Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenia Zarządu kadencji 2022–2024

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 • 27 czerwca (online: Tomasz Wszeborowski, Julia Maria Koszewska, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński, załącznik: UZ 2022-11)
 • 23–24 lipca (załączniki: UZ 2022-12, UZ 2022-13, UZ 2022-14)
  • Spotkanie na żywo w Warszawie.
  • Uczestnicy: Zarząd (Tomasz Wszeborowski, Julia Maria Koszewska, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński - sekretarz).
  • Inne kluczowe decyzje:
   • Rekrutacja dyrektora - 2. etap, sprawy organizacyjne i zestaw pytań, współpraca z Maciejem Nadzikiewiczem
   • Delegacje: Wikimedia Summit - Michał będzie reprezentował MCDC i przekazał miejsce Tomaszowi (reprezentacja online: Maria Weronika Kmoch); CEE Meeting 2022: Michał zaproszony jako prezentujący, w związku z czym reprezentacja Tomasz Wszeborowski i Julia Maria Koszewska.
 • 8 sierpnia (online: Tomasz Wszeborowski, Julia Maria Koszewska, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński)
 • 23 sierpnia (online: Tomasz Wszeborowski, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński)
 • 29 sierpnia (online, zaproszeni zostali członkowie Komisji Rewizyjnej)
 • 5–6 października (online: Tomasz Wszeborowski, Julia Maria Koszewska, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński)
 • 5–6 listopada (załącznik: UZ 2022-15)
  • Spotkanie na żywo w Warszawie.
  • Uczestnicy: Zarząd (Tomasz Wszeborowski, Julia Maria Koszewska, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, obecny zdalnie Michał Buczyński) i Dyrektor Natalia Ćwik
  • Omówiono najbliższe działania Dyrektor, zaktualizowano podział zadań członków Zarządu, ustalono kalendarz najbliższych spotkań i wydarzeń, dyskutowano na temat planowania (trzyletniego i rocznego) i kwestii pracowniczych (m.in. raporty okresowe, ścieżki rozwoju, regulamin pracowniczy, procedury antymobbingowa i antydyskryminacyjna), zaktualizowano reprezentację WMPL w CEE Hubie, przyjęto nowego członka, poruszano temat komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, podjęto decyzję o rozpoczęciu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. komunikacji
 • 12 grudnia (online: Tomasz Wszeborowski, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński, Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski)
 • 21-22 stycznia
  • Spotkanie na żywo w Warszawie.
  • Uczestnicy: Zarząd (Tomasz Wszeborowski, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński) i Dyrekcja (Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski)
 • 25 stycznia (online: Tomasz Wszeborowski, Julia Maria Koszewska, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński, Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski)
  • omówiono sprawy Stowarzyszenia, kontynuując prace podjęte na spotkaniu 21-22 stycznia w Warszawie, w szczególności:
   1. aktualizację umów pracowniczych oraz wybór i zatrudnienie nowej koordynatorki ds. komunikacji;
   2. kwestię "benefitów dla zarządu" Stowarzyszenia i wyliczenie kosztów;
   3. kwestię uczestnictwa w Wikimanii 2023 oraz programów stypendialnych, w tym WMF i WMPL. Zdecydowano o braku delegacji pracowników, wskazano na program stypendialny Fundacji Wikimedia. Stowarzyszenie może zaoferować (częściowe) dofinansowanie, gdy znane będą wyniki komisji WMF; dalsze rozmowy nt. szczegółów i komisji stypendialnej w terminie późniejszym.
   4. dopracowano przyjmowane dokumenty.
  • Przyjęto uchwały:
   1. w sprawie przyjęcia Strategii Wikimedia Polska na lata 2023–2025 (UZ 2023-01);
   2. w sprawie przyjęcia planu budżetowego na rok 2023 (UZ 2023-02);
   3. w sprawie przyjęcia planu zatrudnienia na rok 2023 (UZ 2023-03);
   4. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska (UZ 2023-04).
 • 2 lutego (online: Tomasz Wszeborowski, Julia Maria Koszewska, Marek Bukowski, Michał Buczyński, Natalia Ćwik)
  • omówiono:
   1. propozycję Prezesa nowego sposobu rozliczania wyjazdów służbowych i podjęto decyzję o dalszych pracach nad kompleksowym rozwiązaniem obejmującym kwestię diet krajowych i zagranicznych, stawki kilometrowej i innych wydatków.
   2. i ustalono termin szkolenia dla zespołu pracowniczego i zarządu w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i omówiono prace nad nowym regulaminem pracowniczym z załącznikami
   3. Wiceprezes przedstawił prace nad umową z Shared Knowledge w ramach sponsoringu fiskalnego CEE Hub, Zarząd zaakceptował umowę pod warunkiem zgody głównego grantodawcy.
