Biuletyn Informacji Publicznej

Konferencja Wikimedia RU 2016

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Budynek główny ITMO – konferencja odbywała się w lokalizacji pokazanej poniżej
Budynek, w którym miała miejsce konferencja (wejście za tabliczką z napisem adresowym „Birżewaja linia, 4”), na drugim planie Krokus i Ency oraz inni uczestnicy

Relacja z konferencji Wikimedia RU Petersburg 2016, 1-2 października 2016 r.

Udział: Krokus, Ency.

Miejsce konferencji – uniwersytet ITMO (Petersburg). Z miejscem konferencji były perturbacje, gdyż pierwotnie konferencja miała być przeprowadzona w pomieszczeniach Rosyjskiej Biblioteki Narodowej, co ogłoszono 9 września 2016 r. Ostatecznie 26 września zostało ustalone miejsce ad hoc w ITMO. Przyczyną były koszty - RBN zażądała opłacenia wynajmu (na kwotę 650 tys. rubli, tj. ok. 45 tys. zł - wartość do uściślenia/potwierdzenia, gdyż podaję ją z pamięci na podstawie rozmowy z DrBugiem). W tej sytuacji dzięki kontaktom organizatorów i miejscowych uczestników Wikimedia uniwersytet ITMO zaoferował bezkosztową lokalizację konferencji w ich pomieszczeniach.

Dla uczestników z Polski pojawił się w tym roku zupełnie inny problem/sytuacja. Było to związane z tym, że ruch osobowy pomiędzy UE i Federacją Rosyjską jest wizowy. Jednocześnie istnieje porozumienie o ułatwieniach wizowych, a w szczególności dla wyjazdów w celach wymiany kulturalnej przewidziane było niepobieranie opłat wizowych, ponadto przez konsulaty były honorowane zaproszenia wystawione przez organizacje społeczne. I tak było w latach 2008-2015. W tym roku okazało się, na podstawie informacji ustnej z konsulatu FR w Gdańsku, że był przeprowadzony wspólnie z UE (podobno rutynowy coroczny) przegląd porozumienia i FR przestała honorować zaproszenia wystawione bezpośrednio przez jakąkolwiek własną organizację społeczną. W ramach wymiany kulturalnej honorowane są zaproszenia bezpośrednio tylko od instytucji państwowych. Organizacje społeczne mogą nadal zapraszać, ale za pośrednictwem Federalnej Służby Migracyjnej, co raz trwa co najmniej miesiąc, ponadto oczywiście nie gwarantuje, że FSM zaproszenie potwierdzi. Dlatego w tym roku nasz wyjazd odbył się na wizie turystycznej, po upewnieniu się w konsulacie (niestety tylko ustnym), że nie ma przeszkód do wystąpień na konferencji.

Inną okolicznością było to, że w tym roku WM Ru po raz pierwszy opłaciła nam (ale nie tylko nam) zakwaterowanie - w hotelu Saint Petersburg.

Otwarcie konferencji

[edytuj | edytuj kod]

Po spacerze okólną drogą, po Bulwarze Zamkowym, z widokiem z początku na Ermitaż i sobór Issakijewski, potem na hotel Sankt Petersburg z ogromnymi logo Samsung i KIA Motor zamontowanymi na jego dachu, przez Strzałkę wyspy Wasiliewskiej, obok petersburskich kolumn rostralnych, przy pięknej słonecznej, choć wietrznej pogodzie, dotarliśmy - Ency, Krokus i Anna Vozna z Ukrainy - na miejsce konferencji.


