Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenia Zarządu kadencji 2022–2024

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 • 27 czerwca (online: Tomasz Wszeborowski, Julia Maria Koszewska, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński, załącznik: UZ 2022-11)
 • 23–24 lipca (załączniki: UZ 2022-12, UZ 2022-13, UZ 2022-14)
  • Spotkanie na żywo w Warszawie.
  • Uczestnicy: Zarząd (Tomasz Wszeborowski, Julia Maria Koszewska, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński - sekretarz).
  • Inne kluczowe decyzje:
   • Rekrutacja dyrektora - 2. etap, sprawy organizacyjne i zestaw pytań, współpraca z Maciejem Nadzikiewiczem
   • Delegacje: Wikimedia Summit - Michał będzie reprezentował MCDC i przekazał miejsce Tomaszowi (reprezentacja online: Maria Weronika Kmoch); CEE Meeting 2022: Michał zaproszony jako prezentujący, w związku z czym reprezentacja Tomasz Wszeborowski i Julia Maria Koszewska.
 • 8 sierpnia (online: Tomasz Wszeborowski, Julia Maria Koszewska, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński)
 • 23 sierpnia (online: Tomasz Wszeborowski, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński)
 • 29 sierpnia (online, zaproszeni zostali członkowie Komisji Rewizyjnej)
 • 5–6 października (online: Tomasz Wszeborowski, Julia Maria Koszewska, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński)
 • 5–6 listopada (załącznik: UZ 2022-15)
  • Spotkanie na żywo w Warszawie.
  • Uczestnicy: Zarząd (Tomasz Wszeborowski, Julia Maria Koszewska, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, obecny zdalnie Michał Buczyński) i Dyrektor Natalia Ćwik
  • Omówiono najbliższe działania Dyrektor, zaktualizowano podział zadań członków Zarządu, ustalono kalendarz najbliższych spotkań i wydarzeń, dyskutowano na temat planowania (trzyletniego i rocznego) i kwestii pracowniczych (m.in. raporty okresowe, ścieżki rozwoju, regulamin pracowniczy, procedury antymobbingowa i antydyskryminacyjna), zaktualizowano reprezentację WMPL w CEE Hubie, przyjęto nowego członka, poruszano temat komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, podjęto decyzję o rozpoczęciu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. komunikacji
 • 12 grudnia (online: Tomasz Wszeborowski, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński, Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski)
 • 21-22 stycznia
  • Spotkanie na żywo w Warszawie.
  • Uczestnicy: Zarząd (Tomasz Wszeborowski, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński) i Dyrekcja (Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski)
 • 25 stycznia (online: Tomasz Wszeborowski, Julia Maria Koszewska, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński, Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski)
  • omówiono sprawy Stowarzyszenia, kontynuując prace podjęte na spotkaniu 21-22 stycznia w Warszawie, w szczególności:
   1. aktualizację umów pracowniczych oraz wybór i zatrudnienie nowej koordynatorki ds. komunikacji;
   2. kwestię "benefitów dla zarządu" Stowarzyszenia i wyliczenie kosztów;
   3. kwestię uczestnictwa w Wikimanii 2023 oraz programów stypendialnych, w tym WMF i WMPL. Zdecydowano o braku delegacji pracowników, wskazano na program stypendialny Fundacji Wikimedia. Stowarzyszenie może zaoferować (częściowe) dofinansowanie, gdy znane będą wyniki komisji WMF; dalsze rozmowy nt. szczegółów i komisji stypendialnej w terminie późniejszym.
   4. dopracowano przyjmowane dokumenty.
  • Przyjęto uchwały:
   1. w sprawie przyjęcia Strategii Wikimedia Polska na lata 2023–2025 (UZ 2023-01);
   2. w sprawie przyjęcia planu budżetowego na rok 2023 (UZ 2023-02);
   3. w sprawie przyjęcia planu zatrudnienia na rok 2023 (UZ 2023-03);
   4. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska (UZ 2023-04).