   4. przyjęto propozycję Wiceprezes zmiany Zasad prowadzenia spraw; skierowano do dalszych prac
   5. nowe zasady komunikacji ze społecznością i kwestie uprawnień na wiki Stowarzyszenia
   6. przedstawione przez Dyrektor prace nad umową z GrowUperion
   7. reprezentację i stypendia na CEE Meeting 2023
   8. przyjęto w poczet członków Natalię Ćwik.
  • Przyjęto uchwały:
   1. w sprawie zmiany regulaminu Wikigrantów (UZ 2023-05);
   2. w sprawie zmiany regulaminu nadawania i odbierania uprawnień użytkowników na wiki Stowarzyszenia (UZ 2023-06);
   3. w sprawie zmiany Zasad przyznawania i użytkowania legitymacji Wikimedia Polska (UZ 2023-07).
 • 21 lutego (online: Tomasz Wszeborowski, Julia Maria Koszewska, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński, Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski)
  • omówiono:
   1. propozycję członkowską ws. likwidacji Zespołu Zarządczego i dalszych form współpracy wolontariuszy z Zarządem i Dyrekcją;
   2. zlot wiosenny w Krakowie i czerwcową konferencję Stowarzyszenia w Olsztynie;
   3. termin urodzinowego edytonu, podczas którego będzie bity rekord Guinnessa (26-30 września);
   4. kwestię zasadności ewentualnych zwolnień ze składek członkowskich dla członków i członkiń Stowarzyszenia.
  • Przyjęto uchwały:
   1. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska (UZ 2023-08)
   2. w sprawie przyjęcia Regulaminu rozliczania wyjazdów służbowych (UZ 2023-09)
 • 27 marca (online: Tomasz Wszeborowski, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński, Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski, Tadeusz Rudzki)
  • omówiono sprawy Stowarzyszenia, w szczególności szereg spraw będących w przygotowaniu i rozpoczętych na uprzednich posiedzeniach:
   1. kwestię sprawdzania i podpisu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, a następnie jego badania, zatwierdzenia i raportowania;
   2. datę grudniowego spotkania pracowników i Zarządu: 2-3 grudnia
   3. przedłużenia umowy o pracę pracownicy
  • i podjęto uchwały:
   1. w sprawie przyjęcia Pauliny Anny Studniczki w poczet członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska (UZ 2023-10)
   2. w sprawie przyjęcia Regulaminu stypendiów Stowarzyszenia Wikimedia Polska (UZ 2023-11)
   3. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Stowarzyszenia Wikimedia Polska (UZ 2023-12)
   4. w sprawie przyjęcia Zasad publikacji danych w publicznym rejestrze umów Stowarzyszenia Wikimedia Polska (UZ 2023-13)
 • 29 marca (online-nadzwyczajne: Tomasz Wszeborowski, Marek Bukowski, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński, Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski)
  • omówiono pilne sprawy Stowarzyszenia:
   1. sprawozdanie finansowe za 2022 rok: sprawa ostatnich poprawek oraz procedura podpisu (pierwszy desygnowany: sekretarz, w ew. zastępstwie skarbnik lub prezes);
   2. nowości w sprawie procesów z powództwa byłej pracownicy Stowarzyszenia i dalsze wymagane kroki.
 • 30 maja (online: Tomasz Wszeborowski, Marek Bukowski, Julia Maria Koszewska, Maria Weronika Kmoch, Michał Buczyński, Natalia Ćwik, Grzegorz Kopaczewski, Leszek Dobrowolski)
  • Przyjęto uchwały:
   1. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska (UZ 2023-14)
   2. w sprawie przyjęcia Patryka Kaczmarka (Kapsuglan), Kacpra Szymańskiego (Jamnik z Tarnowa) oraz Marka Mikołajczyka (Mitrovitz) w poczet członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska (UZ 2023-15)
   3. w sprawie skreślenia 19 osób z listy członków (UZ 2023-16)
   4. w sprawie uczestników konferencji CEE Meeting 2023 (UZ 2023-17)
  • Ponadto omówiono:
   • kwestie sprawozdania finansowego, jego badania, zmian i zatwierdzania;
   • komunikację członkowską, podziękowania dla odchodzących członków;
   • szerszą reprezentację i uczestnictwo osób z Polski w CEE Meeting 2023, w tym program stypendialny;
   • wieści z Wikimedia Rosja oraz działania możliwe do podjęcia przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
   • prowadzoną księgowość i współpracę z biurem księgowym;
   • działania kontrolne prowadzone przez NIW, pracę biura oraz pierwsze obserwacje i wnioski;
   • komunikację z Zarządem oraz prac Zarządu.