Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2018-3

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2018-2 UZ 2018-4


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 3/2018

z dnia 2 stycznia 2018 roku


w sprawie przyznania środków na podróże służbowe w ramach realizacji celów statutowych

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza do 3000 PLN na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem pilnych zadań w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Wikimedia Polska w 2018 roku, które nie zostały przewidziane w odrębnych uchwałach. Jednocześnie Zarząd przekazuje prawo do dysponowania tymi środkami Skarbnikowi Stowarzyszenia, a w przypadku jego czasowej nieobecności Prezesowi Stowarzyszenia.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0