Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2016-40

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2016-39 UZ 2016-41


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 40/2016

z dnia 8 listopada 2016 roku


w sprawie delegacji na spotkanie robocze w Ostravie


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do: 2500 PLN na pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i noclegu dla Tomasza Ganicza, Marty Moraczewskiej i Krzysztofa Machockiego, którzy wezmą udział w czesko-słowacko-polskim spotkaniu roboczym w Ostrawie (Czechy) w dniach 25-27.11.2016. Zarząd czyni Tomasza Ganicza odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 6/0/0