Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty Uchwał Zarządu

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


         


Ta strona służy przygotowywaniu projektów uchwał, które mają zostać poddane pod głosowanie na najbliższym spotkaniu Zarządu. Zaleca się, aby teksty były napisane możliwie prostym językiem, przy zachowaniu należytej precyzji.To jest tylko projekt Uchwały nr /2020. Kliknij obok, aby przejść do edycji tej uchwały.
Left simple arrow - black.svg Uchwały Zarządu Ic reply all 48px.svgIc attach file 48px.svg UZ 2020-1 Right simple arrow - black.svg


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr /2020

z dnia roku


§ 1.

  1. Zarząd ustala wzór legitymacji członkowskiej w formie określonej w załączniku nr 1.
  2. Ważność legitymacji członkowskiej potwierdza hologram zawierający oznaczenie roku.
  3. Legitymacja członkowska pozostaje ważna do 31 marca roku następującego po roku wskazanym na najnowszym hologramie.

§ 2.

  1. Legitymacja członkowska potwierdza status członka i ma charakter symboliczny oraz pamiątkowy.
  2. Legitymacja członkowska nie służy do identyfikacji członka.

§ 3.

Zarząd ustala wzór legitymacji wolontariusza w formie określonej w załączniku nr 2.

§ 4.

Reguły przyznawania i użytkowania legitymacji wolontariusza określa załącznik nr 3.

§ 5.

Tracą moc uchwały zarządu 11/2007, 22/2007, 24/2007 i 30/2007.


To jest tylko projekt Uchwały nr /2020. Kliknij obok, aby przejść do edycji tej uchwały.
Left simple arrow - black.svg Uchwały Zarządu Ic reply all 48px.svgIc attach file 48px.svg UZ 2020-1 Right simple arrow - black.svg


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr /2020

z dnia 31 grudnia 2020 roku


w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2021

Przyjmuje się prowizorium budżetowe na rok 2021, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


To jest tylko projekt Uchwały nr /2021. Kliknij obok, aby przejść do edycji tej uchwały.
Left simple arrow - black.svg Uchwały Zarządu Ic reply all 48px.svgIc attach file 48px.svg UZ 2021-1 Right simple arrow - black.svg


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr /2021

z dnia roku


w sprawie Zmiany uchwały UZ 2019-59 w sprawie zasad bezpiecznej przestrzeni

Zarząd Stowarzyszenia upoważnia do wprowadzania zmian w zasadach bezpiecznej przestrzeni (przyjętych UZ 2019-59) specjalistkę ds. wspierania społeczności. Zmiany muszą być wprowadzane w porozumieniu z członkiem Zespołu Zarządczego odpowiedzialnym za wspieranie społeczności.

Zatrudnienie fundraisera na czas nieokreślony[edytuj]

To jest tylko projekt Uchwały nr 5/2021. Kliknij obok, aby przejść do edycji tej uchwały.
Left simple arrow - black.svg UZ 2021-4 Ic reply all 48px.svgIc attach file 48px.svg Projekty Uchwał Zarządu Right simple arrow - black.svg


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 5/2021

z dnia 26 lutego 2021 roku


w sprawie zatrudnienia Jacka Brody na czas nieokreślony na stanowisku fundraisera


Postanawia się zatrudnić Jacka Brodę na czas nieokreślony na stanowisku fundraisera w wymiarze czasu 32 godzin tygodniowo (3/4 etatu) od dnia 1 marca 2021 roku i ustala wysokość wynagrodzenia na kwotę 4125 zł brutto miesięcznie.

projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków na zakup źródeł (analogiczna do UZ-53/2019)[edytuj]

To jest tylko projekt Uchwały nr /2021. Kliknij obok, aby przejść do edycji tej uchwały.
Left simple arrow - black.svg Uchwały Zarządu Ic reply all 48px.svgIc attach file 48px.svg UZ 2021-1 Right simple arrow - black.svg


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr /2021

z dnia roku


w sprawie przeznaczenia środków na zakup źródeł

Zarząd Stowarzyszenia przeznacza kwotę 18,99 zł na zakup przez Juliusza Zielińskiego pozycji "Cmentarze dawnego Wrocławia" wydawnictwa Via Nova celem uzupełnienia treści Wikipedii dotyczących Wrocławia. Zarząd ustanawia Juliusza Zielińskiego odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.