Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Zarządu kadencji 2016–2018

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 1. UZ 23/2016 - w sprawie wyboru wiceprezesa, sekretarza i skarbnika Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 2. UZ 24/2016 - w sprawie uzupełnienia składu Komisji Wikigrantów
 3. UZ 25/2016 - w sprawie zmiany regulaminu przyjmowania członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 4. UZ 26/2016 - w sprawie przyjęcia podziału Zadań Zarządu
 5. UZ 27/2016 - w sprawie organizacji konkursu Wakacje z Wikipedią
 6. UZ 28/2016 - w sprawie skreślenia grupy osób z listy członków
 7. UZ 29/2016 - w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w konferencji Wikimedia CEE 2016
 8. UZ 30/2016 - w sprawie pomostowego pokrycia kosztów podróży i udziału w konferencji Wikimedia CEE 2016
 9. UZ 31/2016 - w sprawie dofinansowania uczestnictwa dodatkowego wolontariusza w pierwszym wyjeździe projektu Etnografia Karpat
 10. UZ 32/2016 - w sprawie dofinansowania udziału w konferencji "Współczesne oblicza krajoznawstwa"
 11. UZ 33/2016 - w sprawie delegacji na konferencję Wikimedia Ukraina w Kijowie w dn. 2-4 września 2016
 12. UZ 34/2016 - w sprawie współudziału w organizacji konferencji "Faras w Wikipedii"
 13. UZ 35/2016 – w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w konferencji rosyjskiej Wikipedii
 14. UZ 36/2016 – w sprawie przeznaczenia środków na ekspedycję motoryzacyjną 2016
 15. UZ 37/2016 – w sprawie środków na zakup gadżetów związanych ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska i projektami Wikimedia
 16. UZ 38/2016 – w sprawie przeznaczenia środków na Wikiekspedycję Opolską 2016
 17. UZ 39/2016 – w sprawie dodatkowego dofinansowania konferencji w Muzeum Narodowym w Warszawie
 18. UZ 40/2016 – w sprawie delegacji na spotkanie robocze w Ostravie
 19. UZ 41/2016 – w sprawie zatrudnienia specjalistki ds. wspierania społeczności
 20. UZ 42/2016 – w sprawie zatrudnienia rzecznika prasowego
 21. UZ 43/2016 – w sprawie zmiany umowy o pracę pracownika biurowego
 22. UZ 44/2016 – w sprawie zatrudnienia koordynatorki GLAM
 23. UZ 45/2016 – w sprawie pokrycia kosztów wyjazdu na "Partnerships Workshop"
 24. UZ 46/2016 – w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w konferencji Wikimedians of Bulgaria
 25. UZ 47/2016 – w sprawie przeznaczenia środków na wsparcie biura Free Knowledge Advocacy Group EU w Brukseli
 26. UZ 48/2016 – w sprawie pomostowego pokrycia kosztów organizacji Wikimedia CEE Meeting 2017
 27. UZ 49/2016 – w sprawie przyznania środków na organizację Zlotu Zimowego Wikimedian 2017
 28. UZ 50/2016 – w sprawie kontynuacji pracy Komisji Wikigrantów i przyjęcia budżetu Wikigrantów na 2017 rok
 29. UZ 51/2016 – w sprawie przeznaczenia środków na pokrycie kosztów przygotowania i rozesłania listów z podziękowaniem do darczyńców
 30. UZ 52/2016 – w sprawie przyznania środków na Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne
 31. UZ 53/2016 – o delegowaniu przedstawicieli Stowarzyszenia na Wikimedia Conference w Berlinie
 32. UZ 1/2017 – w sprawie przyznania środków na prowadzenie biura
 33. UZ 2/2017 – w sprawie przyznania środków na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych
 34. UZ 3/2017 – w sprawie przeznaczenia środków na abonament za domeny internetowe w 2017
 35. UZ 4/2017 – w sprawie przeznaczenia środków na przedłużenie abonamentu na usługę poczty elektronicznej w 2017
 36. UZ 5/2017 – w sprawie pokrycia kosztów Dnia Domeny Publicznej
 37. UZ 6/2017 – w sprawie ustalenia kwoty limitu za zwrot kosztów okularów do pracy przy komputerze
