Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zarządu kadencji 2022–2024

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 1. UZ 11/2022 – w sprawie wyboru wiceprezesów, sekretarza i skarbnika Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 2. UZ 12/2022 – w sprawie zmiany reprezentacji Stowarzyszenia w Koalicji Otwartej Edukacji
 3. UZ 13/2022 – w sprawie reprezentacji Stowarzyszenia w relacjach z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych
 4. UZ 14/2022 – w sprawie zmiany Zasad przyjmowania i skreślania z listy członków, opłacania składek członkowskich oraz przyznawania i użytkowania legitymacji Wikimedia Polska
 5. UZ 15/2022 – w sprawie zmiany reprezentacji WMPL w CEE Hubie
 1. UZ 1/2023 – w sprawie przyjęcia Strategii Wikimedia Polska na lata 2023–2025
 2. UZ 2/2023 – w sprawie przyjęcia planu budżetowego na rok 2023
 3. UZ 3/2023 – w sprawie przyjęcia planu zatrudnienia na rok 2023
 4. UZ 4/2023 – w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 5. UZ 5/2023 – w sprawie zmiany regulaminu Wikigrantów
 6. UZ 6/2023 – w sprawie zmiany regulaminu nadawania i odbierania uprawnień użytkowników na wiki Stowarzyszenia
 7. UZ 7/2023 – w sprawie zmiany Zasad przyznawania i użytkowania legitymacji Wikimedia Polska
 8. UZ 8/2023 – w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 9. UZ 9/2023 – w sprawie przyjęcia Regulaminu rozliczania wyjazdów służbowych