Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie Zarządu za 2016

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska za 2016 rok

Informacje ogólne

[edytuj | edytuj kod]
 • Liczba członków Stowarzyszenia Wikipedia Polska na początku 2016 roku wynosiła: 127 zwykłych i 0 wspierających, na koniec 2016 roku 122 członków zwykłych i 0 wspierających.
 • Liczba osób aktywnie działających w różnych ciałach i projektach Stowarzyszenia Wikimedia Polska: 36, z czego 29 była członkami Stowarzyszenia. Spośród tych osób 30 zostało zakwalifikowanych jako wolontariusze w rozumieniu ustawowym. Z jedną z tych osób została podpisana umowa wolontariacka.
 • Stowarzyszenie posiada biuro w Łodzi (o powierzchni 20 m2). W 2016 roku zatrudniało na podstawie umów o pracę 5 osób (4 i 1/3 etatu). Podpisano łącznie 6 umów cywilnoprawnych: koordynatorka GLAM, specjalistka ds. komunikacji, rzecznik prasowy (okres przejściowy w styczniu 2016 roku), pracownik biurowy (styczeń-luty 2016 roku), koordynator konkursu Wakacje z Wikipedią, rezydentka w Muzeum Narodowym w Warszawie. Więcej: rejestr umów.
 • Stowarzyszenie prowadzi serwer narzędziowy w OVH, na którym znajduje się około 40 kont indywidualnych, kilka wiki, kilkanaście list dyskusyjnych, strony startowe Wiki Lubi Zabytki, Wiki Lubi Przyrodę i Wiki Lubi e-podręczniki, blog ogólny Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zrezygnowało z posiadania serwera wirtualnego w firmie az.pl i przeniosło konta e-mailowe w domenie wikimedia.pl (adresy e-mail) do serwisu nazwa.pl, co było podyktowane poszukiwaniem korzystniejszej oferty cenowej.
 • Stowarzyszenie opłacało w 2016 roku 26 domen internetowych (w porównaniu z 18 w 2015 roku). Więcej: nazwy domenowe.
 • W 2016 roku zarząd odbył 50 spotkań, w tym 2 na żywo. Nie odnotowano problemów z uzyskiwaniem kworum przez Zarząd.

Finanse

[edytuj | edytuj kod]

Przychody w 2016

[edytuj | edytuj kod]

Źródłami przychodu w 2016, podobnie jak w poprzednich latach, były głównie środki z 1% OPP:

Źródło Suma Procent Planowane Procent planowanych
OPP[1] 560 344,08 84,8% 350 000 160%
Inne darowizny 12 949,06 2% 18000 72%
Składki 3 002,67 0,45% 3500 86%
Granty z WMF i inne[2] 84 349,94 12,75% 50000 169%
Razem 660 645,75 421 500 157%
Nadwyżka z 2016 240 969,90
Łącznie 901 615,65

Wydatki

[edytuj | edytuj kod]
Na co Ile procent Planowane Procent planowanych
Wzbogacanie treści 131 968,23 zł 26.9% 170 000 77.6%
Dla wolontariuszy 88 959,18 zł 18.1% 350 000 25.4%
Promocja 115 378,30 zł 23.5% 181 000 63.7%
Operacyjne 99 538,56 zł 20.3% 110 000 90.5%
granty WMF 55 266,41 zł 11.3%
Razem 491 110,67 565 000 86.9%

 1. Wpływy z 1%
 2. Odsetki bankowe, różnice kursowe itp.

 • Nadwyżka przychodów nad wydatkami w 2016 roku wyniosła 410 504,98 PLN.

Stan kont na 31 grudnia 2016 roku

[edytuj | edytuj kod]
Konto OPP: 300 927,60 zł
Lokata OPP: 600 000 + zł
Karty OPP: 2725,41 zł
Razem OPP: 903 653,01 zł
Konto ogólne: 130 337,42 zł
Razem łącznie: 1 033 990,43 zł

Działalność

[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z planem działań na 2016 rok przyjętym przez Walne Zebranie Członków w czerwcu 2016 roku działalność Stowarzyszenia miała koncentrować się na następujących obszarach:

 • projekty wzbogacania treści, w tym:
  • współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania treści (GLAM),
 • działania na rzecz wolontariuszy projektów Wikimedia,
 • działania promocyjne i pozyskiwanie wolontariuszy.

Projekty pozyskiwania nowych treści

[edytuj | edytuj kod]
Wikigranty
20 000 PLN, rozliczone do końca kwietnia 2017 roku – 12 769 PLN
W 2016 roku trwała kolejna edycja Wikigrantów. W jej ramach przyjęto i skierowano do realizacji 53 wnioski na łączną kwotę około 14 tysięcy złotych. Według stanu na styczeń 2017 roku zrealizowane było w całości 37 projektów. Łącznie projekty z 2016 roku (według podsumowania z końca stycznia 2017 roku) przyniosły około 1130 artykułów zilustrowanych, nowych, rozbudowanych, poprawionych lub uźródłowionych w polskojęzycznej Wikipedii, około 7000 plików załadowanych na Commons, 700 haseł w Wikisłowniku, 1 nagranie wierszy, 4 reportaże na Wikinews, a także około 100 książeczek/książek zeskanowanych i w większości już opracowanych na Wikiźródłach. Szczegóły: raport Komisji Wikigrantów oraz wykaz projektów i budżet.
Wikiekspedycje
Budżet – 1175,22 PLN na "Opolską" i 2500 PLN na motoryzacyjną
W 2016 odbyły się 2 Wikiekspedycje:
 • Tzw. "Opolska", która była łączna inicjatywą Wikimedia CZ i WMPL. Dotyczyła ona rejonu czeskiego Śląską i naszego Dolnego Śląska (głównie opolszczyzny). Była ona w części po Czechach finansowana przez WM CZ i w części po Polsce przez WMPL. Uczestniczyło w niej 3 wikipedystów z Czech i jeden z Polski (Travelarz). W jej ramach wykonano i załadowano do Commons ponad 1800 zdjęć: Kategoria na Commons.
 • Motoryzacyjna skupiła się na fotografowaniu muzeów pojazów i zakładów przemysłowych produkujących samochody. Uczestniczyło w niej 3 Wikipedystów, którzy łącznie odwiedzili ponad 20 miejsc w całej Polsce. W jej efekcie załadowano ponad 600 zdjęć: Kategoria na Commons.
Konkurs Wakacje z Wikipedią
Mietkowski Lake – the winning picture of the WikiVacation contest
Budżet: 21 000 PLN
Wakacje z Wikipedią było konkursem fotograficznym, organizowanym we współpracy z PTTK, z kilkoma kategoriami nagród: zabytki, natura i sztuka w publicznej przestrzeni. Uczestniczyło w nim 243 osób, które łącznie załadowały ponad 4000 zdjęć. Więcej: w:pl:Wakacje z Wikipedią, [1] i kategoria na Commons.
Owidiusz i Baczyński – projekty nagrywania audio
Actors preparing to record the poems of Krzysztof Kamil Baczyński
Budżet: 6000 PLN na Owidusza, 5700 PLN na Baczyńskiego
Obydwa projekty, były kontynuacją rozpoczętych jeszcze w zeszłym roku projektów nagrywania reżyserowanych i wykonywanych przez zawodowych aktorów odczytań otworów literatury pięknej. Nagrania 45 utworów Baczyńskiego i 3 dłuższych poematów Owidiusza są zebrane w odpowiednich kategoriach na Commons: Baczyński, Owidiusz
CEE Spring 2016
Budżet: 3500 zł
Konkurs CEE Spring to międzynarodowy konkurs na wzbogacanie Wikipedii o nowe hasła związane z Europą Środkową i Wschodnią. W 2016 zorganizowaliśmy konkurs w polskiej Wikipedii oraz braliśmy udział w międzynarodowym gronie organizacyjnym. W ramach prac międzynarodowych utrzymywaliśmy na naszych serwerach bloga konkursu oraz wydelegowaliśmy specjalistkę ds. komunikacji do promocji konkursu. Byliśmy też sponsorem fiskalnym dla innych uczestniczących społeczności (co oznacza, że pośredniczyliśmy pomiędzy nimi, a grantodawcą – Wikimedia Foundation oraz koordynowaliśmy rozliczenia 15 krajów). Ufundowaliśmy też nagrodę dla międzynarodowego tygodnia Kobiet w nauce i edukacji organizowanego w ramach CEE Spring.
Zorganizowaliśmy też polską edycję konkursu. Wzięło w niej udział 40 uczestników i uczestniczek, którzy stworzyli 843 hasła i rozbudowali 69. Więcej statystyk można znaleźć na stronie konkursu.
Konkurs Tygodnie Tematyczne
Projekt kontynuowany w 2016 roku w ramach polskiej Wikipedii. Efektem 41 edycji z 2016 roku jest w szczególności blisko 4200 nowych artykułów i ponad 850 artykułów poprawionych. Stowarzyszenie w 2016 roku przyznawało nagrody za największą liczbę artykułów określonej wielkości oraz za artykuły eksponowane w "CzyWiesz". Budżet za 2015 rok i 2016 rok wynosił 6000 PLN, do końca 2016 roku rozliczono z niego około 4600 PLN. Aktualnie Zarząd zdecydował o częściowej zmianie regulaminu konkursu, wprowadzając m.in. obok nagrody głównej nagrodę losową (więcej: Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne).

