Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2016-43

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2016-42 UZ 2016-44


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 43/2016

z dnia 15 listopada 2016 roku


w sprawie zmiany umowy o pracę pracownika biurowego

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zawrzeć aneks do umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku pracownika biurowego, podpisanej z Anną Matusiak na mocy uchwały UZ 2013-46. Zmiana umowy dotyczy wynagrodzenia, które zostaje podniesione do kwoty 2700 zł netto miesięcznie, a także nadania nowego zakresu obowiązków, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 7/0/0