Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2024-01

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Uchwały Zarządu UZ 2024-2


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 1/2024

z dnia 9 stycznia 2024 roku


w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w biurze Stowarzyszenia przy al. Jana Chrystiana Szucha 16/15 w Warszawie oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na dzień 10 lutego 2024 r. o godz. 9:30 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin zebrania ustala się na 30 minut później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza następujący porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 4. Informacja na temat przyjęcia przez zarząd planu budżetowego na rok 2024.
 5. Informacja na temat przyjęcia przez zarząd planu zatrudnienia na rok 2024.
 6. Dyskusja nad planem działania zarządu na 2024 r. i zatwierdzenie planu przez Walne Zebranie Członków.
 7. Dyskusja nad Kodeksem Dobrych Praktyk i zatwierdzenie kodeksu przez Walne Zebranie Członków.
 8. Informacja na temat proponowanych zmian Statutu Stowarzyszenia i przedmiotowa dyskusja.
 9. Głosowanie nad uchwałą ws. przyjęcia proponowanych zmian Statutu.
 10. Dyskusja na temat sposobów uczestnictwa i wykonywania prawa głosu w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.
 11. Wolne wnioski.


Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0.