Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2016-38

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2016-37 UZ 2016-39


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 38/2016

z dnia 27 września 2016 roku


w sprawie przeznaczenia środków na Wikiekspedycję Opolską 2016


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznacza kwotę do 2500 PLN na koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników Wikiekspedycji Opolskiej 2016 według projektu na stronie Wikiekspedycja Opolska 2016. Zarząd czyni Jana Loužka odpowiedzialnym za rozliczenie ww. kwoty.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0