Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty Uchwał Zarządu

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


         


Ta strona służy przygotowywaniu projektów uchwał, które mają zostać poddane pod głosowanie na najbliższym spotkaniu Zarządu. Zaleca się, aby teksty były napisane możliwie prostym językiem, przy zachowaniu należytej precyzji.To jest tylko projekt Uchwały nr /2020. Kliknij obok, aby przejść do edycji tej uchwały.
Left simple arrow - black.svg Uchwały Zarządu Ic reply all 48px.svg UZ 2020-1 Right simple arrow - black.svg


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr /2020

z dnia roku


§ 1.

  1. Zarząd ustala wzór legitymacji członkowskiej w formie określonej w załączniku nr 1.
  2. Ważność legitymacji członkowskiej potwierdza hologram zawierający oznaczenie roku.
  3. Legitymacja członkowska pozostaje ważna do 31 marca roku następującego po roku wskazanym na najnowszym hologramie.

§ 2.

  1. Legitymacja członkowska potwierdza status członka i ma charakter symboliczny oraz pamiątkowy.
  2. Legitymacja członkowska nie służy do identyfikacji członka.

§ 3.

Zarząd ustala wzór legitymacji wolontariusza w formie określonej w załączniku nr 2.

§ 4.

Reguły przyznawania i użytkowania legitymacji wolontariusza określa załącznik nr 3.

§ 5.

Tracą moc uchwały zarządu 11/2007, 22/2007, 24/2007 i 30/2007.