Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zarządu kadencji 2022–2024

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 1. UZ 11/2022 – w sprawie wyboru wiceprezesów, sekretarza i skarbnika Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 2. UZ 12/2022 – w sprawie zmiany reprezentacji Stowarzyszenia w Koalicji Otwartej Edukacji
 3. UZ 13/2022 – w sprawie reprezentacji Stowarzyszenia w relacjach z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych
 4. UZ 14/2022 – w sprawie zmiany Zasad przyjmowania i skreślania z listy członków, opłacania składek członkowskich oraz przyznawania i użytkowania legitymacji Wikimedia Polska
 5. UZ 15/2022 – w sprawie zmiany reprezentacji WMPL w CEE Hubie
 1. UZ 1/2023 – w sprawie przyjęcia Strategii Wikimedia Polska na lata 2023–2025
 2. UZ 2/2023 – w sprawie przyjęcia planu budżetowego na rok 2023
 3. UZ 3/2023 – w sprawie przyjęcia planu zatrudnienia na rok 2023
 4. UZ 4/2023 – w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 5. UZ 5/2023 – w sprawie zmiany regulaminu Wikigrantów
 6. UZ 6/2023 – w sprawie zmiany regulaminu nadawania i odbierania uprawnień użytkowników na wiki Stowarzyszenia
 7. UZ 7/2023 – w sprawie zmiany Zasad przyznawania i użytkowania legitymacji Wikimedia Polska
 8. UZ 8/2023 – w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 9. UZ 9/2023 – w sprawie przyjęcia Regulaminu rozliczania wyjazdów służbowych
 10. UZ 10/2023 – w sprawie przyjęcia Pauliny Anny Studniczki w poczet członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 11. UZ 11/2023 – w sprawie przyjęcia Regulaminu stypendiów Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 12. UZ 12/2023 – w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 13. UZ 13/2023 – w sprawie przyjęcia Zasad publikacji danych w publicznym rejestrze umów Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 14. UZ 14/2023 – w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 15. UZ 15/2023 – w sprawie przyjęcia Patryka Kaczmarka (Kapsuglan), Kacpra Szymańskiego (Jamnik z Tarnowa) oraz Marka Mikołajczyka (Mitrovitz) w poczet członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 16. UZ 16/2023 – w sprawie skreślenia 19 osób z listy członków
 17. UZ 17/2023 – w sprawie uczestników konferencji CEE Meeting 2023
 18. UZ 18/2023 – w sprawie odwołań od skreślenia z listy członków
 19. UZ 19/2023 – w sprawie przyjęcia Wikipedysty Pana Bubra w poczet członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 20. UZ 20/2023 – w sprawie wykluczenia członka Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 21. UZ 21/2023 – w sprawie pełnomocnictwa do reprezentacji Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 1. UZ 1/2024 – w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 2. UZ 2/2024 – w sprawie przyjęcia planu budżetowego na rok 2024
 3. UZ 3/2024 – w sprawie przyjęcia planu zatrudnienia na rok 2024
 4. UZ 4/2024 – w sprawie zmiany regulaminu Wikigrantów
 5. UZ 5/2024 – w sprawie skreślenia 10 osób z listy członków
 6. UZ 6/2024 – w sprawie przyjęcia Wikipedysty Kelvina w poczet członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 7. UZ 7/2024 – w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 8. UZ 8/2024 – w sprawie podpisania Karty Różnorodności przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska