Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty Uchwał Zarządu

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


         


Ta strona służy przygotowywaniu projektów uchwał, które mają zostać poddane pod głosowanie na najbliższym spotkaniu Zarządu. Zaleca się, aby teksty były napisane możliwie prostym językiem, przy zachowaniu należytej precyzji.


To jest tylko projekt Uchwały nr 2/2024. Kliknij obok, aby przejść do edycji tej uchwały.
UZ 2024-1 UZ 2024-3


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 2/2024

z dnia 19 stycznia 2024 roku roku


w sprawie przyjęcia planu budżetowego na rok 2024


§1

Zarząd uchwala plan budżetowy na rok 2024 według poniższych założeń:

 1. Prognozowane przychody ogółem: 2 337 435 zł
 2. Planowane wydatki ogółem: 2 599 446 zł, w tym:
  1. Otwarta Kultura: 171 782 zł
  2. Wsparcie społeczności: 798 612 zł
  3. Komunikacja i Fundraising: 376 016 zł
  4. Otwarta Edukacja i Nauka: 325 064 zł
  5. Administracja: 832 972 zł
  6. Wzrost organizacyjny i wzmocnienie struktury 95 000 zł
Dodatkowe wydatki opcjonalne: 549 100 zł
§2

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały zawiera:

 1. wykaz prognozowanych przychodów i planowanych wydatków z podziałem na kategorie,
 2. wskazanie pracowników i pracownic upoważnionych do dokonywania wydatków w porozumieniu z Dyrektorką Generalną, Dyrektorem Operacyjnym i Zarządem.


To jest tylko projekt Uchwały nr 3/2024. Kliknij obok, aby przejść do edycji tej uchwały.
UZ 2024-2 UZ 2024-4


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 3/2024

z dnia 19 stycznia 2024 roku roku


w sprawie planu zatrudnienia na rok 2024


Przyjmuje się plan zatrudnienia na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 4/0/0.


To jest tylko projekt Uchwały nr 19/2023. Kliknij obok, aby przejść do edycji tej uchwały.
UZ 2023-18 UZ 2023-20


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 19/2023

z dnia XX lipca 2023 roku


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska...

Przyjęto stosunkiem głosów X/X/X.