 38. UZ 7/2017 – w sprawie wdrożenia instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 39. UZ 8/2017 – w sprawie przeznaczenia środków na badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia
 40. UZ 9/2017 – w sprawie delegacji Marty Moraczewskiej na konferencję 2017 European GLAMwiki Coordinators meeting
 41. UZ 10/2017 – w sprawie zmiany regulaminu Konkursu Tygodnie Tematyczne
 42. UZ 11/2017 – w sprawie organizacji Konkursu Wikiwyzwanie
 43. UZ 12/2017 – w sprawie zmiany regulaminu Konkursu Tygodnie Tematyczne
 44. UZ 13/2017 – w sprawie zwiększenia budżetu uchwały UZ 2017-9
 45. UZ 14/2017 – w sprawie delegowania członków Zarządu na konferencję Wikimania 2017
 46. UZ 15/2017 – w sprawie powołania programu stypendialnego na Wikimanię 2017
 47. UZ 16/2017 – w sprawie przyznania środków na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2017
 48. UZ 17/2017 – w sprawie przeznaczenia środków na warsztaty i maratony edycyjne oraz wikispotkania
 49. UZ 18/2017 – w sprawie przeznaczenia środków na konkurs „CEE Spring 2017”
 50. UZ 19/2017 – w sprawie pokrycia kosztów Zebrania Komisji Rewizyjnej
 51. UZ 20/2017 – w sprawie delegowania członka społeczności na Wikimedia Hackathon w Wiedniu
 52. UZ 21/2017 – w sprawie delegowania Tomasza Ganicza na 2017 Big Fat Brussels Meeting w Brukseli
 53. UZ 22/2017 – w sprawie uruchomienia newslettera dla darczyńców
 54. UZ 23/2017 – w sprawie przyznania środków na koszty prowadzenia księgowości
 55. UZ 24/2017 – w sprawie przeznaczenia środków na nagrania twórczości Cypriana Kamila Norwida
 56. UZ 25/2017 – w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 57. UZ 26/2017 – w sprawie przedłużenia abonamentu na serwery tools.wikimedia.pl
 58. UZ 27/2017 – w sprawie przeznaczenia środków na konkurs WikiCamp 2017 w Armenii
 59. UZ 28/2017 – w sprawie jednolitego tekstu statutu
 60. UZ 29/2017 – w sprawie zmiany regulaminu Konkursu Tygodnie Tematyczne
 61. UZ 30/2017 – w sprawie pokrycia kosztów ubezpieczenia podróży na WikiWomen Camp
 62. UZ 31/2017 – w sprawie pokrycia kosztów udziału Prezesa Stowarzyszenia w Forum Ekonomicznym w Krynicy 2017
 63. UZ 32/2017 – w sprawie zwiększenia środków na konkurs WikiCamp 2017 w Armenii
 64. UZ 33/2017 – w sprawie skreślenia grupy osób z listy członków
 65. UZ 34/2017 – w sprawie pokrycia kosztów udziału w konferencji WikiCamp na Białorusi
 66. UZ 35/2017 – w sprawie organizacji konkursu Wakacje z Wikipedią (edycja 2017)
 67. UZ 36/2017 – w sprawie delegowania Julii Marii Koszewskiej na konferencję ukraińskich wikipedystów
 68. UZ 37/2017 – w sprawie przeznaczenia środków na zakup ścianki, rollupów i zakładek magnetycznych
 69. UZ 38/2017 – w sprawie delegacji Pawła Marynowskiego na WikiDataCon
 70. UZ 39/2017 – w sprawie przyznania środków na Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne
 71. UZ 40/2017 – w sprawie organizacji Obchodów Urodzin Wikipedii w Warszawie
 72. UZ 41/2017 – w sprawie kosztów organizacji CEE Meeting 2017
 73. UZ 42/2017 – w sprawie pokrycia kosztów podróży i udziału w konferencji Wikimedia RU
 74. UZ 43/2017 – w sprawie przeznaczenia środków na organizację zlotu edytorów Wikiźródeł i WIkisłownika
 75. UZ 44/2017 – w sprawie zmiany umowy o pracę pracownika biurowego
 76. UZ 45/2017 – w sprawie przeznaczenia środków na gadżety Stowarzyszenia
 77. UZ 46/2017 – w sprawie delegowania Natalii Szafran-Kozakowskiej na Volunteer Supporters Network w Berlinie
 78. UZ 47/2017 – w sprawie delegowania Klary Sielickiej-Baryłki na konferencję Open licences, open content, open data: tools for developing digital humanities w Tartu
 79. UZ 48/2017 – w sprawie przyznania środków na organizację Zlotu Zimowego Wikimedian 2018
 80. UZ 49/2017 – w sprawie zatrudnienia specjalistki ds. wspierania społeczności