Konferencję otworzył i wystąpił Władimir „DrBug: Miedejko, dyrektor WM Ru, petersburżanin. Ponieważ konferencja była jubileuszowa, dziesiąta, to przedstawił krótki rys historyczny ruwiki. Opowiedział o tym, że w 2002 r. uczestnik z Petersburga usunął ze strony głównej żarty („Rosja to kraj uszatych słoniów”), i że w 2004 r. rozpoczęto samodzielnie nadawać flagi adminów (też uczestnikom z Petersburga). Potem wspomniał o spotkaniach, pierwszym zorganizowanym przez Pawła Kaganiera (petersburżanin), oraz o dwóch poprzednich regularnych konferencjach w 2007 i 2009, które odbyły się w Petersburgu. Następnie omówił konferencje jako spotkanie nie tylko dotyczące ruwiki, ale też wiki w innych językach narodów Federacji, o celu konferencji – wymiana informacji, podnoszenie świadomości co się dzieje w przedsięwzięciach Wikimedia, oraz oczywiście budowanie więzi społecznych. Przestawił tez sygnalnie program tegorocznej edycji – podział na część dotyczącą zewnętrznego wobec ruwiki świata, następnie problematyka Wikidanych, i kolejno rozwój innych rozdziałów językowych, oraz warsztaty dla nowicjuszy.

1 października 2016 roku – dzień pierwszy

[edytuj | edytuj kod]

Wykłady i punkty plenarne cz. I

[edytuj | edytuj kod]

Otwarte dane

[edytuj | edytuj kod]
Irina Radczienko

Irina Radczienko, główny koordynator rosyjskiego oddziału Open Knowledge Foundation, pracownik ITMO
Tezy i zawartość wykładu:

 • powiązania z GLAM, OpenGLAM
 • W. to kluczowe przedsięwzięcie, które dało bodziec dla otwartych danych
 • 5 zasad Open GLAM
 • rodzaje licencji CC
 • charakterystyka 5-gwiazkowego modelu otwartości Tima Bernersa-Lee
 • W. to baza danych ze wszystkich dziedzin wiedzy i „sama” się naprasza, aby przekształcić ją w maszynowy zasób, są rozpoczęte prace eksploracji wikidanych
 • pojęcie „społeczna nauka” (citizen science), omówienie zasad i ich sformalizowanie wykonała półtora roku temu Irina

Pytania dotyczyły rozpowszechnienia idei otwartych danych w Rosji (na razie tylko dwie stolice, jest za mało zasobów), wykładów (są przeprowadzane, też w innych krajach), współpracy z bibliotekami.

Ryzyko dla W. wynikające z prawodawstwa regulowania Internetu

[edytuj | edytuj kod]
Artiom Kozliuk

Artiom Kozliuk, RosKomSwoboda
Tezy i zawartość wykładu:

 • omówienie 7 ustaw regulujących I. w Rosji
 • przypomnienie roku 2012, gdy władze argumentowały, że ustawy regulacyjne w żadnym wypadku nie przeciw W., ale W. była pierwsza, która znalazła się na czarnej liście, a w sierpniu 2015 r. przez kilka godzin była zablokowana

Pytanie z sali (Ency) – czy wobec takiej sytuacji jak w Rosji rosnącego zagrożenia społeczność W. powinna angażować się politycznie, organizować akcje protestu (w plwiki jest to niezmiennie stanowczo odrzucane). Prelegent stwierdził, że tak, powinna.

10 lat z Wikipedią

[edytuj | edytuj kod]
DrBug

Władimir „DrBug” Miedejko, WM Ru, uczestnik ruwiki
Tezy i zawartość wykładu:

 • omówienie działalności WM Ru
 • charakterystyka dotychczasowych konferencji - na pierwszych dużo mówiono o konfliktach, blokadach, AK, teraz bardziej o świecie zewnętrznym, sprawach technicznych
 • omówienie przedsięwzięć WM Ru:
  • seminaria dotyczące rozdziałów w innych językach Rosji (w 2016 r. ugro-fiński, uralski)
  • wikiekspedycje i problemy, np. są z nich przywożone fotografie o obiektach, które już mają na Commons zdjęcia lepszej jakości, lepiej opisane
 • sprawy prawne – ustawodawcze, przypomnienie w prowadzenia do prawa za czasów prezydentury D. Miedwiediewa licencji CC i swobody panoramy (trochę przypadkiem – nikomu to nie przeszkadzało)
 • obecnie jest prowadzone monitorowanie witryn www urzędów, czy są na wolnych licencjach i gdy nie, to informowanie premiera, co zazwyczaj szybko doprowadza do zastosowania wolnej licencji zanim informacja do premiera dotrze
 • inne przedsięwzięcia, m.in. GLAM
 • przypomnienie, że WLM wywodzi z konkursu WLPetersburg

Pytanie z sali – czy są organizowane jakieś przedsięwzięcia uczące jak edytować W. Tak, są, ale zainteresowanie jest słabe.

Zdjęcie grupowe

[edytuj | edytuj kod]

Przed wykładem dra Zusurskiego zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia grupowe uczestników konferencji.

Zdjęcie rodzinne
Zdjęcie rodzinne

Informacyjne nadprzewodnictwo: domena publiczna i otwarty dostęp

[edytuj | edytuj kod]
Iwan Zasurski - pierwszy z lewej

Okrągły stół – prowadzący dr Iwan Zasurski, docent MGU im. Łomonosowa, kierownik katedry naukoznawstwa i teorii komunikacji
Temat był zaanonsowany jako okrągły stół, ale faktycznie był to wykład, na którym Iwan Zasurski, stały gość i prelegent konferencji WM Ru, rozdawał też swoją rozprawę habilitacyjną, i po której odbyła się dyskusja.
Dr Zasurski po wspomnieniu zawiązania w 2010 r. z kilkoma osobami (w tym Wł. Miediejką i St. Kozłowskim) Asocjacji Wydawców Internetowych przeszedł do tematu wykładu. Stwierdził, że kontekście komunikowania się znajdujemy się w ciemnym wieku, gdyż komunikowanie się ludzi zachodzi w czasie rzeczywistym, a większość organizacji nie jest w stanie pracować w takim trybie. Obecnie możemy zadać pytanie w trybie rzeczywistym, ale zazwyczaj nie możemy otrzymać z trybie rzeczywistym odpowiedzi, gdyż większość informacji nie jest uwolniona, czyli nie ma jej w otwartym dostępie (w domenie publicznej). W. jako jedna z nielicznych organizacji jest zdolna to stosowania takiego modelu. Jej istnienie zresztą było kluczowe dla przekonania prezydenta Dm. Miedwiediewa do popierania włączenia licencji CC do kodeksu cywilnego Federacji. Nadal jednak problemem są prawa autorskie, które np. utwory anonimowe chronią prze 70 lat. Tymczasem nowe media (tutaj wykładowca zaliczył przede wszystkim użytkowników Internetu) tworzą w 90% treści nie po to, aby je chronić, ale po to, aby się komunikować. Dla dziesięciu procent wytworzonych treści może być stosowane prawno-autorskie tradycyjne, np. konwencja berneńska, ale dla reszty powinna być zastosowana nowa, np. moskiewska lub petersburska. Konwencja berneńska zmusza twórców treści do zarządzania prawami do tych treści, a praktycznie wszystkim twórcom w nowych mediach nie jest to potrzebne. Projekt taki miał prezydent Miedwiediew i chciał go rok przed zakończeniem swojej kadencji przestawić na spotkaniu G20, ale nie zostało to włączone do porządku spotkania z argumentem, że sprawa jest zbyt poważna, aby mogła być przeprocedowana w ciągu roku, a za rok nie wiadomo, czy M. będzie prezydentem.
Po omówieniu przedsięwzięcia Federalny System Rezerwowych Banków Wiedzy wykładowca przedstawił projekt „Normatywna media sfera”, którego elementem jest FSRBW. Porównał go do pojęcia noosfera Wł. Wiernadskiego i stwierdził, że stanowił będzie weryfikację hipotezy:

Jeśli ludzie otrzymają swobodny dostęp do wiedzy i dorobku kultury (czyli tak jak wg dra Zasurskiego uważał W. Wienadski), to potencjalnie możemy wzbogacić się jako ludzkość o informacyjne nadprzewodnictwo, które za pomocą pewnego własnego, swoistego metabolizmu, uczestnictwa wszystkich ludzi, i tego że nauka stanie się naturalną siła motoryczną, może doprowadzić nas do lepszego społeczeństwa, w którym zapewne będziemy inaczej podejmować decyzje w sposób zdecentralizowany, a cały system będzie samosterujący się.

W zakończeniu wykładu został wspomniany Aarona Schwarza oraz portal Sci-Hub, który uznał za (kosztowe) koło ratunkowe dla naukowców, do tego pozwalające na ok. 2,5 wzrost liczby cytowań. W krótkiej dyskusji komentowano przypadek portalu Sci-Hub, stwierdzono że obecnie autor i tak nie ma praw autorskich majątkowych, mają je wydawcy, omawiano pomysł radykalnego obniżenia wysokości abonamentu wydawnictw (dr Zasurski ocenił, że jest to mniej realne niż otwarty dostęp), a także zwrócono uwagę na szacunkowy koszt własny artykułu około 2 $ i sprzedawania go po 30 $.

Biblioteka

[edytuj | edytuj kod]
Od lewej - Just, Dm. Rożkow, Julia70

Okrągły stół – prowadzący Anatolij „Just” Capienko, uczestnicy Julia „Julia70” Suchomlina i Dmitrij Rożkow
Omawiany był projekt „Biblioteka” ruwiki. W odróżnieniu od grantów na zakup książek przez WM Ru (było tylko 3 zamówienia) przedsięwzięcie gromadzi informację o tym, jakie kto ma źródła, np. w postaci kupionych lub zeskanowanych egzemplarzy książek i artykułów. Dużą pomocą dla przedsięwzięcia jest to, że od roku 2016 w rosyjskich bibliotekach można wykonywać fotografie pozycji. Obecnie projekt ma sporo uczestników, również spoza Rosji, ale aktywnych jest około 10-ciu.

Realizacja strategii WM Ru – projekty GLAM

[edytuj | edytuj kod]
Niklit

Nikołaj „Niklit” Litwinow Niklit omówił przedsięwzięcia GLAM, ich cele – wzbogacanie zawartości W., zwrócił uwagę na licencje CC, przedstawił też kwestię wysyłania zgód na OTRS. Następnie zwrócił uwagę na inicjatywę przejścia Runeta na licencje CC, a także akcja promowania i zachęcania mediów, urzędów do przejśćia na takie licencje.
W dyskusji i pytaniach mówiono m.in. o tym, że ITMO wysłało zgodę na OTRS umieszczenia na Commons materiałów z wydawnictw ITMO – zażądano zgód autorów (okazało się, zgody wysyłano na angielski OTRS, a trzeba wysyłać na rosyjski). Dm. Rożkow wspomniał o inicjatywie Sbierbanku, który z okazji swojego jubileuszu porozumiał się z 18-toma muzeami w Rosji o bezpłatnym wejściu do nich w ciągu jesieni 2016. Jest z tym związany GLAM-projekt „Jesień 2016”, który korzysta z tej możliwości dla zebrania tam gdzie w danych muzeach to możliwe np. fotografii eksponowanych dzieł.
W kuluarach Niklit w rozmowie ze mną wspomniał o swoich kontaktach w związku z GLAM z polskimi muzeami, niezbyt udanymi. Zaproponowałem kontakt u nas z Maliną – po powrocie z konferencji skontaktowałem Niklita z Maliną.

Projekt „Wykazy tytułowe” – bieżące wyniki

[edytuj | edytuj kod]
Andreykor

Andriej „Andreykor” Korolkow
Został przedstawiony projekt, który miał za zadanie porównanie tytułow haseł ruwkiwi z wykazami haseł innych encyklopedii, np. Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej (WERadz), Wielkiej Encyklopedii Rosyjskiej (WERos), Słownika Encyklopedycznego Brockhausa-Efrona (SEBE) i in. Porównanie wykazało, że obecnie w ruwiki brakuje ok. 60 tys. Haseł, które są w SEBE i około 20 tys., które są w WERadz/WERos. Zostało też przeanalizowane tempo powstawania haseł z tych list, co daje podstawę do oceny, że akcja taka zajmie ok. 20 lat. Prelegent stwierdził, że uzupełnianie haseł z tych list nie wymaga wiedzy specjalistycznej, i że należy znaleźć sposoby na motywowanie autorów w tym zadaniu, np. przez konkursy i nagrody, może też zainteresować tym studentów. Innym pomysłem jest uzyskanie od właścicieli praw do encyklopedii, aby uwolnili ich zawartość, tak jak to zrobiono w Kazachstanie.
Efektem projektu są wykazy (baza) haseł z przeanalizowanych pozycji encyklopedycznych, zawierająca niebieskie i czerwone wikiodsyłacze.

