Biuletyn Informacji Publicznej

Wystawa fotografii POTY

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wystawa fotografii POTY (Picture Of The Year) to objazdowa wystawa najlepszych fotografii z Wikimedia Commons, centralnego zbioru fotografii, z którego korzysta m.in. 280 wersji językowych Wikipedii, wyłonionych w międzynarodowym konkursie. Wystawa miała swoją premierę w należącej do Art Stations Foundation sali w kompleksie Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu Stary Browar w Poznaniu w dniach 10-24 września z okazji 10. urodzin polskiej Wikipedii, gdzie odwiedziło ją kilkaset osób.

Wystawa składa się z 17 plansz wykonanych z tworzywa sztucznego, na których w sposób trwały naniesione zostały wyróżnione fotografie. Plansze mają grubość ok. 5 mm — 16 spośród nich jest w formacie A0 (841 x 1189 mm), a jedna w formacie A1 (594 x 841 mm). Podpisy pod zdjęciami oraz opis wystawy na tablicy informacyjnej dostępne są w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim.

Stowarzyszenie Wikimedia Polska, organizator wystawy w Poznaniu, poszukuje kolejnych instytucji, organizacji, muzeów, galerii i sympatyków fotografii zainteresowanych goszczeniem wystawy na obszarze Polski i Europy. W ramach współpracy jesteśmy gotowi pokryć wszelkie koszty dostawy związane z dostarczeniem plansz na miejsce wystawy, a także ich odbiorem po jej zakończeniu.

Wszystkie podmioty zainteresowane goszczeniem wystawy prosimy o kontakt z koordynatorem projektu podany w sekcji #Kontakt.

Picture of the Year

Polski: Konkurs Picture of the Year (POTY) to odbywające się co roku ważne wydarzenie wśród edytorów Wikipedii i innych projektów Fundacji Wikimedia. Polega na wyłonieniu drogą głosowania Grafiki Roku wśród fotografii ilustrujących m.in. największą internetową encyklopedię. Spośród wszystkich 10 milionów plików zgromadzonych w repozytorium Commons społeczność Wikipedii wybiera co roku kilkaset ilustracji, którym nadaje odznaczenie „Featured picture”. Po takiej wstępnej selekcji raz do roku odbywa się wieloetapowy konkurs POTY, w którym twórcy Wikipedii i innych projektów Wikimedia wybierają najlepszą grafikę.

Wyróżnione materiały są objęte tzw. wolnymi (otwartymi) licencjami: Creative Commons (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach) i GNU Free Documentation. Pozwalają one na swobodne wykorzystanie, kopiowanie, przekształcanie i eksponowanie, także komercyjne, pod warunkiem podania autora i zachowania licencji. Dzięki temu zdjęcia te wpisują się w nurt wolnej kultury, dostępnej bezpłatnie dla każdego.

English: The Picture of the Year (POTY) contest is an annual event on Wikimedia projects among Wikipedia editors and interested participants. It is a competition in which a Picture of the Year is chosen from among the photos that form the world's largest educational media repository. Out of the 10 million photographs stored on Wikimedia Commons, the free media repository, the community members select a few hundred which are awarded a "Featured Picture" status. After a preliminary selection, a multi-stage POTY contest is held each year resulting in the editors selecting the best picture.

The winners, like all files from Wikimedia Commons, are shared under open (free) licences. Those licences, of which Creative Commons (Attribution-Share Alike) and GNU Free Documentation License are the most popular ones, allow for free use, copying, modification and displaying of such licenced material, including for commercial purpose, as long as the author's name is mentioned and if the same open licence applies to the original files and derivative work. This makes the pictures part of the free culture movement where they are openly available to everyone.

Deutsch: Die Wahl des Bildes des Jahres (Picture of the Year, kurz POTY) ist ein jährliches Highlight im Kalender der Wikipedia-Autoren und der ehrenamtlichen Mitarbeiter der anderen Wikimedia-Projekte. Aus den über 10 Millionen auf Wikimedia Commons gespeicherten Fotos – der größten Sammlung enzyklopädischen Bildmaterials – wählen die Mitglieder der Community laufend die Featured Pictures. Aus den so im Laufe eines Jahres ermittelten herausragenden Bildern wird dann in mehreren Runden das beste Bild, das Bild des Jahres ermittelt.

Die ausgezeichneten Fotos sind wie alle Dateien auf Wikimedia Commons unter einer freien Lizenz veröffentlicht. Diese Lizenzen, von denen die Creative-Commons-License (Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen) und die GNU Free Documentation License die bekanntesten Varianten sind, erlauben es jedermann, die Bilder zu kopieren, zu verändern und zu veröffentlichen, auch eine kommerzielle Nutzung ist möglich. Voraussetzung für all dies ist, dass der Name des Urhebers genannt und das veränderte Bild unter den gleichen Bedingungen weitergegeben wird.

Przegląd Grafik Roku

2012

W 2012 do konkursu wystartowało 1009 wyróżnionych zdjęć, na które swój głos oddało 3583 osoby. Na zwycięskie zdjęcie oddano w drugiej turze wyboru 347 głosy.

2011

W 2011 do konkursu wystartowało 600 wyróżnionych zdjęć, na które swój głos oddało 1393 osób. Na zwycięskie zdjęcie oddano w drugiej turze wyboru 143 głosy.

2010

W 2010 roku do konkursu wystartowało 783 zdjęć wyróżnionych jako Featured Picture. W całym konkursie zagłosowały łącznie 2463 osoby. Na zwycięskie zdjęcie oddano 241 głosów.

2009

W 2009 roku do konkursu wystartowało 890 zdjęć wyróżnionych jako Featured Picture. W finałowym głosowaniu oddano 742 głosy, z czego 62 na zwycięskie zdjęcie.

2008

W 2008 roku do konkursu wystartowało 501 zdjęć wyróżnionych jako Featured Picture. W całym konkursie zagłosowały łącznie 994 osoby. Do finału dostało się 51 ilustracji. W ostatnim głosowaniu oddano 712 głosów, z czego 74 na zwycięskie zdjęcie.

2007

W 2007 roku do konkursu wystartowało 514 zdjęć wyróżnionych jako Featured Picture. W całym konkursie zagłosowały łącznie 665 osoby. Do finału dostało się 28 ilustracji. W ostatnim głosowaniu oddano 919 głosów, z czego 84 na zwycięskie zdjęcie.

2006

W 2006 roku do konkursu wystartowało 321 zdjęć wyróżnionych jako Featured Picture. Był to pierwszy konkurs Picture of the Year.

Terminarz

Kontakt

Koordynator projektu:

Stowarzyszenie Wikimedia Polska
al. Jana Chrystiana Szucha 16, klatka 2, piętro 1, lok. 15
00-580 Warszawa
tel. +48 790 290 842
kontakt@wikimedia.pl

Zobacz też