UZ 2022-14

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
UZ 2022-13 UZ 2022-15


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 14/2022

z dnia 24 lipca 2022 roku


w sprawie zmiany Zasad przyjmowania i skreślania z listy członków, opłacania składek członkowskich oraz przyznawania i użytkowania legitymacji Wikimedia Polska

Zarząd zmienia Załącznik nr 1 do Zasad przyjmowania i skreślania z listy członków, opłacania składek członkowskich oraz przyznawania i użytkowania legitymacji Wikimedia Polska:

  1. w zakresie minimalnej wysokości składki członkowskiej, §4 ust. 1. uzyskuje brzmienie: "Członkowie WMPL są zobowiązani do opłacania składek członkowskich raz w roku, do końca lutego. Minimalna wysokość składki wynosi 50 zł."
  2. §4 ust. 4. uzyskuje brzmienie: "Członkowie WMPL są skreślani z listy członków, jeżeli nie opłacą składki do 31 marca. Skreślenie dokonywane jest uchwałą Zarządu podjętą do dnia 31 maja danego roku."

Zmiana wchodzi w życie 1 stycznia 2023 roku.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0.