Projekty współpracy GLAM

[edytuj | edytuj kod]
Budżet 51 900 PLN

Na polu współpracy GLAM, kontynuowano udane projekty współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie, Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie i innymi instytucjami. Koordynatorka GLAM wspierała proces przygotowywania, składania i raportowania wniosku przyznanego przez Fundację Wikimedia na projekt nowego narzędzia do ładowania plików do Wikimedia Commons – Pattypana. Po raz pierwszy Stowarzyszenie Wikimedia Polska uzyskało grant typu Project and Event Grant na projekt GLAM – Etnografia Karpat, zaplanowany od połowy 2016 do końca 2017 roku. Do Wikimedia Commons załadowano około 6000 nowych plików z instytucji partnerskich oraz ponad 23000 plików poprzez nowy program Pattypan.

 • Około 6000 z 16600 plików pochodzących z instytucji GLAM załadowano w 2016 roku;
 • W projektach Wikimedia wykorzystywanych jest około 11097 z tych obiektów,
 • Całkowita liczba wyświetleń obiektów z projektów GLAM w miesiącu wynosi 15,663,000.
Statystyka plików GLAM
Instytucja Plików w Wikimedia Commons Wykorzystanie w projektach Miesięczna liczba wyświetleń
UAM Archiwum Burszty 7830 308 355 307
Archiwum Główne Akt Dawnych 1612 234 1 445 386
Europejskie Centrum Solidarności 80 109 395 547
Muzeum Narodowe w Warszawie 738 4367 3 517 975
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie 1340 250 216 113
Małopolski Instytut Kultury 1600 31 102 557
Muzeum Sztuki w Łodzi 35 29 26 101
Muzeum Motoryzacji, Nieborów 127 16 45 672
Narodowe Muzeum Morskie 100 20 3455
Kolekcja Jarosława Pijarowskiego 300 458 924 355
Senat Rzeczypospolitej Polskiej 1632 4645 6 793 218
Archiwum Państwowe w Poznaniu 671 345 1 405 916
Archiwum Państwowe w Łodzi 137 82 107 770
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem 40 10 5451
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 312 196 318 609
Razem 16 545 11 097 15 663 432

Wikipedysta Rezydent w Muzeum Narodowym w Warszawie

[edytuj | edytuj kod]

Strona projektu | Wikiprojekt Faras | MNW w Wikimedia Commons

Publikacja projektowa

Program rezydencyjny, zainicjowany pod koniec roku 2015, trwał w roku 2016 i był realizowany w dwóch etapach: najpierw zrealizowano 3-miesięczny "pilotaż", w czasie którego rezydentka pracowała z grupą wolontariuszy nad artykułami związanymi z pastelami w kolekcji Muzeum Narodowego. Następnie Muzeum zdecydowało się zatrudnić wikipedystkę jako rezydentkę w celu realizacji 6-miesięcznego projektu Faras w Wikipedii (rezydentka otrzymuje wynagrodzenie za koordynację licznych działań z Muzeum, takich jak szkolenia pracowników muzeum, szkolenie wolontariuszy, zdalna pomoc uczestnikom projektu i nadzór nad rozwojem projektu, rozwojem artykułów, ich jakością i procesem ładowania plików do Wikimedia Commons). Celem projektu było utworzenie i rozwinięcie licznej grupy artykułów w Wikipedii na temat odkryć w Faras, Katedry w Faras, oraz unikalnej kolekcji Galerii Faras im. prof. Kazimierza Michałowskiego.

Uczestnicy napisali ponad 60 artykułów w kilku językach, m.in. po polsku, angielsku, rosyjsku, białorusku (zob. lista artykułów). Artykuły zostały zilustrowane fotografiami udostępnionymi w Wikimedia Commons przez MNW. W gmachu muzeum odbyło się również spotkanie edycyjne w ramach konkursu Europeana Art History Challenge. W czasie konkursu napisano 32 artykuły i powstało około 200 nowych pozycji w Wikidanych. Współpraca z MNW w 2016 roku przyniosła w sumie:

 • Około 100 nowych artykułów w Wikipedii;
 • Ponad 600 plików w Wikimedia Commons, bardzo intensywnie wykorzystywanych i wyświetlanych w projektach Wikimedia – 4367 wykorzystań oraz około 3.5 miliona wyświetleń w miesiącu;
 • Otwarta publikacja poświęcona dorym praktykom otwartego udostępniania zbiorów;
 • Kontynuacja partnerstwa i planowana dalsza współpraca z instytucją, w tym dalsze ładowanie plików z kolekcji.

Konferencja Muzeum Cyfrowe 2016

[edytuj | edytuj kod]

Sprawozdanie z konferencji | Zdjęcia i prezentacje

Konferencja "Muzeum cyfrowe", październik 2016

19 października w Muzeum Narodowym w Warszawie odbyła się konferencja "Muzeum Cyfrowe zorganizowana wspólnie przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska i Muzeum Narodowe. Na konferencję przybyło około 130 przedstawicieli polskich instytucji GLAM i pokrewnych organizacji.

Konferencja odbyła się w rocznicę rozpoczęcia współpracy z wikipedystą rezydentem oraz drugą rocznicę otwarcia nowej Galerii Faras w Muzeum Narodowym w Warszawie. Program rezydencyjny oraz współpraca MNW ze środowiskiem polskich wikipedystów były punktem wyjścia do dalszych prezentacji, które dotyczyły między innymi dobrych praktyk w digitalizacji dziedzictwa kulturowego, projektów współpracy GLAM w Polsce i za granicą, oraz roli odwiedzających (w tym cyfrowych odwiedzających) w tworzeniu i popularyzacji wiedzy i kultury.

Etnografia Karpat

[edytuj | edytuj kod]

Strona projektu | Kategoria w Wikimedia Commons

Żywiecki strój mieszczański, XIX w., Muzeum Miejskie w Żywcu

Prace nad projektem Etnografia Karpat rozpoczęły się wiosną 2016 roku, a sam projekt trwa do jesieni 2017 roku. Jego celem jest uzupełnienie licznych luk w Wikipedii w zakresie haseł z dziedziny etnografii i folkloru Europy (w języku angielskim, polskim i innych). Większość regionalnych muzeów nie ma możliwości otwartego udostępniania własnych zasobów czy kolekcji online czy w projektach Wikimedia – z powodu braku funduszy lub kompetencji. Dzięki udziałowi ekspertów z PME, zespół Etnografii Karpat jest w stanie zidentyfikować szczególnie wartościowe poznawczo obiekty i udokumentować je na zdjęciach i filmach. Zebrana bibliografia pozwala redagować artykuły z zakresu etnografii Karpat, regionu jak dotąd słabo reprezentowanego w Wikipedii.

 • Odbyły się 2 z 5 ekspedycji zespołu zgodnie z harmonogramem;
 • Napisano lub znacznie rozbudowano około 50 artykułów z (listy artykułów w 6 językach;
 • Do Wikimedia Commons załadowano około 460 plików – kategoria w Wikimedia Commons;
 • Przeprowadzono 2 spotkania w instytucjach – Muzeum Tatrzańskie i Muzeum w Żywcu;
 • Do projektu włączyli się wikimedianie z Czech i Słowacji;
 • Przygotowano raport za 2016 rok, który został zaaprobowany przez Wikimedia Foundation.

Narodowe Muzeum Morskie

[edytuj | edytuj kod]

Strona projektu | Wikiprojekt | Pliki w Wikimedia Commons

Rozpoczęta została współpraca z Narodowym Muzeum Morskim – do końca 2016 roku udostępniono w Wikimedia Commons ponad 100 plików i zaplanowano dalszy upload kolekcji muzeum. Wikipedysta rezydent rozpoczął pisanie artykułów na temat oddziałów muzeum oraz historii morskiej w języku polskim i angielskim. Zaplanowano działania z uczniami lokalnych szkół na rok 2017.

Prywatne kolekcje

[edytuj | edytuj kod]
 • Kolekcjoner sztuki i fotograf Jarosław Pijarowski przekazał 300 obiektów ze swojej kolekcji na licencji CC-BY-SA – obiekty, wykorzystane ponownie w projektach Wikimedia 456 razy.
 • Prywatne Muzeum Motoryzacji w Nieborowie udostępniło wikipedystom wnętrza i eksponaty do fotografowania – pojazdy zgromadzone w tym muzeum udokumentowano na 130 fotografiach.

Współprace kontynuowane

[edytuj | edytuj kod]

Stowarzyszenie jako partner w projektach

[edytuj | edytuj kod]

Pod koniec roku 2016 3 instytucje kultury złożyły wnioski grantowe do MKiDN na rok 2017, w których Stowarzyszenie Wikimedia Polska występuje w roli organizacji partnerskiej – Ośrodek KARTA, Muzeum Miasta Łodzi i Muzeum POLIN. Pierwszy z tych wniosków otrzymał w 2017 roku finansowanie MKiDN (projekt 'Archiwa społeczne w Wikipedii', program "Rozwój przemysłów kreatywnych"). W maju 2017 roku również wniosek Muzeum Miasta Łodzi zawierający elementy związane z udostępnianiem zbiorów w Wikimedia Commons otrzymał finansowanie MKiDN.

Program Pattypan

[edytuj | edytuj kod]

Strona programu | Strona grantu | Pliki załadowane z wykorzystaniem Pattypana

 • Koordynatorka GLAM współpracowała z Yarlem przy składaniu wniosku grantowego, raportowaniu postępów prac, i informowaniu społeczności o nowym narzędziu do ładowania plików Pattypan, które powstało dzięki przyznaniu Yarlowi grantu Project and Event Grant. Wspólnie przygotowaliśmy instrukcję, ulotki i inne materiały dla użytkowników oraz złożyliśmy końcowy raport z grantu.
 • Do końca grudnia 2016, z użyciem Pattypana załadowano ponad 23 000 plików, większość z nich z instytucji GLAM z różnych krajów.

Wkład partnerów GLAM we wspólne działania

[edytuj | edytuj kod]

Odnotować można również wkład partnerów Stowarzyszenia Wikimedia Polska we wspólnie realizowane przedsięwzięcia i projekty. W 2016 roku partnerzy współfinansowali niektóre projekty oraz udostępniali przestrzenie w swojej instytucji na wspólne wydarzenia.

Instytucja Przedsięwzięcie Wkład partnera
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 15 Urodziny Wikipedii Nieodpłatne udostępnienie sali konferencyjnej
Muzeum Narodowe w Warszawie Druk 500 egz. publikacji Otwarte projekty cyfrowe 4000
Muzeum Narodowe w Warszawie Konferencja Muzeum Cyfrowe 4000
Muzeum Narodowe w Warszawie Konferencja Muzeum Cyfrowe Nieodpłatne udostępnienie sali konferencyjnej, obsługa techniczna
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie Etnografia Karpat Wkład muzeum w projekt