 81. UZ 50/2017 – w sprawie zmiany umowy o pracę pracownika biurowego
 82. UZ 51/2017 – w sprawie zatrudnienia koordynatorki GLAM
 83. UZ 52/2017 – w sprawie zatrudnienia rzecznika prasowego
 84. UZ 53/2017 – w sprawie zmiany podziału zadań Zarządu
 85. UZ 54/2017 – w sprawie kontynuacji pracy Komisji Wikigrantów i przyjęcia budżetu Wikigrantów na 2018 rok
 86. UZ 55/2017 – w sprawie zaliczenia nierozliczonych kosztów lat poprzednich na konto kosztów nierozliczonych
 87. UZ 1/2018 – w sprawie przyznania środków na prowadzenie biura
 88. UZ 2/2018 – w sprawie przyznania środków na koszty telefonów i dostępu do internetu
 89. UZ 3/2018 – w sprawie przyznania środków na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych
 90. UZ 4/2018 – w sprawie przeznaczenia środków na abonament za domeny internetowe w 2018
 91. UZ 5/2018 – w sprawie przeznaczenia środków na przedłużenie abonamentu na usługę poczty elektronicznej w 2018
 92. UZ 6/2018 – w sprawie przeznaczenia środków na warsztaty i maratony edycyjne oraz wikispotkania
 93. UZ 7/2018 – w sprawie środków na zakup gadżetów związanych ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska i projektami Wikimedia
 94. UZ 8/2018 – w sprawie środków na koszty działalności koordynatora GLAM
 95. UZ 9/2018 – w sprawie środków na koszty działalności specjalisty ds. wspierania społeczności
 96. UZ 10/2018 – w sprawie przeznaczenia środków na wsparcie biura Free Knowledge Advocacy Group EU w Brukseli
 97. UZ 11/2018 – w sprawie zasad rozliczania efektów wyjazdów na zloty, konferencje, szkolenia, warsztaty i inne wyjazdy zewnętrzne
 98. UZ 12/2018 – w sprawie delegowania przedstawicieli Stowarzyszenia na Wikimedia Conference 2018 w Berlinie
 99. UZ 13/2018 – w sprawie przyznania kosztów na udział w Wikimedia Conference 2018
 100. UZ 14/2018 – w sprawie wyjazdu Michała Buczyńskiego na spotkanie wikimedian w Utrechcie 23-25 lutego 2018
 101. UZ 15/2018 – w sprawie przeznaczenia środków na badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2017
 102. UZ 16/2018 – w sprawie rekrutacji na stanowisko specjalistki/specjalisty ds. GLAM
 103. UZ 17/2018 – w sprawie przeznaczenia środków na konkurs „CEE Spring 2018”
 104. UZ 18/2018 – w sprawie przyznania środków na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2018
 105. UZ 19/2018 – w sprawie przyznania środków na koszty prowadzenia księgowości
 106. UZ 20/2018 – w sprawie przeznaczenia środków na nagrania twórczości Cypriana Kamila Norwida
 107. UZ 21/2018 – w sprawie rekrutacji na stanowisko rzecznika prasowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 108. UZ 22/2018 – w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa w Wikimedia Hackathon w Barcelonie
 109. UZ 23/2018 – w sprawie przeznaczenia środków na projekt „Latarnie morskie w Polsce”
 110. UZ 24/2018 – w sprawie zmiany uchwały UZ 2018-21 w części dotyczącej składu komisji konkursowej
 111. UZ 25/2018 – w sprawie przyznania środków na Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne
 112. UZ 26/2018 – w sprawie organizacji Konkursu Wikiwyzwanie
 113. UZ 27/2018 – w sprawie zatrudnienia specjalistki ds. GLAM
 114. UZ 28/2018 – w sprawie podpisania umowy zlecenia z Natalią Szafran-Kozakowską
 115. UZ 29/2018 – w sprawie wsparcia konferencji State of the Map 2018
 116. UZ 30/2018 – w sprawie powołania programu stypendialnego na Wikimanię 2018
 117. UZ 31/2018 – w sprawie delegacji Zarządu na konferencję Wikimania 2018
 118. UZ 32/2018 – w sprawie przedłużenia abonamentu na serwery tools.wikimedia.pl
 119. UZ 33/2018 – w sprawie zatrudnienia rzecznika prasowego
 120. UZ 34/2018 – w sprawie skreślenia grupy osób z listy członków
 121. UZ 35/2018 – w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska