Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2017-15

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2017-14 UZ 2017-16


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 15/2017

z dnia 14 marca 2017 roku


w sprawie powołania programu stypendialnego na Wikimanię 2017


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska powołuje program stypendialny na dofinansowanie kosztów udziału w konferencji "Wikimania 2017", która odbędzie się w dniach 9-13 sierpnia 2017 roku w Montrealu w Kanadzie, oraz przeznacza do 28000 PLN na ten cel. W ramach tych środków przyznanych zostanie do 4 stypendiów, w tym do 3 stypendiów dla uczestników projektów Wikimedia z Polski oraz do 1 stypendium dla uczestnika projektów Wikimedia z innych państw.

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska powołuje dla przeprowadzenia naboru i oceny wniosków o stypendia Komisję Stypendialną, w składzie: Elfhelm, Powerek38, Wiktoryn, Wojciech Pędzich oraz Wittylama. Szczegółowy regulamin programu stypendialnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wnioski o stypendium powinny być składane do dnia 7 kwietnia 2017 roku, do godziny 23:59:59 czasu warszawskiego. Komisja Stypendialna zobowiązana jest zakończyć swoje prace i przedłożyć swoje sprawozdanie Zarządowi najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2017 roku, do godziny 23:59:59 czasu warszawskiego. Ogłoszenie listy stypendystów nastąpi najpóźniej 19 kwietnia 2017 roku.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0