W rozmowach w kuluarach Andriej przypomniał o zapytaniu sprzed dwóch dotyczącym ewentualnego wskazania bazy danych o ludności wszystkich miejscowości w Polsce, w tym wiejskich. Dane takie chciał wykorzystać do użycia ich botem w ruwiki. Wtedy sprawa ta nie została podjęta, gdyż nie udało się takiej bazy znaleźć. W tym roku, po powrocie z konferencji taka baza dość szybko została wskazana przez Google. Jest nią zbiór utworzony przez pana Ulricha Jahra z Bydgoszczy i opublikowana na stronie http://demografia.lo.pl/. W sprawie tego zbioru odbyła się na plwiki krótka dyskusja, a także miało miejsce spotkanie z panem Jahrem (spotykał się Ency). Udsło się wyjaśnić, że dane pana Jahra wymagały by dopracowania metodycznego, gdyż nie są spójne co do typu – pan Jahr łączył dane GUS-u (spisowe) z danymi publikowanymi przez gminy, a to są dane meldunkowe. Ale tym niemniej, z zastrzeżeniem co do wątpliwości uznania takiego źródła dopuszczalnego w W. adres ww. strony AndreyKor otrzymał.

Zwiększenie zainteresowania dziedzictwem kulturowym - konkursy

[edytuj | edytuj kod]
Alina Vozna

Alina Vozna
Prelegentka przedstawiła swoje doświadczenia z konkursów WLM, WLE. Stwierdziła, że dostarczają bardzo dużo materiałów, zwłaszcza graficznych, ale później b. trudno jest uzupełnić je dodatkowymi, opisowymi informacjami, np. o zabytkowych drzewach w małych miejscowościach.

Porządne (dobrotne) tematy

[edytuj | edytuj kod]
Julia70

Julia „Julia70” Suchomlina
Prelegentka omówiła projekt, który jest szerszy niż już istniejący projekt „Porządne hasła” (był omawiany przez Wł. Sołowiowa na konferencji ruwiki w 2014 r.). Podstawowym problemem projektu jest deficyt zasobów – brakuje autorów i recenzentów.

Konkursy haseł w Wikipedii: problemy i perspektywy

[edytuj | edytuj kod]
JukoFF

Dmitrij „JukoFF” Żukow
Prelegent przedstawił kilka konkursów, i np. konkurs „Poznaj Moskwę z Wikipedią” był jednym z lepszych. Pierwszym konkursem był "Maraton Runetu" 2012, potem „Galeria sławy południa Rosji i wschodu Ukrainy” 2014. Problem był dylemat, czy konkursy powinny przynosić korzyści w postaci nagród, czy raczej powinny kończyć się li tylko satysfakcją. Problemem też była szybkość pisania haseł przez uczestników, dość swobodne podejście przez nich do zasad W., ponadto jakość haseł nie była wysoka. Korzyścią z konkursów było pojawienie się takich hasłę jak medalowe hasło przedsiębiorczość społeczna, a także liczba nowych haseł (choć miało to niewielkie znaczenie).

Maraton juniorów

[edytuj | edytuj kod]
Tomasina

Tomasina
Prelegentka przedstawiła kolejne przedsięwzięcie ruwiki – konkurs dla uczestników, którzy mają konto nie dłużej niż rok, czyli de facto dla nowicjuszy, i ma na celu przezwyciężenie bariery wejścia.

Polska wikipedia i Wikimedia Polska dzisiaj

[edytuj | edytuj kod]
Ency

Prezentacja Stowarzyszenie WM PL 2005-2015 + 1 rok
Janusz „Ency” Dorożyński
Przestawienie tradycyjnych wykresów porównawczych trzech Wikipedii: polskiej, rosyjskiej i ukraińskiej w zakresie liczby uczestników oraz liczby haseł, a następnie danych o stowarzyszeniu na podstawie sprawozdania zarządu z walnego zgromadzenia w Lublinie w czerwcu br. Podobna prezentacja, przygotowana na konferencję uawiki w Kijowie we wrześniu br. była przedstawiona przez Julo na tej konferencji.

Polski wikisłownik

[edytuj | edytuj kod]
Krokus

Anna „Krokus” Nowikowska
Prelegentka omówiła specyfikę polskiego wikisłownika, przestawiła przykłady.
W kuluarach i podczas kontaktów z innymi uczestnikami uzyskano uzupełnienie polskiego wikisłownika i typowy zasób dla języka ormiańskiego i baszkirskiego.

Armeńska wikipedia dzisiaj

[edytuj | edytuj kod]
Od lewej - Jurij Mrktczian i Armen Mirzojan

Jurij Mrktczian i Armen Mirzojan
Prelegenci przedstawili działalność armeńskiej Wikipedii, które jest aktywnie wspierana przez władze państwowe. Specyfiką tej Wikipedii jest tez to, że zawiera hasła pisane w obu wariantach języka ormiańskiego: zachodnim (używanego przez diasporę) i wschodnim.

2 października 2016 roku – dzień drugi

[edytuj | edytuj kod]

Wykłady i punkty plenarne cz. II

[edytuj | edytuj kod]

Wikipedie w językach Rosji

[edytuj | edytuj kod]
Paweł Kaganer

Paweł Kaganer
Po krótkim omówieniu tematu i przekazaniu informacji o zatwierdzeniu nowej wikipedii w języku karelskim i ocenie o b. dobrym rozwoju wikipedii baszkirskiej oraz utworzeniu przez Rustama Nuryjewa pierwszej grupy użytkowników stowarzyszonej z fundacją przekazał smutną wiadomość, że zmarł jedyny aktywny uczestnik wikipedii maryjskiej i nie wiadomo jakie będą jej dalsze losy.

Działalność wikimedian Baszkortostanu

[edytuj | edytuj kod]
Liajsan Aralbajewa

Liajsan Aralbajewa
Prelegentka jest nową uczestniczką, pojawiła się na W. przypadkowo, na konferencji jest pierwszy, i podczas wczorajszego dnia nie wszystkie rzeczy rozumiała. W swoim wystąpieniu opowiedziała o maratonach organizowanych przez baszkirską wikipedię. Drugi maraton przyciągnął dziennikarzy, co było to b. ważne, gdyż korzystnym jest, aby media pisały o W. Kolejną grupą, którą zaktywizowały maratony, byli nauczyciele, uczestnicy głównie w starszy wieku, emeryci, na początku mieli problemy nie tylko z W., ale w ogóle z komputerem, tym niemniej uczyli się w postępie geometrycznym, i tak samo rosła liczba tworzonych przez nich haseł. Po pojawieniu się pomysłu „wiki-koczowania” (nawiązanie do tradycji koczowniczego narodu) zorganizowano wyjazdowe imprezy w górach, częściowo bez łączności i z czasową dostawą energii elektrycznej (była tylko w nocy). Obecnie trwa maraton dla wszystkich rozdziałów na temat Baszkortostanu, potem będzie supermaraton, na który wikimedianie baszkirscy zapraszają wszystkich ze wszystkich języków.
Jako cechę baszkirskiej Wikipedii Liajsan wskazała tradycję pracy grupowej, i zasadę, że jeśli ktoś nie może czegoś zrobić sam, to zwołuje grupę z rodziny i znajomych. Podkreśliła też, że wśród uczestników sporo jest osób starszych, i w większości to kobiety. Ten aspekt wywołał pytania, i z wyjaśnień wynikło, że to przeważnie emerytowane nauczycielki, które do tej pory korzystały np. z Facebooka, ale po zapoznaniu się z W. stwierdziły że poprzednio bezsensownie traciły czas na natychmiast ginące treści, a W. jest przedsięwzięciem, które tworzy i pozostawia dobre, pożyteczne dla wszystkich i widoczne stale informacje.

