Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2017-6

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Left simple arrow - black.svg UZ 2017-5 Ic reply all 48px.svg UZ 2017-7 Right simple arrow - black.svg


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 6/2017

z dnia 31 stycznia 2017 roku


w sprawie ustalenia kwoty limitu za zwrot kosztów okularów do pracy przy komputerze

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ustala limit zwrotu kosztów okularów korekcyjnych dla pracowników do pracy przy komputerze, zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) na 100 zł za oprawki plus koszt przeciętny pary szkieł korekcyjnych jak zaleconych przez lekarza okulisty. Łączny koszt zwrotu nie może przekroczyć kwoty 300 zł. Warunkiem zwrotu jest przedstawienie przez pracownika recepty na okulary i dowodu zakupu odpowiednich okularów. Rzeczony zwrot przysługuje pracownikowi nie częściej niż raz na 24 miesiące. Jednocześnie zarząd czyni Marka Stelmasika odpowiedzialnym za rozliczanie rzeczonego zwrotu.

Przegłosowano 7/0/0