Działania na rzecz wolontariuszy

[edytuj | edytuj kod]
Głosowanie w czasie Walnego Zgromadzenia Członków
Konferencja Wikimedia Polska
Budżet 45 000 PLN
Doroczna konferencja Wikimedia Polska odbyła się 3-5 czerwca 2016 roku w Lublinie. Uczestniczyły w niej 72 osoby, z który 6 było z zagranicy. W ramach konferencji wygłoszono 18 wykładów, odbyło się także Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Więcej informacji: Konferencja Wikimedia Polska 2016.
Zlot Zimowy 2016 i Obchody 15-lecia Wikipedii
Budżet: 14 774,45 PLN
Roboczy zlot zimowy odbył się 15-17 stycznia 2017 roku w Hotelu nad Mrogą pod Brzezinami. Uczestniczyło w nim 39 osób. Na program złożyło się: 8 warsztatów i 3 wykłady, jak również wiele dyskusji i warsztatów. Zlot był poprzedzony obchodami 15 lat Wikipedii, które odbyły się w Zachęcie w Warszawie, miały charakter otwarty i uczestniczyło w nich około 45 osób. Więcej na ten temat: Zlot Zimowy 2016, 15 lat Wikipedii.
Stypendia na Wikimanię – planowane
Budżet: 20 188,95 PLN
Stowarzyszenie ufundowało 4 stypendia dla polskich i 2 dla zagranicznych wikimedian na Wikimanię 2016, która odbyła się w czerwcu w Esino Lario we Włoszech. Ponadto zostało wysłanych 2 delegatów Stowarzyszenia. Więcej informacji na Wikimania 2016, sprawozdanie uczestników.
Lokalne spotkania wikipedystów
Stowarzyszenie ufundowało wsparcie finansowe dla 4 spotkań lokalnych: lokalne obchody 15 urodzin Wikipedii we Wrześni i Poznaniu oraz 2 "Wikigrile" (jeden w Poznaniu i jeden w Warszawie).
CEE Meeting 2016
Budżet 10 000 PLN
6 reprezentantów Stowarzyszenia wzięło udział w Wikimedia CEE Meeting, które miało miejsce we wrześniu 2016 roku w Armenii. 2 reprezentantów pojechało w ramach stypendium Wikimedia Foundation, 4 na koszt Stowarzyszenia. 5 reprezentantów wygłosiło wykład lub współorganizowało warsztaty. 1 reprezentant (Polimerek) był także członkiem komitetu programowego konferencji. Więcej: sprawozdania
Wyjazdy na inne międzynarodowe spotkania organizowane przez społeczność Wikimedian
 • Dwie osoby (Ency i Krokus) uczestniczyły w konferencji Wikimedia RU, która odbyła się 1-2 października 2016 roku. Oboje wygłosili wykłady dotyczące polskich projektów Wikimedia. Więcej: sprawozdanie (Budżet: 7000 PLN).
 • Lantuszka i Julo wzięli udział w Konferencji Wikimedia Ukraina, która miała miejsce 2-4 września 2016 roku w Kijowie (Budżet: 2940 PLN).
 • Polimerek, Marta Moraczewska i Halibutt wzięli udział w roboczym spotkaniu trójstronnym WM CZ – WM SK – WM PL, które odbyło się 25-27 listopada 2016 roku w Ostrawie. Więcej: przebieg spotkania (Budżet: 2250 PLN).
 • Marta Moraczewska uczestniczyła w "Partnerships Workshop", które miało miejsce 28-29 listopada 2016 roku w Berlinie. Było to spotkanie koordynatorów GLAM europejskich organizacji afiliowanych Wikimedia (Budżet: 1200 PLN).
 • Marek Stelmasik uczestniczył w spotkaniu bułgarskiej grupy wikipedystów, która miała miejsce 17-18 grudnia 2016 roku w Sofii w Bułgarii (Budżet: 1500 PLN).