Baszkirska grupa użytkowników: roczne doświadczenia

[edytuj | edytuj kod]
Zufar Salichow

Zufar Salichow
Prelegent przedstawił historię powstania stowarzyszonej z fundacją pierwszej grupy użytkowników. Początkiem było spotkanie w 2015 r. na CEE z Asafem. Celem grupy to m.in. popularyzacja idei Wikimedia bez utworzenia osoby prawnej. Grupa może występować o granty z fundacji. Obecnie są organizowane spotkania, seminaria i warsztaty, są tworzone artykuły, tłumaczone są komunikaty systemowe, trwa uczenie się narzędzia Content Translate (które było zaprezentowanie na ubiegłorocznej konferencji w Ufie).
W dyskusji padło pytanie, czy w związku z ustawa federalna o zagranicznych agentach granty nie będą rodziły problemów. Zufar stwierdził, że nie, a co do kwestii podatkowych, to zgodnie z zasadą funkcjonowania grupy środki są przekazywane osobie fizycznej, która je opodatkowuje ryczałtem 15%.

Lezgińska wikipedia dzisiaj

[edytuj | edytuj kod]
Soul Train

Olieg „Soul Train” Abarnikow
Prelegent zajmuje się Wikipediami w językach narodów Rosji, choć nie zna tych języków, np. ratował sytuację w buriackiej wikipedii, aktywizował jej uczestników. W odniesieniu do tematu prezentacji przedstawił punkt startowy lezgińskiej wikipedii, jakość haseł, rozwój narzędzi, organizowane konkursy, np. bohaterowie wojny ojczyźnianej. W ramach tej działalności został uzyskany od agencji federalnej grant na konkurs „Rosyjska zima" (100 rys. rubli, tj. ok. 6 tys. zł). Działalność lezgińskiej wikipedii jest wspierane prawnie przez WM Ru. Na koniec wspomniał o sytuacji charakterystycznej dla innych wikipedii w tzw. małych językach Rosji (to pojęcie oprotestował Nikołaj Pawłow z jakuckiej wikipedii) – lezgińska wikipedia ma tylko jednego aktywnego uczestnika (nick Aslan4ik), i praktycznie bazuje na nim – gdy odbywał służbę wojskową, to według Oliega była „posucha”.

Rozwój językowych rozdziałów narodów Rosji

[edytuj | edytuj kod]

Okrągły stół – moderator: Zufar Salichow
Zufar na przykładzie baszkirskiej wikipedii wyjaśniał fakt, że praktycznie nie bierze w niej młodzież, i są to osoby starsze. Przyczynę upatrywał w tym, że młodzi Baszkirowie w odróżnieniu od starszych zapewne nie znają alfabetu baszkirskiego, niezbyt szeroko posługują się językiem baszkirskim, ponadto niezbyt wiedza o tym, że baszkirska wikipedia istnieje.

Płatne redagowanie Wikipedii: strachy i nadzieje

[edytuj | edytuj kod]
Gruznov

Gruznov
Prelegent w bardzo interesującej prezentacji przedstawił problem płatnego tworzenia haseł w ruwiki. Omówił związane z tym przedsięwzięcie komercyjne Wikify (http://wikify.ru) i tymczasowe zasady ustalone przez KA w związku z płatnym redagowaniem, poza zasadami ustanowionymi przez fundację.
Temat wywołał ożywioną dyskusję. Zadano m.in. pytanie (Ency), czy poszerzenie się zjawiska płatnego redagowania nie doprowadzi do rozłamu w społeczności wikipedian. Gruznov stwierdził, że nie spodziewa się tego. Anatolij „Just” Capienko z kolei wyraził obawę o ocenę płatnego redagowania na zamówienie organów państwowych.

Nowy serwis kartograficzny Wikipedii

[edytuj | edytuj kod]

Jurij Astrachan (zdalnie)
Jurij przedstawił nowe rozszerzenie Mediawiki Kartographer i zaprezentował praktyczne jego zastosowania.

Na tym konferencja została zakończona.

Fotografia rodzinna na zakończenie
Fotografia rodzinna na zakończenie

Autorzy

[edytuj | edytuj kod]

Opracowanie: Ency, Krokus - delegowani przez Wikimedia Polska

Odsyłacze zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]
 • Nagrania wideo z konferencji są dostępne na portalu Youtube – odsyłacze podano na stronie podsumowania wydarzenia.