Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2018-27

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2018-26 UZ 2018-28


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 27/2018

z dnia 27 marca 2018 roku


w sprawie zatrudnienia specjalistki ds. GLAM


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zawrzeć z Celiną Strzelecką umowę o pracę na czas określony w wymiarze 1/2 etatu na okres 6 miesięcy od dnia 16 kwietnia 2018 roku do dnia 16 października 2018 roku, powierzając jej stanowisko specjalistki ds. GLAM z zakresem obowiązków wymienionym w załączniku i ustalając wysokość wynagrodzenia na kwotę 1500 zł netto miesięcznie.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0