Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2017-7

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2017-6 UZ 2017-8


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 7/2017

z dnia 7 lutego 2017 roku


w sprawie wdrożenia instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska wdraża zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zgodne z instrukcją zawartą w zał. 1 do niniejszej uchwały. Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska mianuje Annę Matusiak Koordynatorem ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Przyjęte 7/0/0

Ze względów bezpieczeństwa - załącznik 1 do uchwały nie jest upubliczniony