 • 2 lutego (online: Tomasz Wszeborowski, Julia Maria Koszewska, Marek Bukowski, Michał Buczyński, Natalia Ćwik)
  • omówiono:
   1. propozycję Prezesa nowego sposobu rozliczania wyjazdów służbowych i podjęto decyzję o dalszych pracach nad kompleksowym rozwiązaniem obejmującym kwestię diet krajowych i zagranicznych, stawki kilometrowej i innych wydatków.
   2. i ustalono termin szkolenia dla zespołu pracowniczego i zarządu w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i omówiono prace nad nowym regulaminem pracowniczym z załącznikami
   3. Wiceprezes przedstawił prace nad umową z Shared Knowledge w ramach sponsoringu fiskalnego CEE Hub, Zarząd zaakceptował umowę pod warunkiem zgody głównego grantodawcy.
   4. przyjęto propozycję Wiceprezes zmiany Zasad prowadzenia spraw; skierowano do dalszych prac
   5. nowe zasady komunikacji ze społecznością i kwestie uprawnień na wiki Stowarzyszenia
   6. przedstawione przez Dyrektor prace nad umową z GrowUperion
   7. reprezentację i stypendia na CEE Meeting 2023
   8. przyjęto w poczet członków Natalię Ćwik.
  • Przyjęto uchwały:
   1. w sprawie zmiany regulaminu Wikigrantów (UZ 2023-05);
   2. w sprawie zmiany regulaminu nadawania i odbierania uprawnień użytkowników na wiki Stowarzyszenia (UZ 2023-06);
   3. w sprawie zmiany Zasad przyznawania i użytkowania legitymacji Wikimedia Polska (UZ 2023-07).
 • 21 lutego (online: Tomasz Wszeborowski, Julia Maria Koszewska, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński, Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski)
  • omówiono:
   1. propozycję członkowską ws. likwidacji Zespołu Zarządczego i dalszych form współpracy wolontariuszy z Zarządem i Dyrekcją;
   2. zlot wiosenny w Krakowie i czerwcową konferencję Stowarzyszenia w Olsztynie;
   3. termin urodzinowego edytonu, podczas którego będzie bity rekord Guinnessa (26-30 września);
   4. kwestię zasadności ewentualnych zwolnień ze składek członkowskich dla członków i członkiń Stowarzyszenia.
  • Przyjęto uchwały:
   1. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska (UZ 2023-08)
   2. w sprawie przyjęcia Regulaminu rozliczania wyjazdów służbowych (UZ 2023-09)
 • 27 marca (online: Tomasz Wszeborowski, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński, Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski, Tadeusz Rudzki)
  • omówiono sprawy Stowarzyszenia, w szczególności szereg spraw będących w przygotowaniu i rozpoczętych na uprzednich posiedzeniach:
   1. kwestię sprawdzania i podpisu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, a następnie jego badania, zatwierdzenia i raportowania;
   2. datę grudniowego spotkania pracowników i Zarządu: 2-3 grudnia
   3. przedłużenia umowy o pracę pracownicy
  • i podjęto uchwały:
   1. w sprawie przyjęcia Pauliny Anny Studniczki w poczet członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska (UZ 2023-10)
   2. w sprawie przyjęcia Regulaminu stypendiów Stowarzyszenia Wikimedia Polska (UZ 2023-11)
   3. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Stowarzyszenia Wikimedia Polska (UZ 2023-12)
   4. w sprawie przyjęcia Zasad publikacji danych w publicznym rejestrze umów Stowarzyszenia Wikimedia Polska (UZ 2023-13)
 • 29 marca (online-nadzwyczajne: Tomasz Wszeborowski, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński, Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski)
  • omówiono pilne sprawy Stowarzyszenia:
   1. sprawozdanie finansowe za 2022 rok: sprawa ostatnich poprawek oraz procedura podpisu (pierwszy desygnowany: sekretarz, w ew. zastępstwie skarbnik lub prezes);
   2. nowości w sprawie procesów z powództwa byłej pracownicy Stowarzyszenia i dalsze wymagane kroki.
 • 30 maja (online: Tomasz Wszeborowski, Marek Bukowski, Julia Maria Koszewska, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński, Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski, Leszek Dobrowolski)
  • Przyjęto uchwały:
   1. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska (UZ 2023-14)
   2. w sprawie przyjęcia Patryka Kaczmarka (Kapsuglan), Kacpra Szymańskiego (Jamnik z Tarnowa) oraz Marka Mikołajczyka (Mitrovitz) w poczet członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska (UZ 2023-15)
   3. w sprawie skreślenia 19 osób z listy członków (UZ 2023-16)
   4. w sprawie uczestników konferencji CEE Meeting 2023 (UZ 2023-17)
  • Ponadto omówiono:
   • kwestie sprawozdania finansowego, jego badania, zmian i zatwierdzania;
   • komunikację członkowską, podziękowania dla odchodzących członków;
   • szerszą reprezentację i uczestnictwo osób z Polski w CEE Meeting 2023, w tym program stypendialny;
   • wieści z Wikimedia Rosja oraz działania możliwe do podjęcia przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
   • prowadzoną księgowość i współpracę z biurem księgowym;
   • działania kontrolne prowadzone przez NIW, pracę biura oraz pierwsze obserwacje i wnioski;
   • komunikację z Zarządem oraz prac Zarządu.
 • 4 września (online: Tomasz Wszeborowski, Julia Maria Koszewska, Marek Bukowski, Michał Buczyński, Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski). Omówiono:
  • wniosek o duży grant do Wikimedia Foundation wraz z planem i budżetem
  • udział w konferencji CEE Meeting 2023
  • wniosek grantowy dwuletni CEE Hub oraz kwestię sponsora fiskalnego (kontynuacja przez WMPL)
  • stan przygotowań do bicia rekordu Guinnessa w Warszawie
  • przyjęte zgłoszenie pracownicze i członkowskie dotyczące łamania zasad bezpiecznej przestrzeni i powszechnych zasad postępowania, w tym kwestie prawne i dalsze kroki. Zarząd powołał odpowiednią komisję zgodnie z załącznikiem nr 3 Regulaminu pracy Stowarzyszenia w składzie: Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski, Marcin Rak. Decyzja podpisana elektronicznie przez obecnych członków Zarządu w trybie obiegowym.
  • sprawy członkowskie - kontynuacja później
  • kwestię działalności gospodarczej i możliwych dalszych kroków. Ew. zmiany statutowe.
  • nadchodzący warszawski Źródłowsłów
  • kwestię oceny pracowniczej oraz zmian wynagrodzeń w Stowarzyszeniu oraz ew. nagrody dla pracownika
 • 14-15 października
  • Spotkanie na żywo w Warszawie.
  • Uczestnicy: Zarząd (Tomasz Wszeborowski, Marek Bukowski, Julia Maria Koszewska, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński), Dyrekcja (Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski), część dnia: Tadeusz Rudzki (14 października), Leszek Dobrowolski (15 października)
  • UZ 19/2023 jednogłośnie przyjęto Wikipedystę o pseudonimie Pan Bubr w poczet członków Stowarzyszenia.
  Poza tym omówiono:
  • Refleksje i uwagi po biciu rekordu Guinnessa
  • Udział delegacji WMPL w CEE Meeting
  • Refleksje i uwagi po pracy komisji powołanej przez Zarząd na posiedzeniu 4 września i jej współpracy z Sądem Koleżeńskim
   • Zarząd omówił rekomendacje komisji oraz zadecydował o środkach zaradczych, w tym wykluczeniu z uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska do 14 października 2028 r.
  • Plan działań Stowarzyszenia w roku 2024 oraz budżet. Szczegółowo omówiono przychody i wydatki w 2023 oraz prognozy na przyszły rok.
  • Kwestię rejestracji działalności gospodarczej i zmiany statutu: bieżąca praktyka prawna, dalsze kroki, stawiane cele i koszty.
  • Powrót do prac nad Polityką zarządzania konfliktem interesu. Zarząd przejrzał przygotowany w poprzedniej kadencji draft polityki i omówił ją z dyrekcją i reprezentantem KR. Zarząd podjął decyzję o wznowieniu prac nad polityką na bazie przygotowanego dokumentu i dalsze konsultacje w tej sprawie.
  • Kwestię ewentualnej zmiany statutu dotyczącej kwestii maksymalnej liczby pełnomocnictw dla jednej osoby
  • Upamiętnień Wikimedian
  • Wyboru biura księgowego na dalsze okresy, dyrekcja kontynuuje rozmowy z wybranymi oferentami.
  • Kapitału żelaznego i możliwości oraz dalszych kroków. Zarząd zdecydował o utworzeniu do 2023 roku polityki finansowej dot. sposobu lokacji środków, kontroli nad nimi, zarządzania płynnością.
  • Regulacji dotyczących odpłatnej działalności w projektach Wikimediów.
  • Raporty kontrolne, pełnomocnictwa i podniesienie kwoty pełnomocnictwa dla dyr. Ćwik, inne sprawy bieżące.
 • 14 listopada
  • Uczestnicy: Zarząd (Tomasz Wszeborowski, Marek Bukowski, Julia Maria Koszewska, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński), Dyrekcja (Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski), Komisja Rewizyjna (Tadeusz Rudzki, Leszek Dobrowolski). Brak uchwał, omówiono następujący szereg kwestii:
  • Zarząd wyraził zgodę na zatrudnienie asystenta/-tki biura zgodnie z propozycją Dyrekcji.
  • Zarząd omówił z Dyrekcją proponowany plan wynagrodzeń wraz z nową siatką wynagrodzeń, harmonogramem i rozwojem długoterminowym.
  • Zarząd z KR omówił kwestię wniosku Michała Buczyńskiego o polubowny zwrot niewypłaconych kosztów wskazanych w UZ 2013-9 i uchwały KR 2023-5. Po przedstawieniu opisu sprawy, pod nieobecność Michała Buczyńskiego reszta Zarządu zgodziła się na ugodę i reprezentację WMPL przez dyrektor Ćwik.
  • Zarząd omówił kwestię sporów z byłą pracownicą Stowarzyszenia oraz wypracował propozycję ugody i dalsze kroki w sprawie.
  • Omówiono status spraw z poprzedniego posiedzenia.
  • Omówiono istotne sprawy pracownicze i członkowskie.
 • 12 grudnia (spotkanie on-line, uczestniczyli: Zarząd: Tomasz Wszeborowski, Julia Maria Koszewska, Michał Buczyński, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch; Dyrekcja: Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski)
 • Omówiono kwestie:
  • Dalszych spotkań i Walnych Zgromadzeń Członków w 2024. Kalendarz Stowarzyszenia.
  • Ocenę roczną pracowników, plan wynagrodzeń i nagród
  • Regulamin Komisji Wikigrantów
  • Sprawy zasad gospodarowania majątkiem stowarzyszenia
  • Powrotu prac nad regulaminem/polityka dotycząca konfliktu interesu
 • 13 grudnia (spotkanie on-line, uczestniczyli: Zarząd: Tomasz Wszeborowski, Julia Maria Koszewska, Michał Buczyński, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch)
  • Zarząd omówił kwestię oceny rocznej oraz wynagrodzeń dyrekcji i nagród.
 • 9 stycznia (spotkanie on-line, uczestniczyli: Zarząd: Tomasz Wszeborowski, Julia Maria Koszewska, Michał Buczyński, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch; Dyrekcja: Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski)
  • Zarząd omówił kwestię najbliższego Walnego Zebrania Członków, zmian statutowych, przygotowywanych dokumentów i planów.
  • Przyjęto uchwałę UZ 1/2024 zwołującą Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na 10 lutego 2024
 • 16 stycznia (spotkanie on-line)
  • Przygotowanie dokumentów na Walne
  • Przyjęto uchwały: