Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2017-25

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2017-24 UZ 2017-26


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 25/2017

z dnia 16 maja 2017 roku


w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w Hotelu Ikar w Bydgoszczy (ul. Szubińska 32, 85-312 Bydgoszcz) na dzień 3 czerwca 2017 roku (sobota) na godzinę 11:00 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania ustala się na 30 min. później (tj. na godzinę 11:30) tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza następujący porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
 4. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2016 rok.
 5. Przedstawienie przez Zarząd ogólnego sprawozdania z własnej działalności w 2016 roku, w tym:
  1. przedstawienie przez Komisję Wikigrantów sprawozdania z przebiegu Wikigrantów w 2016 roku.
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2016 rok i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 7. Głosowania:
  1. nad przyjęciem uchwały o sporządzaniu sprawozdań finansowych według wzoru jak dla jednostek mikro,
  2. nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2016 rok,
  3. nad przyjęciem uchwały o wykorzystaniu nadwyżki przychodów za 2016 rok,
  4. nad przyjęciem ogólnego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2016 rok,
  5. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2016 rok.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2016 roku.
 9. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2016 roku.
 10. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2016 rok.
 11. Dyskusja na temat kandydatur na wakujące miejsca w organach Stowarzyszenia w przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w tych organach.
 12. Głosowania:
  1. wybór członków na wakujące miejsca w organach Stowarzyszenia.
 13. Dyskusja nad zmianami statutu Stowarzyszenia w tym:
  1. dyskusja nad zmianami statutu Stowarzyszenia zaproponowanymi przez Zarząd (załącznik),
  2. dyskusja nad zmianami statutu Stowarzyszenia zaproponowanymi przez Komisję Rewizyjną (załącznik).
 14. Głosowania nad zmianami statutu i nad upoważnieniem Zarządu do opracowania tekstu jednolitego statutu.
 15. Przedstawienie przez Zarząd planu działań na 2017 rok wraz z dyskusją.
 16. Głosowanie nad planem działań Zarządu na 2017 rok.
 17. Dyskusja nad przekształceniem systemu kierowania Stowarzyszeniem w ten sposób, żeby bieżące sprawy, w tym personalne, nadzorował dyrektor operacyjny.
 18. Wolne wnioski.