Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2017-16

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2017-15 UZ 2017-17


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 16/2017

z dnia 14 marca 2017 roku


w sprawie przyznania środków na organizację Konferencji Wikimedia Polska 2017


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 45000 PLN na organizację Konferencji Wikimedia Polska, która odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2017 roku w Bydgoszczy. W ramach przyznanej kwoty Zarząd przeznacza do 5000 PLN na sfinansowanie kosztów podróży członkom Stowarzyszenia Wikimedia Polska, których nie stać na samodzielne pokrycie tych kosztów, oraz na zwolnienie z donacji potwierdzającej chęć uczestnictwa. Rozliczenie kosztów podróży musi nastąpić w sposób opisany w załączniku nr 1, przy czym Zarząd nie przewiduje możliwości wypłacania zaliczek na ten cel. Zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczenie tej sumy.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0