Działania promocyjne/pozyskiwanie wolontariuszy

[edytuj | edytuj kod]
Wikiwarsztaty – koszty rozłożone w różnych projektach
W 2016 Stowarzyszenie wsparło i współorganizowało 15 warsztatów, w których uczestniczyło łącznie około 300 osób. Były to zarówno warsztaty skierowane do ogółu, jak i kilka warsztatów skierowanych do ściśle określonych grup. Retencja użytkowników biorących udział w warsztatach w okresie 3 miesięcy dla grupy kontrolnej liczącej 234 osoby wyniosła 47 procent, co oznacza że 112 spośród przeszkolonych osób pozostało aktywnymi wikipedystami. Jednak retencja gwałtownie spada w kolejnych miesiącach do 1-2 procent (badanie po 6 i 12 miesiącach od dnia zakończenia szkolenia). Niestety nadal brak jest wypracowanych metod zaradzenia temu, nie mamy również możliwości sprawdzenia, czy przeszkoleni użytkownicy nie wracają do edytowania pod nową nazwą użytkownika. Lista warsztatów: Wikiwarsztaty.
Wystawa POTY/WLZ – łączny budżet 10 000 PLN
Od 2011 r. po kraju jeździ wystawa najlepszych zdjęć z Wikimedia Commons, które zostały wybrane w konkursie "Picture of the Year". Podobny charakter ma wystawa "Wiki Lubi Zabytki", na którą się składa 36 zdjęć na planszach w formacie A1, które pochodzą z konkursu WLZ. W 2016 obie wystawy były prezentowane tylko w dwóch miejscach w Kolnie i Łomży, ze względu na brak zainteresowania ich organizowaniem podmiotów zewnętrznych. Więcej o wystawie POTY: Wystawa fotografii POTY i WLZ: Wystawa fotografii Wiki Lubi Zabytki.
Projekty akademickie
W 2016 Stowarzyszenie przejęło na siebie organizację projektu akademickiego na Wydziale Biologii UW. W ramach projektu studenci odbyli intensywne zajęcia wprowadzające do edycji haseł biologicznych w Wikipedii, a następnie napisali lub znacząco rozbudowali 71 artykułów na temat rozmaitych taksonów biologicznych. Projekt jest kontynuowany w roku 2017, służy także za wzór dla kolejnych tego typu projektów planowanych w kolejnych latach. Dwoje spośród uczestników pozostało aktywnymi wikipedystami po zakończeniu projektu i wystawieniu ocen. Stowarzyszenie wspierało lub współorganizowało także kilka innych tego typu projektów. Więcej informacji na stronie Wikipedia:Projekty szkolne i akademickie.
Biuro Prasowe i Rzecznik prasowy – 56 800 PLN (razem z płacami)
Specjalistka ds. komunikacji i rzecznik prasowy są odpowiedzialni za promocję projektów Wikimedia i działania wizerunkowe w mediach tradycyjnych oraz społecznościowych (Twitter, Facebook, Instagram). Ponadto specjalistka ds. komunikacji prowadzi cotygodniowy newsletter dla subskrybentów listy dyskusyjnej Stowarzyszenia pod nazwą "Z życia Stowarzyszenia" a rzecznik nadzoruje zbiór wycinków prasowych na temat Wikimediów na stronie Wikipedia w mediach. Odpowiadają też za prowadzenie bloga Stowarzyszenia: [2]. Oprócz rutynowej działalności, w 2016 informowali międzynarodową społeczność o naszych działaniach (m.in. za pomocą bloga Wikimedia Foundation, w tym ich przeglądu Community Digest), zajmowali się trzema większymi kryzysami medialnymi oraz promowali ważne wydarzenia (m.in. 15 urodziny Wikipedii, okrągła liczba haseł śląskiej i kaszubskiej Wikipedii, projekty GLAM, konkurs Wikiwakacje), przygotowali materiał do kampanii OPP oraz materiały promocyjne (m.in. plakaty, wizytówki, broszury, logotypy wydarzeń itd). Więcej na ten temat: Biuro prasowe/Sprawozdania rzecznika i Biuro prasowe/Sprawozdania kierownika.
Gadżety i broszury
Budżet: 6000 PLN
W 2016 Stowarzyszenie kontynuowało produkcję i uzupełnianie potrzebnych materiałów promocyjnych, które były wykorzystywane w wielu działaniach Stowarzyszenia w tym:
 • 1000 zakładek magnetycznych z logo Wikimedia i zdjęciami z domeny publicznej pozyskanymi dzięki współpracy z Narodowym Muzeum w Warszawie;
 • 500 broszur o projekcie Faras (częściowo finansowanych przez Muzeum Narodowe w Warszawie);
 • 2000 pocztówek ze zdjęciami, które otrzymały nagrody w ramach konkursu Wiki Lubi Przyrodę (za pieniądze z grantu WMF, w ramach współpracy z Wikimedia Ukraine);
 • 2000 nalepek z logo projektów Wikimedia;
 • około 200 przypinek z logo projektów Wikimedia i okolicznościowymi (produkowane w biurze w miarę potrzeb).
 • W niewielkich nakładach, w miarę potrzeb, ulotki informujące o projektach GLAM (około 200 egzemplarzy)
Dzień Domeny Publicznej 2016
Budżet: 2500 PLN
Współorganizowaliśmy Dzień Domeny Publicznej, który odbył się w klubie Solec 44 w Warszawie, w styczniu 2016. W jego trakcie odbył się warsztat edytowania projektów Wikimedia i prezentacja o Wikiźródłach. W spotkaniu uczestniczyło około 100 osób.

