchwały nr 53/2019. Kliknij obok, aby przejść do edycji tej uchwały.
Left simple arrow - black.svg Uchwały Zarządu Ic reply all 48px.svg Projekty Uchwał Zarządu Right simple arrow - black.svg


UCHWAŁA nr UZ 53/2019

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 8 października 2019 roku


w sprawie przeznaczenia środków na zakup źródeł


Zarząd Stowarzyszenia przeznacza kwotę 68 zł na zakup przez Juliusza Zielińskiego pozycji "Przedmieście Piaskowe" i "Przedmieście Odrzańskie" wydawnictwa Gajt celem uzupełnienia treści Wikipedii dotyczących Wrocławia. Zarząd ustanawia Juliusza Zielińskiego odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.