Inne działania

[edytuj | edytuj kod]
Koalicja Otwartej Edukacji
Stowarzyszenie pozostaje jednym z najbardziej aktywnych uczestników Koalicji Otwartej Edukacji, która zrzeszała na koniec 2016 r. 42 instytucje edukacyjnych i organizacji pozarządowych. KOED w 2016 r. kontynuował swoją działalność szkoleniową w całym kraju, których jednym z elementów jest też informowanie o zasadach działania projektów Wikimedia. Ponadto KOED stale monitoruje i opiniuje zmiany legislacyjne w zakresie regulacji dotyczących prawa autorskiego i około-internetowych. Więcej o KOED: [3].
The Free Knowledge Advocacy Group EU
Stowarzyszenie przystąpiło 15 kwietnia 2014 do "Free Knowledge Advocacy Group EU" [4], prowadzonej przez kilkanaście lokalnych organizacji Wikimedia z krajów Unii Europejskiej. Grupa zajmuje się monitorowaniem i wpływaniem na zmiany legislacyjne zachodzące na poziomie parlamentu i komisji UE. Grupa podejmowała aktywne działania w zakresie dyrektyw dotyczących zmian prawa autorskiego, w takich kwestiach jak: zabezpieczenie domeny publicznej, nowe zapisy o opłatach za korzystanie z informacji prasowych, prawo do swobodnego korzystania i powtórnego użycia publicznych baz danych i parę innych zagadnień – w formie pisania i wysyłania opinii w ramach konsultacji społecznych, zarówno na poziomie UE jak i w Polsce, jak i bezpośrednim kontaktowaniem się z członkami parlamentu EU, zasiadającymi w odpowiednich komisjach i podkomisjach, w tym również z 3 parlamentarzystami z Polski.

Podsumowanie

[edytuj | edytuj kod]

W zakresie finansów – Plan przychodów został zrealizowany z dużym naddatkiem (157%) w stosunku do planów, głównie dzięki dużo większym niż planowane przychodów z OPP oraz dzięki większej liczbie pozyskanych grantów z Wikimedia Foundation, które stopniowo stają się znaczącą częścią przychodów Stowarzyszenia. W zakresie wydatków plan został zrealizowany w 86,9%. Największe oszczędności zostały poczynione w zakresie wsparcia wolontariuszy (tylko 25% zakładanych kosztów), dzięki bardziej oszczędnie organizowanych zlotów i konferencji, ale też niestety w wyniku zauważalnego zmniejszenia aktywności - szczególnie w zakresie organizowania lokalnych spotkań i wyjazdów na zewnętrzne konferencje. Mniej też niż planowano wydano na promocję, mimo, że w zasadzie wszystkie planowane działania były realizowane zgodnie z założeniami. W efekcie znacznej nadwyżki planowanych przychodów i mniejszych niż planowane kosztów, rok 2016 zakończył się znaczącym, dodatnim wynikiem finansowym.

W zakresie projektów dodawania treści zostały zrealizowane w 100% wszystkie plany. Zauważalny jest spadek w zakresie aktywności organizowania wikiekspedycji, natomiast szczególnie zwraca na siebie uwagę zakres i liczba projektów GLAM, których liczba i otrzymane rezultaty stanowiły w 2006 mniej więcej 75% wszystkich działań w zakresie dodawania treści do projektów Wikimedia.

Działania na rzecz wolontariuszy zostały zrealizowane w mniej więcej 95% w stosunku do planów. Odbyły się wszystkie planowane konferencje i zloty, choć szczególnie w Konferencji letniej zaznacza się minimalny, ale jednak zauważalny spadek liczby uczestników i zawężanie się tej imprezy do wewnętrznego spotkania Wikimedian. Była też mniejsza niż planowana liczba spotkań lokalnych wikipedystów, natomiast było więcej niż zakładano wyjazdów na konferencje i spotkania międzynarodowe, co być może jest też efektem tego, że większa niż wcześniej liczba polskich wikimedian angażuje się w działania w skali międzynarodowej.

W zakresie działań promocyjno/wizerunkowych – jest to najtrudniejszy do oceny ilościowej zakres działań Stowarzyszenia. Ogólnie wszystkie planowane działania biura prasowego i rzecznika prasowego były prowadzone na bieżąco w miarę potrzeb. Na szczególną uwagę zwraca poradzenie sobie z dwoma kryzysami wizerunkowymi. Odrobinę szwankowała komunikacja z wolontariuszami realizującymi ciekawe projekty. Nie zostały zrealizowane w 2016 żadne wyjazdy na zewnętrzne konferencje (poza-wikimedyjne), mimo przewidzianych na ten cel środków. Prowadzono więcej warsztatów niż w poprzednim roku i w trzech przypadkach nabrały one charakteru cyklicznego – udało się podnieść ich efektywność w sensie krótkotrwałej retencji użytkowników, jednak wciąż ich efektywność w sensie retencji użytkowników w dłuższej perspektywie czasu jest bardzo niska.

Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]